دسته: حل المسائل کتاب های رشته شیمی

Solution Manual for Conceptual Design of Chemical Processes – James Douglas

حل المسائل کتاب طراحی مفهومی فرایندهای شیمیایی جیمز داگلاس

Solution Manual for Conceptual Design of Chemical Processes

نویسنده(گان): James Merrill Douglas

حل المسائل کتاب طراحی فرایندهای شیمیایی مفهومی جیمز داگلاس

این حل المسائل تنها تعداد خیلی کمی از تمرینات کتاب درسی را پوشش می دهد و 16 صفحه دستنویس با توضیحات فارسی می باشد.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات16
حجم فایل زیپ شده1.49 مگابایت

***

Solution Manual for Physical Chemistry – Robert Alberty

حل المسائل کتاب شیمی فیزیک رابرت آلبرتی – ویرایش ششم

Solution Manual for Physical Chemistry – 6th Edition

نویسنده(گان): Robert A. Alberty

حل المسائل کتاب شیمی فیزیک رابرت آلبرتی

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول 1 الی 21 را به طور کامل پوشش می دهد

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات372
حجم فایل زیپ شده17.8 مگابایت

***

Solution Manual for Essentials of Inorganic Chemistry – Katja Strohfeldt

حل المسائل کتاب اصول شیمی معدنی کاتیجا استراحفلت

Solution Manual for Essentials of Inorganic Chemistry: For Students of Pharmacy, Pharmaceutical Sciences and Medicinal Chemistry

نویسنده(گان): Katja A. Strohfeldt

حل المسائل کتاب اصول شیمی معدنی کاتیجا استراحفلت

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول 1 الی 11 را به طور کامل پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات34
حجم فایل زیپ شده5.35 مگابایت

***

Solution Manual for Chemical Engineering Design – Sinnott, Gavin Towler

حل المسائل کتاب طراحی در مهندسی شیمی آر کی سینوت و گاوین تاولر – ویرایش پنجم SI و ویرایش چهارم

Solution Manual for Chemical Engineering Design – 4th and 5th SI Edition

نویسنده(گان): R.K. Sinnott, Gavin Towler

حل المسائل کتاب طراحی در مهندسی شیمی آر کی سینوت و گاوین تاولر

دانلود نمونه رایگان ویرایش پنجم SI

این محصول شامل دو حل المسائل می باشد، یکی برای ویرایش پنجم SI و دیگری برای ویرایش چهارم.

حل المسائل ویرایش پنجم SI، تمرینات فصول 1 الی 13 را به صورت کامل شامل می شود. علاوه بر این موارد، تعداد 13 فایل اکسل نیز همراه حل المسائل وجود دارند.

مشخصات فایل ویرایش پنجم SI

فرمتPDF
تعداد صفحات138
حجم فایل زیپ شده3.26 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمتPDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده0.38 مگابایت

***

Solution Manual for The Elements of Polymer Science and Engineering – Alfred Rudin, Phillip Choi

حل المسائل کتاب المان های علوم و مهندسی پلیمر آلفرد رودین – ویرایش اول و سوم

Solution Manual for The Elements of Polymer Science & Engineering – 1st and 3rd Edition

نویسنده(گان): Alfred Rudin , Phillip Choi

حل المسائل کتاب المان های علوم و مهندسی پلیمر آلفرد رودین

دانلود نمونه رایگان ویرایش سوم

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد. یکی برای ویرایش اول و دیگری برای ویرایش سوم.

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات71
حجم فایل زیپ شده4.01 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمتPDF
تعداد صفحات61
حجم فایل زیپ شده3.5 مگابایت

***

Solution Manual for Separation Process Principles – Seader, Ernest Henley

حل المسائل کتاب اصول فرایندهای جداسازی سیدر – ویرایش دوم و چهارم

Solution Manual for Separation Process Principles – 2nd and 4th Edition

نویسنده(گان):J. D. Seader, Ernest J. Henley

حل المسائل کتاب اصول فرایندهای جداسازی سیدر

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش چهارم

این ممحصول شامل دو حل المسائل می باشد: یکی برای ویرایش چهارم و دیگری برای ویرایش دوم

حل المسائل ویرایش چهارم، تمرینات فصول 1 الی 15 را به طور کامل پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش چهارم

فرمتPDF
تعداد صفحات1015
حجم فایل زیپ شده20.9 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش دوم

فرمتPDF
تعداد صفحات1278
حجم فایل زیپ شده28.5 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Spectroscopy – Donald Pavia, Gary Lampman

حل المسائل کتاب نگرشی بر طیف سنجی دونالد پاویا، گری لمپمن و جورج کریز – ویرایش پنجم

Solution Manual for Introduction to Spectroscopy – 5th Edition

نویسنده(گان): Donald L. Pavia, Gary M. Lampman, George S. Kriz, James R. Vyvyan

این حل المسائل، شامل حل اکثر مسائل کتاب درسی (جمعا 11 فصل و 181 تمرین حل شده) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. جهت مشاهده لیست تمرینات حل شده اینجا کلیک کنید. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) و یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسایل حل شده

مشخصات حل المسائل

فرمتعکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده181
حجم فایل زیپ شده58.5 مگابایت

***

Solution Manual for Organic Synthesis – Michael Smith

حل المسائل کتاب سنتز ترکیبات آلی مایکل اسمیت – ویرایش چهارم

Solution Manual for Organic Synthesis – 4th Editon

نویسنده(گان): Michael B. Smith

توضیح اینکه این حل المسائل، حل تمرینات همه 19 فصل کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات183
حجم فایل زیپ شده10.76 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design – Charles Hill

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر سینتیک مهندسی شیمی و طراحی راکتور چارلز هیل – ویرایش اول

Solution Manual for Introduction to Chemical Engineering: Kinetics and Reactor Design – 1st Edition

نویسنده(گان): Charles G. Hill

این حل المسائل، حل تمرینات همه فصول را به طور کامل پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات442
حجم فایل زیپ شده126.13 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Organic Chemistry – William Brown, Thomas Poon

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر شیمی آلی ویلیام براون و توماس پون – ویرایش چهارم

 Solution Manual for Introduction to Organic Chemistry – 4th Edition

نویسنده(گان): William Brown, Thomas Poon

این حل المسائل فصل های 1 تا 22 کتاب را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات603
حجم فایل زیپ شده8.35 مگابایت

***

Solution Manual for Environmental Organic Chemistry – Rene Schwarzenbach, Philip Gschwend

حل المسائل کتاب شیمی آلی محیط زیست رنه شوارزن باخ – ویرایش سوم

Solution Manual for Environmental Organic Chemistry – 3rd Edition

نویسنده(گان): Rene P. Schwarzenbach, Philip M. Gschwend, Dieter M. Imboden

توضیح اینکه این حل المسائل، تمرینات فصل های 2 الی 28 کتاب درسی ویرایش سوم را پوشش می دهد (تمرینی از فصول 3، 5 و 7 حل نشده است) و به ازای هر فصل، یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات252
حجم فایل زیپ شده25.8 مگابایت

***

Solution Manual for Principles and Practice of Automatic Process Control – Carlos Smith, Armando Corripio

حل المسائل کتاب اصول و کاربرد کنترل اتوماتیک فرایندها کارلوس ای. اسمیت و آرماندو بی. کریپیو – ویرایش سوم

Solution Manual for Principles and Practice of Automatic Process Control – 3rd Edition

نویسنده(گان): Carlos A. Smith, Armando B. Corripio

توضیح اینکه این حل المسائل فصل های 1 الی 13 کتاب درسی ویرایش سوم را پوشش می دهد و به ازای هر فصل، یک فایل پی دی اف وجود دارد. لازم به ذکر است که حل برخی تمرینات به صورت دستنویس و برخی دیگر به صورت تایپی می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات568
حجم فایل زیپ شده9.08 مگابایت

***

Solution Manual for Transport by Advection and Diffusion – Ted Bennett

حل المسائل کتاب انتقال از طریق همرفتی و پخش تد بنت

Solution Manual for Transport by Advection and Diffusion

نویسنده(گان): Ted Bennett

این حل المسائل، حل تمرینات همه فصلهای کتاب (1 الی 37) را به صورت کامل پوشش میدهد و به ازای هر فصل، یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان این حل المسائل

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات608
حجم فایل زیپ شده51.9 مگابایت

***

Solution Manual for A Problem-Solving Approach to Aquatic Chemistry – James Jensen

حل المسائل کتاب رویکرد حل مسئله در شیمی آبزیان جیمز جنسن

Solution Manual for A Problem-Solving Approach to Aquatic Chemistry

نویسنده(گان): James N. Jensen

این حل المسائل حل تمرینات فصلهای 2، 3، 4، 6، 7، 8، 11، 12، 13، 15، 16، 18، 19، 21 و 22 را به صورت کامل پوشش میدهد.

دانلود نمونه رایگان این حل المسائل

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات248
حجم فایل زیپ شده3.12 مگابایت

***

Solution Manual for Chemistry – Raymond Chang

حل المسائل کتاب شیمی چانگ – ویرایش دهم

Solution Manual for Chemistry – 10th Edition

نویسنده(گان): Raymond Chang

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات698
حجم فایل زیپ شده8.85 مگابایت

***

 

Solution Manual for Chemical, Biochemical, and Engineering Thermodynamics – Stanley Sandler

حل المسائل کتاب شیمی، بیوشیمی و ترمودینامیک مهندسی استنلی سندلر – ویرایش پنجم

Solution Manual for Chemical, Biochemical, and Engineering Thermodynamics – 5th Edition

نویسنده(گان): Stanley I. Sandler

توضیح اینکه این حل المسائل فصل های 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14 و 15 از ویرایش پنجم را پوشش می دهد. برای فصلهای 2، 3، 4، 5، 6، 7، 10، 11 و 13 یکی فایل پی دی اف جداگانه ای وجود دارد. برای مابقی تمرینات و فصلها جوابها به شکل فایل های mathcad و اکسل می باشند. لیست این تمرینات در اینجا آورده شده است. در کل می توان گفت که این حل المسائل کامل نمی باشد. در صورت داشتن ابهام راجع به جوابها، با بخش پشتیبانی سایت تماس بگیرید.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمتپی دی اف
فایل های mathcadفایل های exel
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده10.6 مگابایت

***

Solution Manual for General Chemistry – Darrell Ebbing, Steven Gammon

حل المسائل کتاب شیمی عمومی دارل ابینگ – ویرایش نهم

Solution Manual for General Chemistry – 9th Edition

نویسنده(گان): Darrell Ebbing, Steven D. Gammon

 

مشخصات حل المسائل

فرمتPDF
تعداد صفحات981
حجم فایل زیپ شده4.38 مگابایت

***

Solution Manual for Essential Biochemistry – Charlotte Pratt, Kathleen Cornely

حل المسائل کتاب بیوشیمی شارلوت پرات – ویرایش سوم

Solution Manual for Essential Biochemistry – 3rd Edition

نویسنده(گان): Charlotte W. Pratt, Kathleen Cornely

این حل المسائل همه فصل های کتاب را پوشش میدهد. علاوه بر حل تمرینات هر فصل، پاسخ case study های 4، 8، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 19، 20، 21، 28 و 32 نیز آورده شده است.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات105
حجم فایل زیپ شده2.91 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Chemical Engineering – Ken Solen, John Harb

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مهندسی شیمی،ابزارهایی برای امروز و فردا، کن سولن و جان هارب  – ویرایش پنجم

Solution Manual for Introduction to Chemical Engineering: Tools for Today and Tomorrow – 5th Edition

نویسنده(گان): Ken Solen, John N. Harb

این حل المسائل همه فصل های کتاب را پوشش میدهد و به ازای هر فصل، یک فایل پی دی اف وجود دارد.

فرمتPDF
تعداد صفحات173
حجم فایل زیپ شده8.53 مگابایت

***

Solution Manual for Product and Process Design Principles – Warren Seider, Daniel Lewin

حل المسائل کتاب اصول طراحی فرایند و محصول سیدر – ویرایش سوم

Solution Manual for Product and Process Design Principles: Synthesis, Analysis, and Evaluation – 3rd Edition

نویسنده(گان): Warren D. Seider, J. D. Seader, Daniel R. Lewin, Widagdo

این حل المسائل تمرینات فصل های 2 تا 25 کتاب را به صورت کامل پوشش میدهد. البته فصلهای 1 و 14 تمرینی ندارند. لازم به ذکر است که به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات740
حجم فایل زیپ شده9.21 مگابایت

***