دسته: حل المسائل های مهندسی و علوم کامپیوتر

Solution Manual for Probability and Random Processes for Electrical and Computer Engineers – John Gubner

حل المسائل کتاب احتمال و فرایند های تصادفی برای مهندسان برق و کامپیوتر گابنر

Solution Manual for Probability and Random Processes for Electrical and Computer Engineers

نویسنده(گان): John A. Gubner

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات260
حجم فایل زیپ شده1.33 مگابایت

***

Solution Manual for Computer Security – William Stallings, Lawrie Brown

حل المسائل کتاب امنیت کامپیوتر ویلیام استالینگز – ویرایش سوم

Solution Manual for Computer Security – 3rd Edition

نویسنده(گان): William Stallings, Lawrie Brown

حل المسائل کتاب امنیت کامپیوتر ویلیام استالینگز - ویرایش سوم

این حل المسائل شامل حل مسائل همه فصل های اول الی فصل بیست و چهارم (مجموعا 24 فصل – جمعا تعداد 496 حل) می باشد. این مجموعه شامل حل و پاسخ پرسش های مروری (Review Questions) و تمرینات آخر فصل (Problems) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: پارت اول + پارت دوم + پارت سوم

مشخصات حل المسائل

فرمتعکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده496
حجم فایل زیپ شده129 مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در سه قسمت برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت قسمت اول حل المسائل (شامل تمرینات فصل یک الی فصل هشتم — جمعا 175 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت قسمت دوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل نهم الی اواسط فصل چهاردهم – جمعا 155 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت قسمت سوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل پانزدهم الی بیست و چهارم – جمعا 166 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل 496 تمرین از کل کتاب )

Solution Manual for Introduction to Algorithms – Thomas Cormen, Charles Leiserson

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر الگوریتم ها توماس کورمن – ویرایش دوم و سوم

Solution Manual for Introduction to Algorithms – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان):Thomas Cormen, Charles Leiserson, Ronald Rivest, Clifford Stein

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر الگوریتم ها توماس کورمن - ویرایش دوم و سوم

توضیح اینکه این مجموعه شامل چهار حل المسائل می باشد: دو تا برای ویرایش دوم و دو تا برای ویرایش سوم

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات70
حجم فایل زیپ شده2.68 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل اول ویرایش دوم

فرمتPDF
تعداد صفحات429
حجم فایل زیپ شده1.45 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل دوم ویرایش دوم

فرمتPDF
تعداد صفحات51
حجم فایل زیپ شده216 کیلوایت

***

Solution Manual for Introduction to Robotics in CIM Systems – James Rehg

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر رباتیک در سیستم های CIM جیمز رج – ویرایش پنجم

Solution Manual for Introduction to Robotics in CIM Systems – 5th Edition

نویسنده(گان): James A Rehg

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر رباتیک در سیستم های CIM جیمز رج

این حل المسائل شامل حل مسائل فصل های یکم الی فصل دوازدهم کتاب درسی ویرایش پنجم (کل 12 فصل کتاب – جمعا تعداد 390 حل) می باشد. لیست مسائل حل شده در ادامه آمده است. این مجموعه شامل حل پرسش ها (Questions)، تمرینات (Problems)، تمرینات PCSP و تمرینات CSP می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: بخش اول + بخش دوم

مشخصات حل المسائل

فرمتعکس (JPG)
تعداد تمرینات حل شده390
حجم فایل زیپ شده191 مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در دو بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل المسائل (شامل تمرینات فصل یک الی پنجم – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل ششم الی دوازدهم – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل 390 تمرین از کل کتاب )

Solution Manual for Fundamentals of Digital Signal Processing Using MATLAB – Robert Schilling, Sandra Harris

حل المسائل کتاب مبانی پردازش سیگنال های دیجیتال با متلب اسچیلینگ و هریس – ویرایش دوم

Solution Manual for Fundamentals of Digital Signal Processing Using MATLAB – 2nd Edition

نویسنده(گان): Robert Schilling, Sandra Harris

حل المسائل کتاب مبانی پردازش سیگنال های دیجیتال با متلب اسچیلینگ و هریس

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات872
حجم فایل زیپ شده5.12 مگابایت

***

Solution Manual for Finite Element Analysis – Saeed Moaveni

حل المسائل کتاب تحلیل اجزای محدود سعید معاونی (به همراه کاربرد نرم افزار انسیس) – ویرایش سوم و چهارم

Solution Manual for Finite Element Analysis: Theory and Application with ANSYS – 3rd and 4th Edition

نویسنده(گان): Saeed Moaveni

حل المسائل های ویرایش سوم و چهارم به صورت جداگانه به فروش می رسند

حل المسائل کتاب تحلیل اجزای محدود سعید معاونیحل المسائل کتاب تحلیل اجزای محدود سعید معاونی

حل المسائل ویرایش سوم، تمرینات فصول 1 الی 13 را به طور کامل پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد. لازم به ذکر است که این حل المسائل به صورت دستنویس می باشد. فصل 8 کتاب درسی ویرایش سوم تمرینی ندارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش سوم

حل المسائل ویرایش چهارم، شامل حل مسائل کتاب درسی (مجموعا تعداد 202 تمرین) می باشد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات وجود نداشته باشد. جهت مشاهده لیست تمرینات حل شده از ویرایش چهارم اینجا کلیک کنید. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسایل حل شده از ویرایش چهارم

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمتعکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده202
حجم فایل زیپ شده68.1 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات383
حجم فایل زیپ شده13.7 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل ویرایش سوم

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل ویرایش چهارم

Solution Manual for Probability, Random Variables, and Random Processes – John Shynk

حل المسائل کتاب احتمال، متغیرهای تصادفی و فرایندهای تصادفی جان شینک

Solution Manual for Probability, Random Variables, and Random Processes: Theory and Signal Processing Applications

نویسنده(گان): John J. Shynk

توضیح اینکه این حل المسائل کل تمرینات 13 فصل کتاب را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات370
حجم فایل زیپ شده9.50 مگابایت

***

Solution Manual for Machine Learning – Sergios Theodoridis

حل المسائل کتاب یادگیری ماشینی سرگیوس تئودوریس – چشم انداز بهینه سازی و بیزی

Solution Manual for Machine Learning: A Bayesian and Optimization Perspective

نویسنده(گان): Sergios Theodoridis

این حل المسائل، جواب تمرینات همه فصول کتاب درسی به استثنای فصل 11 را شامل می شود و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات242
حجم فایل زیپ شده1.72 مگابایت

***

Solution Manual for Computer and Machine Vision – Davies

حل المسائل کتاب کامپیوتر و دید ماشینی دیویس – ویرایش چهارم

Solution Manual for Computer and Machine Vision: Theory, Algorithms, Practicalities – 4th Edition

نویسنده(گان): E. R. Davies

توضیح اینکه این حل المسائل فقط به سوالات منتخب پاسخ داده است و همه مسائل را پوشش نمی دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات44
حجم فایل زیپ شده314 کیلوبایت

***

Solution Manual for Introduction to Languages and the Theory of Computation – John Martin

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر زبان و نظریه محاسبات جان مارتین  – ویرایش سوم

Solution Manual for Introduction to Languages and the Theory of Computation – 3rd Edition

نویسنده(گان): John C. Martin

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات185
حجم فایل زیپ شده15.1 مگابایت

***

Solution Manual for Operating System Concepts with Java – Abraham Silberschatz, Peter Galvin

حل المسائل کتاب مفاهیم سیستم عامل با استفاده از جاوا آبراهام سیلبرشاتز و پیتر گالوین – ویرایش هشتم

Solution Manual for Operating System Concepts with Java – 8th Edition

نویسنده(گان): Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne

این حل المسائل شامل برخی کدها برای فصول 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11، 12 و 16 می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده329 کیلوبایت

***

Solution Manual for Networking Basics – Patrick Ciccarelli

حل المسائل کتاب مقدمات شبکه پاتریک سیکارلی – ویرایش دوم

Solution Manual for Networking Basics – 2nd Edition

نویسنده(گان): Patrick Ciccarelli

توضیح اینکه این حل المسائل، شامل جواب پرسش ها و راهنما و جواب پروژه های فصل های 1 الی 12 کتاب درسی ویرایش دوم می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل (مجموعه فایل های مربوط به فصل یک در قالب فایل فشرده)

مشخصات فایل

فرمتPDF + Dox
تعداد صفحاتمجموعه فایل ها باهم 764 صفحه
حجم فایل زیپ شده38 مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Database Systems – Ramez Elmasri, Shamkant Navathe

حل المسائل کتاب اصول سیستم های پایگاه داده رامز المسری و شامکانت ناواث – ویرایش پنجم

Solution Manual for Fundamentals of Database Systems – 5th Edition

نویسنده(گان): Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe

این حل المسائل، شامل حل تمرینات همه فصلهای ویرایش پنجم کتاب (فصل 1 الی 29) می باشد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات وجود نداشته باشند. هیچ تمرینی برای فصل 22 حل نشده است. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر تمرین، یک بار پرینت مجازی (با ابعاد مختلف) انجام گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشخصات حل المسائل در مجموع

فرمتپی دی اف (PDF)
تعداد تمرینات حل شده627
حجم فایل زیپ شده170 مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در چهار بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل المسائل (شامل تمرینات فصل یک الی ششم شامل 142 تمرین)

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل هفت الی دوازده شامل 142 تمرین)

***

پرداخت و دریافت بخش سوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل سیزدهم الی نوزدهم شامل 185 تمرین)

***

پرداخت و دریافت بخش چهارم حل المسائل (شامل تمرینات فصل بیستم الی بیست و نهم شامل 158 تمرین)

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل تمرینات فصل یکم الی بیست و نهم شامل 627 تمرین)

Solution Manual for MATLAB Programming for Engineers – Stephen Chapman

حل المسائل کتاب برنامه نویسی متلب برای مهندسین استیفن ج. چاپمن – ویرایش پنجم

Solution Manual for MATLAB Programming for Engineers – 5th Edition

نویسنده(گان): Stephen J. Chapman

این حل المسائل، شامل حل تمرینات همه فصلهای ویرایش پنجم کتاب (فصل 1 الی 14) می باشد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات وجود نداشته باشند. برای فصل 12 هیچ حل حلی وجود ندارد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر تمرین، یک بار پرینت مجازی (با ابعاد مختلف) انجام گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشخصات حل المسائل

فرمتپی دی اف (PDF)
تعداد تمرینات حل شده226
حجم فایل زیپ شده73.1 مگابایت

***

Solution Manual for The Art of Computer Systems Performance – Raj Jain

حل المسائل کتاب هنر تحلیل کارایی سیستم های کامپیوتری راج جین

Solution Manual for The Art of Computer Systems Performance

نویسنده(گان): Raj Jain

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات67
حجم فایل زیپ شده3.42 مگابایت

***

 

Solution Manual for Management Information Systems – Kelly Rainer, Brad Prince

حل المسائل کتاب سیستم های اطلاعاتی مدیریت راینر و پرینس – ویرایش چهارم

Solution Manual for Management Information Systems – 4th Edition

نویسنده(گان): R. Kelly Rainer, Brad Prince, Hugh J. Watson

این حل المسائل به صورت کامل حل تمرینات ویرایش چهارم را پوشش میدهد و برای هر فصل یک فایل ورد وجود دارد. همچنین این مجموعه شامل جواب Plug IT in های 1 الی 7 می باشد.

دانلود نمونه رایگان این حل المسائل

مشخصات فایل

فرمتdocx
تعداد صفحات286
حجم فایل زیپ شده7.88 مگابایت

***

Solution Manual for Algorithm Design and Applications – Michael Goodrich, Roberto Tamassia

حل المسائل کتاب طراحی و کاربردهای الگوریتم مایکل گودریچ – ویرایش اول

Solution Manual for Algorithm Design and Applications – 1st Edition

نویسنده(گان): Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia

فرمتPDF
تعداد صفحات111
حجم فایل زیپ شده0.28 مگابایت

***

 

Solution Manual for Data Structures and Algorithms in Java – Michael Goodrich, Roberto Tamassia

حل المسائل کتاب ساختار داده و الگوریتم در جاوا مایکل گودریچ – ویرایش ششم دانشجویی بین المللی

Solution Manual for Data Structures and Algorithms in Java – 6th Edition International Student Version

نویسنده(گان): Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia, Michael H. Goldwasser

این حل المسائل به صورت کامل حل همه 15 فصل کتاب را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات118
حجم فایل زیپ شده927 کیلوبایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Modern VLSI Devices – Yuan Taur, Tak Ning

حل المسائل کتاب مبانی دستگاه های مدرن VLSI یوان تور و تاک نینگ – ویرایش دوم

Solution Manual for Fundamentals of Modern VLSI Devices – 2nd Edition

نویسنده(گان): Yuan Taur, Tak H. Ning

این حل المسائل به صورت ارزی خریداری شده است و اکنون به یک هشتم قیمت خریداری شده به فروش می رسد. این حل المسائل، پاسخ مسایل همه مسایل (زوج و فرد) فصل های 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 و 10 + اپندیکس 7 را شامل می شود.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات حل المسائل

فرمتPDF
تعداد صفحات89
حجم فایل زیپ شده422 کیلوبایت

***

Solution Manual for Introduction to Cryptography with Coding Theory – Wade Trappe, Lawrence Washington

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر رمزنگاری با استفاده از نظریه کدگذاری وید ترپ و لورنس واشینگتون – ویرایش دوم

Solution Manual for Introduction to Cryptography with Coding Theory – 2nd Edition

نویسنده(گان): Wade Trappe, Lawrence C. Washington

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات181
حجم فایل زیپ شده0.63 مگابایت

***