بایگانی برچسب: Zemansky

Solution Manual for Sears and Zemansky University Physics – Hugh Young, Roger Freedman

حل المسائل کامل فیزیک دانشگاهی یانگ و فریدمن – ویرایش 11

Solutions Manual to Sears and Zemansky University Physics – 11th ed

نویسنده: Hugh D. Young, Roger A. Freedman

پاسخ سوالات به تفکیک فصل ها و شماره سوالات موجو د می باشند

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات برای هر سوال یک فایل word
حجم فایل زیپ شده 87 مگابایت

 

 

Sears and Zemansky University Physics by Hugh Young,Roger Freedman

 کتاب فیزیک دانشگاهی به همراه فیزیک مدرن یانگ – ویرایش 13

University Physics with Modern Physics

نویسنده: Hugh D. Young, Roger A. Freedman

 کتاب فیزیک دانشگاهی به همراه فیزیک مدرن یانگ - ویرایش 13  University Physics with Modern Physics  نویسنده: Hugh D. Young, Roger A. Freedman

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 1598
حجم فایل زیپ شده 24 مگابایت

 

 

Solution Manual to Heat and Thermodynamics – Mark Waldo Zemansky

حل المسائل حرارت و ترمودینامیک زیمانسکی به زبان فارسی

Solution  manual to Heat and Thermodynamics by Mark Waldo Zemansky

نویسنده: Mark Waldo Zemansky

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد، یکی به زبان فارسی و یکی به زبان انگلیسی

کتاب ترمودینامیک زیمانسکی جزو کتاب های اصلی کارشناسی رشته فیزیک است و به این جهت با سعی دوستان این حل المسائل تهیه گردید. این کتاب راهنمای کامل مسائل حرارت و ترمودینامیک مارک دبلیو زیمانسکی و ریچارد اچ. دیتمن می باشد و شامل کل مسائل 12 فصل می باشد.

**حل المسائل جدید تر با کیفیت بالاتر اضافه گردید**

مشخصات حل المسائل فارسی

فرمت pdf
تعداد صفحات 243
حجم فایل زیپ شده 59.8 مگابایت

***

Heat and Thermodynamics – Mark Waldo Zemansky

کتاب حرارت و ترمودینامیک مارک دبلیو. زیمانسکی و ریچارد اچ. دیتمن

ویرایش – به زبان فارسی و انگلیسی

Heat and Thermodynamics

نویسنده : Mark Waldo Zemansky, Richard  H. Dittman

این مجموعه شامل دو کتاب می باشد، یکی به زبان فارسی و دیگیری به انگلیسی

مشخصات کتاب فارسی

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 79 مگابایت

مشخصات کتاب انگلیسی

فرمت DJVU
تعداد صفحات 508
حجم فایل زیپ شده 5.5 مگابایت

***