بایگانی برچسب: Vijay Vittal

Solution Manual for Power Systems Analysis – Arthur Bergen, Vijay Vittal

حل المسائل کتاب آنالیز سیستم های قدرت برگن و ویتال

Solution Manual to Power Systems Analysis

نویسندگان: Arthur Bergen, Vijay Vittal

حل المسائل این کتاب در قالب دو کتاب قرار داده شده است که حل المسائل اول حل دستنویس چند تمرین است و کدام دوم کامل است

مشخصات کتاب اول

فرمت pdf
تعداد صفحات 4
حجم فایل زیپ شده 0.2مگابایت

مشخصات کتاب دوم

فرمت pdf
تعداد صفحات 334
حجم فایل زیپ شده 10مگابایت

Power Systems Analysis by Arthur Bergen, Vijay Vittal

کتاب آنالیز سیستم قدرت برگن

Power Systems Analysis 2n ed

نویسندگان: Arthur R. Bergen, Vijay Vittal

Power Systems Analysis 2n ed - Arthur R. Bergen, Vijay Vittal - 619pd22mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 619
حجم فایل زیپ شده 22مگابایت