دسته: آنالیز

Solution Manual for Fundamentals of Finite Element Analysis – David Hutton

حل المسائل و جواب سوالات کتاب مبانی تحلیل اجزاء محدود دیوید هاتن

Fundamentals of Finite Element Analysis

نویسنده(گان): David V. Hutton, David Hutton

حل تمرین اجزای محدود Hutton

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و دستنویس می باشد. همچنین این محصول تمرینات فصلهای 2 الی 10 کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

دانلود نمونه رایگان 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 271
حجم فایل زیپ شده 4.27 مگابایت

***

Solution Manual for A Friendly Introduction to Numerical Analysis – Brian Bradie

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر آنالیز عددی برایان بردی

Solution Manual for A Friendly Introduction to Numerical Analysis

نویسنده(گان): Brian Bradie

حل المسائل آنالیز عددی Bradie

این حل المسائل، فصل های 1 تا 6 کتاب درسی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 687
حجم فایل زیپ شده 6.06 مگابایت

***

Solution Manual for Applied Optimization – Ross Baldick

حل المسائل کتاب بهینه سازی کاربردی: فرمول بندی و الگوریتم ها برای مهندسی سیستم های راس بالدیک

Solution Manual for Applied Optimization: Formulation and Algorithms for Engineering Systems

نویسنده(گان): Ross Baldick

حل المسائل بهینه سازی کاربردی Baldick

این حل المسائل فصل های 2 تا 20 کتاب درسی را پوشش می دهد. این حل المسائل به رغم داشتن 474 صفحه، کامل نمی باشد و تنها جواب مسائل منتخب را دارا می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 474
حجم فایل زیپ شده  1.99 مگابایت

***

Applied Optimization – Ross Baldick

کتاب بهینه سازی کاربردی راس بالدیک – فرمول بندی و الگوریتم ها برای مهندسی سیستم ها

Applied Optimization: Formulation and Algorithms for Engineering Systems

نویسنده(گان): Ross Baldick

کتاب بهینه سازی کاربردی Baldick

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 787
حجم فایل زیپ شده 4.41 مگابایت

***

Methods of Real Analysis – Richard Goldberg

کتاب روش های آنالیر حقیقی ریچارد گلدبرگ – ویرایش دوم

Methods of Real Analysis – 2nd Edition

نویسنده(گان): Richard R. Goldberg

کتاب روش های آنالیر حقیقی Goldberg

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات 410
حجم فایل زیپ شده 3.18 مگابایت

***

Solution Manual for A Basis Theory Primer – Christopher Heil

حل المسائل کتاب مقدمات نظریه پایه (نظریه پرایمر) کریستوفر هیل – ویرایش مبسوط

Solution Manual for A Basis Theory Primer – Expanded Edition

نویسنده(گان): Christopher Heil

حل المسائل کتاب A Basis Theory Primer کریستوفر هیل

این حل المسائل، جواب تمرینات فصل های 1 تا 14 و اپندیکس B را شامل می شود.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 284
حجم فایل زیپ شده 1.32 مگابایت

***

A Basis Theory Primer – Christopher Heil

کتاب مقدمات نظریه پایه (نظریه پرایمر) کریستوفر هیل – ویرایش توسعه یافته

A Basis Theory Primer – Expanded Edition

نویسنده(گان): Christopher Heil

کتاب A Basis Theory Primer کریستوفر هیل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 563
حجم فایل زیپ شده 4.09 مگابایت

***

Frames and Bases – Ole Christensen

کتاب چارچوب ها و پایه ها اوله چریستنسن

Frames and Bases: An Introductory Course

نویسنده(گان): Ole Christensen

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 326
حجم فایل زیپ شده 2.33 مگابایت

***

Scientific Computing – Michael Heath

کتاب محاسبات کامپیوتری مایکل هیت – ویرایش دوم

Scientific Computing: An Introductory Survey Revised – 2nd edition

نویسنده(گان): Michael T. Heath

کتاب محاسبات کامپیوتری Heath

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 590
حجم فایل زیپ شده 3.20 مگابایت

***

Optimization Models – Giuseppe Calafiore, Laurent El Ghaoui

کتاب مدلهای بهینه سازی کالافیوره – ویرایش اول

Optimization Models – 1st Edition

نویسنده(گان): Giuseppe C. Calafiore, Laurent El Ghaoui

کتاب مدلهای بهینه سازی Calafiore و El Ghaoui

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 633
حجم فایل زیپ شده 14.3 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Real Analysis – Robert Bartle, Donald Sherbert

حل المسائل اصول آنالیز حقیقی رابرت گاردنر بارتل – ویرایش چهارم

Solution Manual for Introduction to Real Analysis Fourth Edition

نویسنده(گان): Robert G. Bartle, Donald R. Sherbert

حل المسائل آنالیز حقیقی بارتل

این محصول تمرینات فصل 1 تا 11 کتاب درسی ویرایش چهارم را پوشش میدهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 108
حجم فایل زیپ شده 655 کیلوبایت

***

Solution Manual for Boundary Value Problems – David Powers

حل المسائل کتاب مسائل مقدار مرزی و معادلات دیفرانسل جزئی دیوید پاورز – ویرایش پنجم

Solution Manual for Boundary Value Problems: and Partial Differential Equations – 5th Edition

نویسنده(گان): David L. Powers

حل المسائل مسائل مقدار مرزی و معادلات دیفرانسل جزئی دیوید پاورز

این حل المسائل همه فصل های کتاب درسی ویرایش پنجم (فصل های 0 تا 7) را پوشش می دهد. فقط مسایل فرد را شامل می شود.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 164
حجم فایل زیپ شده 13.1 مگابایت

***

Boundary Value Problems – David Powers

کتاب مسائل مقدار مرزی و معادلات دیفرانسل جزئی دیوید پاورز – ویرایش پنجم

Boundary Value Problems: and Partial Differential Equations – 5th Edition

نویسنده(گان): David L. Powers

کتاب مسائل مقدار مرزی دیوید پاورز

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 514
حجم فایل زیپ شده 2.38 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Finite Element Analysis and Design – Nam-Ho Kim, Bhavani V. Sankar

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر تحلیل و طراحی روش اجزای محدود نام هو کیم و باوانی سانکار

Solution Manual for Introduction to Finite Element Analysis and Design

نویسنده(گان): Nam-Ho Kim and Bhavani V. Sankar

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر تحلیل و طراحی روش اجزای محدود Nam-Ho Kim

دانلود نمونه رایگان

توضیح اینکه این حل المسائل تمرینات کل فصل های 0 الی 8 کتاب درسی را شامل می شود.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 397
حجم فایل زیپ شده 3.69 مگابایت

***

Introduction to Finite Element Analysis and Design – Nam-Ho Kim, Bhavani Sankar

کتاب مقدمه ای بر تحلیل و طراحی روش اجزای محدود نام هو کیم و باوانی سانکار – ویرایش اول و دوم

Introduction to Finite Element Analysis and Design – 1st and 2nd Edition

نویسنده(گان): Nam-Ho Kim, Bhavani V. Sankar, Ashok V. Kumar

کتاب روش اجزای محدود نام هو کیم و سانکار ویرایش دوم

کتاب تحلیل و طراحی روش اجزای محدود نام هو کیم و سانکار ویرایش اول

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 873
حجم فایل زیپ شده 42.8 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 419
حجم فایل زیپ شده 66 مگابایت

***

Numerical Analysis – Richard Burden, Douglas Faires

کتاب آنالیز عددی ریچارد بوردن – ویرایش هشتم، نهم و دهم

Numerical Analysis – 8th, 9th and 10th Edition

نویسنده(گان): Richard L. Burden, J. Douglas Faires, Annette M. Burden

کتاب آنالیز عددی ریچارد بوردن - ویرایش دهم

کتاب آنالیز عددی بوردن

این مجموعه شامل سه نسخه از کتاب برای ویرایش های هشتم، نهم و دهم می باشد.

مشخصات فایل ویراست دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 918
حجم فایل زیپ شده 129 مگابایت

مشخصات فایل ویراست نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 895
حجم فایل زیپ شده 12 مگابایت

مشخصات فایل ویراست هشتم

فرمت DJVU
تعداد صفحات 867
حجم فایل زیپ شده 10.4 مگابایت

***

Solution Manual for Numerical Analysis – Richard Burden, Douglas Faires

حل المسائل کتاب آنالیز عددی ریچارد بوردن – ویرایش هشتم و دهم

Solution Manual for Numerical Analysis – 8th and 10th Edition

نویسنده(گان): Richard L. Burden, J. Douglas Faires, Annette M. Burden

حل المسائل های ویرایش دهم و هشتم به صورت جداگانه به فروش می رسند.

حل المسائل کتاب آنالیز عددی ریچارد بوردن ویرایش دهم

حل المسائل ویرایش دهم شامل حل همه تمرینات فصل های اول الی فصل دوازدهم (مجموعا 12 فصل و جمعا تعداد 1398حل) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. این مجموعه هر دوی تمرینات (Exercises) و پرسشها (Discussion Questions) را پوشش می دهد. به جهت آنکه جهت تهیه حل تمرینات به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت حل المسائل اول متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد. نمونه رایگان این حل المسائل نیز در ادامه آورده شده است.

حل المسائل ویرایش هشتم تنها شامل برخی از مسائل کتاب درسی می شود.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش دهم

مشاهده شماره مسائل حل شده از ویرایش دهم: فصلهای اول و دوم + فصل سومفصل چهارم + فصل پنجم + فصل ششم + فصل هفتمفصل هشتم + فصل نهم + فصلهای دهم، یازدهم و دوازدم

مشخصات حل المسائل ویرایش دهم

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده 1398
حجم فایل زیپ شده 1024 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 298
حجم فایل زیپ شده 8 مگابایت

به جهت سهولت، حل المسائل ویرایش دهم در 9 قسمت برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل ویرایش دهم به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای اول و دوم از کتاب ویرایش دهم (جمعا 220 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل سوم از کتاب ویرایش دهم (جمعا 124 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل چهارم از کتاب ویرایش دهم (جمعا 195 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل پنجم از کتاب ویرایش دهم (جمعا 174 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل ششم از کتاب ویرایش دهم (جمعا 152 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل هفتم از کتاب ویرایش دهم (جمعا 123 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل هشتم از کتاب ویرایش دهم (جمعا 104 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل نهم از کتاب ویرایش دهم (جمعا 120 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای دهم، یازدهم و دوازدهم از کتاب ویرایش دهم (جمعا 186 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل ویرایش دهم به صورت یکجا (شامل کل 1398 تمرین)

***

پرداخت جهت دانلود حل المسائل ویرایش هشتم

Solution Manual for Introduction to Partial Differential Equations – Peter Olver

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل جزئی پیتر اولور

Solution Manual for Introduction to Partial Differential Equations

نویسنده(گان): Peter J. Olver

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل جزئی پیتر اولور

توضیح اینکه این حل المسائل کامل نمی باشد و تنها شامل حل تمرینات منتخب می باشد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 63
حجم فایل زیپ شده 711 کیلوبایت

***

Solution Manual for Mathematical Modeling – Mark Meerschaert

حل المسائل کتاب مدل سازی ریاضیاتی Meerschaert – ویرایش چهارم

Solution Manual for Mathematical Modeling – 4th Edition

نویسنده(گان): Mark M. Meerschaert

حل المسائل کتاب مدل سازی ریاضیاتی Meerschaert - ویرایش چهارم

این حل المسائل، جواب تمرینات همه فصول کتاب درسی را شامل می شود و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 375
حجم فایل زیپ شده 3.93 مگابایت

***

Real Mathematical Analysis – Charles Chapman Pugh

کتاب آنالیز ریاضیات حقیقی چاپمن پاگ

Real Mathematical Analysis

نویسنده(گان): Charles Chapman Pugh

کتاب آنالیز ریاضیات حقیقی چاپمن پاگ

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 227
حجم فایل زیپ شده 5.9 مگابایت

***