دسته: مهندسی مواد و متالوژی

An Introduction to Transport Phenomena in Materials Engineering – David Gaskell

کتاب مقدمه ای بر پدیده انتقال در مهندسی مواد دیوید گسکل – ویرایش دوم

An Introduction to Transport Phenomena in Materials Engineering – 2nd Edition

نویسنده(گان): David Gaskell

کتاب مقدمه ای بر پدیده انتقال در مهندسی مواد دیوید گسکل

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات686
حجم فایل زیپ شده20.6 مگابایت

***

Solution Manual for High Pressure Boilers – Frederick Steingress, Harold Frost

حل المسائل کتاب دیگ بخار (بویلر) با فشار بالا فردریک اشتاینگرس – ویرایش پنجم

Solution Manual for High Pressure Boilers – 5th Edition

نویسنده(گان): Frederick M. Steingress, Harold J. Frost, Daryl R. Walk

حل المسائل کتاب دیگ بخار (بویلر) با فشار بالا فردریک اشتاینگرس - ویرایش پنجم

این حل المسائل شامل حل مسائل همه فصل های اول الی فصل بیست و چهارم (مجموعا 13 فصل – جمعا تعداد 578 حل) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: پارت اول + پارت دوم + پارت سوم

مشخصات حل المسائل

فرمتعکس (JPG)
تعداد تمرینات حل شده578
حجم فایل زیپ شده49.8 مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در سه قسمت برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت قسمت اول حل المسائل (شامل تمرینات فصل یک الی فصل ششم — جمعا 141 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت قسمت دوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل هفتم الی  فصل دوازدهم – جمعا 150 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت قسمت سوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل سیزدهم – جمعا 287 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل 578 تمرین از کل کتاب )

Plastic Design of Frames – John Fleetwood Baker, Jacques Heyman

کتاب طرح و تحلیل پلاستیکی قاب ها بيكر و هايمن

جلد اول (اصول و مفاهیم)

Plastic Design of Frames – vol 1 Fundamentals

نویسنده(گان): John Fleetwood Baker, Jacques Heyman

کتاب طرح و تحلیل پلاستیکی قاب ها بيكر و هايمن

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات237
حجم فایل زیپ شده4.61 مگابایت

***

Plastic Design and Second-Order Analysis of Steel Frames – Sohal, Wai-Fah Chen

کتاب طراحی پلاستیک و تجزیه و تحلیل قاب های فولادی چن – ویرایش اول

Plastic Design and Second-Order Analysis of Steel Frames – 1st Edition

نویسنده(گان): Wai-Fah Chen, I. Sohal

کتاب طراحی پلاستیک و تجزیه و تحلیل قاب های فولادی چن

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات519
حجم فایل زیپ شده10.4 مگابایت

***

Solution Manual for Engineering Mechanics of Solids – Egor Popov

 حل المسائل کتاب مهندسی مکانیک جامدات ایگور پوپوف – ویرایش دوم

Solution Manual for Engineering Mechanics of Solids – 2nd Edition

نویسنده(گان): Egor P. Popov

حل المسائل کتاب مهندسی مکانیک جامدات ایگور پوپوف

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات155
حجم فایل زیپ شده30.1 مگابایت

***

Engineering Mechanics of Solids – Egor Popov

کتاب مهندسی مکانیک جامدات ایگور پوپوف

Engineering Mechanics of Solids

نویسنده(گان): Egor P. Popov

کتاب مهندسی مکانیک جامدات ایگور پوپوف

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات395
حجم فایل زیپ شده88.6 مگابایت

***

Solution Manual for Engineering Materials 1 – Michael Ashby, David Jones

حل المسائل کتاب مواد مهندسی 1 مایکل اشبی و دیوید جونز – ویرایش چهارم

Solution Manual for Engineering Materials 1 – 4th Edition

نویسنده(گان): Michael F. Ashby, David R. H. Jones

حل المسائل کتاب مواد مهندسی 1 مایکل اشبی و دیوید جونز

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، همه تمرینات فصول 1 الی 29 را شامل می شود.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات52
حجم فایل زیپ شده1.29 مگابایت

***

Engineering Materials 1 – Michael Ashby, David Jones

کتاب مواد مهندسی 1 مایکل اشبی و دیوید جونز – ویرایش چهارم

Engineering Materials 1 – 4th Edition

نویسنده(گان): Michael F. Ashby, David R. H. Jone

کتاب مواد مهندسی 1 مایکل اشبی و دیوید جونز

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات449
حجم فایل زیپ شده20 مگابایت

***

Solution Manual for Mechanics of Materials – Christopher Jenkins, Sanjeev Khanna

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح کریستوفر جنکینز

Solution Manual for Mechanics of Materials

نویسنده(گان): Christopher Jenkins, Sanjeev Khanna

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح کریستوفر جنکینز

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، حل تمرینات فصل های 1 تا 8 کتاب درسی را به صورت کامل دارد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات160
حجم فایل زیپ شده1.27 مگابایت

***

Solution Manual for Mechanical Behavior of Materials – Keith Bowman

حل المسائل کتاب رفتار مکانیکی مواد کیت بومن

Solution Manual for Mechanical Behavior of Materials

نویسنده(گان): Keith J. Bowman

حل المسائل کتاب رفتار مکانیکی مواد کیت بومن

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، حل همه تمرینات فصل های 1 تا 10 کتاب درسی را شامل است و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات140
حجم فایل زیپ شده6.61 مگابایت

***

Solution Manual for The Elements of Polymer Science and Engineering – Alfred Rudin, Phillip Choi

حل المسائل کتاب المان های علوم و مهندسی پلیمر آلفرد رودین – ویرایش اول و سوم

Solution Manual for The Elements of Polymer Science & Engineering – 1st and 3rd Edition

نویسنده(گان): Alfred Rudin , Phillip Choi

حل المسائل کتاب المان های علوم و مهندسی پلیمر آلفرد رودین

دانلود نمونه رایگان ویرایش سوم

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد. یکی برای ویرایش اول و دیگری برای ویرایش سوم.

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات71
حجم فایل زیپ شده4.01 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمتPDF
تعداد صفحات61
حجم فایل زیپ شده3.5 مگابایت

***

Separation Process Principles – Seader, Ernest Henley

کتاب اصول فرایند جداسازی سیدر – ویرایش دوم، سوم و چهارم

Separation Process Principles – 2nd, 3rd and 4th Edition

نویسنده(گان):J. D. Seader, Ernest J. Henley

کتاب اصول فرایند جداسازی سیدر

این محصول شامل سه نسخه برای ویرایش های مذکور می باشد.

مشخصات فایل ویراست دوم

فرمتPDF
تعداد صفحات790
حجم فایل زیپ شده32 مگابایت

مشخصات فایل ویراست سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات849
حجم فایل زیپ شده10 مگابایت

مشخصات فایل ویراست چهارم

فرمتPDF
تعداد صفحات554
حجم فایل زیپ شده6.8 مگابایت

***

The Elements of Polymer Science and Engineering – Alfred Rudin, Phillip Choi

کتاب المان های علوم و مهندسی پلیمر آلفرد رودین – ویرایش سوم

The Elements of Polymer Science & Engineering – 3rd Edition

نویسنده(گان):Alfred Rudin, Phillip Choi

کتاب المان های علوم و مهندسی پلیمر آلفرد رودین
مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات561
حجم فایل زیپ شده8 مگابایت

***

Solution Manual for Groover’s Principles of Modern Manufacturing – Mikell Groover

حل المسائل اصول ساخت و تولید مدرن مایکل گروور – ویرایش گلوبال (نسخه SI)

Solution Manual for Groover’s Principles of Modern Manufacturing – SI Version and Global Edition

نویسنده(گان): Mikell P. Groover

حل المسائل اصول ساخت و تولید مدرن مایکل گروور

توضیح اینکه این حل المسائل، جواب تمرینات کل 37 فصل کتاب درسی را شامل می شود و به ازای هر فصل یک فایل word وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمتword
تعداد صفحات174
حجم فایل زیپ شده610 کیلوبایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Materials Science and Engineering – William Callister, David Rethwisch

حل المسائل کتاب مبانی علوم و مهندسی مواد ویلیام کلیستر – ویرایش چهارم (نسخه SI)

Solution Manual for Fundamentals of Materials Science and Engineering: An Integrated Approach (SI version) – 4th Edition

نویسنده(گان): William D. Callister, David G. Rethwisch

توضیح اینکه این حل المسائل، جواب تمرینات کل 19 فصل کتاب درسی را شامل می شود. در ضمن پاسخ بخش های Concept Check  ، Case Study و Mechanical Engineering Module در در این مجموعه قرار دارند.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات1474
حجم فایل زیپ شده33.46 مگابایت

***

Solution Manual for Tribology – Ian Hutchings, Philip Shipway

حل المسائل کتاب فرسایش شناسی یان هاچینگز – اصطکاک و پوشش مواد مهندسی – ویرایش دوم

Solution Manual for Tribology: Friction and Wear of Engineering Materials – 2nd Edition

نویسنده(گان): Ian Hutchings, Philip Shipway

فرمتPDF
تعداد صفحات41
حجم فایل زیپ شده1.22 مگابایت

***

Solution Manual for Mechanical Behavior of Materials – Marc André Meyers, Krishan Kumar Chawla

حل المسائل کتاب رفتار مکانیکی مواد مارک آندره میرز و کریشان کومار چاولا – ویرایش دوم

Solution Manual for Mechanical Behavior of Materials – 2nd Edition

نویسنده(گان): Marc André Meyers, Krishan Kumar Chawla

این حل المسائل شامل تمرینات فصل های اول الی فصل شانزدهم (مجموعا 16 فصل – جمعا تعداد 445حل) می باشد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار از کل صفحه پرینت مجازی گرفته شده است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشخصات حل المسائل

فرمتپی دی اف (PDF)
تعداد تمرینات حل شده445
حجم فایل زیپ شده162 مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در سه قسمت برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت قسمت اول حل المسائل (شامل تمرینات فصل یک الی فصل چهار شامل 165 تمرین حل شده)

***

پرداخت و دریافت قسمت دوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل پنجم الی فصل نهم شامل 151 تمرین حل شده)

***

پرداخت و دریافت قسمت سوم حل المسائل (شامل تمرینات اواسط فصل دهم الی شانزدهم شامل 129 تمرین حل شده)

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل 445 تمرین حل شده از کل شانزده فصل کتاب )

Mechanical Behavior of Materials – Marc André Meyers, Krishan Kumar Chawla

کتاب رفتار مکانیکی مواد مارک آندره میرز و کریشان کومار چاولا – ویرایش دوم

Mechanical Behavior of Materials – 2nd Edition

نویسنده(گان): Marc André Meyers, Krishan Kumar Chawla

کتاب رفتار مکانیکی مواد مارک آندره میرز و کریشان کومار چاولا

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات882
حجم فایل زیپ شده15.3 مگابایت

***

Polymer Engineering Science and Viscoelasticity – Hal Brinson, Catherine Brinson

کتاب علوم مهندسی پلیمر و ویسکوالاستیسیته هال برینسون  – ویرایش دوم

Polymer Engineering Science and Viscoelasticity: An Introduction – 2nd Edition 

نویسنده(گان): Hal F. Brinson, L. Catherine Brinson

کتاب علوم مهندسی پلیمر و ویسکوالاستیسیته هال برینسون

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات488
حجم فایل زیپ شده10.3 مگابایت

***

 

X-Ray Diffraction – Bertram Eugene Warren

کتاب پراش اشعه ایکس وارن

X-Ray Diffraction

نویسنده(گان): Bertram Eugene Warren

کتاب پراش اشعه ایکس وارن

مشخصات فایل

فرمتDJVU
تعداد صفحات398
حجم فایل زیپ شده4.61 مگابایت

***