دسته: مهندسی و علوم کامپیوتر

Solution Manual for Probability and Random Processes for Electrical and Computer Engineers – John Gubner

حل المسائل کتاب احتمال و فرایند های تصادفی برای مهندسان برق و کامپیوتر جان گابنر

Solution Manual for Probability and Random Processes for Electrical and Computer Engineers

نویسنده(گان): John A. Gubner

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات260
حجم فایل زیپ شده1.33 مگابایت

***

Probability and Random Processes for Electrical and Computer Engineers – John Gubner

کتاب احتمال و فرایند های تصادفی برای مهندسان برق و کامپیوتر جان گابنر

Probability and Random Processes for Electrical and Computer Engineers

نویسنده(گان): John A. Gubner

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات642
حجم فایل زیپ شده4.18 مگابایت

***

Solution Manual for Computer Security – William Stallings, Lawrie Brown

حل المسائل کتاب امنیت کامپیوتر ویلیام استالینگز – ویرایش سوم

Solution Manual for Computer Security – 3rd Edition

نویسنده(گان): William Stallings, Lawrie Brown

حل المسائل کتاب امنیت کامپیوتر ویلیام استالینگز - ویرایش سوم

این حل المسائل شامل حل مسائل همه فصل های اول الی فصل بیست و چهارم (مجموعا 24 فصل – جمعا تعداد 496 حل) می باشد. این مجموعه شامل حل و پاسخ پرسش های مروری (Review Questions) و تمرینات آخر فصل (Problems) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: پارت اول + پارت دوم + پارت سوم

مشخصات حل المسائل

فرمتعکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده496
حجم فایل زیپ شده129 مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در سه قسمت برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت قسمت اول حل المسائل (شامل تمرینات فصل یک الی فصل هشتم — جمعا 175 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت قسمت دوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل نهم الی اواسط فصل چهاردهم – جمعا 155 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت قسمت سوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل پانزدهم الی بیست و چهارم – جمعا 166 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل 496 تمرین از کل کتاب )

Computer Security – William Stallings, Lawrie Brown

کتاب امنیت کامپیوتر ویلیام استالینگز – ویرایش سوم

Computer Security, Principles and Practice – 3rd Edition

نویسنده(گان): William Stallings, Lawrie Brown

کتاب امنیت کامپیوتر ویلیام استالینگ - ویرایش سوم

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات839
حجم فایل زیپ شده13 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Algorithms – Thomas Cormen, Charles Leiserson

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر الگوریتم ها توماس کورمن – ویرایش دوم و سوم

Solution Manual for Introduction to Algorithms – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان):Thomas Cormen, Charles Leiserson, Ronald Rivest, Clifford Stein

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر الگوریتم ها توماس کورمن - ویرایش دوم و سوم

توضیح اینکه این مجموعه شامل چهار حل المسائل می باشد: دو تا برای ویرایش دوم و دو تا برای ویرایش سوم

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات70
حجم فایل زیپ شده2.68 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل اول ویرایش دوم

فرمتPDF
تعداد صفحات429
حجم فایل زیپ شده1.45 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل دوم ویرایش دوم

فرمتPDF
تعداد صفحات51
حجم فایل زیپ شده216 کیلوایت

***

Solution Manual for Operating System Concepts – Abraham Silberschatz, Peter Galvin

حل المسائل کتاب مفاهیم سیستم عامل سیلبرشاتز – ویرایش ششم و هفتم (چهار حل المسائل)

Solution Manual for Operating System Concepts – 6th and 7th Edition

نویسنده(گان): Abraham Silberschatz, Peter Galvin, Greg Gagne

این مجموعه شامل چهار حل المسائل می باشد: یکی برای ویرایش ششم، یکی برای ویرایش هفتم و دو تا برای ویرایش های نامعین.

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمتPDF
تعداد صفحات120
حجم فایل زیپ شده0.5 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمتPDF
تعداد صفحات156
حجم فایل زیپ شده0.8 مگابایت

مشخصات حل المسائل اول ویرایش نامشخص

فرمتPDF
تعداد صفحات134
حجم فایل زیپ شده472 کیلوبایت

مشخصات حل المسائل دوم ویرایش نامشخص

فرمتPDF
تعداد صفحات75
حجم فایل زیپ شده0.7مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Robotics in CIM Systems – James Rehg

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر رباتیک در سیستم های CIM جیمز رج – ویرایش پنجم

Solution Manual for Introduction to Robotics in CIM Systems – 5th Edition

نویسنده(گان): James A Rehg

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر رباتیک در سیستم های CIM جیمز رج

این حل المسائل شامل حل مسائل فصل های یکم الی فصل دوازدهم کتاب درسی ویرایش پنجم (کل 12 فصل کتاب – جمعا تعداد 390 حل) می باشد. لیست مسائل حل شده در ادامه آمده است. این مجموعه شامل حل پرسش ها (Questions)، تمرینات (Problems)، تمرینات PCSP و تمرینات CSP می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: بخش اول + بخش دوم

مشخصات حل المسائل

فرمتعکس (JPG)
تعداد تمرینات حل شده390
حجم فایل زیپ شده191 مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در دو بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل المسائل (شامل تمرینات فصل یک الی پنجم – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل ششم الی دوازدهم – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل 390 تمرین از کل کتاب )

Solution Manual for Fundamentals of Digital Signal Processing Using MATLAB – Robert Schilling, Sandra Harris

حل المسائل کتاب مبانی پردازش سیگنال های دیجیتال با متلب اسچیلینگ و هریس – ویرایش دوم

Solution Manual for Fundamentals of Digital Signal Processing Using MATLAB – 2nd Edition

نویسنده(گان): Robert Schilling, Sandra Harris

حل المسائل کتاب مبانی پردازش سیگنال های دیجیتال با متلب اسچیلینگ و هریس

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات872
حجم فایل زیپ شده5.12 مگابایت

***

Plastic Design of Frames – John Fleetwood Baker, Jacques Heyman

کتاب طرح و تحلیل پلاستیکی قاب ها بيكر و هايمن

جلد اول (اصول و مفاهیم)

Plastic Design of Frames – vol 1 Fundamentals

نویسنده(گان): John Fleetwood Baker, Jacques Heyman

کتاب طرح و تحلیل پلاستیکی قاب ها بيكر و هايمن

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات237
حجم فایل زیپ شده4.61 مگابایت

***

Plastic Design and Second-Order Analysis of Steel Frames – Sohal, Wai-Fah Chen

کتاب طراحی پلاستیک و تجزیه و تحلیل قاب های فولادی چن – ویرایش اول

Plastic Design and Second-Order Analysis of Steel Frames – 1st Edition

نویسنده(گان): Wai-Fah Chen, I. Sohal

کتاب طراحی پلاستیک و تجزیه و تحلیل قاب های فولادی چن

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات519
حجم فایل زیپ شده10.4 مگابایت

***

Computer Organization and Design – David Patterson, John Hennessy

سازمان دهی و طراحی کامپیوتری پترسون – ویرایش چهارم و پنجم و ویرایش RISC-V

Computer Organization and Design: The Hardware Software Interface – 4th and 5th and RISC-V Edition

نویسنده(گان): David A. Patterson, John L. Hennessy

سازمان دهی و طراحی کامپیوتری پترسونسازمان دهی و طراحی کامپیوتری پترسون

این مجموعه شامل سه کتاب می باشد: دو تا برای ویرایش چهارم و پنجم، یکی برای ویرایش RISC-V

مشخصات فایل ویرایش RISC-V

فرمتPDF
تعداد صفحات1049
حجم فایل زیپ شده13 مگابایت

مشخصات فایل ویراست چهارم

فرمتPDF
تعداد صفحات914
حجم فایل زیپ شده12مگابایت

مشخصات فایل ویراست پنجم

فرمتPDF
تعداد صفحات800
حجم فایل زیپ شده29مگابایت

***

Solution Manual for Finite Element Analysis – Saeed Moaveni

حل المسائل کتاب تحلیل اجزای محدود سعید معاونی (به همراه کاربرد نرم افزار انسیس) – ویرایش سوم و چهارم

Solution Manual for Finite Element Analysis: Theory and Application with ANSYS – 3rd and 4th Edition

نویسنده(گان): Saeed Moaveni

حل المسائل های ویرایش سوم و چهارم به صورت جداگانه به فروش می رسند

حل المسائل کتاب تحلیل اجزای محدود سعید معاونیحل المسائل کتاب تحلیل اجزای محدود سعید معاونی

حل المسائل ویرایش سوم، تمرینات فصول 1 الی 13 را به طور کامل پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد. لازم به ذکر است که این حل المسائل به صورت دستنویس می باشد. فصل 8 کتاب درسی ویرایش سوم تمرینی ندارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش سوم

حل المسائل ویرایش چهارم، شامل حل مسائل کتاب درسی (مجموعا تعداد 202 تمرین) می باشد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات وجود نداشته باشد. جهت مشاهده لیست تمرینات حل شده از ویرایش چهارم اینجا کلیک کنید. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسایل حل شده از ویرایش چهارم

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمتعکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده202
حجم فایل زیپ شده68.1 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات383
حجم فایل زیپ شده13.7 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل ویرایش سوم

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل ویرایش چهارم

Solution Manual for Probability, Random Variables, and Random Processes – John Shynk

حل المسائل کتاب احتمال، متغیرهای تصادفی و فرایندهای تصادفی جان شینک

Solution Manual for Probability, Random Variables, and Random Processes: Theory and Signal Processing Applications

نویسنده(گان): John J. Shynk

توضیح اینکه این حل المسائل کل تمرینات 13 فصل کتاب را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات370
حجم فایل زیپ شده9.50 مگابایت

***

Probability, Random Variables, and Random Processes – John Shynk

کتاب احتمال، متغیرهای تصادفی و فرایندهای تصادفی جان شینک

Probability, Random Variables, and Random Processes: Theory and Signal Processing Applications

نویسنده(گان): John J. Shynk

کتاب احتمال، متغیرهای تصادفی و فرایندهای تصادفی جان شینک

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات796
حجم فایل زیپ شده30.1 مگابایت

***

Solution Manual for Machine Learning – Sergios Theodoridis

حل المسائل کتاب یادگیری ماشینی سرگیوس تئودوریس – چشم انداز بهینه سازی و بیزی

Solution Manual for Machine Learning: A Bayesian and Optimization Perspective

نویسنده(گان): Sergios Theodoridis

این حل المسائل، جواب تمرینات همه فصول کتاب درسی به استثنای فصل 11 را شامل می شود و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات242
حجم فایل زیپ شده1.72 مگابایت

***

The Syntax Workbook – Andrew Carnie

کتاب کار دستور زبان یا سینتکس اندرو کارنی

The Syntax Workbook: A Companion to Carnie’s Syntax

نویسنده(گان): Andrew Carnie

کتاب کار دستور زبان یا سینتکس اندرو کارنی

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات192
حجم فایل زیپ شده3.34 مگابایت

***

Solution Manual for Computer and Machine Vision – Davies

حل المسائل کتاب کامپیوتر و دید ماشینی دیویس – ویرایش چهارم

Solution Manual for Computer and Machine Vision: Theory, Algorithms, Practicalities – 4th Edition

نویسنده(گان): E. R. Davies

توضیح اینکه این حل المسائل فقط به سوالات منتخب پاسخ داده است و همه مسائل را پوشش نمی دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات44
حجم فایل زیپ شده314 کیلوبایت

***

Operating System Concepts with Java – Abraham Silberschatz, Peter Galvin

کتاب مفاهیم سیستم عامل با استفاده از جاوا آبراهام سیلبرشاتز و پیتر گالوین – ویرایش هشتم

Operating System Concepts with Java – 8th Edition

نویسنده(گان): Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne

کتاب مفاهیم سیستم عامل با استفاده از جاوا آبراهام سیلبرشاتز و پیتر گالوین

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات1042
حجم فایل زیپ شده7.97 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Languages and the Theory of Computation – John Martin

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر زبان و نظریه محاسبات جان مارتین  – ویرایش سوم

Solution Manual for Introduction to Languages and the Theory of Computation – 3rd Edition

نویسنده(گان): John C. Martin

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات185
حجم فایل زیپ شده15.1 مگابایت

***

Solution Manual for Operating System Concepts with Java – Abraham Silberschatz, Peter Galvin

حل المسائل کتاب مفاهیم سیستم عامل با استفاده از جاوا آبراهام سیلبرشاتز و پیتر گالوین – ویرایش هشتم

Solution Manual for Operating System Concepts with Java – 8th Edition

نویسنده(گان): Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne

این حل المسائل شامل برخی کدها برای فصول 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11، 12 و 16 می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده329 کیلوبایت

***