دسته: جبر

Solution Manual for Abstract Algebra – David Dummit, Richard Foote

حل المسائل کتاب جبر مجرد دیوید دامیت و ریچارد فوت – ویرایش سوم

Solution Manual for Abstract Algebra – 3rd Edition

نویسنده(گان): David S. Dummit, Richard M. Foote

این مجموعه شامل دو حل المسائل برای ویرایش سوم می باشد که به صورت جداگانه به فروش می رسند.

حل المسائل کامل کتاب جبر مجرد دیوید دامیت و ریچارد فوت - ویرایش سوم

حل المسائل اول شامل حل همه تمرینات فصل های اول الی فصل دهم به همراه فصلهای AI و AII و فصل صفر از کتاب درسی ویرایش سوم (مجموعا شامل کلی زیر فصل – جمعا تعداد 1003 حل) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه حل تمرینات به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت حل المسائل اول متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد. نمونه رایگان این حل المسائل نیز در ادامه آورده شده است. در صورتی که نیاز به حل تمرینات بیشتری از این کتاب دارید (سایر فصلها نیز قایل تهیه می باشند) با ایمیل پشتیبانی سایت تماس بگیرید.

حل المسائل دوم تنها شامل تعداد بسیار کمی از مسائل ویرایش سوم رو شامل می شود.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل اول

مشاهده شماره مسائل حل شده در حل المسائل اول: پارت اول + پارت دومپارت سوم + پارت چهارم + پارت پنجم

مشخصات حل المسائل اول (کامل)

فرمتعکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده1003
حجم فایل زیپ شده263 مگابایت

مشخصات حل المسائل دوم (خیلی ناقص)

فرمتPDF
تعداد صفحات59
حجم فایل زیپ شده527 کیلوبایت

به جهت سهولت، حل المسائل اول در پنج قسمت برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل اول به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت جهت دریافت قسمت اول حل المسائل اول (شامل تمرینات فصل های AI و AII و صفرم و یکم — جمعا 184 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت قسمت دوم حل المسائل اول (شامل تمرینات فصل های دوم و سوم  – جمعا 202 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت قسمت سوم حل المسائل اول (شامل تمرینات از فصل های چهارم و پنجم – جمعا 222 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت قسمت چهارم حل المسائل اول (شامل تمرینات از فصل های ششم و هفتم – جمعا 219 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت قسمت پنجم حل المسائل اول (شامل تمرینات از فصل های هشتم، نهم و دهم – جمعا 178 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل اول به صورت یکجا (شامل کل تمرینات از فصلهای مذکور – جمعا 1003 تمرین )

***

پرداخت جهت دانلود حل المسائل دوم (حل ناقص)

Solution Manual for Topology – James Munkres

حل المسائل کتاب توپولوژی جیمز مانکرز (نسخه کلاسیک ویرایش دوم)

Solution Manual for Topology (Classic Version) – 2nd Edition

نویسنده(گان):James Munkres

حل المسائل کتاب توپولوژی جیمز مانکرز (نسخه کلاسیک ویرایش دوم)

این حل المسائل شامل حل مسائل همه فصل های اول الی فصل دوازدهم (مجموعا 12 فصل – جمعا تعداد 431 حل) از کتاب درسی ویرایش دوم می باشد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. از فصل 12 تنها یک تمرین حل شده است. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: پارت اول + پارت دوم + پارت سوم

مشخصات حل المسائل

فرمتعکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده431
حجم فایل زیپ شده109 مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در سه قسمت برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت قسمت اول حل المسائل (شامل تمرینات از ابتدای فصل یک الی آخر بخش 18 فصل دوم — جمعا 140 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت قسمت دوم حل المسائل (شامل تمرینات از ابتدای بخش 19ام فصل دوم الی  آخر بخش 32ام فصل چهارم – جمعا 146 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت قسمت سوم حل المسائل (شامل تمرینات بخش 33ام فصل چهارم الی  آخر کتاب – جمعا 145 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل 431 تمرین از کل کتاب )

Solution Manual for Abstract Algebra – Herstein

حل المسائل کتاب جبر مجرد هراشتاین – ویرایش اول و دوم

Solution manual for Abstract Algebra – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان): Israel N Herstein

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد که به صورت جداگانه به فروش می رسند.

حل المسائل ویرایش اول تنها جواب برخی مسائل را دارد.

حل المسائل ویرایش دوم شامل حل مسائل همه فصل های اول الی فصل ششم (مجموعا شش فصل و کلی زیر فصل – جمعا تعداد 639 حل) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. لیست تمرینان حل شده از ویرایش دوم در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه حل تمرینات ویرایش دوم به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت حل المسائل ویرایش دوم متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد. همچنین لازم به ذکر است که ویرایش دوم اشتراکات زیادی با ویرایش سوم کتاب درسی دارد (لااقل تا آخر فصل چهار تمریناتشان تقریبا یکسان می باشد). برای بررسی لطفا نمونه رایگان حل المسائل ویرایش دوم را بررسی بفرمایید.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش دوم

مشاهده شماره مسائل حل شده از ویرایش دوم: پارت اول + پارت دومپارت سومپارت چهارم

مشخصات حل المسائل ویرایش دوم

فرمتعکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده639
حجم فایل زیپ شده99 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش اول

فرمتPDF
تعداد صفحات66
حجم فایل زیپ شده36 مگابایت

به جهت سهولت، حل المسائل ویرایش دوم در چهار قسمت برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت جهت دریافت قسمت اول حل المسائل ویرایش دوم (شامل تمرینات فصل یک الی آخر زیربخش اول فصل دوم — جمعا 178 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت قسمت دوم حل المسائل ویرایش دوم (شامل تمرینات از ابتدای زیربخش دوم فصل دوم  الی آخر زیربخش هشتم فصل دوم – جمعا 169 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت قسمت سوم حل المسائل ویرایش دوم (شامل تمرینات از ابتدای زیربخش نهم فصل دوم  الی آخر زیربخش چهارم فصل چهار – جمعا 156 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت قسمت چهارم حل المسائل ویرایش دوم (شامل تمرینات از ابتدای زیربخش پنجم فصل چهار الی آخر زیربخش پنجم فصل شش – جمعا 136 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل ویرایش دوم به صورت یکجا (شامل کل تمرینات مذکور از ویرایش دوم – جمعا 639 تمرین )

***

پرداخت جهت دانلود حل المسائل ویرایش اول

Basic Abstract Algebra – Bhattacharya, Jain

کتاب جبر مجرد پانی بوشان باتاچاریا، سورندرکومار جین، ناگ پاول- ویرایش دوم

Basic Abstract Algebra – 2nd Edition

نویسنده(گان): P. B. Bhattacharya, S. K. Jain, S. R. Nagpaul

کتاب جبر مجرد پانی بوشان باتاچاریا، سورندرکومار جین، ناگ پاول

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات507
حجم فایل زیپ شده8.11 مگابایت

***

Solution Manual for Algebra – William McCallum, Eric Connally

حل المسائل کتاب جبر ویلیام مک کالوم و اریک کونالی – ویرایش دوم

Solution Manual for Algebra: Form and Function – 2nd Edition

نویسنده(گان): William G. McCallum, Eric Connally, Deborah Hughes-Hallett, Philip Cheifetz, Ann Davidian, Patti Frazer Lock, David Lovelock, Ellen Schmierer, Pat Shure, Carl Swenson, Elliot J. Ma

توضیح اینکه این حل المسائل، حل تمرینات فصول 1 تا 13 به همراه اپندیکسهای a، b، c، d، e، f، g را پوشش می دهد و راهنمای مدرسین را نیز دارا می باشد.

دانلود نمونه رایگان این حل المسائل

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات758
حجم فایل زیپ شده3.75 مگابایت

***

Algebra – William McCallum, Eric Connally

کتاب جبر ویلیام مک کالوم و اریک کونالی – ویرایش اول

Algebra: Form and Function – 1st Edition

نویسنده(گان): William G. McCallum, Eric Connally, Deborah Hughes-Hallett, Philip Cheifetz, Ann Davidian, Patti Frazer Lock, David Lovelock, Ellen Schmierer, Pat Shure, Carl Swenson, Elliot J. Ma

کتاب جبر ویلیام مک کالوم و اریک کونالی

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات576
حجم فایل زیپ شده6.60 مگابایت

***

Solution Manual for Trigonometry – Cynthia Young

حل المسائل کتاب مثلثات یانگ – ویرایش سوم

Solution Manual for Trigonometry – 3rd Edition

نویسنده(گان): Cynthia Y Young

دانلود نمونه رایگان این حل المسائل

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات1167
حجم فایل زیپ شده9.85 مگابایت

***

Solution Manual for Discrete Mathematics with Graph Theory – Edgar Goodaire, Michael Parmenter

حل المسائل کتاب ریاضیات گسسته با نظریه گراف ادگار گودایر و مایچل پارمنتر – ویرایش سوم

Solution Manual for Discrete Mathematics with Graph Theory – 3rd Edition

نویسنده(گان): Edgar G. Goodaire, Michael M. Parmenter

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات398
حجم فایل زیپ شده30 مگابایت

***

Applied Linear Algebra – Peter Olver, Chehrzad Shakiban

کتاب جبر خطی کاربردی پیتر اُلور و چهرزاد شکیبان – ویرایش اول و دوم

Applied Linear Algebra – 1st and 2nd Edition

نویسنده(گان):Peter J Olver, Chehrzad Shakiban

کتاب جبر خطی کاربردی پیتر اُلور و چهرزاد شکیبان

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمتPDF
تعداد صفحات702
حجم فایل زیپ شده7.6 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمتDJVU
تعداد صفحات736
حجم فایل زیپ شده7 مگابایت

***

Solution Manual for Elementary Linear Algebra – Lawrence Spence, Arnold Insel

حل المسائل کتاب جبر خطی مقدماتی لاورنس اسپنس، آرنولد اینسل و استفان فریدبرگ – ویرایش دوم

 Student Solution Manual for Elementary Linear Algebra: A Matrix Approach – 2nd Edition

نویسنده(گان): Lawrence E. Spence, Arnold J. Insel, Stephen H. Friedberg

Student Solution Manual for Elementary Linear Algebra - A Matrix Approach 2nd Ed - Lawrence E. Spence, Arnold J. Insel, Stephen H. Friedberg
مشخصات فایل

فرمتDJVU
تعداد صفحات201
حجم فایل زیپ شده5.75 مگابایت

***

Solution Manual for Linear Algebra – Steven Leon

حل المسائل کتاب جبر خطی و کاربردهای استیون لئون – ویرایش ششم، هفتم و هشتم

Solution Manual for Linear Algebra with Applications – 6th, 7th and 8th Edition

نویسنده(گان) : Steven Leon

توضیح اینکه این مجموعه شامل سه حل المسائل برای سه ویرایش ششم، هفتم و هشتم با مشخصات زیر می باشد:

مشخصات فایل ویراست هشتم

فرمتPDF
تعداد صفحات204
حجم فایل زیپ شده1.15 مگابایت

مشخصات فایل ویراست هفتم

فرمتPDF
تعداد صفحات179
حجم فایل زیپ شده0.6مگابایت

مشخصات فایل ویراست ششم

فرمتPDF
تعداد صفحات147
حجم فایل زیپ شده10مگابایت

***

Solution Manual for An Introduction to Mathematical Cryptography – Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر رمزنگاری ریاضیاتی جفری هاف اشتاین – ویرایش اول

Solution Manual for An Introduction to Mathematical Cryptography – 1st Edition

نویسنده(گان): Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher, Joseph H. Silverman

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات233
حجم فایل زیپ شده824 کیلوبایت

***

An Introduction to Mathematical Cryptography – Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher

کتاب مقدمه ای بر رمزنگاری ریاضیاتی جفری هاف اشتاین – ویرایش اول و دوم

An Introduction to Mathematical Cryptography – 1st and 2nd Edition

نویسنده(گان): Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher, Joseph H. Silverman

کتاب مقدمه ای بر رمزنگاری ریاضیاتی جفری هاف اشتاین

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمتPDF
تعداد صفحات549
حجم فایل زیپ شده3.95 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمتPDF
تعداد صفحات533
حجم فایل زیپ شده3.41 مگابایت

***

Abstract Algebra – David Dummit, Richard Foote

کتاب جبر مجرد دیوید دامیت و ریچارد فوت – ویرایش سوم

Abstract Algebra – 3rd Edition

نویسنده(گان): David S. Dummit, Richard M. Foote

کتاب جبر مجرد دیوید دامیت و ریچارد فوت

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات946
حجم فایل زیپ شده32.2 مگابایت

***

Linear Algebra – Steven Leon

کتاب جبر خطی و کاربردهای استیون لئون – ویرایش هشتم و نهم

Linear Algebra with Applications – 8th and 9th Edition

نویسنده(گان):Steven Leon

کتاب جبر خطی و کاربردهای استیون لئونLinear Algebra with Applications 8th ed - Steve Leon - 552pd3mb

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمتPDF
تعداد صفحات521
حجم فایل زیپ شده3.44 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمتPDF
تعداد صفحات552
حجم فایل زیپ شده3مگابایت

***

Solution Manual for Modern Algebra – John Durbin

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر جبر مدرن جان دوربین – ویرایش پنجم و ششم

Solution Manual for Modern Algebra: An Introduction – 6th Edition

نویسنده(گان): John R. Durbin

این مجموعه شامل دو حل المسائل یکی برای ویرایش ششم و دیگری برای ویرایش پنجم می باشد. این حل المسائل ها بیشتر تمرینات کتاب را پوشش می دهند.

دانلود فایل نمونه ویرایش ششم

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش ششم

فرمتPDF
تعداد صفحات73
حجم فایل زیپ شده387 کیلوبایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش پنجم

فرمتPDF
تعداد صفحات72
حجم فایل زیپ شده431 کیلوبایت

***

Solution Manual for Contemporary Abstract Algebra – Joseph Gallian

حل المسائل کتاب جبر مجرد جوزف گالیان – ویرایش هشتم

Solution Manual for Contemporary Abstract Algebra – 8th Edition

نویسنده(گان): Joseph Gallian

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات236
حجم فایل زیپ شده0.8 مگابایت

***

Modern Algebra – John Durbin

کتاب مقدمه ای بر جبر مدرن جان دوربین – ویرایش ششم

Modern Algebra: An Introduction – 6th Edition

نویسنده(گان): John R. Durbin

کتاب مقدمه ای بر جبر مدرن جان دوربین

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات350
حجم فایل زیپ شده11.7 مگابایت

***

Solution Manual for Trigonometry – Ron Larson

حل المسائل کتاب مثلثات ران لارسون – ویرایش نهم

Solution Manual for Trigonometry – 9th Edition

نویسنده(گان): Ron Larson

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات480
حجم فایل زیپ شده12.3 مگابایت

***