دسته: مهندسی محیط زیست

Energy and the Environment – James Fay, Dan Golomb

کتاب انرژی و محیط زیست جیمز فای

Energy and the Environment

نویسنده(گان): James A. Fay, Dan S. Golomb

کتاب انرژی و محیط زیست Fay

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 337
حجم فایل زیپ شده 2.71 مگابایت

***

Greenhouse Gas Carbon Dioxide Mitigation – Martin Halmann, Meyer Steinberg

کتاب روش و تکنولوژی کاهش گاز گلخانه ای دی اکسید کربن مارتین هالمن و میر اشتاینبرگ

Greenhouse Gas Carbon Dioxide Mitigation: Science and Technology

نویسنده(گان): Martin M. Halmann, Meyer Steinberg

کتاب کاهش گاز گلخانه ای کرین دی اکسید هالمن

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 593
حجم فایل زیپ شده 51 مگابایت

***

Solution Manual for Chemistry for Environmental Engineering and Science – Clair Sawyer, Perry McCarty

حل المسائل کتاب شیمی مهندسی محیط زیست و علوم کلایر سایر، پری مک‌کارتی و جن پارکین – ویرایش پنجم

Solution Manual for Chemistry for Environmental Engineering and Science – 5th Edition

نویسنده(گان): Clair N. Sawyer, Perry L. McCarty, Gene F. Parkin

حل المسائل شیمی مهندسی محیط زیست Sawyer و McCarty

این محصول، حل تمرینات فصل های 2 الی 34 کتاب درسی را پوشش میدهد.

دانلود نمونه رایگان 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 242
حجم فایل زیپ شده 940 کیلوبایت

***

Chemistry for Environmental Engineering and Science – Clair Sawyer, Perry McCarty

کتاب شیمی مهندسی محیط زیست و علوم کلایر سایر، پری مک‌کارتی و جن پارکین – ویرایش پنجم

Chemistry for Environmental Engineering and Science – 5th Edition

نویسنده(گان): Clair N. Sawyer, Perry L. McCarty, Gene F. Parkin

کتاب شیمی محیط زیست سایر و مک‌کارتی

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 768
حجم فایل زیپ شده 42 مگابایت

***

Water Supply and Pollution Control – Warren Viessman, Mark Hammer

کتاب تامین آب و کنترل آلایندگی وارن ویسمن (وایزمن) – ویرایش بین المللی هشتم انتشارات پیرسون

Water Supply and Pollution Control – 8th Edition, Pearson New International Edition

نویسنده(گان): Warren Viessman, Jr., Mark J. Hammer, Elizabeth M. Perez, Paul A. Chadik

کتاب تامین آب و کنترل آلایندگی Viessman

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 753
حجم فایل زیپ شده 15.3 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Environmental Engineering – Richard Mines, Laura Lackey

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مهندسی محیط زیست ریچارد ماینز – ویرایش اول

Solution Manual for Introduction to Environmental Engineering – 1st edition

نویسنده(گان): Richard O. Mines, Laura W. Lackey

حل المسائل مقدمه ای بر مهندسی محیط زیست ریچارد ماینز

این حل المسائل کل فصل های 1 تا 13 کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل ورد دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت Word (Doc)
تعداد صفحات 98
حجم فایل زیپ شده 864 کیلوبایت

***

Solution Manual for Water-Resources Engineering – David Chin

حل المسائل کتاب مهندسی منابع آب دیوید چین – ویرایش سوم

Solution Manual for Water-Resources Engineering – 3rd Edition

نویسنده(گان): David A. Chin

حل المسائل کتاب مهندسی منابع آب دیوید چین

توضیح اینکه این حل المسائل جواب همه تمرینات فصل های 1 تا 17 را شامل می شود. در بخش دوم این فایل، جواب برخی تمرینات با استفاده از نرم افزار mathcad آورده شده است.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 788
حجم فایل زیپ شده 8.18 مگابایت

***

Water-Resources Engineering – David Chin

کتاب مهندسی منابع آب دیوید چین – ویرایش سوم

Water-Resources Engineering – 3rd Edition

نویسنده(گان): David A. Chin

حل المسائل کتاب مهندسی منابع آب دیوید چین

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 958
حجم فایل زیپ شده 12.6 مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Structural Analysis – Kenneth Leet, Chia-Ming Uang

حل المسائل کتاب مبانی تحلیل سازه کنت لیت و چیامینگ یوانگ – ویرایش سوم و چهارم

Solution Manual for Fundamentals of Structural Analysis – 3rd and 4th Edition

نویسنده : Kenneth M. Leet, Chia-Ming Uang, Joel T. Lanning, Anne M. Gilbert

حل المسائلهای ویرایش سوم و چهارم به صورت جداگانه به فروش می رسند.

حل المسائل تحلیل سازه کنت لیت و چیامینگ یوانگ - ویرایش چهارم حل المسائل کتاب مبانی تحلیل سازه کنت لیت و چیامینگ یوانگ ویرایش سوم

حل المسائل ویرایش چهارم شامل حل کل تمرینات از اول فصل دوم تا سوال 1 فصل هفت (جمعا تعداد 171 تمرین)می باشد. برای حل هر تمرین یک فایل اسکرین شات وجود دارد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد. در صورتی که نیاز به حل تمرینات بیشتری از این کتاب دارید (کل کتاب موجود می باشد) با ایمیل پشتیبانی سایت تماس بگیرید.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش چهارم

حل المسائل ویرایش سوم به صورت اسکن شده می باشد و جواب تمرینات فصل های 2 الی 18 کتاب درسی را به صورت کامل پوشش می دهد. حل تمرینات به صورت دستنویس با کیفیت می باشند.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش سوم

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 533
حجم فایل زیپ شده 27.34 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت عکس (JPG)
تعداد تمرینات حل شده 171
حجم فایل زیپ شده 66.1 مگابایت

***

پرداخت جهت حل المسائل ویرایش سوم

***

پرداخت جهت حل المسائل ویرایش چهارم (با توضیحات مذکور)

Solution Manual for Solid Waste Engineering – William Worrell, Aarne Vesilind

حل المسائل کتاب مهندسی پسماندهای جامد ویلیام وارل و آرن وسیلیند – ویرایش دوم

Solution Manual for Solid Waste Engineering – 2nd Edition

نویسنده(گان): William A. Worrell, P. Aarne Vesilind

حل المسائل کتاب مهندسی پسماندهای جامد ویلیام وارل و آرن وسیلیند

این حل المسائل، شامل حل اکثر مسائل کتاب درسی (جمعا 9 فصل و 167 تمرین حل شده) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. جهت مشاهده لیست تمرینات حل شده اینجا کلیک کنید. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسایل حل شده

مشخصات حل المسائل

فرمت عکس (JPG)
تعداد تمرینات حل شده 167
حجم فایل زیپ شده 35.8 مگابایت

***

Solid Waste Engineering – William Worrell, Aarne Vesilind

کتاب مهندسی پسماندهای جامد ویلیام وارل و آرن وسیلیند – ویرایش دوم

Solid Waste Engineering – 2nd Edition

نویسنده(گان): William A. Worrell, P. Aarne Vesilind

کتاب مهندسی پسماندهای جامد ویلیام وارل و آرن وسیلیند

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 427
حجم فایل زیپ شده 11.7 مگابایت

***

Solution Manual for Environmental Engineering Science – William Nazaroff, Lisa Alvarez-Cohen

حل المسائل کتاب علم مهندسی محیط زیست ویلیام نظرف و لیزا آلوارز کوهن

Solution Manual for Environmental Engineering Science

نویسنده(گان): William W. Nazaroff, Lisa Alvarez-Cohen

حل المسائل کتاب علم مهندسی محیط زیست ویلیام نظرف و لیزا آلوارز کوهن

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول 1 الی 8 را به طور کامل پوشش می دهد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 390
حجم فایل زیپ شده 88.2 مگابایت

***

Solution Manual for Open Channel Hydraulics – Osman Akan

حل المسائل کتاب هیدرولیک کانال باز عثمان اکان

Solution Manual for Open Channel Hydraulics

نویسنده(گان): A. Osman Akan

حل المسائل کتاب هیدرولیک کانال باز عثمان اکان

توضیح اینکه این حل المسائل، حل تمرینات همه 8 فصل کتاب درسی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 122
حجم فایل زیپ شده 875کیلوبایت

***

Solution Manual for Applied Hydrogeology – Fetter

حل المسائل کتاب هیدرولوژی کاربردی فِتِر – ویرایش چهارم

Solution Manual for Applied Hydrogeology – 4th Edition

نویسنده(گان): C.W. Fetter

این حل المسائل شامل حل مسائل ویرایش چهارم کتاب (مجموعا 12 فصل و تعداد 122 تمرین) می باشد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات وجود نداشته باشد. جهت مشاهده لیست تمرینات حل شده اینجا کلیک کنید. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار پرینت مجازی صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسایل حل شده

مشخصات حل المسائل

فرمت پی دی اف (PDF)
تعداد تمرینات حل شده 122
حجم فایل زیپ شده 79.9 مگابایت

***

Environmental Organic Chemistry – Rene Schwarzenbach, Philip Gschwend

کتاب شیمی آلی محیط زیست رنه شوارزن باخ – ویرایش سوم

Environmental Organic Chemistry – 3rd Edition

نویسنده(گان): Rene P. Schwarzenbach, Philip M. Gschwend, Dieter M. Imboden

کتاب شیمی آلی محیط زیست رنه شوارزن باخ

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1483
حجم فایل زیپ شده 21.4 مگابایت

***

 

Environmental Chemistry – Stanley Manahan

کتاب شیمی محیط زیست استنلی ماناهان – ویرایش نهم

Environmental Chemistry – 9th Edition

نویسنده(گان): Stanley E Manahan

کتاب شیمی محیط زیست استنلی ماناهان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 786
حجم فایل زیپ شده 7.49 مگابایت

***

 

Open Channel Hydraulics – Osman Akan

کتاب هیدرولیک کانال باز عثمان اکان

Open Channel Hydraulics

نویسنده(گان): A. Osman Akan

کتاب هیدرولیک کانال باز عثمان اکان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 377
حجم فایل زیپ شده 2.65 مگابایت

***

Environmental Engineering – Richard Mines

کتاب مهندسی محیط ریچارد ماینز

Environmental Engineering: Principles and Practice

نویسنده(گان): Richard O. Mines

کتاب مهندسی محیط ریچارد ماینز

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 663
حجم فایل زیپ شده 160 مگابایت

***

Solution Manual for Civil and Environmental Systems Engineering – Charles Revelle, Earl Whitlatch

حل المسائل کتاب مهندسی سیستم های عمرانی و محیطی چارلز ریوله – ویرایش دوم

Solution Manual for Civil and Environmental Systems Engineering – 2nd Edition

نویسنده(گان): Charles S. Revelle, Earl Whitlatch, Jeff Wright

این حل المسائل شامل حل مسائل همه فصل های کتاب (مجموعا 16 فصل و تعداد 251 حل) می باشد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات وجود نداشته باشد. جهت مشاهده لیست تمرینات حل شده اینجا کلیک کنید. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسایل حل شده

مشخصات حل المسائل

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده 256
حجم فایل زیپ شده 83.7 مگابایت

***

Solution Manual for Unit Operations and Processes in Environmental Engineering – Tom Reynolds, Paul Richards

حل المسائل کتاب واحدهای عملیاتی و فرآیندی در مهندسی محیط زیست‌ تام رینولدز و پل ریچاردز – ویرایش دوم

Solution Manual for Unit Operations and Processes in Environmental Engineering – 2nd Edition

نویسنده(گان): Tom D. Reynolds, Paul A. Richards

این حل المسائل شامل حل تمرینات فصل های 1 تا 23 (مجموعا 23 فصل و 328 تمرین) می باشد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات موجود نباشد. لیست تمرینات حل شده در ادامه آورده شده است. برای حل هر تمرین یک فایل اسکرین شات یا پی دی اف وجود دارد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) و یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشخصات حل المسائل (لیست تمرینات حل شده: بخش اول + بخش دوم)

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده 328
حجم فایل زیپ شده 133.92 مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در دو بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل المسائل (شامل 140 تمرین از فصل یک الی چهارده – مشاهده لیست )

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل المسائل (شامل 188 تمرین از فصل پانزده الی بیست و سه – مشاهده لیست)

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل 328 تمرین از کل کتاب)