دسته: زیست شناسی

Campbell Biology – Jane Reece, Lisa Urry

کتاب بیولوژی کمپبل – ویرایش یازدهم

Campbell Biology – 11th Edition

نویسنده(گان): Jane B. Reece, Lisa A. Urry, Michael L. Cain, Peter V. Minorsky, Steven A. Wasserman

کتاب بیولوژی کمپبل

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات1490
حجم فایل زیپ شده219 مگابایت

***

Bioprocess Engineering – Shijie Liu

کتاب مهندسی زیست فرایند شیجی لیو – ویرایش دوم

Bioprocess Engineering: Kinetics, Sustainability, and Reactor Design – 2nd Edition

نویسنده(گان): Shijie Liu

کتاب مهندسی زیست فرایند شیجی لیو

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات1157
حجم فایل زیپ شده29.5 مگابایت

***

Solution Manual for Medical Instrumentation – John Webster, John Clark

حل المسائل کتاب تجهیزات پزشکی: طراحی و کاربردها جان وبستر و جان کلارک – ویرایش چهارم

Solution Manual for Medical Instrumentation – 4th Edition

نویسنده(گان): John G. Webster, John W. Clark

این حل المسائل، تقریبا شامل حل همه تمرینات کتاب درسی ویرایش چهارم (14 فصل و 241 حل) می باشد. لیست تمرینات حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) و یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

لیست تمرینات حل شده از کتاب : قسمت اول + قسمت دوم

مشخصات حل المسائل

فرمتعکس (JPG) و پی دی اف (PDF)
تعداد تمرینات حل شده241
حجم فایل زیپ شده68.8 مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در دو بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل المسائل (شامل تمرینات فصل یک الی ششم – جمعا 121 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل هفتم الی چهاردهم – جمعا 120 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل 241 تمرین از کل کتاب )

Solution Manual for Surveying – Barry Kavanagh, Tom Mastin

حل المسائل کتاب نقشه برداری Kavanagh – ویرایش نهم

Solution Manual for Surveying: Principles and Applications – 9th Edition

نویسنده(گان): Barry Kavanagh, Tom Mastin

حل المسائل کتاب نقشه برداری Kavanagh

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات54
حجم فایل زیپ شده1.25 مگابایت

***

 

Solution Manual for A Problem-Solving Approach to Aquatic Chemistry – James Jensen

حل المسائل کتاب رویکرد حل مسئله در شیمی آبزیان جیمز جنسن

Solution Manual for A Problem-Solving Approach to Aquatic Chemistry

نویسنده(گان): James N. Jensen

این حل المسائل حل تمرینات فصلهای 2، 3، 4، 6، 7، 8، 11، 12، 13، 15، 16، 18، 19، 21 و 22 را به صورت کامل پوشش میدهد.

دانلود نمونه رایگان این حل المسائل

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات248
حجم فایل زیپ شده3.12 مگابایت

***

Solution Manual for Essential Biochemistry – Charlotte Pratt, Kathleen Cornely

حل المسائل کتاب بیوشیمی شارلوت پرات – ویرایش سوم

Solution Manual for Essential Biochemistry – 3rd Edition

نویسنده(گان): Charlotte W. Pratt, Kathleen Cornely

این حل المسائل همه فصل های کتاب را پوشش میدهد. علاوه بر حل تمرینات هر فصل، پاسخ case study های 4، 8، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 19، 20، 21، 28 و 32 نیز آورده شده است.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات105
حجم فایل زیپ شده2.91 مگابایت

***

Statistical Methods – Rudolf Freund, Donna Mohr

کتاب روش های آماری رودلف فراند – ویرایش سوم

 Statistical Methods – 3rd Edition 

نویسنده(گان): Rudolf J. Freund, Donna Mohr, William J. Wilson

کتاب روش های آماری رودلف فراند

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات795
حجم فایل زیپ شده4.45 مگابایت

***

 

Solution Manual for Bioprocess Engineering – Michael Shuler, Fikret Kargi

حل المسائل کتاب مهندسی فرایندهای زیستی مایکل شولر – ویرایش دوم و سوم

Solution Manual for Bioprocess Engineering: Basic Concepts – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان): Michael L. Shuler, Fikret Kargi

حل المسائل های ویرایش دوم و سوم به صورت جداگانه به فروش می رسند.

حل المسائل ویرایش دوم شامل پاسخ 177 تمرین از فصل های 1 تا 16 (تقریبا کل کتاب ) می باشد. شماره تمرینات حل شده از ویرایش دوم در ادامه است.

حل المسائل ویرایش سوم نیز شامل پاسخ 177 تمرین از فصل های 1 تا 16 (تقریبا کل کتاب ) می باشد. حل ویرایش سوم شامل Problem ها و Question ها می باشد. لیست دقیق شماره تمرینات حل شده از ویرایش سوم در ادامه است.

برای حل هر تمرین یک فایل اسکرین شات وجود دارد. لیست تمرینات دارای پاسخ در ادامه آمده است. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد. در صورتی که نیاز به حل تمرینات بیشتری از این کتاب دارید (کل کتاب موجود می باشد) با ایمیل پشتیبانی سایت تماس بگیرید.

لیست تمرینات حل شده در ویرایش دوم

لیست تمرینات حل شده در ویرایش سوم

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمتعکس (JPG)

و

PDF

تعداد تمرینات حل شده177
حجم فایل زیپ شده46.1 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمتعکس (JPG و PNG)
تعداد تمرینات حل شده177
حجم فایل زیپ شده32.8 مگابایت

***

پرداخت جهت حل المسائل ویرایش دوم با مشخصات فوق

***

پرداخت جهت حل المسائل ویرایش سوم با مشخصات فوق

Essential Biochemistry – Charlotte Pratt, Kathleen Cornely

کتاب بیوشیمی شارلوت پرات – ویرایش سوم

Essential Biochemistry – 3rd Edition

نویسنده(گان): Charlotte W. Pratt, Kathleen Cornely

کتاب بیوشیمی شارلوت پرات

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات856
حجم فایل زیپ شده39.8 مگابایت

***

Soluton Manual for Basic Biomechanics – Susan Hall

حل المسائل کتاب مبانی بیومکانیک سوزان هال – ویرایش هفتم

Soluton Manual for Basic Biomechanics – 7th Edition

نویسنده(گان): Susan J. Hall

این حل المسائل شامل حل مسائل همه فصل های اول الی پانزدهم (مجموعا 15 فصل و تعداد 389 حل) می باشد. این حل المسائل شامل حل تمرینات “INTRODUCTORY PROBLEMS” و “ADDITIONAL PROBLEMS” می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: لیست مسایل

مشخصات حل المسائل

فرمتعکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده389
حجم فایل زیپ شده39.8 مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در دو بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل المسائل (شامل تمرینات فصل یک الی هفتم – جمعا 136 تمرین)

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل هشتم الی پانزدهم – جمعا 153 تمرین)

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل 389 تمرین از کل کتاب )

Basic Biomechanics – Susan Hall

کتاب مبانی بیومکانیک سوزان هال – ویرایش هفتم

Basic Biomechanics – 7th Edition

نویسنده(گان): Susan J. Hall

کتاب مبانی بیومکانیک سوزان هال

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات556
حجم فایل زیپ شده44.9 مگابایت

***

Solution Manual for Intermediate Physics for Medicine and Biology – Russell Hobbie, Bradley Roth

حل المسائل کتاب فیزیک برای پزشکی و زیست شناسی راسل هابی – ویرایش چهارم

Solution Manual for Intermediate Physics for Medicine and Biology – 4th Edition

نویسنده(گان): Russell K. Hobbie, Bradley J. Roth

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات317
حجم فایل زیپ شده3.08 مگابایت

***

Intermediate Physics for Medicine and Biology – Russell Hobbie, Bradley Roth

کتاب فیزیک برای پزشکی و زیست شناسی راسل هابی  – ویرایش چهارم و پنجم

Intermediate Physics for Medicine and Biology – 4th and 5th Edition

نویسنده(گان): Russell K. Hobbie, Bradley J. Roth

کتاب فیزیک برای پزشکی و زیست شناسی راسل هابی

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمتPDF
تعداد صفحات630
حجم فایل زیپ شده22.2 مگابایت

 

مشخصات فایل ویرایش پنجم

فرمتPDF
تعداد صفحات502
حجم فایل زیپ شده7.17 مگابایت

***

Solution Manual for Molecular Driving Forces – Ken Dill, Sarina Bromberg

حل المسائل کتاب نیروهای رانشی مولکولی کن دیل و سارینا برومبرگ – ویرایش دوم

Solution Manual for Molecular Driving Forces: Statistical Thermodynamics in Biology, Chemistry, Physics, and Nanoscience – 2nd Edition

نویسنده(گان): Ken A. Dill, Sarina Bromberg

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات248
حجم فایل زیپ شده1.22 مگابایت

***

Molecular Driving Forces – Ken Dill, Sarina Bromberg

کتاب نیروهای رانشی مولکولی کن دیل و سارینا برومبرگ – ویرایش دوم

Molecular Driving Forces: Statistical Thermodynamics in Biology, Chemistry, Physics, and Nanoscience – 2nd Edition

نویسنده(گان): Ken A. Dill, Sarina Bromberg

کتاب نیروهای رانشی مولکولی کن دیل و سارینا برومبرگ

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات778
حجم فایل زیپ شده13.3 مگابایت

***

Solution Manual for Cellular Biophysics – Thomas Fischer Weiss

حل المسائل کتاب بیوفیزیک سلولی: جلد اول و دوم – توماس فیشر ویس

Solution Manual for Cellular Biophysics – Vol. 1 and Vol. 2

نویسنده(گان): Thomas Fischer Weiss

مشخصات حل المسائل جلد اول

فرمتPDF
تعداد صفحات173
حجم فایل زیپ شده924 کیلوبایت

مشخصات حل المسائل جلد دوم

فرمتPDF
تعداد صفحات141
حجم فایل زیپ شده541 کیلوبایت

***

پرداخت و دریافت حل المسائل جلد اول

***

پرداخت و دریافت حل المسائل جلد دوم

Cellular Biophysics – Thomas Fischer Weiss

کتاب بیوفیزیک سلولی – جلد دوم: خواص الکتریکی – توماس فیشر ویس

Cellular Biophysics – Volume 2: Electrical Properties

نویسنده(گان): Thomas Fischer Weiss

کتاب بیوفیزیک سلولی - جلد دوم: خواص الکتریکی - توماس فیشر ویس

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات300
حجم فایل زیپ شده20.2 مگابایت

***

تهیه حل المسائل

لیست زیر برگرفته از لیست یکی سری فروشندگان خارجی می باشد و قابل تهیه می باشند. چناچه حل المسائل مورد نظرتان را در این صفحه می بینید و مایل به تهیه آن هستید با ما تماس بگیرید. البته لازم به ذکر است که بسیاری (بالای 90درصد) از این حل المسائل ها با قیمت ناچیزی در همین سایت موجود می باشد. برای جستجو در این صفحه از گزینه “find” مرورگر و یا از کلید “Cntrol+F” کیبورد استفاده نمایید.

نشانی ایمیل پشتیبانی: ebookyab.com@gmail.com

برای تماس از طریق تلگرام روی آیکون کلیک نمایید:

Introductory Nuclear Reactor Dynamics – Karl Ott, Robert Neuhold

کتاب مقدمه ای بر دینامیک راکتور هسته ای کارل ات و روبرت نیهالد

Introductory Nuclear Reactor Dynamics

نویسنده(گان): Karl O. Ott, Robert J. Neuhold

کتاب مقدمه ای بر دینامیک راکتور هسته ای کارل ات و روبرت نیهالد

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات373
حجم فایل زیپ شده5.85 مگابایت

***

Biological Physics – Philip Nelson

کتاب فیزیک بیولوژیک فیلیپ نلسون

Biological Physics : Energy, Information, Life

نویسنده(گان):  Philip Nelson

کتاب فیزیک بیولوژیک فیلیپ نلسون

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات533
حجم فایل زیپ شده9.91 مگابایت

***