دسته: مهندسی مواد و متالوژی

Solution Manual for Materials Kinetics Fundamentals – Ryan O’Hayre

حل المسائل کتاب مبانی سینتیک مواد ریان اُهایره (به همراه بانک سوالات)

Solution Manual (+ Test Bank) for Materials Kinetics Fundamentals

نویسنده(گان): Ryan O’Hayre

حل المسائل مبانی سینتیک مواد O'Hayre

این محصول شامل حل المسائل و تست بانک (بانک سوالات) می باشد و فصل های 1 تا 7 کتاب درسی را شامل می شود. حل المسائل با فرمت پی دی اف و 73 صفحه دارد. بانک سوالات نیز به صورت فایل ورد می باشد  و 65 صفحه دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

دانلود نمونه رایگان تست بانک (فقط صورت سوالات)

مشخصات فایل

فرمت PDF & DOC
تعداد صفحات 138
حجم فایل زیپ شده 3.79 مگابایت

***

Materials Kinetics Fundamentals – Ryan O’Hayre

کتاب مبانی سینتیک مواد ریان اُهایره

Materials Kinetics Fundamentals

نویسنده(گان): Ryan O’Hayre

مبانی سینتیک مواد O'Hayre

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 315
حجم فایل زیپ شده 5.52 مگابایت

***

Solution Manual for Principles of Fracture Mechanics – Sanford

حل المسائل کتاب اصول مکانیک شکست سانفورد – ویرایش اول

Solution Manual for Principles of Fracture Mechanics – 1st Edition

نویسنده(گان): R. J. Sanford

حل المسائل مکانیک شکست Sanford

این حل المسائل کل تمرینات کتاب درسی (فصل های 2 تا 11) به همراه اپندیکس B1 و B2 و B3 را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 72
حجم فایل زیپ شده 4.69 مگابایت

***

Solution Manual for Micro- and Nanoscale Fluid Mechanics – Brian Kirby

حل المسائل کتاب مکانیک سیالات میکرو و نانو مقیاس برایان کیربی

Solution Manual for Micro- and Nanoscale Fluid Mechanics

نویسنده(گان): Brian Kirby

حل المسائل مکانیک سیالات میکرو و نانو مقیاس Kirby

این محصول، کامل ترین حل المسائل موجود می باشد و پاسخ مسائل فصل های 1 تا 13 کتاب درسی به همراه تمرینات اپندیکس ها را دارا می باشد. لازم به ذکر است که در این مجموعه برخی تمرینات حل نشده اند.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 304
حجم فایل زیپ شده 14.5 مگابایت

***

Solution Manual for Finite Element Analysis of Composite Materials using Abaqus – Ever Barbero

حل المسائل کتاب آنالیز اجزای محدود مواد مرکب با استفاده از نرم افزار آباکوس اور باربرو

Solution Manual for Finite Element Analysis of Composite Materials using Abaqus

نویسنده(گان): Ever J. Barbero

حل المسائل کتاب آنالیز اجزای محدود مواد کامپوزیت با استفاده از نرم افزار آباکوس باربرو

توضیح اینکه این حل المسائل همه فصلهای کتاب درسی (10 فصل) را شامل می شود. همچنین سورس کد تمرینات آخرین فصل در پوشه جداگانه ای قرار دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 203
حجم فایل زیپ شده 28.5 مگابایت

***

Finite Element Analysis of Composite Materials using Abaqus – Ever Barbero

کتاب آنالیز اجزای محدود مواد مرکب با استفاده از نرم افزار آباکوس اور باربرو

Finite Element Analysis of Composite Materials using Abaqus

نویسنده(گان): Ever J. Barbero

کتاب آنالیز اجزای محدود مواد کامپوزیت با استفاده از نرم افزار آباکوس باربرو

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 438
حجم فایل زیپ شده 4.82 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Composite Materials Design – Ever Barbero

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر طراحی مواد مرکب اور باربرو – ویرایش سوم

Solution Manual for Introduction to Composite Materials Design – 3rd Edition

نویسنده(گان): Ever J. Barbero

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر طراحی مواد مرکب باربرو

توضیح اینکه این حل المسائل همه 13 فصل کتاب درسی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 257
حجم فایل زیپ شده 2.20 مگابایت

***

Introduction to Composite Materials Design – Ever Barbero

کتاب مقدمه ای بر طراحی مواد مرکب اور باربرو – ویرایش سوم

Introduction to Composite Materials Design – 3rd Edition

نویسنده(گان): Ever J. Barbero

کتاب مقدمه ای بر طراحی مواد مرکب اور باربرو - ویرایش سوم

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 573
حجم فایل زیپ شده 11.7 مگابایت

***

Solution Manual for Mechanics of Composite Materials – Autar Kaw

حل المسائل کامل کتاب مکانیک مواد کامپوزیتی آوتار ک. کاو – ویرایش دوم

Solution Manual for Mechanics of Composite Materials – 2nd Edition

نویسنده(گان): Autar K. Kaw

حل المسائل کامل کتاب مکانیک مواد مرکب آوتار کاو ویرایش دوم

این محصول شامل دو حل المسائل می باشد:

حل المسائل اول، شامل حل همه مسائل (زوج و فرد) کتاب درسی ویرایش دوم می باشد و همه فصل های 1 تا 6 را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل اول

حل المسائل دوم، تنها جواب را برای برخی تمرینات دارد.

مشخصات حل المسائل اول (کامل)

فرمت PDF
تعداد صفحات 296
حجم فایل زیپ شده 4.79 مگابایت

مشخصات حل المسائل دوم (ناقص)

فرمت PDF
تعداد صفحات 27
حجم فایل زیپ شده 1 مگابایت

***

Mechanical Metallurgy – George Ellwood Dieter, David Bacon

کتاب متالوژی مکانیکی جورج دیتر – ویرایش سوم

 Mechanical Metallurgy – 3rd Edition

نویسنده(گان): George Ellwood Dieter, David Bacon

کتاب متالوژی مکانیکی جورج دیتر - ویرایش سوم

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 767
حجم فایل زیپ شده 7.80 مگابایت

***

Principles of Composite Material Mechanics – Ronald Gibson

کتاب اصول مکانیک مواد مرکب رونالد گیبسون – ویرایش چهارم

Principles of Composite Material Mechanics – 4th edition

نویسنده(گان): Ronald F. Gibson

کتاب اصول مکانیک مواد مرکب گیبسون

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 683
حجم فایل زیپ شده 30.4 مگابایت

***

Micro- and Nanoscale Fluid Mechanics – Brian Kirby

کتاب مکانیک سیالات میکرو و نانو مقیاس برایان کیربی

Micro- and Nanoscale Fluid Mechanics: Transport in Microfluidic Devices

نویسنده(گان): Brian Kirby

کتاب مکانیک سیالات میکرو و نانو مقیاس برایان کیربی

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 536
حجم فایل زیپ شده 5.22 مگابایت

***

Fundamentals of Electrochemical Corrosion – Stansbury, Buchanan

کتاب مبانی خوردگی الکتروشیمیایی Stansbury

Fundamentals of Electrochemical Corrosion

نویسنده(گان): E. E. Stansbury and R. Buchanan

کتاب مبانی خوردگی الکتروشیمیایی Stansbury

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 489
حجم فایل زیپ شده 3.87 مگابایت

***

Experimental Stress Analysis – James Dally, William Riley

کتاب تحلیل تنش تجربی جیمز دالی

Experimental Stress Analysis

نویسنده(گان): James W. Dally, William F. Riley

کتاب تحلیل تنش تجربی جیمز دالی

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 331
حجم فایل زیپ شده 58.2 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Fluid Mechanics – Robert Fox, Alan McDonald

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مکانیک سیالات فاکس، مک دونالد و پریچارد – ویرایش هشتم SI و هشتم معمولی (سه حل المسائل)

Solution Manual for Introduction to Fluid Mechanics – 8th and 8th SI Edition

نویسنده(گان): Robert W. Fox, Alan T Mcdonald, Philp J. Pritchard and Lohn C.Leylegian

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مکانیک سیالات فاکس، مک دونالد و پریچارد

این محصول شامل سه حل المسائل می باشد، یکی برای ویرایش هشتم معمولی، یکی برای نسخه SI ویرایش هشتم و یکی برای ویرایش نامشخص. حل ویرایش نامشخص (احتمالا پنجم یا ششم) به صورت دستنویس می باشد.

حل المسائل ویرایش هشتم نسخه SI کل تمرینات فصلهای 1 تا 13 کتاب درسی را پوشش می دهد که در آن به ازای هر فصل یک پوشه و به ازای هر تمرین یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش هشتم نسخه SI 

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم نسخه SI

فرمت PDF
تعداد تمرینات حل شده 1702
حجم فایل زیپ شده 87 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم معمولی

فرمت PDF
تعداد صفحات 2184
حجم فایل زیپ شده 75 مگابایت

مشخصات حل المسائل نامشخص (احتمالا پنجم یا ششم)

فرمت PDF
تعداد صفحات 1428
حجم فایل زیپ شده 67 مگابایت

An Introduction to Transport Phenomena in Materials Engineering – David Gaskell

کتاب مقدمه ای بر پدیده انتقال در مهندسی مواد دیوید گسکل – ویرایش دوم

An Introduction to Transport Phenomena in Materials Engineering – 2nd Edition

نویسنده(گان): David Gaskell

کتاب مقدمه ای بر پدیده انتقال در مهندسی مواد دیوید گسکل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 686
حجم فایل زیپ شده 20.6 مگابایت

***

Solution Manual for High Pressure Boilers – Frederick Steingress, Harold Frost

حل المسائل کتاب دیگ بخار (بویلر) با فشار بالا فردریک اشتاینگرس – ویرایش پنجم

Solution Manual for High Pressure Boilers – 5th Edition

نویسنده(گان): Frederick M. Steingress, Harold J. Frost, Daryl R. Walk

حل المسائل کتاب دیگ بخار (بویلر) با فشار بالا فردریک اشتاینگرس - ویرایش پنجم

این حل المسائل شامل حل مسائل همه فصل های اول الی فصل سیزدهم (مجموعا 13 فصل – جمعا تعداد 578 حل) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: پارت اول + پارت دوم + پارت سوم

مشخصات حل المسائل

فرمت عکس (JPG)
تعداد تمرینات حل شده 578
حجم فایل زیپ شده 49.8 مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در سه قسمت برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت قسمت اول حل المسائل (شامل تمرینات فصل یک الی فصل ششم — جمعا 141 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت قسمت دوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل هفتم الی  فصل دوازدهم – جمعا 150 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت قسمت سوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل سیزدهم – جمعا 287 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل 578 تمرین از کل کتاب )

Plastic Design of Frames – John Fleetwood Baker, Jacques Heyman

کتاب طرح و تحلیل پلاستیکی قاب ها بيكر و هايمن

جلد اول (اصول و مفاهیم)

Plastic Design of Frames – vol 1 Fundamentals

نویسنده(گان): John Fleetwood Baker, Jacques Heyman

کتاب طرح و تحلیل پلاستیکی قاب ها بيكر و هايمن

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 237
حجم فایل زیپ شده 4.61 مگابایت

***

Plastic Design and Second-Order Analysis of Steel Frames – Sohal, Wai-Fah Chen

کتاب طراحی پلاستیک و تجزیه و تحلیل قاب های فولادی چن – ویرایش اول

Plastic Design and Second-Order Analysis of Steel Frames – 1st Edition

نویسنده(گان): Wai-Fah Chen, I. Sohal

کتاب طراحی پلاستیک و تجزیه و تحلیل قاب های فولادی چن

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 519
حجم فایل زیپ شده 10.4 مگابایت

***

Solution Manual for Engineering Mechanics of Solids – Egor Popov

 حل المسائل کتاب مهندسی مکانیک جامدات ایگور پوپوف – ویرایش دوم

Solution Manual for Engineering Mechanics of Solids – 2nd Edition

نویسنده(گان): Egor P. Popov

حل المسائل کتاب مهندسی مکانیک جامدات ایگور پوپوف

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 155
حجم فایل زیپ شده 30.1 مگابایت

***