بایگانی برچسب: William Stallings

Solution Manual for Computer Organization and Architecture – William Stallings

حل المسائل کتاب سازمان دهی و معماری کامپیوتری استالینگز – ویرایش هشتم

Solution Manual for Computer Organization and Architecture, Designing for Performance 8th ed

نویسندگان: William Stallings

 

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 138
حجم فایل زیپ شده 3.8 مگابایت

***

Computer Organization and Architecture – William Stallings

کتاب سازمان دهی و معماری کامپیوتری استالینگز – ویرایش نهم

Computer Organization and Architecture, Designing for Performance 9th ed

نویسندگان: William Stallings

Computer Organization and Architecture, Designing for Performance 9th ed - William Stallings - 792pd6mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 792
حجم فایل زیپ شده 6 مگابایت

***

Solution Manual for Data and Computer Communications by William Stallings

حل المسائل کتاب اطلاعات و ارتباطات کامپیوتری استالینگ

Solution Manual for Data and Computer Communications -7th ed

نویسندگان: William Stallings

Solution Manual for Data and Computer Communications (7th edition) -William Stallings - 55pd3mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 55
حجم فایل زیپ شده 3مگابایت

 

 

Data and Computer Communications by William Stallings

کتاب اطلاعات و ارتباطات کامپیوتری استالینگ

Data and Computer Communications-8th ed

نویسندگان: William Stallings

Data and Computer Communications (8th edition) -William Stallings - 901pd5mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 901
حجم فایل زیپ شده 5مگابایت