بایگانی برچسب: The Quantum Theory of Fields by Steven Weinberg

The Quantum Theory of Fields Vol 3 – Supersymmetry – Steven Weinberg

کتاب نظریه کوانتومی میدان ها استون واینبرگ – جلد سوم

جلد ابرتقارن

The Quantum Theory of Fields Vol 3 – Supersymmetry

نویسنده: Steven Weinberg

مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 225
حجم فایل زیپ شده 3.8 مگابایت

 

The Quantum Theory of Fields by Steven Weinberg

کتاب نظریه کوانتومی میدان ها استون واینبرگ – جلد اول

The Quantum Theory of Fields

نویسنده: Steven Weinberg

مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 634
حجم فایل زیپ شده 5.8 مگابایت

 

The Quantum Theory of Fields by Steven Weinberg

کتاب نظریه کوانتومی میدان ها جلد دوم استون واینبرگ

The Quantum Theory of Fields

نویسنده: Steven Weinberg

مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 511
حجم فایل زیپ شده 2.5 مگابایت