دسته: مهندسی صنایع

Solution Manual for Engineering Heat Transfer – William Janna

حل المسایل کتاب انتقال حرارت مهندسی ویلیام جانا – ویرایش سوم

Solution Manual for Engineering Heat Transfer – 3rd Edition

نویسنده(گان): William S. Janna

حل المسایل انتقال حرارت مهندسی Janna

این محصول شامل حل تمرینات کل فصل های کتاب درسی ویرایش سوم (فصل 1 تا 12) می باشد. همچنین محصول شامل اسلایدهای تصاویر کتاب درسی می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 366
حجم فایل زیپ شده 25.2 مگابایت

***

Engineering Heat Transfer – William Janna

کتاب انتقال حرارت مهندسی ویلیام جانا – ویرایش سوم

Engineering Heat Transfer – 3rd Edition

نویسنده(گان): William S. Janna

کتاب انتقال حرارت مهندسی Janna

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 692
حجم فایل زیپ شده 30.2 مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Metal Machining and Machine Tools – Geoffrey Boothroyd, Winston Knight

حل المسائل کتاب مبانی ماشینکاری و ماشین های ابزار جفری بوث روید و وینستون نایت – ویرایش سوم

Solution Manual for Fundamentals of Metal Machining and Machine Tools – 3rd Edition

نویسنده(گان): Geoffrey Boothroyd, Winston A. Knight

حل تمرین ماشینکاری و ماشین های ابزار Boothroyd و Knight

این حل المسائل کلیه فصل های 1 تا 14 کتاب درسی ویرایش سوم را پوشش می دهد. فصل دوازدهم کتاب درسی هیچ تمرینی ندارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 55
حجم فایل زیپ شده 1.43 مگابایت

***

Fundamentals of Metal Machining and Machine Tools – Geoffrey Boothroyd, Winston Knight

کتاب مبانی ماشینکاری و ماشین های ابزار جفری بوث روید و وینستون نایت – ویرایش سوم

Fundamentals of Metal Machining and Machine Tools – 3rd Edition

نویسنده(گان): Geoffrey Boothroyd, Winston A. Knight

کتاب مبانی ماشینکاری و ماشین های ابزار Knight و Boothroyd

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 602
حجم فایل زیپ شده 24.5 مگابایت

***

Solution Manual for Operations Management – William Stevenson

حل المسائل کتاب مدیریت عملیات ویلیام استیونسون – ویرایش سیزدهم

Solution Manual for Operations Management – 13th Edition

نویسنده(گان): William J Stevenson

حل المسائل مدیریت عملیات Stevenson

این حل المسایل کلیه فصل های کتاب درسی ویرایش سیزدهم (فصل 1 الی 19) را پوشش می دهد. به ازای هر فصل یک یا چند فایل ورد وجود دارد. همچنین محصول شامل اسلاید های آموزشی این درس می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت Word document
تعداد صفحات 1080
حجم فایل زیپ شده 26.1 مگابایت

***

Operations Management – William Stevenson

کتاب مدیریت عملیات ویلیام استیونسون – ویرایش سیزدهم

Operations Management – 13th Edition

نویسنده(گان): William J Stevenson

کتاب مدیریت عملیات Stevenson

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 929
حجم فایل زیپ شده 64.9 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Compressible Fluid Flow – Patrick Oosthuizen, William Carscallen

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر جریان سیال تراکم پذیر پاتریک اوس‍ت‍هوي‍زن‌ و ویلیام کارسکالن – ویرایش دوم

Solution Manual for Introduction to Compressible Fluid Flow – 2nd Edition

نویسنده(گان): Patrick H. Oosthuizen, William E. Carscallen

حل المسائل جریان سیال تراکم پذیر Oosthuizen و Carscallen

این حل المسائل فصلهای 1 تا 14 کتاب درسی را پوشش می دهد. علاوه بر حل المسائل، اسلاید های آموزشی نیز در این محصول قرار دارند.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 708
حجم فایل زیپ شده 50.36 مگابایت

***

Solution Manual for International Human Resource Management – Peter Dowling, Marion Festing

حل المسائل کتاب مدیریت منابع انسانی بین المللی پیتر داولینگ، ماریون فستینگ و آلن انگل – ویرایش ششم و هفتم

به همراه بانک سوالات چهارگزینه ای برای ویرایش هفتم

Solution Manual for International Human Resource Management – 6th and 7th Edition

نویسنده(گان): Peter J. Dowling, Marion Festing, Allen D. Engle

حل المسائل و تست بانک مدیریت منابع انسانی بین المللی ویرایش هفتم Dowling و Festing

حل المسائل مدیریت منابع انسانی بین المللی ویرایش ششم Dowling و Festing

محصول ویرایش هفتم، شامل حل المسائل، بانک سوالات و اسلایدهای آموزشی می باشد. حل المسائل ویرایش هفتم، فصلهای 1 تا 10 کتاب درسی را پوشش می دهد. محصول ویرایش هفتم، شامل بانک سوالات (تست بانک) برای فصل های 1 تا 10 می باشد. همچنین فایل های پاورپوینت آموزشی در محصول ویرایش هفتم قرار دارند. محصول ویرایش هفتم شامل فایل Web links و Web resources نیز می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش هفتم

حل المسائل ویرایش ششم، فصلهای 1 تا 10 کتاب درسی را پوشش می دهد. همچنین فایل های پاورپوینت آموزشی فصلهای 1 تا 10 در این محصول قرار دارند.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش ششم

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت Word
تعداد صفحات 87
حجم فایل زیپ شده 5.50 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 90
حجم فایل زیپ شده 26.4 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت محصول ویرایش هفتم

***

پرداخت جهت دریافت محصول ویرایش ششم

International Human Resource Management – Peter Dowling, Marion Festing

کتاب مدیریت منابع انسانی بین المللی پیتر داولینگ، ماریون فستینگ و آلن انگل – ویرایش ششم

International Human Resource Management – 6th Edition

نویسنده(گان): Peter J. Dowling, Marion Festing, Allen D. Engle

کتاب مدیریت منابع انسانی بین المللی Dowling و Marion

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 364
حجم فایل زیپ شده 5.54 مگابایت

***

Solution Manual for Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing – Mikell Groover

حل المسائل کتاب اتوماسیون، سامانه های تولید و ساخت یکپارچه به کمک رایانه مایکل پ. گروور  – ویرایش سوم و چهارم

Solution Manual for Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing – 3rd and 4th Edition

نویسنده(گان): Mikell P. Groover

حل المسائل کتاب اتوماسیون سامانه های تولید و ساخت یکپارچه به کمک رایانه گروور  ویرایش چهارم

حل المسائل اتوماسیون و سامانه های تولید و ساخت یکپارچه Groover

حل المسائل ویرایش چهارم فصل های 1 تا 26 را پوشش می دهد و یک فایل پی دی اف 266 صفحه ای را دارا می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش چهارم

حل المسائل ویرایش سوم فصل های 1 تا 26 کتاب درسی ویرایش سوم را پوشش می دهد و به ازای هر فصل، یک فایل با فرمت ورد وجود دارد. همچنین مجموعه شامل اسلاید های آموزشی کتاب درسی نیز می باشد.

دانلود نمونه رایگان ویرایش سوم

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 266
حجم فایل زیپ شده 6.82 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت DOC
تعداد صفحات 208
حجم فایل زیپ شده 32 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل ویرایش چهارم

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل ویرایش سوم

Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing – Mikell Groover

کتاب اتوماسیون، سامانه های تولید و ساخت یکپارچه به کمک رایانه مایکل پ. گروور  – ویرایش چهارم

Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing – 4th Edition

نویسنده(گان): Mikell P. Groover

کتاب اتوماسیون و سامانه های تولید و ساخت یکپارچه Groover

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 811
حجم فایل زیپ شده 7.53 مگابایت

***

Solution Manual for Industrial Automated Systems – Terry Bartelt

حل المسائل کتاب سیستمهای خودکار صنعتی تری بارتلت

Solution Manual for Industrial Automated Systems: Instrumentation and Motion Control

نویسنده(گان): Terry L.M. Bartelt

حل المسائل کتاب سیستمهای خودکار صنعتی Bartelt

این محصول شامل یک فایل ورد 29 صفحه ای حل المسائل کتاب و فایل پی دی اف 63 به عنوان جواب کتاب Lab Manual می باشد

مشخصات فایل

فرمت PDF + DOC
تعداد صفحات 92
حجم فایل زیپ شده 1.07 مگابایت

***

Industrial Automated Systems – Terry Bartelt

کتاب سیستمهای خودکار صنعتی تری بارتلت

Industrial Automated Systems: Instrumentation and Motion Control

نویسنده(گان): Terry L.M. Bartelt

کتاب سیستمهای خودکار صنعتی Bartelt

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 746
حجم فایل زیپ شده 38.9 مگابایت

***

DAMA-DMBOK

کتاب پیکره دانش مدیریت داده بر اساس چارچوب DMBOK – ویرایش دوم

DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge – 2nd Edition

کتاب پیکره دانش مدیریت داده بر اساس چارچوب DMBOK

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1097
حجم فایل زیپ شده 21 مگابایت

***

Solution Manual for Operations Management – Lee Krajewski, Manoj Malhotra

حل المسائل کتاب مدیریت عملیات: فرایندها و زنجیره تامین لی کراجفسکی – ویرایش یازدهم

Solution Manual for Operations Management: Processes and Supply Chains – 11th Edition

نویسنده(گان): Lee J. Krajewski, Manoj K. Malhotra, Larry P. Ritzman

حل المسائل مدیریت عملیات Krajewski

این محصول شامل حل تمرینات فصل های 1 الی 15 به همراه اپندیکس های A و  B و  C و D و  E و  G و  H و  I و  J و K می باشد که به ازای هر فصل یا اپندیکس یک فایل پی دی اف و رورد به عنوان حل المسائل وجود دارد. همچنین پوشه ای با عنوان Video Cases شامل فایل جانبی این کتاب می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت  PDF و DOC
تعداد صفحات 576
حجم فایل زیپ شده 36.8 مگابایت

***

Solution Manual for Risk Analysis in Engineering – Mohammad Modarres

حل المسائل کتاب تحلیل ریسک در مهندسی محمد مدرس: تکنیک ها، ابزارها و روندها  – ویرایش اول

Solution Manual for Risk Analysis in Engineering: Techniques, Tools, and Trends – 1st edition

نویسنده(گان): Mohammad Modarres

حل المسائل کتاب تحلیل ریسک در مهندسی محمد مدرس

این محصول، حل تمرینات کل کتاب درسی (فصل های 2 تا 9) را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 247
حجم فایل زیپ شده 816 کیلوبایت

***

Solution Manual for Mechatronics – Godfrey Onwubolu

حل المسائل کتاب اصول و کاربردهای مکاترونیک Onwubolu

Solution Manual for Mechatronics: Principles and Applications

نویسنده(گان): Godfrey Onwubolu

حل المسائل کتاب اصول و کاربردهای مکاترونیک Onwubolu

این محصول کل کتاب درسی (فصل های 1 تا 17 + اپندیکس 2) را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 172
حجم فایل زیپ شده 1.24 مگابایت

***

Solution Manual for Reliability Engineering and Risk Analysis – Mohammad Modarres, Mark Kaminskiy

حل المسائل کتاب مهندسی قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک: راهنمای عملی – محمد مدرس، مارک کامینسکی و واسیلی کریفتسوف  – ویرایش سوم

Solution Manual for Reliability Engineering and Risk Analysis: A Practical Guide – 3rd Edition

نویسنده(گان): Mohammad Modarres, Mark P. Kaminskiy, Vasiliy Krivtsov

حل المسائل مهندسی قابلیت اطمینان و تحلیل ریسکمحمد مدرس، کامینسکی و کریفتسوف

توضیح اینکه، این حل المسائل فصل های 2 تا 8 کتاب درسی را به صورت کامل پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 229
حجم فایل زیپ شده 3.90 مگابایت

***

Reliability Engineering and Risk Analysis – Mohammad Modarres, Mark Kaminskiy

کتاب مهندسی قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک: راهنمای عملی – محمد مدرس، مارک کامینسکی و واسیلی کریفتسوف  – ویرایش سوم

Reliability Engineering and Risk Analysis: A Practical Guide – 3rd Edition

نویسنده(گان): Mohammad Modarres, Mark P. Kaminskiy, Vasiliy Krivtsov

کتاب مهندسی قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک محمد مدرس، کامینسکی و کریفتسوف

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 523
حجم فایل زیپ شده 7.61 مگابایت

***

Solution Manual for Commercial Refrigeration – Dick Wirz

حل المسائل کتاب تبرید تجاری دیک ویرز – ویرایش دوم

Solution Manual for Commercial Refrigeration: For Air Conditioning Technicians – 2nd Edition

نویسنده(گان): Dick Wirz

حل المسائل کتاب تبرید تجاری دیک ویرز - ویرایش دوم

این حل المسائل شامل حل پرسشهای مروری (Review Questions) فصل های یکم الی فصل چهاردهم کتاب درسی ویرایش دوم می باشد. لیست پرسشهای پاسخ داده شده در ادامه آمده است. به ندرت حل برخی پرسشها وجود ندارد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره پرسشهای چواب داده شده

مشخصات حل المسائل

فرمت عکس (JPG)
تعداد تمرینات حل شده 390
حجم فایل زیپ شده 30.7 مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در دو بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل المسائل (شامل پرسشهای فصل یک الی ششم)

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل المسائل (شامل پرسشهای فصل هفتم الی چهاردهم)

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل کل 390 پرسش کتاب)