بایگانی برچسب: Warren McCabe

Unit Operations In Chemical Engineering by Warren McCabe, Julian Smith

کتاب عملیات واحد در مهندسی شیمی مککاب

Unit Operations In Chemical Engineering 5th ed

نویسندگان:Warren L. McCabe, Julian C. Smith, Peter Harriott

Unit Operations In Chemical Engineering 5th ed-Warren L. McCabe, Julian C. Smith, Peter Harriott-1088pd29mb
مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 1088
حجم فایل زیپ شده 29مگابایت

Solution Manual for Unit Operations In Chemical Engineering by Warren McCabe ,Julian Smith

حل المسائل کتاب عملیات واحد در مهندسی شیمی وارن مک کیب

Solution Manual for Unit Operations In Chemical Engineering 7th ed

نویسندگان:Warren L. McCabe, Julian Smith, Peter Harriott


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 511
حجم فایل زیپ شده 31مگابایت