دسته: مهندسی آب

Solution Manual for Wastewater Treatment Plants – Syed Qasim

حل المسائل کتاب طراحی، برنامه ریزی و راهبری تصفیه خانه های فاضلاب سید آر قسیم  – ویرایش دوم

Solution Manual for Wastewater Treatment Plants: Planning, Design, and Operation – Second Edition

نویسنده(گان): Syed R. Qasim

حل المسائل تصفیه‌خانه‌های فاضلاب سید قسیم

این محصول، حل تمرینات کتاب درسی را پوشش می دهد. فصل های 1 ، 5 و 23 تمرینی ندارند.

دانلود نمونه رایگان 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 164
حجم فایل زیپ شده 3.84 مگابایت

***

Wastewater Treatment Plants – Syed Qasim

کتاب طراحی، برنامه ریزی و راهبری تصفیه خانه های فاضلاب سید آر قسیم  – ویرایش دوم

Wastewater Treatment Plants: Planning, Design, and Operation – Second Edition

نویسنده(گان): Syed R. Qasim

تصفیه‌خانه‌های فاضلاب سید قسیم

توضیح اینکه برخی صفحات این کتاب وجود ندارد و تعدادشان زیاد است.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 858
حجم فایل زیپ شده 45.2 مگابایت

***

Solution Manual for Water Supply and Pollution Control – Warren Viessman, Mark Hammer

حل المسائل کتاب تامین آب و کنترل آلایندگی وارن ویسمن (وایزمن) – ویرایش هشتم

Solution Manual for Water Supply and Pollution Control – 8th Edition

نویسنده(گان): Warren Viessman, Jr., Mark J. Hammer, Elizabeth M. Perez, Paul A. Chadik

حل المسائل کتاب تامین آب و کنترل آلایندگی Viessman

این محصول شامل حل تمرینات کتاب درسی ویرایش هشتم (فصل های 1 تا 14) می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 231
حجم فایل زیپ شده 4.78 مگابایت

***

Water Supply and Pollution Control – Warren Viessman, Mark Hammer

کتاب تامین آب و کنترل آلایندگی وارن ویسمن (وایزمن) – ویرایش بین المللی هشتم انتشارات پیرسون

Water Supply and Pollution Control – 8th Edition, Pearson New International Edition

نویسنده(گان): Warren Viessman, Jr., Mark J. Hammer, Elizabeth M. Perez, Paul A. Chadik

کتاب تامین آب و کنترل آلایندگی Viessman

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 753
حجم فایل زیپ شده 15.3 مگابایت

***

Solution Manual for Water-Resources Engineering – David Chin

حل المسائل کتاب مهندسی منابع آب دیوید چین – ویرایش سوم

Solution Manual for Water-Resources Engineering – 3rd Edition

نویسنده(گان): David A. Chin

حل المسائل کتاب مهندسی منابع آب دیوید چین

توضیح اینکه این حل المسائل جواب همه تمرینات فصل های 1 تا 17 را شامل می شود. در بخش دوم این فایل، جواب برخی تمرینات با استفاده از نرم افزار mathcad آورده شده است.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 788
حجم فایل زیپ شده 8.18 مگابایت

***

Water-Resources Engineering – David Chin

کتاب مهندسی منابع آب دیوید چین – ویرایش سوم

Water-Resources Engineering – 3rd Edition

نویسنده(گان): David A. Chin

حل المسائل کتاب مهندسی منابع آب دیوید چین

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 958
حجم فایل زیپ شده 12.6 مگابایت

***

Solution Manual for Environmental Engineering Science – William Nazaroff, Lisa Alvarez-Cohen

حل المسائل کتاب علم مهندسی محیط زیست ویلیام نظرف و لیزا آلوارز کوهن

Solution Manual for Environmental Engineering Science

نویسنده(گان): William W. Nazaroff, Lisa Alvarez-Cohen

حل المسائل کتاب علم مهندسی محیط زیست ویلیام نظرف و لیزا آلوارز کوهن

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول 1 الی 8 را به طور کامل پوشش می دهد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 390
حجم فایل زیپ شده 88.2 مگابایت

***

Solution Manual for Water and Wastewater Engineering – Mackenzie Davis

حل المسائل کتاب مهندسی آب و فاضلاب مکنزی لیو دیویس

Solution Manual for Water and Wastewater Engineering

نویسنده(گان): Mackenzie L. Davis

این حل المسائل شامل حل مسائل فصل های یکم الی فصل بیستم کتاب (مجموعا 20 فصل – جمعا تعداد 361 حل) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. این حل المسائل شامل حل تمرینات (Problems) و گاها پرسشها (Discussion Questions) می باشد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: بخش اول + بخش دوم

مشخصات حل المسائل

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده 361
حجم فایل زیپ شده 156 مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در دو بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل المسائل (شامل تمرینات فصل یک الی نهم – جمعا 148 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل دهم الی بیستم – جمعا 213 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل 361 تمرین از کل کتاب )

Solution Manual for Applied Hydrogeology – Fetter

حل المسائل کتاب هیدرولوژی کاربردی فِتِر – ویرایش چهارم

Solution Manual for Applied Hydrogeology – 4th Edition

نویسنده(گان): C.W. Fetter

این حل المسائل شامل حل مسائل ویرایش چهارم کتاب (مجموعا 12 فصل و تعداد 122 تمرین) می باشد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات وجود نداشته باشد. جهت مشاهده لیست تمرینات حل شده اینجا کلیک کنید. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار پرینت مجازی صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسایل حل شده

مشخصات حل المسائل

فرمت پی دی اف (PDF)
تعداد تمرینات حل شده 122
حجم فایل زیپ شده 79.9 مگابایت

***

Solution Manual for Water and Wastewater Technology – Mark Hammer

حل المسائل کتاب تکنولوژی آب و فاضلاب مارک هامر – ویرایش هفتم

Solution Manual for Water and Wastewater Technology – 7th Edition

نویسنده(گان): Mark Hammer

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 125
حجم فایل زیپ شده 3.36 مگابایت

***

 

Water and Wastewater Engineering – Mackenzie Davis

کتاب مهندسی آب و فاضلاب مکنزی لیو دیویس

Water and Wastewater Engineering

نویسنده(گان): Mackenzie L. Davis

کتاب مهندسی آب و فاضلاب مکنزی لیو دیویس

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1301
حجم فایل زیپ شده 15.2 مگابایت

***

Solution Manual for Hydrology and Floodplain Analysis – Philip Bedient, Wayne Huber

حل المسائل کتاب هیدرولوژی و تحلیل سیلاب فیلیپ بدینت و واین هابر – ویرایش پنجم

Solution Manual for Solution Manual for Hydrology and Floodplain Analysis – 5th Edition

نویسنده(گان): Philip B. Bedient ,‎ Wayne C. Huber,‎ Baxter E. Vieux

 

مشخصات فایل

فرمت pdf
تعداد صفحات 384
حجم فایل زیپ شده 22 مگابایت

***

Solution Manual for Unit Operations and Processes in Environmental Engineering – Tom Reynolds, Paul Richards

حل المسائل کتاب واحدهای عملیاتی و فرآیندی در مهندسی محیط زیست‌ تام رینولدز و پل ریچاردز – ویرایش دوم

Solution Manual for Unit Operations and Processes in Environmental Engineering – 2nd Edition

نویسنده(گان): Tom D. Reynolds, Paul A. Richards

این حل المسائل شامل حل تمرینات فصل های 1 تا 23 (مجموعا 23 فصل و 328 تمرین) می باشد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات موجود نباشد. لیست تمرینات حل شده در ادامه آورده شده است. برای حل هر تمرین یک فایل اسکرین شات یا پی دی اف وجود دارد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) و یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشخصات حل المسائل (لیست تمرینات حل شده: بخش اول + بخش دوم)

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده 328
حجم فایل زیپ شده 133.92 مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در دو بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل المسائل (شامل 140 تمرین از فصل یک الی چهارده – مشاهده لیست )

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل المسائل (شامل 188 تمرین از فصل پانزده الی بیست و سه – مشاهده لیست)

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل 328 تمرین از کل کتاب)

تهیه حل المسائل

لیست زیر برگرفته از لیست یکی سری فروشندگان خارجی می باشد و قابل تهیه می باشند. چناچه حل المسائل مورد نظرتان را در این صفحه می بینید و مایل به تهیه آن هستید با ما تماس بگیرید.

نشانی ایمیل پشتیبانی: ebookyab.com@gmail.com

برای تماس از طریق تلگرام روی آیکون کلیک نمایید:

Unit Operations and Processes in Environmental Engineering – Tom Reynolds, Paul Richards

کتاب واحدهای عملیاتی و فرآیندی در مهندسی محیط زیست‌ تام رینولدز و پل ریچاردز – ویرایش دوم

Unit Operations and Processes in Environmental Engineering – 2nd Edition

نویسنده(گان): Tom D. Reynolds, Paul A. Richards

کتاب واحدهای عملیاتی و فرآیندی در مهندسی محیط زیست‌ تام رینولدز و پل ریچاردز

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 815
حجم فایل زیپ شده 22.4 مگابایت

***

سفارش حل تمرینات کتاب های دانشگاهی

بخش پرسش و پاسخ

سفارش حل تمرینات کتابهای درسی دانشگاهی در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف پذیرفته می شود. برای ثبت سفارش بایستی از طریق ایمیل با بخش پشتیبانی سایت تماس بگیرید (ebookyab.com@gmail.com). در هنگام ثبت سفارش به نکات زیر توجه داشته باشید:

1 – سوال یا تمرین مورد نظر باید به زبان انگلیسی باشید. یعنی یا باید از تمرین مورد نظر اسکرین شات بگیرید و یا به زبان انگلیسی به صورت کامل و واضح روی کاغذ بنویسید و از آن عکس بگیرید. همچنین باید رشته تحصیلی که تمرین با آن مرتبط است و یا کتابی که تمرین از آن طرح میگردد، به صورت واضح مشخص گردد.

2 – جواب هر تمرین توسط متخصصین هر رشته و به زبان انگلیسی داده می شود.

3 – مدت زمان تقریبی پاسخگویی به هر تمرین حدود 1 الی 2 روز ساعت پس از ثبت نهایی سفارش می باشد (اکثر مواقع در 12 ساعت اولیه پاسخ داده می شود). سفارش زمانی نهایی می شود که پس از مکاتبه و یا صحبت با پشتیبانی سایت، هزینه اولیه پرداخت گردد.

4 – حداقل هزینه حل هر تمرین 16 هزار تومن می باشد و در صورت طولانی بودن پاسخ، هزینه افزایش می یابد.

5 – نصف هزینه سفارش به عنوان پیش پرداخت، پس از هماهنگی با واحد پشتیبانی بایستی پرداخت گردد.

6 (بسیار مهم ) – در صورتی که تا 4 روز بعد از ثبت نهایی سفارش، مسئله حل نگردد، در این صورت هزینه پرداخت شده، عینا عودت داده خواهد شد. توجه نمایید که قبل از  اتمام کامل 96 ساعت (4 روز) به هیچ امکان امکان عودت هزینه وجود ندارد.

7 (بسیار مهم) – پس از ثبت سفارش به هیچ عنوان امکان حذف یا ویرایش سوال وجود ندارد.

8 – در صورت اعتراض به جواب تمرین حل شده، نظر خودتون را به زبان انگلیسی برای ما ارسال نمایید. دقت نمایید که سایت ما تنها وظیفه انتقال نظر و کلام شما را به شخص حل کننده دارد. در صورت اعتراض و وارد بودن اعتراض یا جواب تصحیح خواهد گردید و یا سوال عودت داده خواهد شد (روال این کار تا یک هفته به طول می انجامد.)

9 – جهت پرداخت به این صفحه مراجعه کنید.

ایمیل پشتیبانی : ebookyab.com@gmail.com

تماس تلفنی با پشتیبان (تماس فقط از 9 صبح الی 11 شب و یا ارسال پیامک)

Fundamentals of Salt Water Desalination – Hisham El-Dessouky, Hisham Ettouney

کتاب اصول نمک زدایی آب الدسوکی

Fundamentals of Salt Water Desalination

نویسنده(گان): Hisham T. El-Dessouky, Hisham M. Ettouney

کتاب اصول نمک زدایی آب الدسوکی

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 691
حجم فایل زیپ شده 23 مگابایت

***

Rainwater Harvesting – Brad Lancaster

کتاب جمع آوری (استحصال) آب باران براد لنکستر – ویرایش اول و دوم – جلد اول و دوم

Rainwater Harvesting for Drylands and Beyond – Vol 1&2 – Brad Lancaster 

Volume 1 – Guiding Principles to Welcome Rain into Your Life And Landscape

Volume 2 – Water-Harvesting Earthworks

نویسنده(گان): Brad Lancaster

کتاب جمع آوری (استحصال) آب باران براد لنکستر

توضیح اینکه جلد اول از ویرایش یکم و جلد دوم از ویرایش دوم کتاب می باشد.

مشخصات فایل جلد اول
فرمت PDF
تعداد صفحات 192
حجم فایل زیپ شده 6.16 مگابایت

مشخصات فایل جلد دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 432
حجم فایل زیپ شده 19.6 مگابایت

***

چلد اول

***

جلد دوم

Applied Hydrogeology – Fetter

کتاب هیدرولوژی کاربردی فِتِر – ویرایش چهارم

Applied Hydrogeology – 4th Edition

نویسنده(گان): C.W. Fetter

کتاب هیدرولوژی کاربردی فِتِر

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 615
حجم فایل زیپ شده 47.9 مگابایت

***

Groundwater Engineering – Yiqun Tang, Jie Zhou

کتاب مهندسی آب های زیرزمینی تانگ – ویرایش دوم

Groundwater Engineering 2nd edition

نویسنده(گان): Yiqun Tang, Jie Zhou, Ping Yang, Jingjing Yan, Nianqing Zhou

کتاب مهندسی آب های زیرزمینی تانگ

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 420
حجم فایل زیپ شده 10.2 مگابایت

***