بایگانی برچسب: Thomas Floyd

Solution Manual for Electronic Devices – Thomas Floyd

حل المسائل کتاب دستگاههای الکترونیک توماس فلوید – ویرایش ششم و هشتم

Instructors Resource Manual to Electronic Devices 6th ed, 8th ed

نویسندگان: Thomas L. Floyd

مشخصات کتاب ویراست ششم

فرمت pdf
تعداد صفحات 171
حجم فایل زیپ شده 8مگابایت

مشخصات کتاب ویراست هشتم

فرمت pdf
تعداد صفحات 425
حجم فایل زیپ شده 5مگابایت

Electronic Devices by Thomas Floyd

کتاب دستگاه های الکترونیک فلوید

Electronic Devices 8th ed

نویسندگان: Thomas L. Floyd

Electronic Devices 8th ed - Thomas L. Floyd - 992dj27mb

مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 992
حجم فایل زیپ شده 27مگابایت

Solution Manual for Digital Fundamentals – Thomas Floyd

حل المسائل کتاب مبانی دیجیتال توماس فلوید – ویرایش دهم

Solution Manual for Digital Fundamentals – 10th ed

نویسندگان: Thomas L. Floyd l, Buchla

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 322
حجم فایل زیپ شده 11مگابایت

***

 

Digital Fundamentals – Thomas Floyd

کتاب مبانی دیجیتال فلوید

Digital Fundamentals 11th ed

نویسندگان: Thomas L. Floyd

Digital Fundamentals 11th ed -Thomas L. Floyd - 953pd24mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 953
حجم فایل زیپ شده 24مگابایت