بایگانی برچسب: William Hosford

Solution Manual for Metal Forming, Mechanics and Metallurgy – William Hosford, Robert Caddell

حل المسائل کتاب مکانیک و شکل دهی فلزات رابرت کدل به زبان فارسی (دو حل المسائل)

Solution Manual for Metal Forming, Mechanics and Metallurgy 3rd Ed

نویسندگان: William F. Hosford,  Robert M. Caddell

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد، حل المسائل اول به زبان انگلیسی می باشد. حل المسائل دوم به صورت دستنویس و به زبان فارسی می باشد و هفت فصل اول کتاب را پوشش می دهد.

مشخصات حل المسائل اول

فرمت pdf
تعداد صفحات 91
حجم فایل زیپ شده 4.5 مگابایت

مشخصات حل المسائل دوم

فرمت pdf
تعداد صفحات 63
حجم فایل زیپ شده 8.3 مگابایت

***

Metal Forming Mechanics and Metallurgy by William Hosford, Robert Caddell

کتاب مکانیک و شکل دهی فلزات رابرت کدل

Metal Forming, Mechanics and Metallurgy, 4th Ed

نویسندگان: William F. Hosford, Robert M. Caddell

Metal Forming, Mechanics and Metallurgy, 4th Ed - William F. Hosford, Robert M. Caddell - 345pd8mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 345
حجم فایل زیپ شده 8 مگابایت