دسته: حل المسائل کتاب های مهندسی مکانیک

Dynamics of a Rigid Bodies with Solution Manual – Loney

کتاب دینامیک اجسام صلب به همراه حل مسائل لونی

Dynamics of a Rigid Bodies with Solution Manual

نویسنده(گان): S. L. Loney

کتاب دینامیک اجسام صلب به همراه حل مسائل لونی

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات477
حجم فایل زیپ شده7.22 مگابایت

***

An Elementary Treatise on the Dynamics of a Particle with Solution Manual – Loney

کتاب دینامیک ذره به همراه حل مسائل لونی

An Elementary Treatise on the Dynamics of a Particle with Solution Manual

نویسنده(گان): S. L. Loney

کتاب دینامیک ذره به همراه حل مسائل لونی

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات436
حجم فایل زیپ شده6.73 مگابایت

***

Solution Manual for High Pressure Boilers – Frederick Steingress, Harold Frost

حل المسائل کتاب دیگ بخار (بویلر) با فشار بالا فردریک اشتاینگرس – ویرایش پنجم

Solution Manual for High Pressure Boilers – 5th Edition

نویسنده(گان): Frederick M. Steingress, Harold J. Frost, Daryl R. Walk

حل المسائل کتاب دیگ بخار (بویلر) با فشار بالا فردریک اشتاینگرس - ویرایش پنجم

این حل المسائل شامل حل مسائل همه فصل های اول الی فصل بیست و چهارم (مجموعا 13 فصل – جمعا تعداد 578 حل) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: پارت اول + پارت دوم + پارت سوم

مشخصات حل المسائل

فرمتعکس (JPG)
تعداد تمرینات حل شده578
حجم فایل زیپ شده49.8 مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در سه قسمت برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت قسمت اول حل المسائل (شامل تمرینات فصل یک الی فصل ششم — جمعا 141 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت قسمت دوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل هفتم الی  فصل دوازدهم – جمعا 150 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت قسمت سوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل سیزدهم – جمعا 287 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل 578 تمرین از کل کتاب )

Solution Manual for Engineering Mechanics: Dynamics – Andrew Pytel, Jaan Kiusalaas

حل المسائل کتاب دینامیک آندره پایتل – ویرایش چهارم

Solution Manual for Engineering Mechanics Dynamics – 4th Edition

نویسنده(گان): Andrew Pytel, Jaan Kiusalaas

حل المسائل کتاب دینامیک آندره پایتل - ویرایش چهارم

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول 11 الی 20 + تمرینات اپندیکس F را به طور کامل پوشش می دهد.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات680
حجم فایل زیپ شده14.9 مگابایت

***

Solution Manual for Engineering Design – George Dieter, Linda Schmidt

حل المسائل کتاب طراحی مهندسی جورج دیتر و لیندا اشمیت – ویرایش چهارم و پنجم

Solution Manual for Engineering Design – 4th and 5th edition

نویسنده(گان): George Dieter, Linda Schmidt

حل المسائل کتاب طراحی مهندسی جورج دیتر و لیندا اشمیت - ویرایش چهارم و پنجم

این مجموعه شامل دو حل المسائل برای ویرایش های چهارم و پنجم می باشد.

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمتPDF
تعداد صفحات150
حجم فایل زیپ شده3 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمتPDF
تعداد صفحات140
حجم فایل زیپ شده8.73 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Robotics in CIM Systems – James Rehg

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر رباتیک در سیستم های CIM جیمز رج – ویرایش پنجم

Solution Manual for Introduction to Robotics in CIM Systems – 5th Edition

نویسنده(گان): James A Rehg

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر رباتیک در سیستم های CIM جیمز رج

این حل المسائل شامل حل مسائل فصل های یکم الی فصل دوازدهم کتاب درسی ویرایش پنجم (کل 12 فصل کتاب – جمعا تعداد 390 حل) می باشد. لیست مسائل حل شده در ادامه آمده است. این مجموعه شامل حل پرسش ها (Questions)، تمرینات (Problems)، تمرینات PCSP و تمرینات CSP می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: بخش اول + بخش دوم

مشخصات حل المسائل

فرمتعکس (JPG)
تعداد تمرینات حل شده390
حجم فایل زیپ شده191 مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در دو بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل المسائل (شامل تمرینات فصل یک الی پنجم – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل ششم الی دوازدهم – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل 390 تمرین از کل کتاب )

Solution Manual for Internal Combustion Engines Fundamentals – John Heywood

حل المسائل کتاب مبانی موتورهای احتراق داخلی جان هیوود

Solution Manual for Internal Combustion Engines Fundamentals

نویسنده(گان): John B Heywood

حل المسائل کتاب مبانی موتورهای احتراق داخلی جان هیوود

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول 1 الی 15 را به طور کامل پوشش می دهد و به صورت اسکن شده می باشد.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات189
حجم فایل زیپ شده66.5 مگابایت

***

Solution Manual for Mechanical Engineering Reference Manual – Michael Lindeburg

حل المسائل کتاب مرجع راهنمای مهندسی مکانیک مایکل لیندبرگ – ویرایش نهم

Solution Manual for Mechanical Engineering Reference Manual – 9th Edition

نویسنده(گان): Michael R. Lindeburg

حل المسائل کتاب مرجع راهنمای مهندسی مکانیک مایکل لیندبرگ

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، حل همه بخش های زیر را پوشش می دهد:

Mathematics, Engineering Economics, Fluids, Hydraulic Machines, Fans and Ductwork, Thermodynamics, Power Cycles, Compressible Fluid Dynamics, Combustion, Meat Transfer, Heating Ventilating and Air Conditioning, Statics, Material Science, Mechanics of Materials, Machine Design, Dynamics, Noise Control, Nuclear Engineering, Modeling of Engineering Systems

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات134
حجم فایل زیپ شده20 مگابایت

***

Solution Manual for Finite Element Modeling for Stress Analysis – Robert Cook

حل المسائل کتاب مدلسازی تحلیل تنش به روش اجزای محدود رابرت کوک

Solution Manual for Finite Element Modeling for Stress Analysis

نویسنده(گان): Robert D. Cook

حل المسائل کتاب مدلسازی تحلیل تنش به روش اجزای محدود رابرت کوک

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول 1 الی 10 را به طور کامل پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد. فصل پنجم کتاب درسی تمرینی ندارد و در نتیجه برای این فصل حلی نیز وجود ندارد.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات46
حجم فایل زیپ شده16.3 مگابایت

***

Solution Manual for Munson’s Fluid Mechanics – Philip Gerhart, Andrew Gerhart

حل المسائل مکانیک سیالات مانسون تالیف فیلیپ گرهارد – ویرایش هشتم جهانی

Solution Manual for Munson’s Fluid Mechanics – 8th Edition Global Edition

نویسنده(گان): Philip M. Gerhart, Andrew L. Gerhart, John I. Hochstei

حل المسائل مکانیک سیالات مانسون تالیف فیلیپ گرهارد

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول 1 الی 12 را به طور کامل پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات507
حجم فایل زیپ شده24.5 مگابایت

***

Solution Manual for Continuum Mechanics Modeling of Material Behavior – Martin Sadd

حل المسائل کتاب مدلسازی مکانیک پیوسته از رفتار مواد مارتین اچ ساد

Solution Manual for Continuum Mechanics Modeling of Material Behavior

نویسنده(گان): Martin H. Sad

حل المسائل کتاب مدلسازی مکانیک پیوسته از رفتار مواد مارتین اچ ساد

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول 2 الی 9 را شامل می شود و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات131
حجم فایل زیپ شده1.93 مگابایت

***

Solution Manual for Engineering Materials 1 – Michael Ashby, David Jones

حل المسائل کتاب مواد مهندسی 1 مایکل اشبی و دیوید جونز – ویرایش چهارم

Solution Manual for Engineering Materials 1 – 4th Edition

نویسنده(گان): Michael F. Ashby, David R. H. Jones

حل المسائل کتاب مواد مهندسی 1 مایکل اشبی و دیوید جونز

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، همه تمرینات فصول 1 الی 29 را شامل می شود.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات52
حجم فایل زیپ شده1.29 مگابایت

***

Solution Manual for Measurement and Instrumentation – Alan Morris, Reza Langari

حل المسائل کتاب اصول اندازه گیری و ابزار دقیق الان موریس – ویرایش دوم

Solution Manual for Measurement and Instrumentation: Theory and Application – 2nd Edition

نویسنده(گان): Alan S. Morris, Reza Langari

حل المسائل کتاب اصول اندازه گیری و ابزار دقیق الان موریس

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول 1 الی 21 را به طور کامل پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد. علاوه بر این موارد برای فصل 12 ، تعداد 15 فایل با فرمت VI file وجود دارند.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات423
حجم فایل زیپ شده6.39 مگابایت

***

Solution Manual for Mechanics of Materials – Christopher Jenkins, Sanjeev Khanna

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح کریستوفر جنکینز

Solution Manual for Mechanics of Materials

نویسنده(گان): Christopher Jenkins, Sanjeev Khanna

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح کریستوفر جنکینز

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، حل تمرینات فصل های 1 تا 8 کتاب درسی را به صورت کامل دارد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات160
حجم فایل زیپ شده1.27 مگابایت

***

Solution Manual for Orbital Mechanics for Engineering Students – Howard Curtis

حل المسائل کتاب مکانیک مداری برای دانشجویان مهندسی هاوارد کورتیس – ویرایش سوم

Solution Manual for Orbital Mechanics for Engineering Students – 3rd Edition

نویسنده(گان): Howard Curtis

حل المسائل کتاب مکانیک مداری برای دانشجویان مهندسی هاوارد کورتیس

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول 1 الی 12 را به طور کامل شامل می شود و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات588
حجم فایل زیپ شده7.98 مگابایت

***

Solution Manual for Mechanical Behavior of Materials – Keith Bowman

حل المسائل کتاب رفتار مکانیکی مواد کیت بومن

Solution Manual for Mechanical Behavior of Materials

نویسنده(گان): Keith J. Bowman

حل المسائل کتاب رفتار مکانیکی مواد کیت بومن

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، حل همه تمرینات فصل های 1 تا 10 کتاب درسی را شامل است و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات140
حجم فایل زیپ شده6.61 مگابایت

***

Solution Manual for Finite Element Analysis – Saeed Moaveni

حل المسائل کتاب تحلیل اجزای محدود سعید معاونی (به همراه کاربرد نرم افزار انسیس) – ویرایش سوم و چهارم

Solution Manual for Finite Element Analysis: Theory and Application with ANSYS – 3rd and 4th Edition

نویسنده(گان): Saeed Moaveni

حل المسائل های ویرایش سوم و چهارم به صورت جداگانه به فروش می رسند

حل المسائل کتاب تحلیل اجزای محدود سعید معاونیحل المسائل کتاب تحلیل اجزای محدود سعید معاونی

حل المسائل ویرایش سوم، تمرینات فصول 1 الی 13 را به طور کامل پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد. لازم به ذکر است که این حل المسائل به صورت دستنویس می باشد. فصل 8 کتاب درسی ویرایش سوم تمرینی ندارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش سوم

حل المسائل ویرایش چهارم، شامل حل مسائل کتاب درسی (مجموعا تعداد 202 تمرین) می باشد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات وجود نداشته باشد. جهت مشاهده لیست تمرینات حل شده از ویرایش چهارم اینجا کلیک کنید. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسایل حل شده از ویرایش چهارم

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمتعکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده202
حجم فایل زیپ شده68.1 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات383
حجم فایل زیپ شده13.7 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل ویرایش سوم

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل ویرایش چهارم

Solution Manual for Mechanical Vibrations – Graham Kelly

حل المسائل کتاب ارتعاشات مکانیکی گراهام کلی (دو حل المسائل)

Solution Manual for Mechanical Vibrations: Theory and Applications

نویسنده(گان): S. Graham Kelly

این محصول شامل دو حل المسائل می باشد و یکجا به فروش می رسند.

حل المسائل اول یک فایل پی دی اف می باشد و تمرینات فصول 1 الی 13 را به طور کامل پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل اول

حل المسائل دوم برگرفته از سایت chegg می باشد و شامل حل مسائل فصلهای 1، 2 و 3 کتاب می باشد. جهت مشاهده لیست تمرینات حل شده در حل المسائل دوم اینجا کلیک کنید.

مشاهده شماره مسایل حل شده در حل المسائل دوم

مشخصات حل المسائل اول

فرمتPDF
تعداد صفحات1024
حجم فایل زیپ شده10.7 مگابایت

مشخصات حل المسائل دوم

فرمتعکس (JPG)
تعداد تمرینات حل شده260
حجم فایل زیپ شده48.8 مگابایت

***

Solution Manual for An Introduction to Mechanical Engineering – Jonathan Wickert, Kemper Lewis

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مهندسی مکانیک جاناتان ویکرت و کمپر لویس – ویرایش چهارم

Solution Manual for An Introduction to Mechanical Engineering – 4th Edition

نویسنده(گان): Jonathan Wickert, Kemper Lewis

این حل المسائل تقریبا شامل حل همه مسائل کتاب درسی (مجموعا 8 فصل – جمعا تعداد 343 حل) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. این حل المسائل شامل حل تمرینات (Problems) و گاها پرسشهای آزاد مروری (Self-Study and Review) می باشد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار از کل صفحه پرینت مجازی گرفته شده است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: بخش اول + بخش دوم

مشخصات حل المسائل

فرمتپی دی اف (PDF)
تعداد تمرینات حل شده343
حجم فایل زیپ شده103 مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در دو بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل المسائل (شامل تمرینات فصل یک الی چهارم – جمعا 162 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل پنجم الی هشتم – جمعا 182 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل 343 تمرین از کل کتاب )

Solution Manual for Open Channel Hydraulics – Osman Akan

حل المسائل کتاب هیدرولیک کانال باز عثمان اکان

Solution Manual for Open Channel Hydraulics

نویسنده(گان): A. Osman Akan

توضیح اینکه این حل المسائل، حل تمرینات همه 8 فصل کتاب درسی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات122
حجم فایل زیپ شده875کیلوبایت

***