برچسب: الکتریسیته

College Physics – Raymond Serway, Jerry Faughn

دانلود کتاب فیزیک دانشگاهی رایموند سروی – ویرایش نهم و دهم

College Physics – 9th and 10th edition

نویسنده(گان):  Raymond A. Serway, Jerry S Faughn, Chris Vuille

دانلود کتاب فیزیک دانشگاهی رایموند سروی - ویرایش نهم و دهم

College Physics 10th ed - Raymond A. Serway, Chris Vuille - 608pd45mb

توضیح اینکه ویرایش 10 هم تنها شامل جلد 1 می باشد.

مشخصات فایل ویرایش 9

فرمتPDF
تعداد صفحات1185
حجم فایل زیپ شده37 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش 10 – جلد 1

فرمتPDF
تعداد صفحات608
حجم فایل زیپ شده45 مگابایت

***

Engineering Electromagnetics – William Hayt, John Buck

 دانلود الکترومغناطیس مهندسی هایت – ویرایش هشتم

Engineering Electromagnetics 8th Edition

نویسنده(گان): William Hayt, John Buck

 دانلود الکترومغناطیس مهندسی هایت - ویرایش هشتم

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات614
حجم فایل زیپ شده12 مگابایت

***

Fundamentals of Magnetism – Mathias Getzlaff

دانلود كتاب مبانی مغناطیس گتزالف

Fundamentals of Magnetism

نویسنده(گان): Mathias Getzlaff

دانلود كتاب مبانی مغناطیس گتزالف

مشخصات فایل

فرمتDJVU
تعداد صفحات384
حجم فایل زیپ شده5 مگابایت

***

فیزیک هالیدی جلد الکتریسیته و مغناطیس به زبان فارسی

 کتاب فیزیک هالیدی ویرایش هشتم جلد دوم ( الکتریسیته و مغناطیس) به زبان فارسی

Fundamentals of Physics – Electricity and Magnetism

نویسنده(گان): Robert Resnick, Jearl Walker, and David Halliday

کتاب فیزیک هالیدی ویرایش هشتم جلد دوم

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات441
حجم فایل زیپ شده17.7 مگابایت

 

 

Maxwell Equations and the Principles of Electromagnetism – Richard Fitzpatrick

کتاب معادلات ماکسول و مبانی الکترومغناطیس فیتزپاتریک

Maxwell Equations and the Principles of Electromagnetism

نویسنده(گان): Richard Fitzpatrick

کتاب معادلات ماکسول و مبانی الکترومغناطیس فیتزپاتریک

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات450
حجم فایل زیپ شده2.56 مگابایت

***

Electricity and Magnetism – Munir Nayfeh, Morton Brussel

کتاب الکتریسیته و مغناطیس نایفه

Electricity and Magnetism

نویسنده(گان): Munir H. Nayfeh and Morton K. Brussel

 کتاب الکتریسیته و مغناطیس نایفه

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات639
حجم فایل زیپ شده20.2 مگابایت

***