دسته: مهندسی شیمی

Chemistry – John Kotz, Paul Treichel

کتاب شیمی و واکنش های شیمیایی جان کوتز – ویرایش نهم

Chemistry & Chemical Reactivity – 9th Edition

نویسنده(گان): John C. Kotz, Paul M. Treichel, John Townsend, David Treichel

کتاب شیمی و واکنش های شیمیایی جان کوتز

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات1416
حجم فایل زیپ شده140 مگابایت

***

Solution Manual for Internal Combustion Engines Fundamentals – John Heywood

حل المسائل کتاب مبانی موتورهای احتراق داخلی جان هیوود

Solution Manual for Internal Combustion Engines Fundamentals

نویسنده(گان): John B Heywood

حل المسائل کتاب مبانی موتورهای احتراق داخلی جان هیوود

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول 1 الی 15 را به طور کامل پوشش می دهد و به صورت اسکن شده می باشد.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات189
حجم فایل زیپ شده66.5 مگابایت

***

Internal Combustion Engines Fundamentals – John Heywood

کتاب مبانی موتورهای احتراق داخلی جان هیوود

Internal Combustion Engines Fundamentals

نویسنده(گان): John B Heywood

کتاب مبانی موتورهای احتراق داخلی جان هیوود

مشخصات فایل

فرمتDJVU
تعداد صفحات954
حجم فایل زیپ شده17.2 مگابایت

***

Plastic Design of Frames – John Fleetwood Baker, Jacques Heyman

کتاب طرح و تحلیل پلاستیکی قاب ها بيكر و هايمن

جلد اول (اصول و مفاهیم)

Plastic Design of Frames – vol 1 Fundamentals

نویسنده(گان): John Fleetwood Baker, Jacques Heyman

کتاب طرح و تحلیل پلاستیکی قاب ها بيكر و هايمن

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات237
حجم فایل زیپ شده4.61 مگابایت

***

Plastic Design and Second-Order Analysis of Steel Frames – Sohal, Wai-Fah Chen

کتاب طراحی پلاستیک و تجزیه و تحلیل قاب های فولادی چن – ویرایش اول

Plastic Design and Second-Order Analysis of Steel Frames – 1st Edition

نویسنده(گان): Wai-Fah Chen, I. Sohal

کتاب طراحی پلاستیک و تجزیه و تحلیل قاب های فولادی چن

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات519
حجم فایل زیپ شده10.4 مگابایت

***

Natural Gas Reservoir Engineering – Chi Ikoku

کتاب مهندسی مخزن گاز طبیعی ایکوکو

Natural Gas Reservoir Engineering

نویسنده(گان): Chi U. Ikoku

کتاب مهندسی مخزن گاز طبیعی ایکوکو

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات265
حجم فایل زیپ شده19.9 مگابایت

***

Measurement and Instrumentation – Alan Morris, Reza Langari

کتاب اندازه گیری و ابزار دقیق موریس – ویرایش دوم

Measurement and Instrumentation, Theory and Application – 2nd Edition

نویسنده(گان): Alan S. Morris, Reza Langari

کتاب اندازه گیری و ابزار دقیق موریس

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات694
حجم فایل زیپ شده22.7 مگابایت

***

Solution Manual for Chemical Engineering Design – Sinnott, Gavin Towler

حل المسائل کتاب طراحی در مهندسی شیمی آر کی سینوت و گاوین تاولر – ویرایش پنجم SI و ویرایش چهارم

Solution Manual for Chemical Engineering Design – 4th and 5th SI Edition

نویسنده(گان): R.K. Sinnott, Gavin Towler

حل المسائل کتاب طراحی در مهندسی شیمی آر کی سینوت و گاوین تاولر

دانلود نمونه رایگان ویرایش پنجم SI

این محصول شامل دو حل المسائل می باشد، یکی برای ویرایش پنجم SI و دیگری برای ویرایش چهارم.

حل المسائل ویرایش پنجم SI، تمرینات فصول 1 الی 13 را به صورت کامل شامل می شود. علاوه بر این موارد، تعداد 13 فایل اکسل نیز همراه حل المسائل وجود دارند.

مشخصات فایل ویرایش پنجم SI

فرمتPDF
تعداد صفحات138
حجم فایل زیپ شده3.26 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمتPDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده0.38 مگابایت

***

Solution Manual for Measurement and Instrumentation – Alan Morris, Reza Langari

حل المسائل کتاب اصول اندازه گیری و ابزار دقیق الان موریس – ویرایش دوم

Solution Manual for Measurement and Instrumentation: Theory and Application – 2nd Edition

نویسنده(گان): Alan S. Morris, Reza Langari

حل المسائل کتاب اصول اندازه گیری و ابزار دقیق الان موریس

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول 1 الی 21 را به طور کامل پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد. علاوه بر این موارد برای فصل 12 ، تعداد 15 فایل با فرمت VI file وجود دارند.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات423
حجم فایل زیپ شده6.39 مگابایت

***

Solution Manual for The Elements of Polymer Science and Engineering – Alfred Rudin, Phillip Choi

حل المسائل کتاب المان های علوم و مهندسی پلیمر آلفرد رودین – ویرایش اول و سوم

Solution Manual for The Elements of Polymer Science & Engineering – 1st and 3rd Edition

نویسنده(گان): Alfred Rudin , Phillip Choi

حل المسائل کتاب المان های علوم و مهندسی پلیمر آلفرد رودین

دانلود نمونه رایگان ویرایش سوم

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد. یکی برای ویرایش اول و دیگری برای ویرایش سوم.

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات71
حجم فایل زیپ شده4.01 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمتPDF
تعداد صفحات61
حجم فایل زیپ شده3.5 مگابایت

***

Separation Process Principles – Seader, Ernest Henley

کتاب اصول فرایند جداسازی سیدر – ویرایش دوم، سوم و چهارم

Separation Process Principles – 2nd, 3rd and 4th Edition

نویسنده(گان):J. D. Seader, Ernest J. Henley

کتاب اصول فرایند جداسازی سیدر

این محصول شامل سه نسخه برای ویرایش های مذکور می باشد.

مشخصات فایل ویراست دوم

فرمتPDF
تعداد صفحات790
حجم فایل زیپ شده32 مگابایت

مشخصات فایل ویراست سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات849
حجم فایل زیپ شده10 مگابایت

مشخصات فایل ویراست چهارم

فرمتPDF
تعداد صفحات554
حجم فایل زیپ شده6.8 مگابایت

***

The Elements of Polymer Science and Engineering – Alfred Rudin, Phillip Choi

کتاب المان های علوم و مهندسی پلیمر آلفرد رودین – ویرایش سوم

The Elements of Polymer Science & Engineering – 3rd Edition

نویسنده(گان):Alfred Rudin, Phillip Choi

کتاب المان های علوم و مهندسی پلیمر آلفرد رودین
مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات561
حجم فایل زیپ شده8 مگابایت

***

Solution Manual for Separation Process Principles – Seader, Ernest Henley

حل المسائل کتاب اصول فرایندهای جداسازی سیدر – ویرایش دوم و چهارم

Solution Manual for Separation Process Principles – 2nd and 4th Edition

نویسنده(گان):J. D. Seader, Ernest J. Henley

حل المسائل کتاب اصول فرایندهای جداسازی سیدر

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش چهارم

این ممحصول شامل دو حل المسائل می باشد: یکی برای ویرایش چهارم و دیگری برای ویرایش دوم

حل المسائل ویرایش چهارم، تمرینات فصول 1 الی 15 را به طور کامل پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش چهارم

فرمتPDF
تعداد صفحات1015
حجم فایل زیپ شده20.9 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش دوم

فرمتPDF
تعداد صفحات1278
حجم فایل زیپ شده28.5 مگابایت

***

Chemical Engineering Design – Sinnott

کتاب طراحی در مهندسی شیمی آر کی سینوت – ویرایش چهارم

 Chemical Engineering Design – 4th Edition

نویسنده(گان): R. K. Sinnott

کتاب طراحی در مهندسی شیمی آر کی سینوت

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات1054
حجم فایل زیپ شده6.2 مگابایت

***

Bioprocess Engineering – Shijie Liu

کتاب مهندسی زیست فرایند شیجی لیو – ویرایش دوم

Bioprocess Engineering: Kinetics, Sustainability, and Reactor Design – 2nd Edition

نویسنده(گان): Shijie Liu

کتاب مهندسی زیست فرایند شیجی لیو

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات1157
حجم فایل زیپ شده29.5 مگابایت

***

Solution Manual for Advanced Fluid Mechanics – William Graebel

حل المسائل کتاب مکانیک سیالات پیشرفته ویلیام گرابل

Solution Manual for Advanced Fluid Mechanics

نویسنده(گان): William Graebel

توضیح اینکه حل المسائل، حل تمرینات همه فصول کتاب را شامل می شود (فصل 10 کتاب درسی هیچ تمرینی ندارد). همچنین در این مجموعه خلاصه کتاب نیز قرار دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات253
حجم فایل زیپ شده9.73 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design – Charles Hill

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر سینتیک مهندسی شیمی و طراحی راکتور چارلز هیل – ویرایش اول

Solution Manual for Introduction to Chemical Engineering: Kinetics and Reactor Design – 1st Edition

نویسنده(گان): Charles G. Hill

این حل المسائل، حل تمرینات همه فصول را به طور کامل پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات442
حجم فایل زیپ شده126.13 مگابایت

***

Process Modeling and Simulation for Chemical Engineers – Simant Upreti

کتاب مدل سازی و شبیه سازی فرایند مهندسان شیمی آپرتی

Process Modeling and Simulation for Chemical Engineers, Theory and Practice

نویسنده(گان): Simant R. Upreti

کتاب مدل سازی و شبیه سازی فرایند مهندسان شیمی آپرتی

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات356
حجم فایل زیپ شده5.4 مگابایت

***

Solution Manual for Principles and Practice of Automatic Process Control – Carlos Smith, Armando Corripio

حل المسائل کتاب اصول و کاربرد کنترل اتوماتیک فرایندها کارلوس ای. اسمیت و آرماندو بی. کریپیو – ویرایش سوم

Solution Manual for Principles and Practice of Automatic Process Control – 3rd Edition

نویسنده(گان): Carlos A. Smith, Armando B. Corripio

توضیح اینکه این حل المسائل فصل های 1 الی 13 کتاب درسی ویرایش سوم را پوشش می دهد و به ازای هر فصل، یک فایل پی دی اف وجود دارد. لازم به ذکر است که حل برخی تمرینات به صورت دستنویس و برخی دیگر به صورت تایپی می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات568
حجم فایل زیپ شده9.08 مگابایت

***

Principles and Practice of Automatic Process Control – Carlos Smith, Armando Corripio

کتاب اصول و کاربرد کنترل اتوماتیک فرایندها کارلوس ای. اسمیت و آرماندو بی. کریپیو – ویرایش دوم

Principles and Practice of Automatic Process Control – 2nd Edition

نویسنده(گان): Carlos A. Smith, Armando B. Corripio

کتاب اصول و کاربرد کنترل اتوماتیک فرایندها کارلوس ای. اسمیت و آرماندو بی. کریپیو

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات783
حجم فایل زیپ شده15 مگابایت

***