Introduction to Probability and Statistics – William Mendenhall, Robert Beaver

 کتاب مقدمه ای بر احتمالات و آمار مندنهال – ویرایش دوازدهم و سیزدهم

Introduction to Probability and Statistics12th, 13th ed

نویسنده(گان):William Mendenhall, Robert J. Beaver, Barbara M. Beaver

Introduction to Probability and Statistics 13th ed-William Mendenhall, Robert J. Beaver, Barbara M. Beaver-753pd46mb

مشخصات فایل ویراست دوازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 777
حجم فایل زیپ شده 8مگابایت


مشخصات فایل ویراست سیزدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 753
حجم فایل زیپ شده 46مگابایت

دیدگاه‌تان را بنویسید: