دسته: حساب دیفرانسیل و انتگرال

Solution Manual for Calculus With Analytic Geometry – Yusuf, Muhammad Amin

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال به همراه هندسه تحلیلی یوسف

Solution Manual for Calculus With Analytic Geometry

نویسنده(گان): S.M. Yusuf, Muhammad Amin

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات350
حجم فایل زیپ شده47.5 مگابایت

***

Solution Manual for Calculus: A Complete Course – Robert Adams, Christopher Essex

حل المسائل کتاب جامع حساب دیفرانسیل انتگرال رابرت الکزاندر آدامز – ویرایش ششم، هفتم، هشتم و نهم

Solution Manual for Calculus: a Complete Course – 6th, 7th, 8th and 9th Edition

نویسنده(گان): Robert A. Adams, Christopher Essex

حل المسائل کتاب جامع حساب دیفرانسیل انتگرال آدامز - ویرایش نهم

این مجموعه شامل چهار حل المسائل برای ویرایش های شش، هفت، هشت و نهم کتاب درسی می باشد.

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمتPDF
تعداد صفحات694
حجم فایل زیپ شده8.10 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمتPDF
تعداد صفحات712
حجم فایل زیپ شده17.35 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمتPDF
تعداد صفحات354
حجم فایل زیپ شده22 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمتPDF
تعداد صفحات673
حجم فایل زیپ شده7 مگابایت

***

 

Solution Manual for Calculus – Larry Goldstein, David Lay

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسل و انتگرال گلدشتاین – ویرایش سیزدهم

Solution Manual for Calculus & Its Applications – 13th Edition

نویسنده(گان): Larry J. Goldstein, David C. Lay, David I. Schneider, Nakhle H. Asmar

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسل و انتگرال گلدشتاین

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات375
حجم فایل زیپ شده14 مگابایت

***

Solution Manual for Differential Equation – James Brannan, William Boyce

حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل با مسائل مقادر مرزی جیمز برانان و ویلیام بویس – ویرایش دوم (نسخه بین المللی دانشجویی)

Solution Manual for Differential Equation with boundary value problems – 2nd Edition (International Student Version)

نویسنده(گان): James R. Brannan, William E. Boyce

حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل با مسائل مقادر مرزی جیمز برانان و ویلیام بویس

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول 1 الی 10 را به طور کامل پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات1076
حجم فایل زیپ شده23.6 مگابایت

***

Solution Manual for Vector Calculus – Miroslav Lovric

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال برداری میروسلاو لاوریچ

Solution Manual for Vector Calculus

نویسنده(گان): Miroslav Lovric

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال برداری میروسلاو لاوریچ

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول 1 الی 8 را به طور کامل شامل می شود.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات493
حجم فایل زیپ شده30.67 مگابایت

***

Calculus – Larry Goldstein, David Lay

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و کاربردهای گلداشتاین – ویرایش سیزدهم

Calculus & Its Applications – 13th Edition

نویسنده(گان): Larry J. Goldstein, David C. Lay, David I. Schneider, Nakhle H. Asmar

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و کاربردهای گلداشتاین

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات675
حجم فایل زیپ شده6.8 مگابایت

***

Solution Manual for Elements of the Differential and Integral Calculus – William Anthony Granville

حل المسائل کتاب مبانی حساب دیفرانسیل انتگرال گرانویل

Solution Manual for Elements of the Differential and Integral Calculus

نویسنده(گان): William Anthony Granville

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات216
حجم فایل زیپ شده16.7 مگابایت

***

Solution Manual for A First Look at Rigorous Probability Theory – Jeffrey Rosenthal

حل المسائل کتاب نظریه احتمالات دقیق جفری روزنتال – ویرایش دوم

Solution Manual for A First Look at Rigorous Probability Theory – 2nd Edition

نویسنده(گان): Jeffrey S. Rosenthal

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات89
حجم فایل زیپ شده0.51 مگابایت

***

 

A First Look at Rigorous Probability Theory – Jeffrey Rosenthal

کتاب نظریه احتمالات دقیق جفری روزنتال – ویرایش دوم

A First Look at Rigorous Probability Theory – 2nd Edition

نویسنده(گان): Jeffrey S. Rosenthal

کتاب نظریه احتمالات دقیق جفری روزنتال

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات237
حجم فایل زیپ شده2.75 مگابایت

***

 

Solution Manual for Fourier Transforms – Eric Hansen

حل المسائل کتاب اصول و کاربردهای تبدیل فوریه اریک هانسن

Solution Manual for Fourier Transforms: Principles and Applications

نویسنده(گان): Eric W. Hansen

فرمتPDF
تعداد صفحات277
حجم فایل زیپ شده15 مگابایت

***

Solution Manual for Calculus – George Thomas

حل المسائل ریاضی عمومی جورج توماس – ویراست یازدهم، دوازدهم و سیزدهم

Solution Manual for Calculus – 11th, 12th and 13th Edition

نویسنده(گان): George Thomas

کتاب ریاضیات توماس یکی از مهمترین مراجع برای درس ریاضیات عمومی رشته های مهندسی و پیش زمینه ریاضیات مهندسی می باشد که اکثر اسانید از روی این کتاب تدریس می نمایند . کتاب ریاضیات توماس با کیفیت بسیار عالی و با رسم شکل های رنگی و دقیق مفاهیم و فرمول های ریاضی را بطور گرافیکی برای دانشجویان توضیح می دهد.به نظر اینجانب این کتاب بهترین کتاب در نوع خود است که نه تنها در دانشگاه های ایران بلکه در خارج از کشور نیز تدریس می شود.

این مجموعه شامل سه حل المسائل برای ویرایش های 11، 12 و 13 کتاب می باشد.

حل المسائل ویرایش یازدهم و دوازدهم کامل می باشند. حل المسائل ویرایش سیزدهم تنها سوالات فصل دهم به بعد را شامل می شود.

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش سیزدهم

فرمتPDF
تعداد صفحات562
حجم فایل زیپ شده22.6 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش دوازدهم

فرمتPDF
تعداد صفحات1013
حجم فایل زیپ شده99.8 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش بازدهم

فرمتPDF
تعداد صفحات1057
حجم فایل زیپ شده38.8 مگابایت

***

Solution Manual for Calculus – Deborah Hughes-Hallett, Andrew Gleason

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال Hughes-Hallett یک و چند متغیره – ویرایش ششم و هفتم

Solution Manual for Calculus: Single and Multivariable – 6th and 7th Edition

نویسنده(گان): Deborah Hughes-Hallett, Andrew M. Gleason, William G. McCallum, Eric Connally

این مجموعه شامل دو حل المسائل برای ویرایش های ششم و هفتم کتاب درسی می باشد.  حل ال مسائل ویرایش هفتم فصل های 1 تا 21 کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش هفتم

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمتPDF
تعداد صفحات2148
حجم فایل زیپ شده22 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمتPDF
تعداد صفحات1879
حجم فایل زیپ شده22 مگابایت

***

Fourier Transforms – Eric Hansen

کتاب اصول و کاربردهای تبدیل فوریه اریک هانسن

Fourier Transforms: Principles and Applications

نویسنده(گان): Eric W. Hansen

کتاب اصول و کاربردهای تبدیل فوریه اریک هانسن

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات774
حجم فایل زیپ شده7.3 مگابایت

***

Solution Manual for The Calculus – Louis Leithold

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال (ریاضی عمومی) لوئیس لیتهلد

Solution Manual for The Calculus

نویسنده(گان): Louis Leithold

این که این حل المسائل دقیقا منطبق بر کدام ویرایش است، نامشخص می باشد.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات954
حجم فایل زیپ شده63.3 مگابایت

***

Solution Manual for Functions of One Complex Variable – John Conway

حل المسائل کتاب توابع با یک متغیر مختلط جان کانوی – جلد اول – ویرایش دوم

Solution Manual Functions of one Complex Variable Vol I – 2nd Edition

نویسنده(گان): John B. Conway

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات164
حجم فایل زیپ شده886 کیلوبایت

***

Functions of One Complex Variable – John Conway

کتاب توابع با یک متغیر مختلط جان کانوی – جلد اول  – ویرایش دوم

Functions of one Complex Variable Vol I – 2nd Edition

نویسنده(گان): John B. Conway

کتاب توابع با یک متغیر مختلط جان کانوی

مشخصات فایل

فرمتDJVU
تعداد صفحات324
حجم فایل زیپ شده2.29 مگابایت

***

تهیه حل المسائل

لیست زیر برگرفته از لیست یکی سری فروشندگان خارجی می باشد و قابل تهیه می باشند. چناچه حل المسائل مورد نظرتان را در این صفحه می بینید و مایل به تهیه آن هستید با ما تماس بگیرید. البته لازم به ذکر است که بسیاری (بالای 90درصد) از این حل المسائل ها با قیمت ناچیزی در همین سایت موجود می باشد. برای جستجو در این صفحه از گزینه “find” مرورگر و یا از کلید “Cntrol+F” کیبورد استفاده نمایید.

نشانی ایمیل پشتیبانی: ebookyab.com@gmail.com

برای تماس از طریق تلگرام روی آیکون کلیک نمایید:

Solution Manual for Linear Algebra and Its Applications – Gilbert Strang

حل المسائل کتاب جبر خطی و کاربردهای گیلبرت استرانگ – ویرایش سوم

Solution Manual for Linear Algebra and Its Applications – 3rd Edition

نویسنده(گان): Gilbert Strang

این مجموعه شامل حل اکثر مسایل فصل 1 الی آخر فصل 8 (مجموعا 8 فصل و تعداد 654 حل) می باشد. این مجموعه تمرینات آخر بخش ها “Problem Set” و آخر فصل ها “Review Exercises” ها را پوشش می دهد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات وجود نداشته باشد. برای حل هر تمرین یک فایل وجود دارد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایلها به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) و یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

لیست تمرینات حل شده : بخش اول    بخش دوم

مشخصات فایل

فرمتعکس (JPG) و پی دی اف (PDF)
تعداد تمرینات حل شده654
حجم فایل زیپ شده188 مگابایت

به جهت سهولت دانشجویان، فایل در دو بخش برای فروش قرار گرفته است. البته کل مجموعه فوق به صورت یکجا نیز به فروش گذاشته شده است.

***

بخش اول حل المسائل: حل تمرینات فصل اول الی آخر فصل سوم (جمعا تعداد 335 تمرین)

***

بخش دوم حل المسائل: حل تمرینات فصل چهارم الی آخر فصل هشتم (جمعا تعداد 319 تمرین)

***

کل حل المسائل به صورت یکجا: حل تمرینات فصل اول الی آخر فصل هشتم (جمعا تعداد 654 تمرین)

Solution Manual for Measures, Integrals and Martingales – René Schilling

حل المسائل کتاب محاسبات، انتگرال ها و مارتینگال های رنه اسچیلینگ – ویرایش اول و دوم

Solution Manual for Measures, Integrals and Martingales – 1st and 2nd Edition

نویسنده(گان): René L. Schilling

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمتPDF
تعداد صفحات336
حجم فایل زیپ شده2.98 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمتPDF
تعداد صفحات238
حجم فایل زیپ شده1.21 مگابایت

***

Measures, Integrals and Martingales – René Schilling

کتاب محاسبات، انتگرال ها و مارتینگال های رنه اسچیلینگ  – ویرایش اول

Measures, Integrals and Martingales – 1st Edition

نویسنده(گان): René L. Schilling

کتاب محاسبات، انتگرال ها و مارتینگال های رنه اسچیلینگ

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات395
حجم فایل زیپ شده1.97 مگابایت

***