دسته: آنالیز

Solution Manual for Boundary Value Problems – David Powers

حل المسائل کتاب مسائل مقدار مرزی و معادلات دیفرانسل جزئی دیوید پاورز – ویرایش پنجم

Solution Manual for Boundary Value Problems: and Partial Differential Equations – 5th Edition

نویسنده(گان): David L. Powers

حل المسائل مسائل مقدار مرزی و معادلات دیفرانسل جزئی دیوید پاورز

این حل المسائل همه فصل های کتاب درسی ویرایش پنجم (فصل های 0 تا 7) را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 164
حجم فایل زیپ شده 13.1 مگابایت

***

Boundary Value Problems – David Powers

کتاب مسائل مقدار مرزی و معادلات دیفرانسل جزئی دیوید پاورز – ویرایش پنجم

Boundary Value Problems: and Partial Differential Equations – 5th Edition

نویسنده(گان): David L. Powers

کتاب مسائل مقدار مرزی دیوید پاورز

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 514
حجم فایل زیپ شده 2.38 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Finite Element Analysis and Design – Nam-Ho Kim, Bhavani V. Sankar

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر تحلیل و طراحی روش اجزای محدود نام هو کیم و باوانی سانکار

Solution Manual for Introduction to Finite Element Analysis and Design

نویسنده(گان): Nam-Ho Kim and Bhavani V. Sankar

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر تحلیل و طراحی روش اجزای محدود Nam-Ho Kim

دانلود نمونه رایگان

توضیح اینکه این حل المسائل تمرینات کل فصل های 0 الی 8 کتاب درسی را شامل می شود.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 397
حجم فایل زیپ شده 3.69 مگابایت

***

Introduction to Finite Element Analysis and Design – Nam-Ho Kim, Bhavani Sankar

کتاب مقدمه ای بر تحلیل و طراحی روش اجزای محدود نام هو کیم و باوانی سانکار – ویرایش اول و دوم

Introduction to Finite Element Analysis and Design – 1st and 2nd Edition

نویسنده(گان): Nam-Ho Kim, Bhavani V. Sankar, Ashok V. Kumar

کتاب روش اجزای محدود نام هو کیم و سانکار ویرایش دوم

کتاب تحلیل و طراحی روش اجزای محدود نام هو کیم و سانکار ویرایش اول

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 873
حجم فایل زیپ شده 42.8 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 419
حجم فایل زیپ شده 66 مگابایت

***

Numerical Analysis – Richard Burden, Douglas Faires

کتاب آنالیز عددی ریچارد بوردن – ویرایش هشتم، نهم و دهم

Numerical Analysis – 8th, 9th and 10th Edition

نویسنده(گان): Richard L. Burden, J. Douglas Faires, Annette M. Burden

کتاب آنالیز عددی ریچارد بوردن - ویرایش دهم

کتاب آنالیز عددی بوردن

این مجموعه شامل سه نسخه از کتاب برای ویرایش های هشتم، نهم و دهم می باشد.

مشخصات فایل ویراست دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 918
حجم فایل زیپ شده 129 مگابایت

مشخصات فایل ویراست نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 895
حجم فایل زیپ شده 12 مگابایت

مشخصات فایل ویراست هشتم

فرمت DJVU
تعداد صفحات 867
حجم فایل زیپ شده 10.4 مگابایت

***

Solution Manual for Numerical Analysis – Richard Burden, Douglas Faires

حل المسائل کتاب آنالیز عددی ریچارد بوردن – ویرایش هشتم و دهم

Solution Manual for Numerical Analysis – 8th and 10th Edition

نویسنده(گان): Richard L. Burden, J. Douglas Faires, Annette M. Burden

حل المسائل های ویرایش دهم و هشتم به صورت جداگانه به فروش می رسند.

حل المسائل کتاب آنالیز عددی ریچارد بوردن ویرایش دهم

حل المسائل ویرایش دهم شامل حل همه تمرینات فصل های اول الی فصل دوازدهم (مجموعا 12 فصل و جمعا تعداد 1398حل) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. این مجموعه هر دوی تمرینات (Exercises) و پرسشها (Discussion Questions) را پوشش می دهد. به جهت آنکه جهت تهیه حل تمرینات به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت حل المسائل اول متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد. نمونه رایگان این حل المسائل نیز در ادامه آورده شده است.

حل المسائل ویرایش هشتم تنها شامل برخی از مسائل کتاب درسی می شود.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش دهم

مشاهده شماره مسائل حل شده از ویرایش دهم: فصلهای اول و دوم + فصل سومفصل چهارم + فصل پنجم + فصل ششم + فصل هفتمفصل هشتم + فصل نهم + فصلهای دهم، یازدهم و دوازدم

مشخصات حل المسائل ویرایش دهم

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده 1398
حجم فایل زیپ شده 1024 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 298
حجم فایل زیپ شده 8 مگابایت

به جهت سهولت، حل المسائل ویرایش دهم در 9 قسمت برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل ویرایش دهم به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای اول و دوم از کتاب ویرایش دهم (جمعا 220 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل سوم از کتاب ویرایش دهم (جمعا 124 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل چهارم از کتاب ویرایش دهم (جمعا 195 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل پنجم از کتاب ویرایش دهم (جمعا 174 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل ششم از کتاب ویرایش دهم (جمعا 152 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل هفتم از کتاب ویرایش دهم (جمعا 123 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل هشتم از کتاب ویرایش دهم (جمعا 104 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل نهم از کتاب ویرایش دهم (جمعا 120 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای دهم، یازدهم و دوازدهم از کتاب ویرایش دهم (جمعا 186 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل ویرایش دهم به صورت یکجا (شامل کل 1398 تمرین)

***

پرداخت جهت دانلود حل المسائل ویرایش هشتم

Solution Manual for Introduction to Partial Differential Equations – Peter Olver

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل جزئی پیتر اولور

Solution Manual for Introduction to Partial Differential Equations

نویسنده(گان): Peter J. Olver

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل جزئی پیتر اولور

توضیح اینکه این حل المسائل کامل نمی باشد و تنها شامل حل تمرینات منتخب می باشد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 63
حجم فایل زیپ شده 711 کیلوبایت

***

Solution Manual for Mathematical Modeling – Mark Meerschaert

حل المسائل کتاب مدل سازی ریاضیاتی Meerschaert – ویرایش چهارم

Solution Manual for Mathematical Modeling – 4th Edition

نویسنده(گان): Mark M. Meerschaert

حل المسائل کتاب مدل سازی ریاضیاتی Meerschaert - ویرایش چهارم

این حل المسائل، جواب تمرینات همه فصول کتاب درسی را شامل می شود و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 375
حجم فایل زیپ شده 3.93 مگابایت

***

Real Mathematical Analysis – Charles Chapman Pugh

کتاب آنالیز ریاضیات حقیقی چاپمن پاگ

Real Mathematical Analysis

نویسنده(گان): Charles Chapman Pugh

کتاب آنالیز ریاضیات حقیقی چاپمن پاگ

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 227
حجم فایل زیپ شده 5.9 مگابایت

***

Solution Manual for Discrete Fourier Analysis and Wavelets – Allen Broughton, Kurt Bryan

حل المسائل کتاب مبانی آنالیز فوریه گسسته و موجک های آلن براگتون – ویرایش اول

Solution Manual for Discrete Fourier Analysis and Wavelets: Applications to Signal and Image Processing – 1st Edition

نویسنده(گان): S. Allen Broughton, Kurt M. Bryan

حل المسائل مبانی آنالیز فوریه گسسته و موجک های آلن براگتون

توضیح اینکه این حل المسائل، شامل حل تمرینات فصل های 1 الی 7 کتاب درسی ویرایش اول می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 80
حجم فایل زیپ شده 408 کیلوبایت

***

Discrete Fourier Analysis and Wavelets – Allen Broughton, Kurt Bryan

کتاب مبانی آنالیز فوریه گسسته و موجک های آلن براگتون – ویرایش اول و دوم

Discrete Fourier Analysis and Wavelets: Applications to Signal and Image Processing – 1st and 2nd Edition

نویسنده(گان): S. Allen Broughton, Kurt M. Bryan

کتاب مبانی آنالیز فوریه گسسته و موجک های آلن براگتون

توضیح اینکه این مجموعه شمل دو کتاب می باشد: یکی برای ویرایش اول و دیگری برای ویرایش دوم

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 465
حجم فایل زیپ شده 5.72 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 335
حجم فایل زیپ شده 5.63 مگابایت

***

Introduction to Partial Differential Equations – Peter Olver

کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل جزئی پیتر اولور

Introduction to Partial Differential Equations

نویسنده(گان): Peter J. Olver

کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل جزئی پیتر اولور

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 652
حجم فایل زیپ شده 7.55 مگابایت

***

 

Solution Manual for Introduction to Linear Optimization – Dimitris Bertsimas, John Tsitsiklis

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر بهینه سازی خطی دیمیتریس برتسیماس

Solution Manual for Introduction to Linear Optimization

نویسنده(گان): Dimitris Bertsimas, John N. Tsitsiklis

لازم به توضیح است که این حل المسائل به صورت گردآوری شده می باشد و تنها تعداد کمی از مسائل را دارا می باشد.

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 8.47 مگابایت

***

 

Introduction to Linear Optimization – Dimitris Bertsimas, John Tsitsiklis

کتاب مقدمه ای بر بهینه سازی خطی دیمیتریس برتسیماس

 Introduction to Linear Optimization

نویسنده(گان): Dimitris Bertsimas, John N. Tsitsiklis

کتاب مقدمه ای بر بهینه سازی خطی دیمیتریس برتسیماس

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 186
حجم فایل زیپ شده 11.4 مگابایت

***

 

Mathematical Modeling – Mark Meerschaert

کتاب مدل سازی ریاضیاتی Meerschaert – ویرایش چهارم

Mathematical Modeling – 4th Edition

نویسنده(گان): Mark M. Meerschaert

کتاب مدل سازی ریاضیاتی Meerschaert

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 368
حجم فایل زیپ شده 3.06 مگابایت

***

 

Elasticity – Barber

کتاب الاستیسیته باربر – ویرایش دوم

Elasticity – 2nd Edition

نویسنده(گان): J. R. Barber

کتاب الاستیسیته باربر

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 431
حجم فایل زیپ شده 64 مگابایت

***

Solution Manual for Engineering Optimization – Singiresu Rao

حل المسائل کتاب بهینه سازی مهندسی رائو – ویرایش چهارم

Solution Manual for  Engineering Optimization: Theory and Practice – Fourth Edition

نویسنده(گان): Singiresu S. Rao

دانلود نمونه رایگان

حل المسائل کتاب بهینه سازی مهندسی رائو

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 680
حجم فایل زیپ شده 11.5 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Real Analysis – Robert Bartle, Donald Sherbert

حل المسائل اصول آنالیز حقیقی رابرت گاردنر بارتل – ویرایش چهارم

Solution Manual for Introduction to Real Analysis Fourth Edition

نویسنده(گان): Robert G. Bartle, Donald R. Sherbert

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 108
حجم فایل زیپ شده 655 کیلوبایت

***

Solution Manual for Stochastic Processes – Peter Watts Jon

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر فرایندهای تصادفی پیتر وات جونز – ویرایش دوم

Solution Manual for Stochastic Processes: An Introduction – 2nd Edition

نویسنده(گان): Peter Watts Jones,‎ Peter Smith

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 144
حجم فایل زیپ شده 0.6 مگابایت

***

Solution Manual for Functions of One Complex Variable – John Conway

حل المسائل کتاب توابع با یک متغیر مختلط جان کانوی – جلد اول – ویرایش دوم

Solution Manual Functions of one Complex Variable Vol I – 2nd Edition

نویسنده(گان): John B. Conway

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 164
حجم فایل زیپ شده 886 کیلوبایت

***