دسته: مخابرات

Instructor’s Solution Manual for Conceptual Electromagnetics – Branislav Notaros

حل المسائل کتاب الکترومغناطیس مفهومی برانیسلاو ناتاروس – ویرایش اول

Instructor’s Solution Manual for Conceptual Electromagnetics – 1st Edition

نویسنده(گان): Branislav M. Notaros

حل تمرین الکترومغناطیس Notaros

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و صرفاً شامل گزینه های صحیح می باشد و فصلهای 1 تا 12 را کتاب درسی را پوشش می دهد. این محصول صرفا شامل کلید می باشد و پاسخ تشریحی ندارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 55
حجم فایل زیپ شده 99 کیلوبایت

***

Conceptual Electromagnetics – Branislav Notaros

کتاب الکترومغناطیس مفهومی برانیسلاو ناتاروس – ویرایش اول

Conceptual Electromagnetics – 1st Edition

نویسنده(گان): Branislav M. Notaros

دانلود الکترومغناطیس Notaros

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 651
حجم فایل زیپ شده 6.02 مگابایت

***

Solution Manual for Principles of Signal Detection and Parameter Estimation – Bernard Levy

حل المسائل کتاب مبانی آشکارسازی و تخمین پارامتر سیگنال برنارد لوی

Solution Manual for Principles of Signal Detection and Parameter Estimation

نویسنده(گان): Bernard C. Levy

حل تمرین آشکارسازی سیگنال Levy

این حل المسایل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصل های 2 الی 13 کتاب درسی را پوشش می دهد

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 250
حجم فایل زیپ شده 1.44 مگابایت

***

Principles of Signal Detection and Parameter Estimation – Bernard Levy

کتاب مبانی آشکارسازی و تخمین پارامتر سیگنال برنارد لوی

Principles of Signal Detection and Parameter Estimation

نویسنده(گان): Bernard C. Levy

دانلود مبانی آشکارسازی سیگنال Levy

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 602
حجم فایل زیپ شده 4.89 مگابایت

***

Solution Manual for Fiber Optic Communications – Joseph Palais

حل المسائل کتاب مخابرات فیبر نوری جوزف پالایس – ویرایش پنجم

Solution Manual for Fiber Optic Communications, 5th Edition

نویسنده(گان): Joseph C. Palais

حل تمرین مخابرات فیبر نوری Palais

این محصول به صورت رسمی از انتشارات تهیه شد و فصلهای 1 تا 12 کتاب درسی ویرایش پنجم را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 162
حجم فایل زیپ شده 10.7 مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Neural Networks – Laurene Fausett

حل المسائل کتاب مبانی شبکه های عصبی: ساختارها، الگوریتم ها و کاربردها لوران فاست – ویرایش اول

Solution Manual for Fundamentals of Neural Networks: Architectures, Algorithms And Applications – 1st Edition

نویسنده(گان): Laurene V. Fausett

حل المسائل شبکه های عصبی Fausett

این حل المسائل، کل فصل های 1 تا 7 کتاب درسی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 300
حجم فایل زیپ شده 15.9 مگابایت

***

Fundamentals of Neural Networks – Laurene Fausett

کتاب مبانی شبکه های عصبی: ساختارها، الگوریتم ها و کاربردها لوران فاست – ویرایش اول

Fundamentals of Neural Networks: Architectures, Algorithms And Applications – 1st Edition

نویسنده(گان): Laurene V. Fausett

کتاب مبانی شبکه های عصبی Fausett

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 471
حجم فایل زیپ شده  5.46 مگابایت

***

Solution Manual for Applied Digital Signal Processing – Dimitris Manolakis, Vinay Ingle

حل المسائل کتاب پردازش سیگنال دیجیتال کاربردی دیمیتریس مانولاکیس و وینای اینگل – ویرایش اول

Solution Manual for Applied Digital Signal Processing: Theory and Practice – 1st Edition

نویسنده(گان): Dimitris G. Manolakis, Vinay K. Ingle

حل المسائل پردازش سیگنال دیجیتال Manolakis و Ingle

این محصول شامل کل فصل های کتاب درسی (فصل 2 تا 15) را شامل می شود و جواب Tutorial Problems و Basic Problems و Assessment problem و Review Problems را دارا می باشد. به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد. فصل اول کتاب درسی هیچ تمرینی ندارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
مجموع تعداد صفحات 1218
حجم فایل زیپ شده 39.7 مگابایت

***

Applied Digital Signal Processing – Dimitris Manolakis, Vinay Ingle

کتاب پردازش سیگنال دیجیتال کاربردی دیمیتریس مانولاکیس و وینای اینگل – ویرایش اول

Applied Digital Signal Processing: Theory and Practice – 1st Edition

نویسنده(گان): Dimitris G. Manolakis, Vinay K. Ingle

کتاب پردازش سیگنال دیجیتال Manolakis و Ingle

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1009
حجم فایل زیپ شده 10.2 مگابایت

***

Solution Manual for Algebraic Codes for Data Transmission – Richard Blahut

حل المسائل کتاب کدهای جبری برای مخابره داده ها ریچارد بلاهوت – ویرایش دوم

Solution Manual for Algebraic Codes for Data Transmission – 2nd Edition

نویسنده(گان): Richard E. Blahut

حل المسائل کدهای جبری برای ارسال داده Blahut

این حل المسائل کامل نیست و تنها جواب مسائل منتخب از فصل های 1 تا 13 کتاب درسی را دارا می باشد. هیچ تمرین حل شده ای برای فصل 11 وجود ندارد. این حل المسائل به صورت دست نویس می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 64
حجم فایل زیپ شده 1.26 مگابایت

***

Algebraic Codes for Data Transmission – Richard Blahut

کتاب کدهای جبری برای مخابره داده ها ریچارد بلاهوت – ویرایش دوم

Algebraic Codes for Data Transmission – 2nd Edition

نویسنده(گان): Richard E. Blahut

کتاب کدهای جبری برای ارسال داده Blahut

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 497
حجم فایل زیپ شده 5.53 مگابایت

***

Solution Manual for An Introduction to Signal Detection and Estimation – Vincent Poor

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر آشکارسازی و تخمین سیگنال وینسنت پور – ویرایش دوم

Solution Manual for An Introduction to Signal Detection and Estimation – 2nd Edition

نویسنده(گان): H. Vincent Poor

حل المسائل آشکارسازی و تخمین سیگنال Vincent Poor

این حل المسائل کامل نمی باشد و تنها پاسخ مسائل منتخب از فصلهای 2 و 3 و 4 و 5 را دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 26
حجم فایل زیپ شده 175کیلوبایت

***

An Introduction to Signal Detection and Estimation – Vincent Poor

کتاب مقدمه ای بر آشکارسازی و تخمین سیگنال وینسنت پور – ویرایش دوم

An Introduction to Signal Detection and Estimation – 2nd Edition

نویسنده(گان): H. Vincent Poor

کتاب آشکارسازی و براورد سیگنال Poor

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 410
حجم فایل زیپ شده 13 مگابایت

***

Theory and Applications of OFDM and CDMA Wideband Wireless Communications – Henrik Schulze, Christian Lueders

کتاب نظریه و کاربرد ارتباطات بی سیم پهن باند CDMA و OFDM – ویرایش اول

Theory and Applications of OFDM and CDMA Wideband Wireless Communications – 1st Edition

نویسنده(گان): Henrik Schulze, Christian Lueders

کتاب نظریه و کاربرد ارتباطات بی سیم پهن باند CDMA و OFDM

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 421
حجم فایل زیپ شده 3.94 مگابایت

***

Solution Manual for Adaptive Filters – Behrouz Farhang-Boroujeny

حل المسائل کتاب فیلترهای وفقی (تطبیقی): نظریه و کاربردهای بهروز فرهنگ بروجنی – ویرایش دوم

Solution Manual for Adaptive Filters: Theory and Applications – 2nd Edition

نویسنده(گان): Behrouz Farhang-Boroujeny

حل المسائل فیلترهای وفقی بهروز فرهنگ بروجنی

این حل المسائل فصل های 1 تا 20 کتاب درسی ویرایش دوم را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 218
حجم فایل زیپ شده 2.51 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Coding Theory – Ron Roth

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر نظریه کدگذاری ران راس

Solution Manual for Introduction to Coding Theory

نویسنده(گان): Ron Roth

حل المسائل مقدمه ای بر نظریه کدگذاری ران راس

این محصول حل تمرینات فصل های 1 تا 14 به همراه اپندیکس را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 492
حجم فایل زیپ شده 45.04 مگابایت

***

Introduction to Coding Theory – Ron Roth

کتاب مقدمه ای بر نظریه کدگذاری ران راس

Introduction to Coding Theory

نویسنده(گان): Ron Roth

کتاب نظریه کدگذاری ران راس

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 578
حجم فایل زیپ شده 2.42 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Wireless Systems – Bruce Black, Philip DiPiazza

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر سیستم های بی سیم بروس بلک و فیلیپ دی پیزا – ویرایش اول

Solution Manual for Introduction to Wireless Systems – 1st Edition

نویسنده(گان): Bruce A. Black, Philip S. DiPiazza, Bruce A. Ferguson, David R. Voltmer, Frederick C. Berry

حل المسائل کتاب سیستم های بی سیم بروس بلک

این حل المسائل کل تمرینات آخر فصل کتاب درسی را پوشش می دهند. فصل های 1 و 8 هیچ تمرینی ندارند.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 73
حجم فایل زیپ شده 0.97 مگابایت

***

Introduction to Wireless Systems – Bruce Black, Philip DiPiazza

کتاب مقدمه ای بر سیستم های بی سیم بروس بلک و فیلیپ دی پیزا – ویرایش اول

Introduction to Wireless Systems – 1st Edition

نویسنده(گان): Bruce A. Black, Philip S. DiPiazza, Bruce A. Ferguson, David R. Voltmer, Frederick C. Berry

کتاب مقدمه ای بر سیستم های بی سیم بروس بلک و فیلیپ دی پیزا

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 529
حجم فایل زیپ شده 10.1 مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Nanoelectronics – George Hanson

حل المسائل کتاب مبانی نانوالکترونیک جورج هانسون

Solution Manual for Fundamentals of Nanoelectronics

نویسنده(گان): George W. Hanson

حل المسائل کتاب مبانی نانوالکترونیک Hanson

این محصول حل تمرینات کل کتاب درسی (فصل های 1 تا 10) را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 55
حجم فایل زیپ شده 416 کیلوبایت

***