دسته: الکترونیک

Solution Manual for Photovoltaic Systems Engineering – Roger Messenger, Amir Abtahi

حل المسائل کتاب مهندسی سیستم های فتوولتاییک روگر مسنجر و امیر ابطحی – ویرایش چهارم

Solution Manual for Photovoltaic Systems Engineering – 4th Edition

نویسنده(گان): Roger A. Messenger, Amir Abtahi

حل تمرین سیستم های فتوولتاییک Messenger و Abtahi

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصل های 1 تا 11 کتاب درسی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 75
حجم فایل زیپ شده 1.40 مگابایت

***

Solution Manual for Microelectronic Circuits – Muhammad Rashid

حل المسائل کتاب مدارهای میکروالکترونیک محمد رشید – ویرایش سوم

Solution Manual for the Microelectronic Circuits: Analysis and Design – 3rd Edition

نویسنده(گان): Muhammad H. Rashid

دانلود حل تمرین مدارهای میکروالکترونیک رشید

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است, فصل های 1 تا 17 کتاب درسی ویرایش سوم را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 588
حجم فایل زیپ شده 5.54 مگابایت

***

Solution Manual for Probability and Random Processes – Henry Stark, John Woods

حل المسایل کتاب آمار، احتمال و فرایندهای تصادفی هنری اشتارک و جان وودز – ویرایش سوم و چهارم بین المللی

Solution Manual for Probability and Random Processes: with Applications to Signal Processing – 3rd Edition 

Solution Manual for Probability and Random Processes with Applications to Signal Processing: International Edition, 4th edition

نویسنده(گان): Henry Stark, John W. Woods

حل المسایل های ویرایش سوم و چهارم به صورت جداگانه به فروش می رسند. لطفا در انتخاب ویرایش مورد نظر دقت فرمایید، امکان تغییر پس از خرید وجود ندارد.

حل تمرین احتمال و فرایندهای تصادفی Stark ویرایش سوم

حل تمرینات آمار احتمال فرایندهای تصادفی Stark ویرایش چهار

حل المسائل ویرایش سوم به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصل های 1 تا 9 کتاب درسی ویرایش سوم را پوشش می دهد. این حل المسائل به صورت دستونیس می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسایل ویرایش سوم

حل المسایل ویرایش چهارم نسخه بین المللی به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 و 11 کتاب را پوشش می دهد. به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسایل ویرایش چهارم

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 336
حجم فایل زیپ شده 13.8 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 353
حجم فایل زیپ شده 5.66 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت حل المسایل ویرایش سوم

***

پرداخت جهت دریافت حل المسایل ویرایش چهارم

Probability and Random Processes – Henry Stark, John Woods

کتاب آمار، احتمال و فرایندهای تصادفی هنری اشتارک و جان وودز – ویرایش سوم و چهارم

Probability and Random Processes: with Applications to Signal Processing – 3rd Edition 

Probability, Statistics, and Random Processes for Engineers – 4th Edition

نویسنده(گان): Henry Stark, John W. Woods

کتاب احتمال و فرایندهای تصادفی Stark و Woods

کتاب آمار و احتمال و فرایندهای تصادفی Stark

این محصول شامل دو ایبوک برای ویرایش های سوم و چهارم با مشخصات زیر می باشد.

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 706
حجم فایل زیپ شده 26.3 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 859
حجم فایل زیپ شده 7.12 مگابایت

***

Solutions Manual for Fundamentals of Microfabrication and Nanotechnology – Marc Madou

حل المسائل کتاب مبانی ریزساخت و نانوتکنولوژی مارک مادو – ویرایش سوم

Solutions Manual for Fundamentals of Microfabrication and Nanotechnology – 3rd Edition

نویسنده(گان): Marc J. Madou

حل تمرین فیزیک حالت جامد، مایع و روشهای تحلیلی در نانوتکنولوژی و میکروتکنولوژی مارک مادو

حل المسائل کتاب تکنیکهای تولید برای ریز ساخت و نانوتکنولوژی مارک مادو

حل تمرین ریزساخت و نانوتکنولوژی مارک مادو

حل المسائل برای جلد اول با عنوان فارسی ” فیزیک حالت جامد، مایع و روشهای تحلیلی در نانوتکنولوژی و میکروتکنولوژی” و به انگلیسی “Solid-State Physics, Fluidics, and Analytical Techniques in Micro and Nanotechnology” موجود می باشد.

حل المسائل برای جلد دوم با عنوان فارسی “کتاب تکنیکهای تولید برای ریز ساخت و نانوتکنولوژی”  و به انگلیسی “Manufacturing Techniques for Microfabrication and Nanotechnology” موجود می باشد.

حل المسائل برای جلد سوم با عنوان انگلیسی  “Voll III: From MEMS to Bio-MEMS and Bio-NEMS” موجود می باشد.

حل المسائل برای هر کدام از سه جلد به صورت جداگانه قابل تهیه می باشد. این حل المسائل ها به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده اند. قبل از خرید، نمونه های رایگان را بررسی نمایید.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل جلد اول

دانلود نمونه رایگان حل المسائل جلد دوم

دانلود نمونه رایگان حل المسائل جلد سوم

مشخصات فایل حل المسائل جلد اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 102
حجم فایل زیپ شده 1.52 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل جلد دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 131
حجم فایل زیپ شده 3.08 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل جلد سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 122
حجم فایل زیپ شده 1.90 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل جلد اول

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل جلد دوم

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل جلد سوم

Fundamentals of Microfabrication and Nanotechnology – Marc Madou

کتاب مبانی ریزساخت و نانوتکنولوژی مارک مادو – ویرایش سوم

Fundamentals of Microfabrication and Nanotechnology – 3rd Edition

نویسنده(گان): Marc J. Madou

دانلود کتاب فیزیک حالت جامد، مایع و تکنیک های تحلیلی در نانوتکنولوژی و میکروتکنولوژی

کتاب تکنیکهای تولید برای ریز ساخت و نانوتکنولوژیکتاب مبانی ریزساخت و نانوتکنولوژی مارک مادو

این کتاب دارای سه جلد می باشد که اسامی آنها در زیر آورده شده است:

عنوان جلد اول به فارسی ” فیزیک حالت جامد، مایع و روشهای تحلیلی در نانوتکنولوژی و میکروتکنولوژی” و به انگلیسی “Solid-State Physics, Fluidics, and Analytical Techniques in Micro and Nanotechnology” می باشد.

عنوان جلد دوم به فارسی “کتاب تکنیکهای تولید برای ریز ساخت و نانوتکنولوژی”  و به انگلیسی “Manufacturing Techniques for Microfabrication and Nanotechnology” می باشد.

عنوان جلد سوم به انگلیسی  “Voll III: From MEMS to Bio-MEMS and Bio-NEMS” می باشد.

مشخصات فایل جلد اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 646
حجم فایل زیپ شده 22 مگابایت

مشخصات فایل جلد دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 658
حجم فایل زیپ شده 21.9 مگابایت

مشخصات فایل جلد سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 642
حجم فایل زیپ شده 19.9 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت کتاب جلد اول

***

پرداخت جهت دریافت کتاب جلد دوم

***

پرداخت جهت دریافت کتاب جلد سوم

Solution Manual for Electronic Properties of Materials – Rolf Hummel

حل المسائل کتاب خواص الکترونی مواد رولف هامل – ویرایش چهارم

Solution Manual for Electronic Properties of Materials – 4th Edition

نویسنده(گان): Rolf E. Hummel

حل تمرین خواص الکترونیکی مواد Hummel

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات اشپرینگر تهیه شده است و به صورت دستنویس می باشد. لازم به ذکر است که فصل 1 و 18 کتاب درسی تمرینی ندارند.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 78
حجم فایل زیپ شده 4.41 مگابایت

***

Electronic Properties of Materials – Rolf Hummel

کتاب خواص الکترونی مواد رولف هامل – ویرایش چهارم

Electronic Properties of Materials – 4th Edition

نویسنده(گان): Rolf E. Hummel

دانلود خواص الکترونیکی مواد هامل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 509
حجم فایل زیپ شده 3.89 مگابایت

***

Solution Manual for Power Generation, Operation, and Control – Allen Wood, Bruce Wollenberg

حل المسائل کتاب تولید، بهره برداری و کنترل در سیستم های قدرت آلن وود و بروس ولنبرگ – ویرایش سوم

Solution Manual for Power Generation, Operation and Control – 3rd Edition

نویسنده(گان): Allen J. Wood, Bruce F. Wollenberg, Gerald B. Sheblé

حل تمرین کتاب تولید، بهره برداری و کنترل در سیستم های قدرت آلن وود

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 2 تا 12 کتاب درسی را پوشش می دهد. لازم به ذکر است که به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 298
حجم فایل زیپ شده 4.85 مگابایت

***

Solution Manual for Basic Electronics for Scientists and Engineers – Dennis Eggleston

حل المسائل کتاب الکترونیک پایه دنیس اگلستون – ویرایش اول

Solution Manual for Basic Electronics for Scientists and Engineers – 1st Edition

نویسنده(گان): Dennis L. Eggleston

حل المسائل الکترونیک پایه Eggleston

این حل المسائل فصل های 1 تا 8 کتاب درسی را پوشش می دهد و 32 صفحه دارد. به همراه حل المسائل، فایل راهنمای آزمایشگاه (lab manual) با 28 صفحه نیز در این محصول وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل حل المسائل

فرمت PDF
تعداد صفحات 32
حجم فایل زیپ شده 533 کیلوبایت

***

Basic Electronics for Scientists and Engineers – Dennis Eggleston

کتاب الکترونیک پایه دنیس اگلستون – ویرایش اول

Basic Electronics for Scientists and Engineers – 1st Edition

نویسنده(گان): Dennis L. Eggleston

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 267
حجم فایل زیپ شده 1.45 مگابایت

***

Solution Manual for An Introduction to Signal Detection and Estimation – Vincent Poor

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر آشکارسازی و تخمین سیگنال وینسنت پور – ویرایش دوم

Solution Manual for An Introduction to Signal Detection and Estimation – 2nd Edition

نویسنده(گان): H. Vincent Poor

حل المسائل آشکارسازی و تخمین سیگنال Vincent Poor

این حل المسائل کامل نمی باشد و تنها پاسخ مسائل منتخب از فصلهای 2 و 3 و 4 و 5 را دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 26
حجم فایل زیپ شده 175کیلوبایت

***

An Introduction to Signal Detection and Estimation – Vincent Poor

کتاب مقدمه ای بر آشکارسازی و تخمین سیگنال وینسنت پور – ویرایش دوم

An Introduction to Signal Detection and Estimation – 2nd Edition

نویسنده(گان): H. Vincent Poor

کتاب آشکارسازی و براورد سیگنال Poor

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 410
حجم فایل زیپ شده 13 مگابایت

***

Solution Manual for Modern Semiconductor Devices for Integrated Circuits – Chenming Hu

حل المسائل کتاب قطعات مدرن نیمه هادی برای مدارهای مجتمع چنمینگ هو – ویرایش اول

Solution Manual for Modern Semiconductor Devices for Integrated Circuits – 1st Edition

نویسنده(گان): Chenming C. Hu

حل المسائل ادوات نیمه هادی مدارهای مجتمع چنمینگ هو

این محصول، شامل حل تمرینات و فایل های پاورپوینت جانبی می باشد و کل کتاب درسی (فصل های 1 تا 8) را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 122
حجم فایل زیپ شده 14.5 مگابایت

***

Modern Semiconductor Devices for Integrated Circuits – Chenming Hu

کتاب قطعات مدرن نیمه هادی برای مدارهای مجتمع چنمینگ هو – ویرایش اول

Modern Semiconductor Devices for Integrated Circuits – 1st Edition

نویسنده(گان): Chenming C. Hu

ادوات مدرن نیمه هادی برای مدارهای مجتمع چنمینگ هو

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 354
حجم فایل زیپ شده 15.4 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Wireless Systems – Bruce Black, Philip DiPiazza

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر سیستم های بی سیم بروس بلک و فیلیپ دی پیزا – ویرایش اول

Solution Manual for Introduction to Wireless Systems – 1st Edition

نویسنده(گان): Bruce A. Black, Philip S. DiPiazza, Bruce A. Ferguson, David R. Voltmer, Frederick C. Berry

حل المسائل کتاب سیستم های بی سیم بروس بلک

این حل المسائل کل تمرینات آخر فصل کتاب درسی را پوشش می دهند. فصل های 1 و 8 هیچ تمرینی ندارند.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 73
حجم فایل زیپ شده 0.97 مگابایت

***

Introduction to Wireless Systems – Bruce Black, Philip DiPiazza

کتاب مقدمه ای بر سیستم های بی سیم بروس بلک و فیلیپ دی پیزا – ویرایش اول

Introduction to Wireless Systems – 1st Edition

نویسنده(گان): Bruce A. Black, Philip S. DiPiazza, Bruce A. Ferguson, David R. Voltmer, Frederick C. Berry

کتاب مقدمه ای بر سیستم های بی سیم بروس بلک و فیلیپ دی پیزا

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 529
حجم فایل زیپ شده 10.1 مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Nanoelectronics – George Hanson

حل المسائل کتاب مبانی نانوالکترونیک جورج هانسون

Solution Manual for Fundamentals of Nanoelectronics

نویسنده(گان): George W. Hanson

حل المسائل کتاب مبانی نانوالکترونیک Hanson

این محصول حل تمرینات کل کتاب درسی (فصل های 1 تا 10) را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 55
حجم فایل زیپ شده 416 کیلوبایت

***

Fundamentals of Nanoelectronics – George Hanson

کتاب مبانی نانوالکتریک جورج هانسون

Fundamentals of Nanoelectronics

نویسنده(گان): George W. Hanson

کتاب مبانی نانوالکتریک Hanson

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 392
حجم فایل زیپ شده 52.8 مگابایت

***

Solution Manual for Fabrication Engineering – Stephen Campbell

حل المسائل کتاب مهندسی ساخت در مقیاس میکرو و نانو استفان کمپبل – ویرایش سوم

Solution Manual for Fabrication Engineering at the Micro and Nanoscale 3rd Edition

نویسنده(گان): Stephen A. Campbell

حل المسائل مهندسی ساخت در مقیاس میکرو و نانو Campbell

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 75
حجم فایل زیپ شده 507 کیلوبایت

***