بایگانی برچسب: Walter Triebel

The Lab Manual for 8088 and 8086 Microprocessors by Walter Triebel, Avtar Singh

کتاب ریزپردازنده های 8086 و 8088

The Lab Manual for 8088 and 8086 Microprocessors 4th ed

نویسندگان: Walter A. Triebel, Avtar Singh

The Lab Manual for 8088 and 8086 Microprocessors 4th ed - Walter A. Triebel, Avtar Singh -  192pd6mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 192
حجم فایل زیپ شده 6 مگابایت

Solution Manual for The Lab Manual for 8088 and 8086 Microprocessors – Walter Triebel

حل المسائل کتاب ریزپردازنده های 8086 و 8088 – ویرایش چهارم

Instructor’s Solution Manual for The Lab Manual for 8088 and 8086 Microprocessors 4th edition

نویسندگان: Walter A. Triebel, Avtar Singh

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 81
حجم فایل زیپ شده 1 مگابایت