بایگانی برچسب: William Hart Hayt

Solution Manual for Engineering Circuit Analysis – William Hayt, Jack Kemmerly

 حل المسائل کتاب تحلیل مدارهای مهندسی هایت – ویرایش 4 و 7

Solution Manual Engineering Circuit Analysis

نویسندگان:  William Hart Hayt – Jack E Kemmerly – Steven M Durbin

برای کتاب آنالیز مدار مهندسی هایت دو کتاب حل المسائل ویرایش 4 و 7 با مشخصات زیر موجود است

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت pdf
تعداد صفحات 800
حجم فایل زیپ شده 13مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت pdf
تعداد صفحات 990
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

***

Engineering Circuit Analysis – William Hayt, Jack Kemmerly

 کتاب تحلیل مدارهای مهندسی هایت – ویرایش هفتم هشتم (به زبان فارسی)

Engineering Circuit Analysis – 8th edition

نویسندگان:  William Hart Hayt – Jack E Kemmerly – Steven M Durbin

این مجوعه شامل دو کتاب می باشد، ویرایش هشتم به زبان انگلیسی و ویرایش هفتم به زبان فارسی

Engineering Circuit Analysis 7th ed - William Hart Hayt, Jack E Kemmerly, Steven M Durbin - Farsi - 600pd73.5mb کتاب تحلیل مدارهای مهندسی هایت Engineering circuit analysis نویسندگان: William Hart Hayt - Jack E Kemmerly - Steven M Durbin

مشخصات کتاب فارسی

فرمت pdf
تعداد صفحات 600
حجم فایل زیپ شده 73.5 مگابایت

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 880
حجم فایل زیپ شده 22 مگابایت

***

 

Solution Manual by Engineering Electromagnetics by William Hayt,John Buck

 دانلود حل المسائل الکترومغناطیس هایت – ویرایش هشتم

Solution Manual by Engineering Electromagnetics

نویسنده: William Hayt, John Buck

این حل المسائل 14 فصل اصلی کتاب الکترومغناطیس هیت را پوشش می دهد .

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 259
حجم فایل زیپ شده 2.3 مگابایت

 

 

Engineering Electromagnetics by William Hayt,John Buck

 دانلود الکترومغناطیس مهندسی هایت – ویرایش هشتم

Engineering Electromagnetics

نویسنده: William Hayt, John Buck

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 614
حجم فایل زیپ شده 12 مگابایت