بایگانی برچسب: Yunus Cengel

Solution Manual for Heat Transfer – Yunus Cengel

حل المسائل کتاب انتقال حرارت چنگل (یا همون سنجل) – ویرایش دوم

Solution Manual for Heat Transfer, A Practical Approach 2nd ed

نویسندگان: Yunus A. Cengel

Solution Manual for Heat Transfer, A Practical Approach 2nd ed - Yunus A. Cengel 1300pd8mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 1300
حجم فایل زیپ شده 8 مگابایت

Solution Manual for Heat and Mass Transfer – Yunus Cengel, Afshin Ghajar

حل المسائل کتاب اصول و کاربرد گرما و انتقال جرم سنجل – ویرایش سوم

Solution Manual for Heat and Mass Transfer, Fundamentals and Applications 3th ed

نویسندگان: Yunus Cengel, Afshin Ghajar

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت pdf
تعداد صفحات 1537
حجم فایل زیپ شده 12 مگابایت

Heat Transfer – Yunus Cengel

کتاب انتقال گرما چنگل (یا همون سنجل) – ویرایش دوم

Heat Transfer, A Practical Approach 2nd ed

نویسندگان: Yunus A. Cengel

Heat Transfer, A Practical Approach 2nd ed - Yunus A. Cengel - 932pd12mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 932
حجم فایل زیپ شده 12 مگابایت

Heat and Mass Transfer by Yunus Cengel, Afshin Ghajar

کتاب انتقال گرما و جرم چنگل (یا همون سنجل) – مبانی و کاربرد ها – ویرتیش پنجم

Heat and Mass Transfer, Fundamentals and Applications 5th ed

نویسندگان: Yunus Cengel, Afshin Ghajar

Heat and Mass Transfer, Fundamentals and Applications 5th ed - Yunus Cengel, Afshin Ghajar - 1208pd26mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 1028
حجم فایل زیپ شده 26 مگابایت

Solution Manual for Fundamentals of Thermal Fluid Sciences – Yunus Cengel, Robert Turner

حل المسائل کتاب مبانی علوم سیالات حرارتی چنگل (یا همون سنجل)

Solution Manual for Fundamentals of Thermal Fluid Sciences

نویسندگان:Yunus A. Cengel, Robert H. Turner


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 1380
حجم فایل زیپ شده 90مگابایت

Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences by Yunus Cengel, Robert Turner

کتاب مبانی علوم سیالات حرارتی چنگل (یا همون سنجل)

Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences 2nd ed

نویسندگان:Yunus A. Cengel Robert H. Turner

Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences 2nd ed-Yunus A. Cengel Robert H. Turner-1232pd14mb
مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 1232
حجم فایل زیپ شده 14مگابایت

Solution Manual for Thermodynamics by Yunus Cengel, Michael Boles

حل المسائل کتاب ترمودینامیک، با دید مهندسی چنگل (یا همون سنجل) – ویرایش پنجم و هفتم

 Solution Manual of Thermodynamics: An Engineering Approach –  5th and 7th Edition

نویسندگان:  Yunus A. Cengel, Michael A. Boles 

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد.

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت pdf
تعداد صفحات 2070
حجم فایل زیپ شده 19مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت pdf
تعداد صفحات 1733
حجم فایل زیپ شده 11.7 مگابایت

***

Thermodynamics – Yunus Cengel, Michael Boles

کتاب ترمودینامیک، با نگرش مهندسی چنگل (یا همون سنجل)

Thermodynamics, An Engineering Approach

نویسندگان:  Yunus Cengel, Michael Boles 

حل المسائل کتاب ترمودینامیک، با دید مهندسی Cengel Thermodynamics, An Engineering Approach نویسندگان: Yunus Cengel, Michael Boles

مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 1024
حجم فایل زیپ شده 83مگابایت

38,500 ریال – لینک دانلود کتاب

Solution Manual for Fluid Mechanics – Yunus Cengel, John Cimbala

 حل المسائل کتاب مکانیک سیالات چنگل (یا همون سنجل) – ویرایش اول و سوم

Solution Manual for Fluid Mechanics 1st and 3rd Ed

نویسنده: Yunus A. Cengel, John M. Cimbala

solution-manual-for-fluid-mechanics-3rd-edition-yunus-cengel-john-cimbala

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1445
حجم فایل زیپ شده 17.4 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 1228
حجم فایل زیپ شده 18 مگابایت

***

Fluid Mechanics – Yunus Cengel

 کتاب مکانیک سیالات یونس چنگل (یا همون سنجل) – ویرایش اول و سوم

Fluid Mechanics, Fundamentals and Applications – 1st and 3rd edition

نویسنده: Yunus A. Cengel, John Cimbala

fluid-mechanics-fundamentals-and-applications-3rd-ed-yunus-cengel-john-cimbala-1024pd24mb

مشخصات کتاب ویرایش اول

فرمت pdf
تعداد صفحات 2036
حجم فایل زیپ شده 22 مگابایت

مشخصات کتاب ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1031
حجم فایل زیپ شده 21.4 مگابایت

***