دسته: مهندسی پرواز و هوافضا

Solution Manual for Aircraft Propulsion and Gas Turbine Engines – Ahmed El-Sayed

حل المسائل کتاب پیشرانش هواپیما و موتورهای توربینی گازی احمد السید – ویرایش اول

Solution Manual for Aircraft Propulsion and Gas Turbine Engines – 1st Edition

نویسنده(گان): Ahmed F. El-Sayed

این محصول شامل حل المسائل 647 صفحه ای و راهنمای مدرسین 237 صفحه ای برای ویرایش اول کتاب درسی می باشد و فصل های 1 تا 16 کتاب ویرایش دوم را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش اول

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 647+237
حجم فایل زیپ شده 23.7 مگابایت

***

Solution Manual for Theory and Analysis of Elastic Plates and Shells – Reddy

حل المسائل کتاب نظریه و تحلیل صفحات و پوسته های ردی  – ویرایش دوم

Solution Manual for Theory and Analysis of Elastic Plates and Shells – 2nd Edition

نویسنده(گان): J. N. Reddy

حل المسائل نظریه و تحلیل صفحات و پوسته های Reddy

این حل المسائل به ص.رت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 تا 12 کتاب درسی ویرایش دوم را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 174
حجم فایل زیپ شده 3.42 مگابایت

***

Theory and Analysis of Elastic Plates and Shells – Reddy

کتاب نظریه و تحلیل صفحات و پوسته های ردی  – ویرایش دوم

Theory and Analysis of Elastic Plates and Shells – 2nd Edition

نویسنده(گان): J. N. Reddy

کتاب نظریه و تحلیل صفحات و پوسته های Reddy

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 561
حجم فایل زیپ شده 4.15 مگابایت

***

Solution Manual for Dynamics of Flight – Bernard Etkin, Lloyd Reid

حل المسائل کتاب دینامیک پرواز، پایداری و کنترل برنارد اتکین و لوید داف رید – ویرایش سوم

Solution Manual for Dynamics of Flight: Stability and Control – 3rd Edition

نویسنده(گان): Bernard Etkin, Lloyd Duff Reid

حل المسائل دینامیک پرواز Etkin و Reid

مشخصات حل المسائل

فرمت PDF
تعداد صفحات 192
حجم فایل زیپ شده 31.1 مگابایت

***

Dynamics of Flight – Bernard Etkin, Lloyd Duff Reid

کتاب دینامیک پرواز، پایداری و کنترل برنارد اتکین و لوید داف رید – ویرایش سوم

Dynamics of Flight: Stability and Control – 3rd Edition

نویسنده(گان): Bernard Etkin, Lloyd Duff Reid

کتاب دینامیک پرواز Etkin و Reid

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 395
حجم فایل زیپ شده 10.7 مگابایت

***

Low-Speed Aerodynamics – Joseph Katz, Allen Plotkin

کتاب آئرودینامیک کم سرعت جوزف کتز و آلن پلوتکین – ویرایش دوم

Low-Speed Aerodynamics – 2nd Edition

نویسنده(گان): Joseph Katz, Allen Plotkin

کتاب آیرودینامیک کم سرعت Katz و Plotkin

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 629
حجم فایل زیپ شده 9.33 مگابایت

***

Aerothermodynamics of Gas Turbine and Rocket Propulsion – Gordon Oates

کتاب آئروترمودینامیک توربین گازی و پیشران موشک گوردون اوتز – ویرایش سوم

Aerothermodynamics of Gas Turbine and Rocket Propulsion – 3rd edition

نویسنده(گان): Gordon C. Oates

کتاب ایروترمودینامیک توربین گازی و پیشران موشک Oates

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 459
حجم فایل زیپ شده 4.43 مگابایت

***

Solution Manual for Flight Dynamics Principles – Michael Cook

حل المسائل کتاب اصول دینامیک پرواز: نگرش سیستم های خطی به پایستاری و کنترل هواپیما – ویرایش سوم

حل المسائل اصول دینامیک پرواز مایکل کوک – ویرایش سوم

Solution Manual for Flight Dynamics Principles: A Linear Systems Approach to Aircraft Stability and Control – 3rd Edition

نویسنده(گان): Michael V. Cook

حل تمرین اصول دینامیک پرواز مایکل کوک

این حل المسائل، فصل های 2 و 3 و 4 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11 و 13 کتاب درسی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 109
حجم فایل زیپ شده 754 کیلوبایت

***

Flight Dynamics Principles – Michael Cook

کتاب اصول دینامیک پرواز: نگرش سیستم های خطی به پایستاری و کنترل هواپیما – ویرایش سوم

کتاب اصول دینامیک پرواز مایکل کوک – ویرایش سوم

Flight Dynamics Principles: A Linear Systems Approach to Aircraft Stability and Control – 3rd Edition

نویسنده(گان): Michael V. Cook

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 578
حجم فایل زیپ شده 6.06 مگابایت

***

Flight Stability and Automatic Control – Robert Nelson

کتاب پایداری پرواز و کنترل اتوماتیک روبرت نلسون – ویرایش دوم

Flight Stability and Automatic Control – 2nd Edition

نویسنده(گان): Robert C. Nelson

کتاب پایداری پرواز و کنترل اتوماتیک روبرت نلسون

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 454
حجم فایل زیپ شده 22.6 مگابایت

***

Solution Manual for Optimal Control Systems – Subbaram Naidu

حل المسائل کتاب کنترل بهینه سیستم ها سوبارام نایدو  – ویرایش اول

Solution Manual for Optimal Control Systems – 1st Edition

نویسنده(گان): D. Subbaram Naidu

حل المسائل کتاب کنترل بهینه نایدو

این حل المسائل، اکثر تمرینات فصل های 2 الی 7 کتاب درسی را پوشش می دهد و طبق بازخورهای رسیده گاها نواقصی دارد. کدنویسی متلب نیز تنها در حل برخی مسائل منتخب استفاده شده اند. هچنین برخی فایل های جانبی نظیر کدهای برنامه نویسی متلب در این مجموعه قرار دارند.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 154
حجم فایل زیپ شده 2.77 مگابایت

***

Optimal Control Systems – Subbaram Naidu

کتاب کنترل بهینه سیستم ها سوبارام نایدو  – ویرایش اول

Optimal Control Systems – 1st Edition

نویسنده(گان): D. Subbaram Naidu

کتاب کنترل بهینه سیستم نایدو

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 460
حجم فایل زیپ شده 13.5 مگابایت

***

Aircraft Propulsion and Gas Turbine Engines – Ahmed El-Sayed

کتاب پیشرانش هواپیما و موتورهای توربینی گازی احمد السید – ویرایش دوم

Aircraft Propulsion and Gas Turbine Engines – 2nd Edition

نویسنده(گان): Ahmed F. El-Sayed

کتاب پیشرانش هواپیما و موتورهای توربینی گازی Seyed

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1477
حجم فایل زیپ شده 93 مگابایت

***

Solution Manual for Optimal Control – Frank Lewis, Draguna Vrabie

حل المسائل کتاب کنترل بهینه فرانک لوئیس – ویرایش سوم

Solution Manual for Optimal Control – 3rd Edition

نویسنده(گان): Frank L. Lewis, Draguna Vrabie, Vassilis L. Syrmos

حل المسائل کتاب کنترل بهینه فرانک لوئیس

دانلود نمونه رایگان

توضیح اینکه این حل المسائل تمرینات کل 9 فصل کتاب درسی را پوشش می دهد. لازم به ذکر است که گاها برخی تمرینات در برخی فصل ها وجود ندارد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 81
حجم فایل زیپ شده 1.91 مگابایت

***

Solution Manual for Optimization in Practice with MATLAB®: For Engineering Students and Professionals – Achille Messac

حل المسائل کتاب بهینه سازی عملی در متلب: برای دانشجویان مهندسی و حرفه ای ها – آچیله مساک

Solution Manual for Optimization in Practice with MATLAB®: For Engineering Students and Professionals

نویسنده(گان): Achille Messac

حل المسائل کتاب بهینه سازی عملی در متلب: برای دانشجویان مهندسی و حرفه ای ها

دانلود نمونه رایگان

توضیح اینکه این حل المسائل تمرینات کل 19 فصل کتاب درسی را پوشش می دهد. علاوه بر فایل 252 صفحه ای حل المسائل، تعداد 11 فایل فشرده برای فصل های 1، 2، 5، 6، 10، 11، 13، 15، 16، 17 و 19 وجود دارد که هر شامل تعدادی M-file می باشد (احتمالا جواب تمرینات کتاب درسی می باشند).

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 252
حجم فایل زیپ شده 1.58 مگابایت

***

Optimization in Practice with MATLAB®: For Engineering Students and Professionals – Achille Messac

کتاب بهینه سازی عملی در متلب: برای دانشجویان مهندسی و حرفه ای ها – آچیله مساک

Optimization in Practice with MATLAB®: For Engineering Students and Professionals

نویسنده(گان): Achille Messac

کتاب بهینه سازی عملی در متلب آچیله مساک - برای دانشجویان مهندسی و حرفه ای ها

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 496
حجم فایل زیپ شده 7.92 مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Gas Dynamics – Robert Zucker, Oscar Biblarz

حل المسائل کتاب مبانی دینامیک گازها رابرت زوکر و اسکار بیبلارز – ویرایش دوم و سوم

Solution Manual for Fundamentals of Gas Dynamics – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان): Robert D. Zucker, Oscar Biblarz

حل المسائل دینامیک گازها Zucker و Biblarz ویرایش سوم

حل المسائل کتاب مبانی دینامیک گازها زوکر و بیبلارز ویرایش دوم

این محصول شامل دو حل المسائل می باشد. یکی برای ویرایش دوم و دیگری برای ویرایش سوم. هر دو حل المسائل به صورت دستنویس می باشند. حل المسائل ویرایش سوم به صورت کامل می باشد و فصلهای 1 تا 12 کتاب را پوشش می دهد. حل المسائل ویرایش دوم تمرینات فصل های 1 تا 4 درسی را شامل می شود.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش دوم

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش سوم

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 302
حجم فایل زیپ شده 9.39 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 72
حجم فایل زیپ شده 19.9 مگابایت

***

Fundamentals of Gas Dynamics – Robert Zucker, Oscar Biblarz

کتاب مبانی دینامیک گازها رابرت زوکر , اسکار بیبلارز – ویرایش سوم و دوم

Fundamentals of Gas Dynamics – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان): Robert D. Zucker, Oscar Biblarz

کتاب مبانی دینامیک گازها Zucker و Biblarz

کتاب مبانی دینامیک گازها رابرت زوکر و اسکار بیبلارز

این محصول شامل دو ایبوک برای ویرایش های دوم و سوم می باشد.

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 563
حجم فایل زیپ شده 10.9 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 511
حجم فایل زیپ شده 3.92 مگابایت

***

Elements of Propulsion: Gas Turbines and Rockets – Jack Mattingly

کتاب مبانی پیشرانش : توربین های گازی و موشک ها جک متینگلی – ویرایش دوم

Elements of Propulsion: Gas Turbines and Rockets – 2nd Edition

نویسنده(گان): Jack D. Mattingly

کتاب مبانی پیشرانش : توربین های گازی و موشک ها جک متینگلی - ویرایش دوم

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 928
حجم فایل زیپ شده 10.9 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Aircraft Structural Analysis – Megson

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر تحلیل سازه های فضاپیمای مگسون – ویرایش دوم و سوم

Solution Manual for Introduction to Aircraft Structural Analysis – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان): T.H.G. Megson

در این صفحه حل المسائل های ویرایش های دوم و سوم به صورت جداگانه به فروش می رسند.

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر تحلیل سازه های فضاپیمای مگسون ویرایش سوم

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر تحلیل سازه های فضاپیمای مگسون ویرایش دوم

هر دوی حل المسائل ها کامل می باشند و کل 24 فصل کتابهای ویرایش های دوم و سوم را پوشش می دهند.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش سوم

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش دوم

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 378
حجم فایل زیپ شده 2.28 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 323
حجم فایل زیپ شده 4.71 مگابایت

***

پرداخت بابت حل المسائل ویرایش سوم

***

پرداخت بابت حل المسائل ویرایش دوم