دسته: مهندسی مکانیک

Dynamics of a Rigid Bodies with Solution Manual – Loney

کتاب دینامیک اجسام صلب به همراه حل مسائل لونی

Dynamics of a Rigid Bodies with Solution Manual

نویسنده(گان): S. L. Loney

کتاب دینامیک اجسام صلب به همراه حل مسائل لونی

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات477
حجم فایل زیپ شده7.22 مگابایت

***

An Elementary Treatise on the Dynamics of a Particle with Solution Manual – Loney

کتاب دینامیک ذره به همراه حل مسائل لونی

An Elementary Treatise on the Dynamics of a Particle with Solution Manual

نویسنده(گان): S. L. Loney

کتاب دینامیک ذره به همراه حل مسائل لونی

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات436
حجم فایل زیپ شده6.73 مگابایت

***

Solution Manual for High Pressure Boilers – Frederick Steingress, Harold Frost

حل المسائل کتاب دیگ بخار (بویلر) با فشار بالا فردریک اشتاینگرس – ویرایش پنجم

Solution Manual for High Pressure Boilers – 5th Edition

نویسنده(گان): Frederick M. Steingress, Harold J. Frost, Daryl R. Walk

حل المسائل کتاب دیگ بخار (بویلر) با فشار بالا فردریک اشتاینگرس - ویرایش پنجم

این حل المسائل شامل حل مسائل همه فصل های اول الی فصل بیست و چهارم (مجموعا 13 فصل – جمعا تعداد 578 حل) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: پارت اول + پارت دوم + پارت سوم

مشخصات حل المسائل

فرمتعکس (JPG)
تعداد تمرینات حل شده578
حجم فایل زیپ شده49.8 مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در سه قسمت برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت قسمت اول حل المسائل (شامل تمرینات فصل یک الی فصل ششم — جمعا 141 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت قسمت دوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل هفتم الی  فصل دوازدهم – جمعا 150 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت قسمت سوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل سیزدهم – جمعا 287 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل 578 تمرین از کل کتاب )

Solution Manual for Engineering Mechanics: Dynamics – Andrew Pytel, Jaan Kiusalaas

حل المسائل کتاب دینامیک آندره پایتل – ویرایش چهارم

Solution Manual for Engineering Mechanics Dynamics – 4th Edition

نویسنده(گان): Andrew Pytel, Jaan Kiusalaas

حل المسائل کتاب دینامیک آندره پایتل - ویرایش چهارم

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول 11 الی 20 + تمرینات اپندیکس F را به طور کامل پوشش می دهد.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات680
حجم فایل زیپ شده14.9 مگابایت

***

Engineering Mechanics: Dynamics – Andrew Pytel, Jaan Kiusalaas

کتاب دینامیک آندره پایتل – ویرایش سوم SI

Engineering Mechanics: Dynamics – 3rd SI Edition

نویسنده(گان): Andrew Pytel, Jaan Kiusalaas

کتاب دینامیک آندره پایتل - ویرایش سوم SI

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات673
حجم فایل زیپ شده8.04 مگابایت

***

Design of Machinery – Robert Norton

کتاب طراحی ماشین رابرت نورتون – ویرایش سوم و پنجم

Design of Machinery – 3rd and 5th Edition

نویسنده(گان): Robert L. Norton

کتاب طراحی ماشین رابرت نورتون - ویرایش پنجم

کتاب طراحی ماشین روبرت نورتون - ویرایش سوم

مشخصات کتاب ویرایش پنجم
فرمتPDF
تعداد صفحات541
حجم فایل زیپ شده254 مگابایت

مشخصات کتاب ویرایش سوم

فرمتDJVU
تعداد صفحات881
حجم فایل زیپ شده49 مگابایت

***

Solution Manual for Engineering Design – George Dieter, Linda Schmidt

حل المسائل کتاب طراحی مهندسی جورج دیتر و لیندا اشمیت – ویرایش چهارم و پنجم

Solution Manual for Engineering Design – 4th and 5th edition

نویسنده(گان): George Dieter, Linda Schmidt

حل المسائل کتاب طراحی مهندسی جورج دیتر و لیندا اشمیت - ویرایش چهارم و پنجم

این مجموعه شامل دو حل المسائل برای ویرایش های چهارم و پنجم می باشد.

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمتPDF
تعداد صفحات150
حجم فایل زیپ شده3 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمتPDF
تعداد صفحات140
حجم فایل زیپ شده8.73 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Robotics in CIM Systems – James Rehg

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر رباتیک در سیستم های CIM جیمز رج – ویرایش پنجم

Solution Manual for Introduction to Robotics in CIM Systems – 5th Edition

نویسنده(گان): James A Rehg

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر رباتیک در سیستم های CIM جیمز رج

این حل المسائل شامل حل مسائل فصل های یکم الی فصل دوازدهم کتاب درسی ویرایش پنجم (کل 12 فصل کتاب – جمعا تعداد 390 حل) می باشد. لیست مسائل حل شده در ادامه آمده است. این مجموعه شامل حل پرسش ها (Questions)، تمرینات (Problems)، تمرینات PCSP و تمرینات CSP می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: بخش اول + بخش دوم

مشخصات حل المسائل

فرمتعکس (JPG)
تعداد تمرینات حل شده390
حجم فایل زیپ شده191 مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در دو بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل المسائل (شامل تمرینات فصل یک الی پنجم – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل ششم الی دوازدهم – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل 390 تمرین از کل کتاب )

Solution Manual for Internal Combustion Engines Fundamentals – John Heywood

حل المسائل کتاب مبانی موتورهای احتراق داخلی جان هیوود

Solution Manual for Internal Combustion Engines Fundamentals

نویسنده(گان): John B Heywood

حل المسائل کتاب مبانی موتورهای احتراق داخلی جان هیوود

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول 1 الی 15 را به طور کامل پوشش می دهد و به صورت اسکن شده می باشد.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات189
حجم فایل زیپ شده66.5 مگابایت

***

Internal Combustion Engines Fundamentals – John Heywood

کتاب مبانی موتورهای احتراق داخلی جان هیوود

Internal Combustion Engines Fundamentals

نویسنده(گان): John B Heywood

کتاب مبانی موتورهای احتراق داخلی جان هیوود

مشخصات فایل

فرمتDJVU
تعداد صفحات954
حجم فایل زیپ شده17.2 مگابایت

***

Solution Manual for Mechanical Engineering Reference Manual – Michael Lindeburg

حل المسائل کتاب مرجع راهنمای مهندسی مکانیک مایکل لیندبرگ – ویرایش نهم

Solution Manual for Mechanical Engineering Reference Manual – 9th Edition

نویسنده(گان): Michael R. Lindeburg

حل المسائل کتاب مرجع راهنمای مهندسی مکانیک مایکل لیندبرگ

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، حل همه بخش های زیر را پوشش می دهد:

Mathematics, Engineering Economics, Fluids, Hydraulic Machines, Fans and Ductwork, Thermodynamics, Power Cycles, Compressible Fluid Dynamics, Combustion, Meat Transfer, Heating Ventilating and Air Conditioning, Statics, Material Science, Mechanics of Materials, Machine Design, Dynamics, Noise Control, Nuclear Engineering, Modeling of Engineering Systems

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات134
حجم فایل زیپ شده20 مگابایت

***

Solution Manual for Finite Element Modeling for Stress Analysis – Robert Cook

حل المسائل کتاب مدلسازی تحلیل تنش به روش اجزای محدود رابرت کوک

Solution Manual for Finite Element Modeling for Stress Analysis

نویسنده(گان): Robert D. Cook

حل المسائل کتاب مدلسازی تحلیل تنش به روش اجزای محدود رابرت کوک

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول 1 الی 10 را به طور کامل پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد. فصل پنجم کتاب درسی تمرینی ندارد و در نتیجه برای این فصل حلی نیز وجود ندارد.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات46
حجم فایل زیپ شده16.3 مگابایت

***

Solution Manual for Munson’s Fluid Mechanics – Philip Gerhart, Andrew Gerhart

حل المسائل مکانیک سیالات مانسون تالیف فیلیپ گرهارد – ویرایش هشتم جهانی

Solution Manual for Munson’s Fluid Mechanics – 8th Edition Global Edition

نویسنده(گان): Philip M. Gerhart, Andrew L. Gerhart, John I. Hochstei

حل المسائل مکانیک سیالات مانسون تالیف فیلیپ گرهارد

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول 1 الی 12 را به طور کامل پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات507
حجم فایل زیپ شده24.5 مگابایت

***

Measurement and Instrumentation – Alan Morris, Reza Langari

کتاب اندازه گیری و ابزار دقیق موریس – ویرایش دوم

Measurement and Instrumentation, Theory and Application – 2nd Edition

نویسنده(گان): Alan S. Morris, Reza Langari

کتاب اندازه گیری و ابزار دقیق موریس

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات694
حجم فایل زیپ شده22.7 مگابایت

***

Invitation to Dynamical Systems – Edward Scheinerman

کتاب سیستم های دینامیکی ادوارد شینرمن

Invitation to Dynamical Systems

نویسنده(گان): Edward R. Scheinerman

کتاب سیستم های دینامیکی ادوارد شینرمن

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات289
حجم فایل زیپ شده2.46 مگابایت

***

Finite Element Modeling for Stress Analysis – Robert Cook

کتاب مدل سازی تحلیل تنش به روش اجزای محدود رابرت کوک

Finite Element Modeling for Stress Analysis

نویسنده(گان): Robert D. Cook

کتاب مدل سازی تحلیل تنش به روش اجزای محدود رابرت کوک

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات303
حجم فایل زیپ شده37.3 مگابایت

***

Solution Manual for Continuum Mechanics Modeling of Material Behavior – Martin Sadd

حل المسائل کتاب مدلسازی مکانیک پیوسته از رفتار مواد مارتین اچ ساد

Solution Manual for Continuum Mechanics Modeling of Material Behavior

نویسنده(گان): Martin H. Sad

حل المسائل کتاب مدلسازی مکانیک پیوسته از رفتار مواد مارتین اچ ساد

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول 2 الی 9 را شامل می شود و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات131
حجم فایل زیپ شده1.93 مگابایت

***

Solution Manual for Engineering Materials 1 – Michael Ashby, David Jones

حل المسائل کتاب مواد مهندسی 1 مایکل اشبی و دیوید جونز – ویرایش چهارم

Solution Manual for Engineering Materials 1 – 4th Edition

نویسنده(گان): Michael F. Ashby, David R. H. Jones

حل المسائل کتاب مواد مهندسی 1 مایکل اشبی و دیوید جونز

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، همه تمرینات فصول 1 الی 29 را شامل می شود.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات52
حجم فایل زیپ شده1.29 مگابایت

***

Engineering Materials 1 – Michael Ashby, David Jones

کتاب مواد مهندسی 1 مایکل اشبی و دیوید جونز – ویرایش چهارم

Engineering Materials 1 – 4th Edition

نویسنده(گان): Michael F. Ashby, David R. H. Jone

کتاب مواد مهندسی 1 مایکل اشبی و دیوید جونز

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات449
حجم فایل زیپ شده20 مگابایت

***

Solution Manual for Measurement and Instrumentation – Alan Morris, Reza Langari

حل المسائل کتاب اصول اندازه گیری و ابزار دقیق الان موریس – ویرایش دوم

Solution Manual for Measurement and Instrumentation: Theory and Application – 2nd Edition

نویسنده(گان): Alan S. Morris, Reza Langari

حل المسائل کتاب اصول اندازه گیری و ابزار دقیق الان موریس

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول 1 الی 21 را به طور کامل پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد. علاوه بر این موارد برای فصل 12 ، تعداد 15 فایل با فرمت VI file وجود دارند.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات423
حجم فایل زیپ شده6.39 مگابایت

***