دسته: مخابرات

Solution Manual for Random Processes for Engineers – Bruce Hajek

حل المسائل کتاب فرایندهای تصادفی برای مهندسان بروس هاجک

Solution Manual for Random Processes for Engineers

نویسنده(گان): Bruce Hajek

حل المسائل کتاب فرایندهای تصادفی برای مهندسان بروس هاجک

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات زوج و فرد کتاب درسی (فصل های 1 تا 10) را به طور کامل پوشش می دهد

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات138
حجم فایل زیپ شده10.2 مگابایت

***

Random Processes for Engineers – Bruce Hajek

کتاب فرایندهای تصادفی برای مهندسان بروس هاجک

Random Processes for Engineers – Bruce Hajek

نویسنده(گان): Bruce Hajek

کتاب فرایندهای تصادفی برای مهندسان بروس هاجک

مشخصات فایل

فرمتDJVU
تعداد صفحات427
حجم فایل زیپ شده7.17 مگابایت

***

Solution Manual for Discrete-Time Signal Processing – Alan Oppenheim, Ronald Schafer

حل المسائل کتاب پردازش سیگنال گسسته در زمان آلن اپنهایم – ویرایش دوم و سوم

Solution Manual for Discrete-Time Signal Processing – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان): Alan V. Oppenheim, Ronald W. Schafer

حل المسائل کتاب پردازش سیگنال گسسته در زمان آلن اپنهایم - ویرایش سوم

توضیح اینکه این محصول شامل دو حل المسائل می باشد، یکی برای ویرایش دوم و دیگری برای ویرایش سوم.

دانلود نمونه رایگان ویرایش سوم

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات926
حجم فایل زیپ شده111 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمتPDF
تعداد صفحات474
حجم فایل زیپ شده6.6 مگابایت

***

Space-Time Block Coding for Wireless Communications – Erik Larsson, Petre Stoica

کتاب کد بلوکی فضازمان برای ارتباطات بی سیم اریک لارسون

Space-Time Block Coding for Wireless Communications

نویسنده(گان): Erik G. Larsson, Petre Stoica

کتاب کد بلوکی فضازمان برای ارتباطات بی سیم اریک لارسون

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات300
حجم فایل زیپ شده1.4 مگابایت

***

Antenna Theory and Design – Robert Elliott

کتاب تئوری و طراحی آنتن روبرت الیوت

Antenna Theory & Design – Rev Sub edition

نویسنده(گان): Robert S. Elliott

کتاب تئوری و طراحی آنتن روبرت الیوت

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات617
حجم فایل زیپ شده15.7 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Digital Communications – Ali Grami

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مخابرات دیجیتالی Grami

Solution Manual for Introduction to Digital Communications

نویسنده(گان): Ali Grami

این حل المسائل حل همه فصل های کتاب به همراه اپندیکس را پوشش میدهد. البته فصلهای 1 و 2 کتاب تمرینی ندارند. به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات246
حجم فایل زیپ شده3.78 مگابایت

***

Introduction to Digital Communications – Ali Grami

کتاب مقدمه ای بر مخابرات دیجیتالی Grami

Introduction to Digital Communications – Ali Grami

نویسنده(گان): Ali Grami

کتاب مقدمه ای بر مخابرات دیجیتالی Grami

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات587
حجم فایل زیپ شده11.3 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Communication Systems – Upamanyu Madhow

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر سیستم های مخابراتی اوپامانیو مادهو

Solution Manual for Introduction to Communication Systems

نویسنده(گان): Upamanyu Madhow

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات17
حجم فایل زیپ شده0.37 مگابایت

***

 

Introduction to Communication Systems – Upamanyu Madhow

کتاب مقدمه ای بر سیستم های مخابراتی اوپامانیو مادهو

Introduction to Communication Systems

نویسنده(گان): Upamanyu Madhow

کتاب مقدمه ای بر سیستم های مخابراتی اوپامانیو مادهو

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات469
حجم فایل زیپ شده4.21 مگابایت

***

 

Solution Manual for Signals, Systems, and Transforms – Charles Phillips, John Parr

حل المسائل کتاب سیگنال ها، سیستم ها و تبدیلات چارلز فیلیپس – ویرایش چهارم

Solution Manual for Signals, Systems, and Transforms – 4th Edition

نویسنده(گان): Charles L. Phillips, John M. Parr, Eve Ann Riskin

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات328
حجم فایل زیپ شده12.2 مگابایت

***

Signals, Systems, and Transforms – Charles Phillips, John Parr

کتاب سیگنال ها، سیستم ها و تبدیلات چارلز فیلیپس – ویرایش چهارم

Signals, Systems, and Transforms – 4th Edition

نویسنده(گان): Charles L. Phillips, John M. Parr, Eve Ann Riskin

کتاب سیگنال ها، سیستم ها و تبدیلات چارلز فیلیپس

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات795
حجم فایل زیپ شده3.25 مگابایت

***

Fundamentals of Digital Signal Processing Using MATLAB – Robert Schilling, Sandra Harris

کتاب مبانی پردازش سیگنال های دیجیتال با متلب اسچیلینگ و هریس – ویرایش دوم

Fundamentals of Digital Signal Processing Using MATLAB – 2nd Edition

نویسنده(گان): Robert J. Schilling, Sandra L Harris

 کتاب مبانی پردازش سیگنال های دیجیتال با متلب اسچیلینگ و هریس

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات705
حجم فایل زیپ شده20 مگابایت

***

Communication System Security – Gong Guang, Lidong Chen

کتاب امنیت سیستم های مخابراتی لیدونگ چن و گانک جوانگ

Communication System Security

نویسنده(گان): Gong Guang, Lidong Chen

کتاب امنیت سیستم های مخابراتی لیدونگ چن و گانک جوانگ

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات738
حجم فایل زیپ شده6.63 مگابایت

***

Solution Manual for Structure and Interpretation of Signals and Systems – Edward Lee, Pravin Varaiya

حل المسائل کتاب ساختار و تفسیر سیگنال ها و سیستم های ادوارد لی و پروین وارایا

Solution Manual for Structure and Interpretation of Signals and Systems

نویسنده(گان): Edward A. Lee, Pravin Varaiya

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات248
حجم فایل زیپ شده1.38 مگابایت

***

Structure and Interpretation of Signals and Systems – Edward Lee, Pravin Varaiya

کتاب ساختار و تفسیر سیگنال ها و سیستم های ادوارد لی و پروین وارایا

Structure and Interpretation of Signals and Systems

نویسنده(گان): Edward A. Lee, Pravin Varaiya

کتاب ساختار و تفسیر سیگنال ها و سیستم های ادوارد لی و پروین وارایا

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات775
حجم فایل زیپ شده90.4 مگابایت

***

Solution Manual for Statistical and Adaptive Signal Processing – Dimitris Manolakis, Vinay Ingle

حل المسائل کتاب پردازش سیگنال وفقی (تطبیقی) و آماری دیمیتریس مانولاکیس

Solution Manual for Statistical and Adaptive Signal Processing: Spectral Estimation, Signal Modeling, Adaptive Filtering and Array Processing

نویسنده(گان): Dimitris G. Manolakis, Vinay K. Ingle, Stephen

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات467
حجم فایل زیپ شده4.45 مگابایت

***

Statistical and Adaptive Signal Processing – Dimitris Manolakis,‎ Vinay Ingle

کتاب پردازش سیگنال وفقی (تطبیقی) و آماری دیمیتریس مانولاکیس

Statistical and Adaptive Signal Processing: Spectral Estimation, Signal Modeling, Adaptive Filtering and Array Processing

نویسنده(گان): Dimitris G. Manolakis,‎ Vinay K. Ingle,‎ Stephen M. Kogon

کتاب پردازش سیگنال وفقی (تطبیقی) و آماری دیمیتریس مانولاکیس

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات814
حجم فایل زیپ شده11.6 مگابایت

***

Solution Manual for Satellite Communications – Timothy Pratt, Charles Bostian

حل المسائل کتاب ارتباطات ماهواره ای تیموتی پرت و چارلز بوستیان – ویرایش دوم

Solution Manual for Satellite Communications – 2nd Edition

نویسنده(گان): Timothy Pratt, Charles Bostian, Jeremy Allnutt

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات201
حجم فایل زیپ شده489 کیلوبایت

***

Solution Manual for Wireless Communications – Andrea Goldsmith

حل المسائل کتاب مخابرات بی سیم آندره گلداسمیت

Solution Manual for Wireless Communications

نویسنده(گان): Andrea Goldsmith

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات169
حجم فایل زیپ شده2.34 مگابایت

***

Wireless Communications – Andrea Goldsmith

کتاب مخابرات بی سیم آندره گلداسمیت

Wireless Communications

نویسنده(گان): Andrea Goldsmith

کتاب مخابرات بی سیم آندره گلداسمیت

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات572
حجم فایل زیپ شده313 مگابایت

***