دانلود گزارشکارهای آزمایشگاه فیزیک عمومی برای دانشجویان

جهت دانلود روی آزمایش مدنظرتان کلیک کنید تا به صفحه دانلود هرکدام منتقل شوید.

صفحات دانلود هر آزمایش به ظاهر شبیه به هم ولی کاملا متفاوت است. صبور باشید

ممکن است برای یک آزمایش چندین گزارش کار با یک نام وجود داشته باشد

 1. دانلود گزارشکار کار با ماشین آتود
 2. دانلود گزارشکار سقوط آزاد ومحاسبه شتاب گرانش زمین
 3. دانلود گزارشکار آونگ ساده
 4. دانلود گزارشکار تعادل نیروهای همرس
 5. دانلود گزارشکار قانون هوک
 6. دانلود گزارشکار حرکت پرتابی
 7. دانلود گزارشکار تعادل و گشتاور
 8. دانلود گزارشکار آونگ ساده
 9. دانلود گزارشکار اندازه گیری
 10. دانلود گزارشکار برایندگیری نیروها
 11. دانلود گزارشکار به هم بستن فنر ها
 12. دانلود گزارشکار حرکت پرتاپی
 13. دانلود گزارشکار حرکت نوسانی فنر
 14. دانلود گزارشکار سقوط آزاد
 15. دانلود گزارشکار قانون هوک
 16. دانلود گزارشکار بررسی قوانین دینامیک
 17. دانلود گزارشکار قوانین نیوتن

دیدگاه‌تان را بنویسید: