دسته: حل المسائل های مهندسی عمران

Solution Manual for Solid Waste Engineering – William Worrell, Aarne Vesilind

حل المسائل کتاب مهندسی پسماندهای جامد ویلیام وارل و آرن وسیلیند – ویرایش دوم

Solution Manual for Solid Waste Engineering – 2nd Edition

نویسنده(گان): William A. Worrell, P. Aarne Vesilind

حل المسائل کتاب مهندسی پسماندهای جامد ویلیام وارل و آرن وسیلیند

این حل المسائل، شامل حل اکثر مسائل کتاب درسی (جمعا 9 فصل و 167 تمرین حل شده) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. جهت مشاهده لیست تمرینات حل شده اینجا کلیک کنید. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسایل حل شده

مشخصات حل المسائل

فرمتعکس (JPG)
تعداد تمرینات حل شده167
حجم فایل زیپ شده35.8 مگابایت

***

Solution Manual for Statics – Sheri Sheppard, Thalia Anagnos

حل المسائل کتاب مهندسی مکانیک: جلد استاتیک شری شپارد

Solution Manual for Engineering Mechanics: Statics

نویسنده(گان): Sheri D. Sheppard, Thalia Anagnos, Sarah L. Billington

حل المسائل کتاب مهندسی مکانیک: جلد استاتیک شری شپارد

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول 1 الی 11 را به طور کامل پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد. علاوه بر این ، حل تمرینات Appendix E نیز وجود دارد. علاوه بر حل المسائل 1325 صفحه ای، فایل های جواب کوتاه تمرینات (هر فصل، یک فایل) جمعا 222 صفحه نیز در در مجموعه قرار دارند.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات1325
حجم فایل زیپ شده236 مگابایت

***

Solution Manual for Environmental Engineering Science – William Nazaroff, Lisa Alvarez-Cohen

حل المسائل کتاب علم مهندسی محیط زیست ویلیام نظرف و لیزا آلوارز کوهن

Solution Manual for Environmental Engineering Science

نویسنده(گان): William W. Nazaroff, Lisa Alvarez-Cohen

حل المسائل کتاب علم مهندسی محیط زیست ویلیام نظرف و لیزا آلوارز کوهن

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول 1 الی 8 را به طور کامل پوشش می دهد.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات390
حجم فایل زیپ شده88.2 مگابایت

***

Solution Manual for Finite Element Modeling for Stress Analysis – Robert Cook

حل المسائل کتاب مدلسازی تحلیل تنش به روش اجزای محدود رابرت کوک

Solution Manual for Finite Element Modeling for Stress Analysis

نویسنده(گان): Robert D. Cook

حل المسائل کتاب مدلسازی تحلیل تنش به روش اجزای محدود رابرت کوک

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول 1 الی 10 را به طور کامل پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد. فصل پنجم کتاب درسی تمرینی ندارد و در نتیجه برای این فصل حلی نیز وجود ندارد.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات46
حجم فایل زیپ شده16.3 مگابایت

***

Solution Manual for Foundations and Earth Retaining Structures – Muni Budhu

حل المسائل کتاب پی و سازه های نگهدارنده زمین میونی بودهو

Solution Manual for Foundations and Earth Retaining Structures

نویسنده(گان): Muni Budh

حل المسائل کتاب پی و سازه های نگهدارنده زمین میونی بودهو

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول 1 الی 11 را به طور کامل پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات165
حجم فایل زیپ شده3.55 مگابایت

***

Solution Manual for Soil Mechanics Fundamentals – Muni Budhu

حل المسائل کتاب مبانی مکانیک خاک میونی بودهو

Solution Manual for Soil Mechanics Fundamentals – Metric Version

نویسنده(گان): Muni Budhu

حل المسائل کتاب مبانی مکانیک خاک میونی بودهو

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول 1 الی 8 را به طور کامل پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات184
حجم فایل زیپ شده6.43 مگابایت

***

Solution Manual for Engineering Mechanics of Solids – Egor Popov

 حل المسائل کتاب مهندسی مکانیک جامدات ایگور پوپوف – ویرایش دوم

Solution Manual for Engineering Mechanics of Solids – 2nd Edition

نویسنده(گان): Egor P. Popov

حل المسائل کتاب مهندسی مکانیک جامدات ایگور پوپوف

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات395
حجم فایل زیپ شده30.1 مگابایت

***

Solution Manual for Engineering Materials 1 – Michael Ashby, David Jones

حل المسائل کتاب مواد مهندسی 1 مایکل اشبی و دیوید جونز – ویرایش چهارم

Solution Manual for Engineering Materials 1 – 4th Edition

نویسنده(گان): Michael F. Ashby, David R. H. Jones

حل المسائل کتاب مواد مهندسی 1 مایکل اشبی و دیوید جونز

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، همه تمرینات فصول 1 الی 29 را شامل می شود.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات52
حجم فایل زیپ شده1.29 مگابایت

***

Solution Manual for Mechanics of Solids – Carl Ross

حل المسائل کتاب مکانیک جامدات کارل روس

Solution Manual for Mechanics of Solids

نویسنده(گان): Carl T.F. Ross

حل المسائل کتاب مکانیک جامدات کارل روس

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول 1 الی 15 را به صورت کامل شامل می شود .

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات158
حجم فایل زیپ شده5.29 مگابایت

***

Solution Manual for Mechanics of Materials – Christopher Jenkins, Sanjeev Khanna

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح کریستوفر جنکینز

Solution Manual for Mechanics of Materials

نویسنده(گان): Christopher Jenkins, Sanjeev Khanna

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح کریستوفر جنکینز

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، حل تمرینات فصل های 1 تا 8 کتاب درسی را به صورت کامل دارد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات160
حجم فایل زیپ شده1.27 مگابایت

***

Solution Manual for Principles of Foundation Engineering – Braja Das

حل المسائل کتاب اصول مهندسی پی براجا داس – ویرایش ششم و هفتم

Solution Manual for Principles of Foundation Engineering – 6th and 7th Edition

نویسنده(گان): Braja M. Das

حل المسائل کتاب اصول مهندسی پی براجا داس

این مجموعه دارای دو حل المسائل می باشد: یکی برای ویرایش ششم، دیگری برای ویرایش هفتم

حل المسائل ویرایش هفتم، شامل حل مسائل کتاب درسی (مجموعا تعداد 202 تمرین) می باشد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات وجود نداشته باشد. جهت مشاهده لیست تمرینات حل شده از ویرایش هفتم اینجا کلیک کنید. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسایل حل شده از ویرایش هفتم

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمتعکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده214
حجم فایل زیپ شده106 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمتPDF
تعداد صفحات160
حجم فایل زیپ شده2مگابایت

***

Solution Manual for Open Channel Hydraulics – Osman Akan

حل المسائل کتاب هیدرولیک کانال باز عثمان اکان

Solution Manual for Open Channel Hydraulics

نویسنده(گان): A. Osman Akan

توضیح اینکه این حل المسائل، حل تمرینات همه 8 فصل کتاب درسی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات122
حجم فایل زیپ شده875کیلوبایت

***

Solution Manual for Introduction to Engineering – Jay Brockman

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مهندسی: مدلسای و حل مسئله جای بروکمن

Solution Manual for Introduction to Engineering: Modeling and Problem Solving

نویسنده(گان): Jay Brockman

این حل المسائل فصلهای 1 تا 12 کتاب درسی را پوشش می دهد. این حل المسائل عمدتا به صورت تایپی و بخش های دیگری از آن به صورت دستنویس با کیفیت و گاهی مواقع به صورت اسکن شده می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات145
حجم فایل زیپ شده3.60 مگابایت

***

Solution Manual for Dynamics and Vibration – Magd Abdel Wahab

حل المسائل کتاب دینامیک و ارتعاشات عبدل وهاب

Solution Manual for Dynamics and Vibration: An Introduction

نویسنده(گان): Magd Abdel Wahab

این حل المسائل فصلهای 1 تا 10 کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات125
حجم فایل زیپ شده2.53 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Aircraft Structural Analysis – Megson

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر تحلیل سازه های فضاپیمای مگسون – ویرایش دوم و سوم

Solution Manual for Introduction to Aircraft Structural Analysis – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان): T.H.G. Megson

در این صفحه حل المسائل های ویرایش های دوم و سوم به صورت جداگانه به فروش می رسند.

هر دوی حل المسائل ها کامل می باشند و کل 24 فصل کتابهای ویرایش های دوم و سوم را پوشش می دهند.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش سوم

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش دوم

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات378
حجم فایل زیپ شده2.28 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش دوم

فرمتPDF
تعداد صفحات323
حجم فایل زیپ شده4.71 مگابایت

***

پرداخت بابت حل المسائل ویرایش سوم

***

پرداخت بابت حل المسائل ویرایش دوم

Solution Manual for Structural and Stress Analysis – Megson

حل المسائل کتاب تحلیل سازه و تحلیل تنش مگسون – ویرایش سوم

Solution Manual for Structural and Stress Analysis – 3rd Edition

نویسنده(گان): T.H.G. Megson

این حل المسائل فصل های 2 الی 21 کتاب درسی ویرایش سوم را به طور کامل پوشش می دهد و به ازای هر فصل، یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات418
حجم فایل زیپ شده31.02 مگابایت

***

Solution Manual for Civil Engineering Materials – Shan Somayaji

حل المسائل کتاب مصالح مهندسی عمران شان سومایاجی – ویرایش دوم

Solution Manual for Civil Engineering Materials – 2nd Edition

نویسنده(گان): Shan Somayaji

این حل المسائل، شامل حل مسائل فصلهای اول الی هفتم (جمعا 7 فصل و 144 تمرین حل شده) کتاب درسی ویرایش دوم می باشد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشخصات حل المسائل

فرمت(PDF)
تعداد تمرینات حل شده144
حجم فایل زیپ شده40.9 مگابایت

***

Solution Manual for Statics and Strength of Materials for Architecture and Building Construction – Barry Onouye, Kevin Kan

حل المسائل کتاب استاتیک و مقاومت مصالح برای معماری و ساختمان سازی Onouye و Kan – ویرایش سوم و چهارم

Solution Manual for Statics and Strength of Materials for Architecture and Building Construction -3rd and 4th Edition

نویسنده(گان): Barry S. Onouye, Kevin Kan

این مجموعه شامل سه حل المسائل می باشد، دو تا برای ویرایش سوم و دیگری برای ویرایش چهارم. یکی از حل المسائلهای ویرایش سوم، از سایت chegg . com تهیه شده است.

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمتPDF
تعداد صفحات242
حجم فایل زیپ شده1.48 مگابایت

مشخصات حل المسائل اول ویرایش سوم (برگرفته از chegg)

فرمتPDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده88.8 مگابایت

مشخصات حل المسائل دوم ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات197
حجم فایل زیپ شده1.95 مگابایت

***

Solution Manual for Environmental Organic Chemistry – Rene Schwarzenbach, Philip Gschwend

حل المسائل کتاب شیمی آلی محیط زیست رنه شوارزن باخ – ویرایش سوم

Solution Manual for Environmental Organic Chemistry – 3rd Edition

نویسنده(گان): Rene P. Schwarzenbach, Philip M. Gschwend, Dieter M. Imboden

توضیح اینکه این حل المسائل، تمرینات فصل های 2 الی 28 کتاب درسی ویرایش سوم را پوشش می دهد (تمرینی از فصول 3، 5 و 7 حل نشده است) و به ازای هر فصل، یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات252
حجم فایل زیپ شده25.8 مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Hydraulic Engineering Systems – Robert Houghtalen, Osman Akan

حل المسائل کتاب مبانی سیستم های هیدرولیک رابرت هاگتالن و عثمان اکان – ویرایش چهارم

Solution Manual for Fundamentals of Hydraulic Engineering Systems – 4th Edition

نویسنده(گان): Robert J. Houghtalen, A. Osman H. Akan, Ned H. C. Hwang

فرمتPDF
تعداد صفحات160
حجم فایل زیپ شده3 مگابایت

***