Solution Manual for Foundation Design – Donald Coduto

حل المسائل کتاب طراحی پی و فونداسیون دونالد کودوتو – ویرایش دوم و سوم

Foundation Design, Principles and Practices -2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان): Donald P. Coduto

حل ویرایش های دوم و سوم به صورت جداگانه بفروش می رسند. به جهت سهولت دانشجویان، هر ویرایش به دو بخش تقسیم بندی شده است. در ضمن حل تمرینات هر ویرایش به صورت جداگانه نیز، جهت فروش قرار گرفته است.

حل المسائل ویرایش سوم، شامل حل کل تمرینات فصل دوم الی آخر فصل بیست و هشت (مجموعا 27 فصل و تعداد 334 تمرین) می باشد. شماره مسائل حل شده از ویرایش سوم: قسمت اول + قسمت دوم

حل المسائل ویرایش دوم، شامل حل کل تمرینات فصل دوم الی آخر فصل بیست و پنج (مجموعا 24 فصل و تعداد 298 تمرین) می باشد. شماره مسایل حل شده از ویرایش دومبخش اول + بخش دوم

در هر دو ویرایش، برای حل هر تمرین یک فایل  وجود دارد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) و یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل ها متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش سوم 

فرمت عکس (JPG) و پی دی اف (PDF)
تعداد تمرینات 334
حجم فایل زیپ شده 110.6 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش دوم

فرمت عکس (JPG) و پی دی اف (PDF)
تعداد تمرینات 298
حجم فایل زیپ شده 74.9 مگابایت

***

بخش اول حل المسائل ویرایش سوم: حل تمرینات فصل دوم الی یازدهم (جمعا تعداد 169 تمرین – شماره تمرینات)

***

بخش دوم حل المسائل ویرایش سوم: حل تمرینات فصل دوازدهم الی بیست و هشتم (جمعا تعداد 165 تمرین – شماره تمرینات)

***

حل المسائل ویرایش سوم به صورت کامل : شامل حل تمرینات فصل دوم الی بیست و هشتم (جمعا تعداد 334 تمرین – شماره تمرینات : قسمت اول + قسمت دوم )

***

بخش اول حل المسائل ویرایش دوم: حل تمرینات فصل دوم الی یازدهم (جمعا تعداد 149 تمرین – شماره تمرینات)

***

بخش دوم حل المسائل ویرایش دوم: حل تمرینات فصل دوازدهم الی بیست و پنجم (جمعا تعداد 149 تمرین – شماره تمرینات)

***

حل المسائل ویرایش دوم به صورت کامل : شامل حل تمرینات فصل دوم الی بیست و هشتم (جمعا تعداد 298 تمرین – شماره تمرینات : بخش اول + بخش دوم )