دسته: اقتصاد و حسابداری

Solution Manual for Managerial Economics & Business Strategy – Michael Baye, Jeffrey Prince

حل المسائل کتاب اقتصاد مدیریت و راهبردهای تجارت مایکل بی و جفری پرینس  – ویرایش هشتم

Solution Manual for Managerial Economics & Business Strategy – 8th Edition

نویسنده(گان): Michael R. Baye, Jeffrey T. Prince

حل المسائل کتاب اقتصاد مدیریت و راهبردهای تجارت مایکل بی و جفری پرینس  - ویرایش هشتم

در این محصول به ازای هر یک از چهارده فصل کتاب درسی ویرایش هشتم، یک فایل ورد به عنوان حل المسائل وجود دارد. علاوه بر این، تعداد 10 فایل ورد برای جواب caseها وجود دارد. همچنین مجموعه شامل دو فایل اکسل نیز می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات حل المسائل

فرمتWord (doc)
تعداد صفحات129
حجم فایل زیپ شده46.8 مگابایت

***

Managerial Economics & Business Strategy – Michael Baye, Jeffrey Prince

کتاب اقتصاد مدیریت و راهبردهای تجارت مایکل بی و جفری پرینس  – ویرایش هشتم

Managerial Economics & Business Strategy – 8th Edition

نویسنده(گان): Michael R. Baye, Jeffrey T. Prince

کتاب اقتصاد مدیریت و راهبردهای تجارت مایکل بی و جفری پرینس  - ویرایش هشتم

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات677
حجم فایل زیپ شده15.7 مگابایت

***

Solution Manual for Global Marketing Management – Masaaki Kotabe, Kristiaan Helsen

حل المسائل کتاب مدیریت بازاریابی جهانی ماساآکی کوتابه، کریستیان هلسن – ویرایش هفتم

Solution Manual for Global Marketing Management – 7th Edition

نویسنده(گان): Masaaki Kotabe, Kristiaan Helsen

حل المسائل کتاب مدیریت بازاریابی جهانی ماساآکی کوتابه، کریستیان هلسن

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

این حل المسائل، تمرینات فصول 1 الی 20 را به طور کامل پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد. علاوه بر این موارد برای هر کدام از بیست فصل یک فایل بانک سوالات تستی به صورت فایل ورد دارد. این مجموعه سوالات تستی روی هم رفته 435 صفحه می باشد.

مشخصات فایل حل المسائل

فرمتPDF
تعداد صفحات272
حجم فایل زیپ شده6.13 مگابایت

***

Solution Manual for Mathematics for economists – Carl Simon, Lawrence Blume

حل المسائل کتاب ریاضیات برای اقتصاددانان کارل سایمون

Solution Manual for Mathematics for economists

نویسنده(گان): Carl P. Simon, Lawrence E. Blume

حل المسائل کتاب ریاضیات برای اقتصاددانان کارل سایمون

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات247
حجم فایل زیپ شده2.07 مگابایت

***

Mathematics for economists – Carl Simon, Lawrence Blume

کتاب ریاضیات برای اقتصاددانان کارل سایمون

Mathematics for economists

نویسنده(گان): Carl P. Simon, Lawrence E. Blume

کتاب ریاضیات برای اقتصاددانان کارل سایمون

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات898
حجم فایل زیپ شده22.1 مگابایت

***

Global Marketing Management – Masaaki Kotabe, Kristiaan Helsen

کتاب مدیریت بازاریابی جهانی ماساآکی کوتابه، کریستیان هلسن – ویرایش پنجم

Global Marketing Management – 5th Edition

نویسنده(گان): Masaaki (Mike) Kotabe, Kristiaan Helsen

کتاب مدیریت بازاریابی جهانی ماساآکی کوتابه، کریستیان هلسن

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات751
حجم فایل زیپ شده12.1 مگابایت

***

UML 2 and the Unified Process – Jim Arlow, Ila Neustadt

کتاب UML و فرایندهای یکانی جیم آرلو – ویرایش دوم

UML 2 and the Unified Process, Practical Object-Oriented Analysis and Design – 2nd Edition

نویسنده(گان): Jim Arlow, Ila Neustadt

کتاب UML و فرایندهای یکانی جیم آرلو

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات614
حجم فایل زیپ شده60.4 مگابایت

***

Finance for IT Decision Makers – Michael Blackstaff

کتاب امور مالی برای مدیران IT بلک استف – ویرایش سوم

Finance for IT Decision Makers: A Practical Handbook for Buyers, Sellers and Managers – 3rd Edition

نویسنده(گان): Michael Blackstaff

کتاب امور مالی برای مدیران IT بلک استف

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات281
حجم فایل زیپ شده2.32 مگابایت

***

Benefits Management – John Ward, Elizabeth Daniel

کتاب مدیریت سود جان وارد و الیزابت دانیل

Benefits Management, Delivering Value from IS & IT Investments

نویسنده(گان): John L. Ward, Elizabeth Daniel

کتاب مدیریت سود جان وارد و الیزابت دانیل

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات419
حجم فایل زیپ شده1.6 مگابایت

***

Solution Manual for Essential Mathematics for Economics and Business – Teresa Bradley, Paul Patton

حل المسائل کتاب ریاضیات لازم برای تجارت و اقتصاد ترسا بردلی و پائول پیتون – ویرایش چهارم

Solution Manual for Essential Mathematics for Economics and Business – 4th Edition

نویسنده(گان): Teresa Bradley, Paul Patton

توضیح اینکه این حل المسائل، بسیار جامع می باشد و شامل جواب Additional Progress Exercises، Additional Test Exercises، Additional test excerises،  Test Exercises Exercises in Excel،  Multiple Choice Questions and Additional Material می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل (با فرمت فشرده و شامل چندین فایل مربوط به فصل دوم)

مشخصات فایل

فرمتPDF + DOC + Excel files (xls)
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده24.4 مگابایت

***

Essential Mathematics for Economics and Business – Teresa Bradley, Paul Patton

کتاب ریاضیات لازم برای تجارت و اقتصاد ترسا بردلی و پائول پیتون – ویرایش دوم

Essential Mathematics for Economics and Business – 2nd Edition

نویسنده(گان): Teresa Bradley, Paul Patton

کتاب ریاضیات لازم برای تجارت و اقتصاد ترسا بردلی و پائول پیتون

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات656
حجم فایل زیپ شده20.3 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Econometrics – Gary Koop

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر اقتصاد سنجی گری کوپ

Solution Manual for Introduction to Econometrics – Gary Koop

نویسنده(گان): Gary Koop

این حل المسائل، جواب پرسش های فصل های 1 الی 10 کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل، یک فایل پی دی اف وجود دارد. همچنین دو نمونه سوال امتحانی نیز در این محصول گنجانده شده است. بر اساس گزارشات رسیده از خریداران، این حل المسائل همه پرسش های فصل ها را پوشش نمی دهد و در برخی فصول، نواقصی دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات36
حجم فایل زیپ شده3 مگابایت

***

Solution Manual for Financial Planning – Warren McKeown, Mike Kerry

حل المسائل کتاب برنامه ریزی مالی مک کئون – ویرایش دوم

Solution Manual for Financial Planning – 2nd Edition

نویسنده(گان): Warren McKeown, Mike Kerry, Marc Olynyk

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات140
حجم فایل زیپ شده1.21 مگابایت

***

Solution Manual for Microeconomics and Behaviour – Robert Frank, Ian Parker

حل المسائل کتاب اقتصاد خرد رابرت فرانک

Solution Manual for Microeconomics and Behaviour 

نویسنده(گان): Robert Frank, Ian Parker, Ingela Alger

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات77
حجم فایل زیپ شده440 کیلوبایت

***

Microeconomics and Behaviour – Robert Frank, Ian Parker

کتاب اقتصاد خرد رابرت فرانک  – ویرایش پنجم

Microeconomics and Behaviour – 5th Edition 

نویسنده(گان): Robert Frank, Ian Parker, Ingela Alger

کتاب اقتصاد خرد رابرت فرانک

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات673
حجم فایل زیپ شده162 مگابایت

***

 

Solution Manual for Mathematics for Economics and Business – Jean Soper

حل المسائل کتاب ریاضیات برای اقتصاد و کسب و کار جین ساپر

Solution Manual for Mathematics for Economics and Business – An Interactive Introduction

نویسنده(گان): Jean Soper

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات19
حجم فایل زیپ شده0.37 مگابایت

***

 

Scheduling – Michael Pinedo

کتاب زمانبندی: تئوری ها ، الگوریتم ها و سیستم ها مایکل پیندو – ویرایش پنجم

Scheduling – Theory, Algorithms, and Systems – 5th Edition

نویسنده(گان): Michael L. Pinedo

کتاب زمانبندی: تئوری ها ، الگوریتم ها و سیستم ها مایکل پیندو

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات674
حجم فایل زیپ شده6.53 مگابایت

***

Mathematics of Investment and Credit – Samuel Broverman

کتاب ریاضیات سرمایه گذاری ساموئل بروورمن – ویرایش پنجم

Mathematics of Investment and Credit – 5th Edition

نویسنده(گان): Samuel A. Broverman

کتاب ریاضیات سرمایه گذاری ساموئل بروورمن

مشخصات فایل

فرمتDJVU
تعداد صفحات558
حجم فایل زیپ شده4.1 مگابایت

***

 

Solution Manual for A First Look at Rigorous Probability Theory – Jeffrey Rosenthal

حل المسائل کتاب نظریه احتمالات دقیق جفری روزنتال – ویرایش دوم

Solution Manual for A First Look at Rigorous Probability Theory – 2nd Edition

نویسنده(گان): Jeffrey S. Rosenthal

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات89
حجم فایل زیپ شده0.51 مگابایت

***

 

A First Look at Rigorous Probability Theory – Jeffrey Rosenthal

کتاب نظریه احتمالات دقیق جفری روزنتال – ویرایش دوم

A First Look at Rigorous Probability Theory – 2nd Edition

نویسنده(گان): Jeffrey S. Rosenthal

کتاب نظریه احتمالات دقیق جفری روزنتال

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات237
حجم فایل زیپ شده2.75 مگابایت

***