بایگانی برچسب: William Smythewith

Static and Dynamic Electricity+Solutions Manual by William Smythewith

کتاب و حل المسائل الکتریسیته دینامیک و استاتیک

  Static and Dynamic Electricity +Solutions Manual

نویسندگان:William R. Smythewith

 کتاب فوق شامل کتاب و حل تمرینات موجود در این کتاب میباشد. در واقع حل المسائلاین کتاب و خود آن در یک کتاب جمع آوری شده اند

Static And Dynamic Electricity-William R. Smythe-635pd

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 845
حجم فایل زیپ شده 12.5مگابایت