بایگانی برچسب: Theodore Bergman

Solution Manual to Fundamentals of Heat and Mass Transfer – Frank Incropera, Theodore Bergman

کتاب حل المسائل مبانی انتقال جرم و حرارت تئودور برگمن و فرانک اینکروپرا – ویرایش ششم

Solution Manual Fundamentals of Heat and Mass Transfer 6th edition

نویسنده:  Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine, Frank P. Incropera, David P. DeWitt

کتاب حل المسائل مبانی انتقال جرم و حرارت Incropera Solution Manual Fundamentals of Heat and Mass Transfer نویسنده: Bergman T.L., Lavine A.S., Incropera F.P., DeWitt D.P

download Solution Manual Fundamentals of Heat and Mass Transfer by Frank P. Incropera 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 2313
حجم فایل زیپ شده 68.5 مگابایت

 

Fundamentals of Heat and Mass Transfer by Bergman, Incropera

کتاب مبانی انتقال جرم و حرارت تئودور برگمن و فرانک اینکروپرا – ویرایش 6 و 7

Fundamentals of Heat and Mass Transfer 6th and 7th edition

نویسندگان: Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine, Frank P. Incropera, David P. DeWitt

incropera-bergman-7th-ed

مشخصات کتاب ویرایش هفتم

فرمت pdf
تعداد صفحات 1076
حجم فایل زیپ شده 14 مگابایت

مشخصات کتاب ویرایش ششم

فرمت pdf
تعداد صفحات 1035
حجم فایل زیپ شده 12 مگابایت