بایگانی برچسب: Wallace Whiting

Analysis, Synthesis, and Design of Chemical processes – Richard Turton, Richard Bailie

بررسی، سنتز و طراحی فرایندهای شیمیایی تورتن – ویرایش سوم و چهارم

Analysis, synthesis, and design of chemical processes-3 ed, 4 ed

نویسندگان: Richard Turton, Richard C. Bailie, Wallace B. Whiting, Joseph A. Shaeiwitz, Debangsu Bhattacharyya

Analysis, synthesis, and design of chemical processes-4ed-Richard Turton, Richard C. Bailie, Wallace 1305-pd49mb

مشخصات کتاب ویراست سوم

فرمت pdf
تعداد صفحات 1143
حجم فایل زیپ شده 33مگابایت

 

مشخصات کتاب ویراست چهارم

فرمت pdf
تعداد صفحات 1305
حجم فایل زیپ شده 49مگابایت

***