دسته: شیمی آلی

Solution Manual for Organometallic Chemistry – Gary Spessard, Gary Miessler

حل المسائل کتاب شیمی آلی فلزی گری میسلر و گری اسپسارد – ویرایش سوم

Solution Manual for Organometallic Chemistry – 3rd Edition

نویسنده(گان): Gary O. Spessard, Gary L. Miessler

حل المسائل شیمی آلی فلزی گری میسلر ویرایش سوم

این حل المسائل، کل تمرینات کتاب درسی ویرایش سوم (فصل های 1 تا 13 + اپندیکس B) را پوشش می دهد. علاوه بر اینها تصاویر با کیفیت هر فصل به صورت فایل اسلاید های با کیفیت در مجموعه قرار دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 224
حجم فایل زیپ شده 103 مگابایت

***

Organometallic Chemistry – Gary Spessard, Gary Miessler

کتاب شیمی آلی فلزی گری میسلر و گری اسپسارد – ویرایش دوم

Organometallic Chemistry – 2nd Edition

نویسنده(گان): Gary O. Spessard, Gary L. Miessler

کتاب شیمی آلی فلزی گری میسلر

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 732
حجم فایل زیپ شده 7.45 مگابایت

***

Solution Manual for Organic Chemistry – Peter Vollhardt, Neil Schore

حل المسائل کتاب شیمی آلی ولهارد و شور – ویرایش دوم و ششم و هفتم

Solution Manual for Organic Chemistry: Structure and Function – 2nd, 6th and 7th Edition

نویسنده(گان): K. Peter C. Vollhardt, Neil E. Schore

حل المسائل ویرایش هفتم به صورت جداگانه به فروش می رسد.

حل المسائل کتاب شیمی آلی ولهارد و شور - ویرایش هفتم

حل المسائل ویرایش هفتم شامل حل همه تمرینات فصل های اول الی فصل بیست و ششم (مجموعا 26 فصل و جمعا تعداد 1547 حل) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه حل تمرینات به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت حل المسائل اول متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد. نمونه رایگان این حل المسائل نیز در ادامه آورده شده است.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش هفتم

مشاهده شماره مسائل حل شده از ویرایش هفتم: فصلهای 1، 2، 3 و 4  +  فصلهای 5، 6 و 7  +  فصلهای 8 ، 9 و 10  +  فصلهای 11، 12 و 13  +  فصلهای 14، 15 و 16  +  فصلهای 17، 18 و 19  +  فصلهای 20، 21 و 22  +  فصلهای 23، 24، 25 و 26

 

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده 1547
حجم فایل زیپ شده 417 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 583
حجم فایل زیپ شده 102.5 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 528
حجم فایل زیپ شده 35 مگابایت

به جهت سهولت، حل المسائل ویرایش هفتم در 8 قسمت برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل ویرایش هفتم به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت جهت دانلود حل المسائلهای ویرایش دوم و ششم

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای 1، 2، 3 و 4 از کتاب ویرایش هفتم (جمعا 191 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای 5، 6 و 7 از کتاب ویرایش هفتم (جمعا 183 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای 8، 9 و 10 از کتاب ویرایش هفتم (جمعا 189 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای 11، 12 و 13 از کتاب ویرایش هفتم (جمعا 198 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای 14، 15 و 16 از کتاب ویرایش هفتم (جمعا 197 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای 17، 18 و 19 از کتاب ویرایش هفتم (جمعا 171 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای 20، 21 و 22 از کتاب ویرایش هفتم (جمعا 187 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای 23، 24، 25 و 26 از کتاب ویرایش هفتم (جمعا 231 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل ویرایش هفتم به صورت یکجا (شامل کل 1547 تمرین)

Organic Chemistry – Peter Vollhardt, Neil Schore

کتاب شیمی آلی ولهارد و شور – ویرایش ششم و هفتم

Organic Chemistry: Structure and Function – 6th and 7th Edition

نویسنده(گان): K. Peter C. Vollhardt, Neil E. Schore

کتاب شیمی آلی ولهارد و شور - ویرایش هفتم

کتاب شیمی آلی ولهارد ویرایش ششم

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1351
حجم فایل زیپ شده 27.7 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1374
حجم فایل زیپ شده 58 مگابایت

***

Kinetics and Mechanism of Reactions of Transition Metal Complexes – Ralph Wilkins

کتاب سینتیک و مکانیک واکنش های گذار کمپلکس های فلزی رالف ویلکینز – ویرایش دوم

Kinetics and Mechanism of Reactions of Transition Metal Complexes – 2nd Edition

نویسنده(گان): Ralph G. Wilkins

کتاب سینتیک و مکانیک واکنش های گذار کمپلکس های فلزی رالف ویلکینز

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 476
حجم فایل زیپ شده 17.1 مگابایت

***

Solution Manual for Organic Synthesis – Michael Smith

حل المسائل کتاب سنتز ترکیبات آلی مایکل اسمیت – ویرایش چهارم

Solution Manual for Organic Synthesis – 4th Editon

نویسنده(گان): Michael B. Smith

حل المسائل کتاب سنتز ترکیبات آلی مایکل اسمیت ویرایش چهارم

توضیح اینکه این حل المسائل، حل تمرینات همه 19 فصل کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 183
حجم فایل زیپ شده 10.76 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Organic Chemistry – William Brown, Thomas Poon

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر شیمی آلی ویلیام براون و توماس پون – ویرایش چهارم

 Solution Manual for Introduction to Organic Chemistry – 4th Edition

نویسنده(گان): William Brown, Thomas Poon

حل المسائل مقدمه ای بر شیمی آلی ویلیام براون و توماس پون ویرایش چهارم

این حل المسائل فصل های 1 تا 22 کتاب را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 603
حجم فایل زیپ شده 8.35 مگابایت

***

Solution Manual for Environmental Organic Chemistry – Rene Schwarzenbach, Philip Gschwend

حل المسائل کتاب شیمی آلی محیط زیست رنه شوارزن باخ – ویرایش سوم

Solution Manual for Environmental Organic Chemistry – 3rd Edition

نویسنده(گان): Rene P. Schwarzenbach, Philip M. Gschwend, Dieter M. Imboden

حل المسائل شیمی آلی محیط زیست رنه شوارزن باخ ویرایش سوم

توضیح اینکه این حل المسائل، تمرینات فصل های 2 الی 28 کتاب درسی ویرایش سوم را پوشش می دهد (تمرینی از فصول 3، 5 و 7 حل نشده است) و به ازای هر فصل، یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 252
حجم فایل زیپ شده 25.8 مگابایت

***

Environmental Organic Chemistry – Rene Schwarzenbach, Philip Gschwend

کتاب شیمی آلی محیط زیست رنه شوارزن باخ – ویرایش سوم

Environmental Organic Chemistry – 3rd Edition

نویسنده(گان): Rene P. Schwarzenbach, Philip M. Gschwend, Dieter M. Imboden

کتاب شیمی آلی محیط زیست رنه شوارزن باخ

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1483
حجم فایل زیپ شده 21.4 مگابایت

***

 

Solution Manual for Organic Chemistry – Graham Solomons

حل المسائل کتاب شیمی آلی سولومونز و فریل – ویرایش هفتم، دهم و یازدهم

Solution Manual for Organic Chemistry – 7th, 10th and 11th Edition

نویسنده(گان):T. W. Graham Solomons, Craig B. Fryhle, Scott A. Snyder

توضیح اینکه این محصول دارای سه حل المسائل می باشد: یکی برای ویرایش هفتم، دیگری برای ویرایش دهم و دیگری برای ویرایش یازدهم

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش یازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 744
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 726
حجم فایل زیپ شده 40.6 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 490
حجم فایل زیپ شده 9.85 مگابایت

***

Solutions Manual for Spectrometric Identification of Organic Compounds – Robert Silverstein, Francis Webster

حل المسائل شناسایی اسپکترومتری ترکیبات آلی روبرت سیلوراشتاین – ویرایش هفتم

Solutions Manual for Spectrometric Identification of Organic Compounds – 7th Edition

نویسنده(گان): Robert M. Silverstein, Francis X. Webster, David Kiemle

حل المسائل شناسایی اسپکترومتری ترکیبات آلی روبرت سیلوراشتاین

توضیح اینکه این حل المسائل، فصل های 1 تا 8 کتاب ویرایش هفتم را به طور کامل و جامع پوشش میدهد و شامل حل مسائل، تمرین ها و سوالات متن می باشد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 231
حجم فایل زیپ شده 21.1 مگابایت

***

Solution Manual for Organic Chemistry – Leroy Wade, Jan Simek

حل المسائل کتاب شیمی آلی وید – ویرایش نهم، هشتم و ششم

Solution Manual for Organic Chemistry – 6th, 8th and 9th Edition

نویسنده(گان):Leroy G. Wade, Jan W. Simek

این محصول شامل سه حل المسائل برای ویرایش های مذکور می باشد

مشخصات فایل ویراست نهم
فرمت PDF
تعداد صفحات 730
حجم فایل زیپ شده 68.7 مگابایت
مشخصات فایل ویراست هشتم
فرمت DJVU
تعداد صفحات 787
حجم فایل زیپ شده 31مگابایت
مشخصات فایل ویراست ششم
فرمت PDF
تعداد صفحات 704
حجم فایل زیپ شده 23مگابایت

***

Organic Synthesis – Michael Smith

کتاب سنتز ترکیبات آلی مایکل اسمیت – ویرایش چهارم

Organic Synthesis – 4th Editon

نویسنده(گان): Michael B. Smith

کتاب سنتز ترکیبات آلی مایکل اسمیت

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1089
حجم فایل زیپ شده 35.5 مگابایت

***

Introduction to Organic Chemistry – William Brown, Thomas Poon

کتاب مقدمه ای بر شیمی آلی ویلیام براون و توماس پون – ویرایش ششم

Introduction to Organic Chemistry – 6th Edition

نویسنده(گان): William H. Brown, Thomas Poon

کتاب مقدمه ای بر شیمی آلی ویلیام براون و توماس پون

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 723
حجم فایل زیپ شده 14.4 مگابایت

***

Solution Manual for Contemporary Polymer Chemistry – Harry Allcock, Fred Lampe Deceased

حل المسائل کتاب شیمی پلیمر معاصر آلکاک – ویرایش سوم

Solution Manual for Contemporary Polymer Chemistry – 3rd Edition

نویسنده(گان): Harry Allcock, Fred Lampe Deceased, James Mark

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 118
حجم فایل زیپ شده 1.29 مگابایت

***

Solution Manual for Organic Chemistry – Maitland Jones, Steven Fleming

حل المسائل کتاب شیمی آلی مایتلند جونز و استیون فلمینگ – ویرایش پنجم

Solution Manual for Organic Chemistry – 5th Edition

نویسنده(گان): Maitland Jones Jr., Steven A. Fleming

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 491
حجم فایل زیپ شده 78.6 مگابایت

***

Organic Chemistry – Maitland Jones, Steven Fleming

کتاب شیمی آلی مایتلند جونز و استیون فلمینگ – ویرایش پنجم

Organic Chemistry – 5th Edition

نویسنده(گان): Maitland Jones Jr., Steven A. Fleming

کتاب شیمی آلی مایتلند جونز و استیون فلمینگ

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1343
حجم فایل زیپ شده 16.6 مگابایت

***

تهیه حل المسائل

لیست زیر برگرفته از لیست یکی سری فروشندگان خارجی می باشد و قابل تهیه می باشند. چناچه حل المسائل مورد نظرتان را در این صفحه می بینید و مایل به تهیه آن هستید با ما تماس بگیرید.

نشانی ایمیل پشتیبانی: ebookyab.com@gmail.com

برای تماس از طریق تلگرام روی آیکون کلیک نمایید:

سفارش حل تمرینات کتاب های دانشگاهی

بخش پرسش و پاسخ

سفارش حل تمرینات کتابهای درسی دانشگاهی در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف پذیرفته می شود. برای ثبت سفارش بایستی از طریق ایمیل با بخش پشتیبانی سایت تماس بگیرید (ebookyab.com@gmail.com). در هنگام ثبت سفارش به نکات زیر توجه داشته باشید:

1 – سوال یا تمرین مورد نظر باید به زبان انگلیسی باشید. یعنی یا باید از تمرین مورد نظر اسکرین شات بگیرید و یا به زبان انگلیسی به صورت کامل و واضح روی کاغذ بنویسید و از آن عکس بگیرید. همچنین باید رشته تحصیلی که تمرین با آن مرتبط است و یا کتابی که تمرین از آن طرح میگردد، به صورت واضح مشخص گردد.

2 – جواب هر تمرین توسط متخصصین هر رشته و به زبان انگلیسی داده می شود.

3 – مدت زمان تقریبی پاسخگویی به هر تمرین حدود 1 الی 2 روز ساعت پس از ثبت نهایی سفارش می باشد (اکثر مواقع در 12 ساعت اولیه پاسخ داده می شود). سفارش زمانی نهایی می شود که پس از مکاتبه و یا صحبت با پشتیبانی سایت، هزینه اولیه پرداخت گردد.

4 – حداقل هزینه حل هر تمرین 16 هزار تومن می باشد و در صورت طولانی بودن پاسخ، هزینه افزایش می یابد.

5 – نصف هزینه سفارش به عنوان پیش پرداخت، پس از هماهنگی با واحد پشتیبانی بایستی پرداخت گردد.

6 (بسیار مهم ) – در صورتی که تا 4 روز بعد از ثبت نهایی سفارش، مسئله حل نگردد، در این صورت هزینه پرداخت شده، عینا عودت داده خواهد شد. توجه نمایید که قبل از  اتمام کامل 96 ساعت (4 روز) به هیچ امکان امکان عودت هزینه وجود ندارد.

7 (بسیار مهم) – پس از ثبت سفارش به هیچ عنوان امکان حذف یا ویرایش سوال وجود ندارد.

8 – در صورت اعتراض به جواب تمرین حل شده، نظر خودتون را به زبان انگلیسی برای ما ارسال نمایید. دقت نمایید که سایت ما تنها وظیفه انتقال نظر و کلام شما را به شخص حل کننده دارد. در صورت اعتراض و وارد بودن اعتراض یا جواب تصحیح خواهد گردید و یا سوال عودت داده خواهد شد (روال این کار تا یک هفته به طول می انجامد.)

9 – جهت پرداخت به این صفحه مراجعه کنید.

ایمیل پشتیبانی : ebookyab.com@gmail.com

تماس تلفنی با پشتیبان (تماس فقط از 9 صبح الی 11 شب و یا ارسال پیامک)

General, Organic and Biochemistry – Katherine Denniston, Joseph Topping

کتاب شیمی عمومی، آلی و بیوشیمی دنیستون – ویرایش نهم

General, Organic, and Biochemistry 9th Edition

نویسنده(گان): Katherine J. Denniston, Joseph J. Topping, Danae R. Quirk Dorr, Robert L. Caret

کتاب شیمی عمومی، آلی و بیوشیمی دنیستون

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 942
حجم فایل زیپ شده 153 مگابایت

***