دسته: معادلات دیفرانسیل

Solution Manual for Introduction to Partial Differential Equations – Peter Olver

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل جزئی پیتر اولور

Solution Manual for Introduction to Partial Differential Equations

نویسنده(گان): Peter J. Olver

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل جزئی پیتر اولور

توضیح اینکه این حل المسائل کامل نمی باشد و تنها شامل حل تمرینات منتخب می باشد.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات63
حجم فایل زیپ شده711 کیلوبایت

***

Solution Manual for Applied Partial Differential Equations – Richard Haberman

حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل جزئی کاربردی ریچارد هابرمن – ویرایش چهارم

Solution Manual for Applied Partial Differential Equations – 4th Edition

نویسنده(گان): Richard Haberman

این مجموعه شامل دو حل المسائل برای ویرایش چهارم می باشد که به صورت جداگانه به فروش می رسند.

حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل جزئی کاربردی ریچارد هابرمن - ویرایش چهارم

حل المسائل اول شامل حل همه تمرینات فصل های اول الی فصل چهاردهم از کتاب درسی ویرایش چهارم (مجموعا چهارده فصل و کلی زیر فصل – جمعا تعداد 734 حل) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه حل تمرینات به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت حل المسائل اول متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد. نمونه رایگان این حل المسائل نیز در ادامه آورده شده است.

حل المسائل دوم تنها شامل تعداد بسیار کمی از مسائل ویرایش چهارم رو شامل می شود.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل اول

مشاهده شماره مسائل حل شده در حل المسائل اول: پارت اول + پارت دومپارت سومپارت چهارم

مشخصات حل المسائل اول (کامل)

فرمتعکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده734
حجم فایل زیپ شده300 مگابایت

مشخصات حل المسائل دوم (خیلی ناقص)

فرمتPDF
تعداد صفحات87
حجم فایل زیپ شده0.7 مگابایت

به جهت سهولت، حل المسائل اول در چهار قسمت برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل اول به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت جهت دریافت قسمت اول حل المسائل اول (شامل تمرینات از فصل یک الی آخر فصل چهارم — جمعا 168 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت قسمت دوم حل المسائل اول (شامل تمرینات از فصل پنجم الی آخر فصل هفتم  – جمعا 181 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت قسمت سوم حل المسائل اول (شامل تمرینات از فصل هشتم الی آخر فصل دهم – جمعا 186 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت قسمت چهارم حل المسائل اول (شامل تمرینات از فصل یازدهم الی آخر فصل چهاردهم – جمعا 199 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل اول به صورت یکجا (شامل کل تمرینات فصل 1 الی 14 – جمعا 734 تمرین )

***

پرداخت جهت دانلود حل المسائل دوم (حل ناقص)

Differential Equations – James Brannan, William Boyce

کتاب معادلات دیفرانسیل جیمز برانان و ویلیام بویس – ویرایش دوم

Differential Equations: An Introduction to modern Methods and Applications – 2nd Edition

نویسنده(گان):James R. Brannan, William E. Boyce

کتاب معادلات دیفرانسیل جیمز برانان و ویلیام بویس

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات717
حجم فایل زیپ شده10.4 مگابایت

***

Solution Manual for Elements of the Differential and Integral Calculus – William Anthony Granville

حل المسائل کتاب مبانی حساب دیفرانسیل انتگرال گرانویل

Solution Manual for Elements of the Differential and Integral Calculus

نویسنده(گان): William Anthony Granville

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات216
حجم فایل زیپ شده16.7 مگابایت

***

Differential Equations with Boundary-Value Problems – Dennis Zill

کتاب معادلات دیفرانسیل به همراه معادلات مقدار مرزی دنیس زیل  – ویرایش هفتم و هشتم

Differential Equations with Boundary-Value Problems – 7th and 8th Edition 

نویسندگان ویرایش هشتم : Dennis G. Zill, Warren S Wright

نویسندگان ویرایش هفتم : Dennis G. Zill, Michael R. Cullen

کتاب معادلات دیفرانسیل به همراه معادلات مقدار مرزی دنیس زیل

توضیح اینکه این مجموعه شامل دو کتاب می باشد، یکی برای ویرایش هفتم، یکی برای ویرایش هشتم.

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمتPDF
تعداد صفحات673
حجم فایل زیپ شده12.4 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمتPDF
تعداد صفحات613
حجم فایل زیپ شده4.17 مگابایت

***

Introduction to Partial Differential Equations – Peter Olver

کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل جزئی پیتر اولور

Introduction to Partial Differential Equations

نویسنده(گان): Peter J. Olver

کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل جزئی پیتر اولور

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات652
حجم فایل زیپ شده7.55 مگابایت

***

 

Solution Manual for Fundamentals of Differential Equations – Kent Nagle, Edward Saff

حل المسائل کتاب مبانی معادلات دیفرانسیل کنت ناگل و ادوارد ساف – ویرایش ششم و هفتم

Solution Manual for Fundamentals of Differential Equations – 6th and 7th Edition

نویسنده(گان): R. Kent Nagle, Edward B. Saff, Arthur David Snider

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد. یکی برای ویرایش ششم و دیگری برای ویرایش هفتم. حل المسائل ویرایش ششم تنها جواب نهایی مسائل فرد را دارد.

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمتPDF
تعداد صفحات323
حجم فایل زیپ شده2 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمتPDF
تعداد صفحات121
حجم فایل زیپ شده1.30 مگابایت

***

Solution Manual for Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems – William Boyce, Richard DiPrima

حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی دیپریما و بویس به زبان فارسی – ویرایش یازدهم، هشتم، هفتم و ششم

Solution Manual for Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems – 6th, 7th, 8th and 11th Edition

نویسنده(گان): William E. Boyce, Richard C. DiPrima, Douglas B. Meade

dipermaaaaaaa

این مجموعه شامل چهار حل المسائل (برای ویرایش های یازدهم، هشتم، هفتم و ششم) می باشد. حل المسائل ویرایش ششم به زبان فارسی می باشد. سه حل المسائل دیگر به زبان انگلیسی هستند: یکی برای ویرایش هفتم و یکی برای ویرایش هشتم و آخری برای ویرایش یازدهم.  حل المسائل ویرایش یازدهم به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد و همه یازده فصل کتاب را به طور کامل پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش یازدهم

مشخصات حل المسائل ویزایش یازدهم

فرمتPDF
تعداد صفحات1250
حجم فایل زیپ شده86.1 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم

فرمتPDF
تعداد صفحات710
حجم فایل زیپ شده4مگابایت

مشخصات حل المسائل ویراست هفتم

فرمتPDF
تعداد صفحات756
حجم فایل زیپ شده4مگابایت

مشخصات حل المسائل فارسی ویراست ششم

فرمتPDF
تعداد صفحات440
حجم فایل زیپ شده12.1 مگابایت

***

 

Solution Manual For Differential Equations With Boundary-Value Problem – Dennis Zill, Micheal Cullen

حل المسائل کتاب معادلات دیفراسیل به همراه مسائل مقدار مرزی دنیس زیل – ویرایش سوم و هفتم

Solution Manual For Differential Equations With Boundary Value Problem – 3rd and 7th Edition

نویسنده(گان): Dennis G. Zill, Micheal R. Cullen

توضیح اینکه این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد، یکی برای ویرایش هفتم و دیگری برای ویرایش سوم. حل ال مسائل ویرایش هفتم ناقص می باشد و فصلهای 1 الی 9 کتاب درسی را پوشش می دهد.

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش هفتم

فرمتPDF
تعداد صفحات509
حجم فایل زیپ شده19 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات400
حجم فایل زیپ شده4.1 مگابایت

***

تهیه حل المسائل

لیست زیر برگرفته از لیست یکی سری فروشندگان خارجی می باشد و قابل تهیه می باشند. چناچه حل المسائل مورد نظرتان را در این صفحه می بینید و مایل به تهیه آن هستید با ما تماس بگیرید.

نشانی ایمیل پشتیبانی: ebookyab.com@gmail.com

برای تماس از طریق تلگرام روی آیکون کلیک نمایید:

Linear Partial Differential Equations for Scientists and Engineers – Tyn Myint-U, Lokenath Debnath

کتاب معادلات دیفرانسیل جزئی خطی برای مهندسین و دانشمندان تین مینت یو – ویرایش چهارم

Linear Partial Differential Equations for Scientists and Engineers – Fourth Edition

نویسنده(گان): Tyn Myint-U, Lokenath Debnath

کتاب معادلات دیفرانسیل جزئی خطی برای مهندسین و دانشمندان تین مینت یو

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات663
حجم فایل زیپ شده7.24 مگابایت

***

Solution Manual for Measures, Integrals and Martingales – René Schilling

حل المسائل کتاب محاسبات، انتگرال ها و مارتینگال های رنه اسچیلینگ – ویرایش اول و دوم

Solution Manual for Measures, Integrals and Martingales – 1st and 2nd Edition

نویسنده(گان): René L. Schilling

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمتPDF
تعداد صفحات336
حجم فایل زیپ شده2.98 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمتPDF
تعداد صفحات238
حجم فایل زیپ شده1.21 مگابایت

***

Measures, Integrals and Martingales – René Schilling

کتاب محاسبات، انتگرال ها و مارتینگال های رنه اسچیلینگ  – ویرایش اول

Measures, Integrals and Martingales – 1st Edition

نویسنده(گان): René L. Schilling

کتاب محاسبات، انتگرال ها و مارتینگال های رنه اسچیلینگ

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات395
حجم فایل زیپ شده1.97 مگابایت

***

Solution Manual for Differential Equations and Linear Algebra – Gilbert Strang

حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل و جبر خطی گیلبرت استرانگ

Solution Manual for Differential Equations and Linear Algebra

نویسنده(گان): Gilbert Strang

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات263
حجم فایل زیپ شده1.29 مگابایت

***

سفارش حل تمرینات کتاب های دانشگاهی

بخش پرسش و پاسخ

سفارش حل تمرینات کتابهای درسی دانشگاهی در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف پذیرفته می شود. برای ثبت سفارش بایستی از طریق ایمیل با بخش پشتیبانی سایت تماس بگیرید (ebookyab.com@gmail.com). در هنگام ثبت سفارش به نکات زیر توجه داشته باشید:

1 – سوال یا تمرین مورد نظر باید به زبان انگلیسی باشید. یعنی یا باید از تمرین مورد نظر اسکرین شات بگیرید و یا به زبان انگلیسی به صورت کامل و واضح روی کاغذ بنویسید و از آن عکس بگیرید. همچنین باید رشته تحصیلی که تمرین با آن مرتبط است و یا کتابی که تمرین از آن طرح میگردد، به صورت واضح مشخص گردد.

2 – جواب هر تمرین توسط متخصصین هر رشته و به زبان انگلیسی داده می شود.

3 – مدت زمان تقریبی پاسخگویی به هر تمرین حدود 1 الی 2 روز ساعت پس از ثبت نهایی سفارش می باشد (اکثر مواقع در 12 ساعت اولیه پاسخ داده می شود). سفارش زمانی نهایی می شود که پس از مکاتبه و یا صحبت با پشتیبانی سایت، هزینه اولیه پرداخت گردد.

4 – حداقل هزینه حل هر تمرین 16 هزار تومن می باشد و در صورت طولانی بودن پاسخ، هزینه افزایش می یابد.

5 – نصف هزینه سفارش به عنوان پیش پرداخت، پس از هماهنگی با واحد پشتیبانی بایستی پرداخت گردد.

6 (بسیار مهم ) – در صورتی که تا 4 روز بعد از ثبت نهایی سفارش، مسئله حل نگردد، در این صورت هزینه پرداخت شده، عینا عودت داده خواهد شد. توجه نمایید که قبل از  اتمام کامل 96 ساعت (4 روز) به هیچ امکان امکان عودت هزینه وجود ندارد.

7 (بسیار مهم) – پس از ثبت سفارش به هیچ عنوان امکان حذف یا ویرایش سوال وجود ندارد.

8 – در صورت اعتراض به جواب تمرین حل شده، نظر خودتون را به زبان انگلیسی برای ما ارسال نمایید. دقت نمایید که سایت ما تنها وظیفه انتقال نظر و کلام شما را به شخص حل کننده دارد. در صورت اعتراض و وارد بودن اعتراض یا جواب تصحیح خواهد گردید و یا سوال عودت داده خواهد شد (روال این کار تا یک هفته به طول می انجامد.)

9 – جهت پرداخت به این صفحه مراجعه کنید.

ایمیل پشتیبانی : ebookyab.com@gmail.com

تماس تلفنی با پشتیبان (تماس فقط از 9 صبح الی 11 شب و یا ارسال پیامک)

Solution Manual for Introduction to Differential Equations – Stephen Campbell, Richard Haberman

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل به همراه سیستم های دینامیکی استفان کمپل و ریچارد هابرمن

Solution Manual for Introduction to Differential Equations with Dynamical Systems

نویسنده(گان): Stephen L. Campbell, Richard Haberman

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات190
حجم فایل زیپ شده3.63 مگابایت

***

Introduction to Differential Equations – Stephen Campbell, Richard Haberman

کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل به همراه سیستم های دینامیکی استفان کمپل و ریچارد هابرمن

Introduction to Differential Equations with Dynamical Systems

نویسنده(گان): Stephen L. Campbell, Richard Haberman

کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل به همراه سیستم های دینامیکی استفان کمپل و ریچارد هابرمن

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات445
حجم فایل زیپ شده3.44 مگابایت

***

حل المسائل های جدید

حل المسائل کتابهایی که در ادامه لیست شده اند، فعلا در سایت وجود ندارند ولی در صورت درخواست به سایت اضافه خواهند شد. در صورتی که مایل به دریافت آنها هستید با بخش پشتیبانی (ebookyab.com@gmail.com) تماس بگیرید.

برای مشاهده لیست کتاب ها به ادامه مطلب مراجعه کنید

Solution Manual for Partial Differential Equations – Walter Strauss

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل جزئی والتر استراس – ویرایش دوم

Solution Manual for Partial Differential Equations, An Introduction 2nd ed

نویسنده(گان): Walter A. Strauss

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات225
حجم فایل زیپ شده26.4 مگابایت

***

Partial Differential Equations – Walter Strauss

کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل جزئی والتر استراس – ویرایش دوم

Partial Differential Equations, An Introduction: 2nd ed

نویسنده(گان): Walter A. Strauss

کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل جزئی والتر استراس

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات466
حجم فایل زیپ شده2.3 مگابایت

***