دسته: شبیه سازی و محاسبات عددی

Solution Manual for Numerical Methods for Engineers – Steven Chapra, Raymond Canale

 حل المسائل روش های عددی برای مهندسین استیون چاپرا –  ویرایش پنجم و ششم و هفتم

Solution Manuals to Numerical Methods for Engineers – 5th, 6th and 7th Edition

نویسنده(گان): Steven Chapra, Raymond Canale

توجه کنید که حل ویرایش پنجم و ششم و هفتم به صورت جداگانه جهت فروش قرار گرفته اند

 حل المسائل روش های عددی برای مهندسین استیون چاپرا ویرایش هفتم

 حل المسائل روش های عددی برای مهندسین استیون چاپرا ویرایش ششم

حل المسائل ویرایش هفتم شامل حل کل مسایل فصل 1 الی آخر فصل 32 (مجموعا 32 فصل و تعداد 787 حل) می باشد. اینجا نیز به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات وجود نداشته باشد. برای حل هر تمرین یک فایل وجود دارد.

حل المسائل ویرایش ششم شامل حل کل مسایل فصل 1 الی آخر فصل 32 (مجموعا 32 فصل و تعداد 863 حل) می باشد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات وجود نداشته باشد. برای حل هر تمرین یک فایل وجود دارد.

حل المسائل ویرایش پنجم به صورت گردآوری شده می باشد. برخی حل ها به صورت دستنویس می باشند و برخی دیگر به صورت تایپی. این حل المسائل کامل نمی باشد.

به ندرت حل برخی مسایل وجود ندارند. به جهت آنکه جهت تهیه این حل المسائل های ویرایش ششم و هفتم به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) و یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش هفتم
فرمت عکس (JPG) و پی دی اف (PDF)
تعداد تمرینات حل شده 787
حجم فایل زیپ شده 310 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش ششم

فرمت عکس (JPG) و پی دی اف (PDF)
تعداد تمرینات حل شده 863
حجم فایل زیپ شده 360.85 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 515
حجم فایل زیپ شده 16.3 مگابایت

توجه مهم : حل ویرایش پنج و شش و هفت به صورت جداگانه برای فروش قرار گرفته اند. به جهت سهولت دسترسی دانشجویان، حل ویرایش ششم و هفتم هرکدام در 5 بخش جهت فروش قرار گرفته است. حل ویرایش ششم و هفتم (کل فصل های مذکور) یکجا نیز جهت فروش قرار گرفته است.

***

حل المسائل ویرایش پنجم

***

حل المسائل ویرایش ششم: حل تمرینات فصل اول الی هفتم (جمعا تعداد 164 تمرین)

***

حل المسائل ویرایش ششم: حل تمرینات فصل هشتم الی چهاردهم (جمعا تعداد 194 تمرین)

***

حل المسائل ویرایش ششم: حل تمرینات فصل پانزدهم الی بیستم (جمعا تعداد 195 تمرین)

***

حل المسائل ویرایش ششم: حل تمرینات فصل بیست و یکم الی بیست و پنجم (جمعا تعداد 151 تمرین)

***

حل المسائل ویرایش ششم: حل تمرینات فصل بیست و ششم الی سی و دوم (جمعا تعداد 159 تمرین)

***

حل المسائل کامل ویرایش ششم: حل تمرینات فصل اول الی سی و دوم (جمعا تعداد 863 تمرین)

***

حل المسائل ویرایش هفتم : حل تمرینات فصل اول الی هفتم (جمعا تعداد 140 تمرین)

***

حل المسائل ویرایش هفتم : حل تمرینات فصل هشتم الی سیزدهم (جمعا تعداد 154 تمرین)

***

حل المسائل ویرایش هفتم : حل تمرینات فصل چهاردهم الی نوزدهم (جمعا تعداد 134 تمرین)

***

حل المسائل ویرایش هفتم: حل تمرینات فصل بیستم الی بیست و چهارم (جمعا تعداد 183 تمرین)

***

حل المسائل ویرایش هفتم: حل تمرینات فصل بیست و پنجم الی سی و دوم (جمعا تعداد 176 تمرین)

***

حل المسائل ویرایش هفتم : حل تمرینات فصل اول الی سی و دوم (جمعا تعداد 787 تمرین)

Numerical Methods – Steven Chapra, Raymond Canale

 کتاب روش های عددی برای مهندسین استیون چاپرا – ویرایش ششم و هفتم

Numerical Methods for Engineers – 6th and 7th Edition

نویسنده(گان): Steven Chapra, Raymond Canale

 کتاب روشهای عددی برای مهندسین استیون چاپرا ویرایش هفتم

 کتاب روشهای عددی برای مهندسین استیون چاپرا ویرایش ششم

این محصول شامل ویرایش های ششم و هفتم کتاب درسی می باشد.

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 987
حجم فایل زیپ شده 17 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 994
حجم فایل زیپ شده 29 مگابایت

***

Solution Manual for Numerical Techniques in Electromagnetics with MATLAB – Matthew Sadiku

حل المسائل کتاب تکنیک های عددی در الکترومغناطیس با استفاده از متلب متیو سدیکو – ویرایش سوم

Solution Manual for Numerical Techniques in Electromagnetics with Matlab – 3rd Edition

نویسنده(گان): Matthew N.O. Sadiku

حل المسائل تکنیک های عددی در الکترومغناطیس سادیکو

این محصول حل تمرینات کتاب درسی ویرایش سوم را دارا می باشد و همه فصل های 1 تا 9 را پوشش می دهد. در ضمن فایل های کمکی نیز در مجموعه قرار دارند.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 172
حجم فایل زیپ شده 69.6 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to the Theory of Computation – Michael Sipser

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر نظریه محاسبات مایکل سیپسر – ویرایش اول و سوم

Solution Manual Introduction to the Theory of Computation – 1st and 3rd Edition

نویسنده(گان): Michael Sipser

حل المسائل های ویرایش اول و سوم به صورت جداگانه به فروش می رسند.

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر نظریه محاسبات سیپسر ویرایش سوم

حل المسائل ویرایش سوم شامل حل مسائل همه فصل های صفر الی فصل دهم (مجموعا 11 فصل – جمعا تعداد 402 حل) از کتاب درسی ویرایش سوم می باشد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت حل المسائل ویرایش سوم متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده از ویرایش سوم

حل المسائل ویرایش اول یک فایل پی دی اف می باشد که تعداد کمی از مسائل کتاب درسی را پوشش می دهد.

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده 402
حجم فایل زیپ شده 127 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 62
حجم فایل زیپ شده 16مگابایت

به جهت سهولت، حل المسائل ویرایش سوم در سه قسمت برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت قسمت اول حل المسائل ویرایش سوم (شامل تمرینات فصل صفرم الی فصل دوم — جمعا 147 تمرین)

***

پرداخت و دریافت قسمت دوم حل المسائل ویرایش سوم (شامل تمرینات فصل سوم الی فصل ششم – جمعا 119 تمرین)

***

پرداخت و دریافت قسمت سوم حل المسائل ویرایش سوم (شامل تمرینات فصل هفتم الی فصل دهم – جمعا 136 تمرین)

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل ویرایش سوم به صورت یکجا (شامل 402 تمرین از کل کتاب )

***

پرداخت برای حل المسائل ویرایش اول

Introduction to nonlinear optimization – Amir Beck

کتاب مقدمه ای بر بهینه سازی غیر خطی امیر بیک

Introduction to nonlinear optimization: theory, algorithms, and applications with MATLAB

نویسنده(گان): Amir Beck

کتاب مقدمه ای بر بهینه سازی غیر خطی امیر بیک

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 286
حجم فایل زیپ شده 2.92 مگابایت

***

Solution Manual for Optimization in Practice with MATLAB®: For Engineering Students and Professionals – Achille Messac

حل المسائل کتاب بهینه سازی عملی در متلب: برای دانشجویان مهندسی و حرفه ای ها – آچیله مساک

Solution Manual for Optimization in Practice with MATLAB®: For Engineering Students and Professionals

نویسنده(گان): Achille Messac

حل المسائل کتاب بهینه سازی عملی در متلب: برای دانشجویان مهندسی و حرفه ای ها

دانلود نمونه رایگان

توضیح اینکه این حل المسائل تمرینات کل 19 فصل کتاب درسی را پوشش می دهد. علاوه بر فایل 252 صفحه ای حل المسائل، تعداد 11 فایل فشرده برای فصل های 1، 2، 5، 6، 10، 11، 13، 15، 16، 17 و 19 وجود دارد که هر شامل تعدادی M-file می باشد (احتمالا جواب تمرینات کتاب درسی می باشند).

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 252
حجم فایل زیپ شده 1.58 مگابایت

***

Optimization in Practice with MATLAB®: For Engineering Students and Professionals – Achille Messac

کتاب بهینه سازی عملی در متلب: برای دانشجویان مهندسی و حرفه ای ها – آچیله مساک

Optimization in Practice with MATLAB®: For Engineering Students and Professionals

نویسنده(گان): Achille Messac

کتاب بهینه سازی عملی در متلب آچیله مساک - برای دانشجویان مهندسی و حرفه ای ها

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 496
حجم فایل زیپ شده 7.92 مگابایت

***

Solution Manual for Accompany Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists – Steven Chapra

حل المسائل کتاب روش های عددی کاربردی با نرم افزار متلب برای مهندسان استیون چاپرا – ویرایش چهارم و دوم

Solution Manual for Accompany Applied Numerical Methods with MATLAB: for Engineers and Scientists – 2nd and 4th Edition

نویسنده(گان): Steven C. Chapra

حل المسائل های ویرایش دوم و چهارم به صورت جداگانه به فروش می رسند.

حل المسائل روشهای عددی کاربردی با متلب استیون چاپرا - ویرایش چهارم

حل المسائل ویرایش چهارم شامل حل همه تمرینات فصل های اول الی فصل بیست و چهارم (مجموعا 24 فصل و جمعا تعداد 606 حل) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه حل تمرینات به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت حل المسائل اول متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد. نمونه رایگان این حل المسائل نیز در ادامه آورده شده است.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش چهارم

مشاهده شماره مسائل حل شده از ویرایش چهارم: فصلهای 1، 2، 3، 4 و 5  +  فصلهای 6، 7، 8، 9، 10  +  فصلهای 11، 12، 13، 14 و 15  +  فصلهای 16، 17، 18، 19 و 20  +  فصلهای 21، 22، 23 و 24

 

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده 606
حجم فایل زیپ شده 267 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 236
حجم فایل زیپ شده 1.5 مگابایت

به جهت سهولت، حل المسائل ویرایش چهارم در 5 قسمت برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل ویرایش چهارم به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت جهت دانلود حل المسائل ویرایش دوم

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای 1، 2، 3، 4 و 5 از کتاب ویرایش چهارم (جمعا 136 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای 6، 7، 8، 9 و 10 از کتاب ویرایش چهارم (جمعا 131 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای 11، 12، 13، 14 و 15 از کتاب ویرایش چهارم (جمعا 119 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای 16، 17، 18، 19 و 20 از کتاب ویرایش چهارم (جمعا 115 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای 21، 22، 23 و 24 از کتاب ویرایش چهارم (جمعا 105 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل ویرایش چهارم به صورت یکجا (شامل کل 606 تمرین)

Applied Numerical Methods With MATLAB – Steven Chapra

کتاب روش های عددی کاربردی با نرم افزار متلب برای مهندسان استیون چاپرا – ویرایش سوم و چهارم

Applied Numerical Methods With MATLAB: for Engineers & Scientists – 3rd and 4th Edition

نویسنده(گان): Steven C. Chapra

کتاب روشهای عددی کاربردی با متلب استیون چاپرا ویرایش چهارم

کتاب روش های عددی با نرم افزار متلب برای مهندسان استیون چاپرا - ویرایش سوم

این مجموعه شامل دو فایل برای ویرایشهای سوم و چهارم کتاب درسی می باشد.

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 673
حجم فایل زیپ شده 8 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 673
حجم فایل زیپ شده 8 مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Digital Signal Processing Using MATLAB – Robert Schilling, Sandra Harris

حل المسائل کتاب مبانی پردازش سیگنال های دیجیتال با متلب اسچیلینگ و هریس – ویرایش دوم

Solution Manual for Fundamentals of Digital Signal Processing Using MATLAB – 2nd Edition

نویسنده(گان): Robert Schilling, Sandra Harris

حل المسائل کتاب مبانی پردازش سیگنال های دیجیتال با متلب اسچیلینگ و هریس

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 872
حجم فایل زیپ شده 5.12 مگابایت

***

UML 2 and the Unified Process – Jim Arlow, Ila Neustadt

کتاب UML و فرایندهای یکانی جیم آرلو – ویرایش دوم

UML 2 and the Unified Process, Practical Object-Oriented Analysis and Design – 2nd Edition

نویسنده(گان): Jim Arlow, Ila Neustadt

کتاب UML و فرایندهای یکانی جیم آرلو

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 614
حجم فایل زیپ شده 60.4 مگابایت

***

Data Modeling Essentials – Graeme Simsion, Graham Witt

کتاب اصول مدل سازی داده سیمسیون – ویرایش سوم

Data Modeling Essentials – 3rd Edition

نویسنده(گان): Graeme Simsion, Graham Witt

کتاب اصول مدل سازی داده سیمسیون

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 561
حجم فایل زیپ شده 1.99 مگابایت

***

Solution Manual for MATLAB Programming for Engineers – Stephen Chapman

حل المسائل کتاب برنامه نویسی متلب برای مهندسین استیفن ج. چاپمن – ویرایش پنجم و ششم

Solution Manual for MATLAB Programming for Engineers – 5th and 6th Edition

نویسنده(گان): Stephen J. Chapman

دانلود حل تمرین برنامه نویسی متلب برای مهندسین استیفن چاپمن ویرایش پنجم

دانلود حل تمرین برنامه نویسی متلب چاپمن ویرایش ششم

حل المسائل ویرایش پنجم، شامل حل تمرینات همه فصلهای کتاب (فصل 1 الی 14) می باشد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات وجود نداشته باشند. برای فصل 12 هیچ حل حلی وجود ندارد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر تمرین، یک بار پرینت مجازی (با ابعاد مختلف) انجام گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد. طبق گزارشات رسیده گاها برخی تمرینات دارای جواب نمی باشند؛ فلذا چنان که به جواب تمرینات خاصی نیاز دارید، قبل از پرداخت با بخش پشتیبانی تماس بگیرید.

حل المسائل ویرایش ششم به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصل های 1 تا 15 کتاب درسی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش ششم

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت پی دی اف (PDF)
تعداد تمرینات حل شده 226
حجم فایل زیپ شده 73.1 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 589
حجم فایل زیپ شده 6.54 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل ویرایش پنجم

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل ویرایش ششم

MATLAB Programming for Engineers – Stephen Chapman

کتاب برنامه نویسی متلب برای مهندسین استیفن ج. چاپمن – ویرایش پنجم و ششم

MATLAB Programming for Engineers – 5th and 6th Edition

نویسنده(گان): Stephen J. Chapman

دانلود برنامه نویسی متلب چاپمن ویرایش شش

کتاب برنامه نویسی متلب برای مهندسین استیفن چاپمن ویرایش پنج

ایبوک ویرایش ششم و پنجم به صورت جداگانه به فروش می رسند.

دانلود نمونه رایگان ایبوک ویرایش ششم

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 866
حجم فایل زیپ شده 14.1 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 706
حجم فایل زیپ شده 19.4 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت ایبوک ویرایش ششم

***

پرداخت جهت دریافت ایبوک ویرایش ششم

Solution Manual for Algorithm Design and Applications – Michael Goodrich, Roberto Tamassia

حل المسائل کتاب طراحی و کاربردهای الگوریتم مایکل گودریچ – ویرایش اول

Solution Manual for Algorithm Design and Applications – 1st Edition

نویسنده(گان): Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia

حل المسائل طراحی و کاربردهای الگوریتم Goodrich و Tamassia

فرمت PDF
تعداد صفحات 111
حجم فایل زیپ شده 0.28 مگابایت

***

 

Algorithm Design and Applications – Michael Goodrich, Roberto Tamassia

کتاب طراحی و کاربردهای الگوریتم مایکل گودریچ – ویرایش اول

Algorithm Design and Applications – 1st Edition

نویسنده(گان): Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia

کتاب طراحی و کاربردهای الگوریتم مایکل گودریچ

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 803
حجم فایل زیپ شده 11 مگابایت

***

 

Fundamentals of Digital Signal Processing Using MATLAB – Robert Schilling, Sandra Harris

کتاب مبانی پردازش سیگنال های دیجیتال با متلب اسچیلینگ و هریس – ویرایش دوم

Fundamentals of Digital Signal Processing Using MATLAB – 2nd Edition

نویسنده(گان): Robert J. Schilling, Sandra L Harris

 کتاب مبانی پردازش سیگنال های دیجیتال با متلب اسچیلینگ و هریس

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 705
حجم فایل زیپ شده 20 مگابایت

***

Numerical Optimization Techniques For Engineering Design – Garret Vanderplaats

کتاب تکنیک های بهینه سازی عددی برای طراحی مهندسی واندرپلاتس

Numerical Optimization Techniques For Engineering Design

نویسنده(گان): Garret N. Vanderplaats

کتاب تکنیک های بهینه سازی عددی برای طراحی مهندسی واندرپلاتس

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 219
حجم فایل زیپ شده 234 مگابایت

***

Solution Manual for An Introduction to Programming using Python – David Schneider

حل المسائل کتاب برنامه نویسی مقدماتی پایتون دیوید اشنایدر

Solution Manual for An Introduction to Programming using Python

نویسنده(گان): David I. Schneider

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 99
حجم فایل زیپ شده 1.77 مگابایت

***

An Introduction to Programming using Python – David Schneider

کتاب برنامه نویسی مقدماتی پایتون دیوید اشنایدر

An Introduction to Programming using Python

نویسنده(گان): David I. Schneider

کتاب برنامه نویسی مقدماتی پایتون دیوید اشنایدر

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 422
حجم فایل زیپ شده 4.22 مگابایت

***