برچسب: برنامه نویسی

Solution Manual for Probability, Random Variables, and Random Processes – John Shynk

حل المسائل کتاب احتمال، متغیرهای تصادفی و فرایندهای تصادفی جان شینک

Solution Manual for Probability, Random Variables, and Random Processes: Theory and Signal Processing Applications

نویسنده(گان): John J. Shynk

توضیح اینکه این حل المسائل کل تمرینات 13 فصل کتاب را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات370
حجم فایل زیپ شده9.50 مگابایت

***

Probability, Random Variables, and Random Processes – John Shynk

کتاب احتمال، متغیرهای تصادفی و فرایندهای تصادفی جان شینک

Probability, Random Variables, and Random Processes: Theory and Signal Processing Applications

نویسنده(گان): John J. Shynk

کتاب احتمال، متغیرهای تصادفی و فرایندهای تصادفی جان شینک

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات796
حجم فایل زیپ شده30.1 مگابایت

***

The Syntax Workbook – Andrew Carnie

کتاب کار دستور زبان یا سینتکس اندرو کارنی

The Syntax Workbook: A Companion to Carnie’s Syntax

نویسنده(گان): Andrew Carnie

کتاب کار دستور زبان یا سینتکس اندرو کارنی

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات192
حجم فایل زیپ شده3.34 مگابایت

***

Solution Manual for MATLAB Programming for Engineers – Stephen Chapman

حل المسائل کتاب برنامه نویسی متلب برای مهندسین استیفن ج. چاپمن – ویرایش پنجم

Solution Manual for MATLAB Programming for Engineers – 5th Edition

نویسنده(گان): Stephen J. Chapman

این حل المسائل، شامل حل تمرینات همه فصلهای ویرایش پنجم کتاب (فصل 1 الی 14) می باشد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات وجود نداشته باشند. برای فصل 12 هیچ حل حلی وجود ندارد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر تمرین، یک بار پرینت مجازی (با ابعاد مختلف) انجام گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشخصات حل المسائل

فرمتپی دی اف (PDF)
تعداد تمرینات حل شده226
حجم فایل زیپ شده73.1 مگابایت

***

MATLAB Programming for Engineers – Stephen Chapman

کتاب برنامه نویسی متلب برای مهندسین استیفن ج. چاپمن – ویرایش پنجم

MATLAB Programming for Engineers – 5th Edition

نویسنده(گان): Stephen J. Chapman

کتاب برنامه نویسی متلب برای مهندسین استیفن ج. چاپمن

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات706
حجم فایل زیپ شده19.4 مگابایت

***

Algorithm Design and Applications – Michael Goodrich, Roberto Tamassia

کتاب طراحی و کاربردهای الگوریتم مایکل گودریچ – ویرایش اول

Algorithm Design and Applications – 1st Edition

نویسنده(گان): Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia

کتاب طراحی و کاربردهای الگوریتم مایکل گودریچ

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات803
حجم فایل زیپ شده11 مگابایت

***

 

Solution Manual for Fundamentals of Modern VLSI Devices – Yuan Taur, Tak Ning

حل المسائل کتاب مبانی دستگاه های مدرن VLSI یوان تور و تاک نینگ – ویرایش دوم

Solution Manual for Fundamentals of Modern VLSI Devices – 2nd Edition

نویسنده(گان): Yuan Taur, Tak H. Ning

این حل المسائل به صورت ارزی خریداری شده است و اکنون به یک هشتم قیمت خریداری شده به فروش می رسد. این حل المسائل، پاسخ مسایل همه مسایل (زوج و فرد) فصل های 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 و 10 + اپندیکس 7 را شامل می شود.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات حل المسائل

فرمتPDF
تعداد صفحات89
حجم فایل زیپ شده422 کیلوبایت

***

Fundamentals of Modern VLSI Devices – Yuan Taur, Tak Ning

کتاب بانی دستگاه های مدرن VLSI یوان تور و تاک نینگ – ویرایش دوم

Fundamentals of Modern VLSI Devices – 2nd Edition

نویسنده(گان): Yuan Taur, Tak H. Ning

کتاب بانی دستگاه های مدرن VLSI یوان تور و تاک نینگ

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات340*2=680
حجم فایل زیپ شده31 مگابایت

***

Solution Manual for Convex Optimization – Stephen Boyd, Lieven Vandenberghe

حل المسائل کتاب بهینه سازی محدب استفان بوید

Solution Manual for Convex Optimization

نویسنده(گان): Stephen Boyd, Lieven Vandenberghe

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات302
حجم فایل زیپ شده1.5مگابایت

 

Solution Manual for An Introduction to Formal Languages and Automata – Peter Linz

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر زبان های رسمی و خودکاره های پیتر لینز – ویرایش پنجم

Solution Manual for An Introduction to Formal Languages and Automata – 5th Edition

نویسنده(گان): Peter Linz

این حل المسائل شامل حل مسائل همه فصل های اول الی فصل چهاردهم (مجموعا 14 فصل – جمعا تعداد 698حل) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: پارت اول + پارت دوم + پارت سوم

مشخصات حل المسائل

فرمتعکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده698
حجم فایل زیپ شده162 مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در سه قسمت برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت قسمت اول حل المسائل (شامل تمرینات فصل یک الی فصل سه — جمعا 209 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت قسمت دوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل چهارم الی اواسط فصل هشتم – جمعا 247 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت قسمت سوم حل المسائل (شامل تمرینات اواسط فصل هشتم الی چهاردم – جمعا 241 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل 698 تمرین از کل کتاب )

An Introduction to Formal Languages and Automata – Peter Linz

کتاب مقدمه ای بر زبان های رسمی و خودکاره های پیتر لینز – ویرایش پنجم

An Introduction to Formal Languages and Automata – 5th Edition

نویسنده(گان): Peter Linz

کتاب مقدمه ای بر زبان های رسمی و خودکاره های پیتر لینز

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات408
حجم فایل زیپ شده6.90 مگابایت

***

Solution Manual for An Introduction to Mathematical Cryptography – Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر رمزنگاری ریاضیاتی جفری هاف اشتاین – ویرایش اول

Solution Manual for An Introduction to Mathematical Cryptography – 1st Edition

نویسنده(گان): Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher, Joseph H. Silverman

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات233
حجم فایل زیپ شده824 کیلوبایت

***

An Introduction to Mathematical Cryptography – Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher

کتاب مقدمه ای بر رمزنگاری ریاضیاتی جفری هاف اشتاین – ویرایش اول و دوم

An Introduction to Mathematical Cryptography – 1st and 2nd Edition

نویسنده(گان): Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher, Joseph H. Silverman

کتاب مقدمه ای بر رمزنگاری ریاضیاتی جفری هاف اشتاین

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمتPDF
تعداد صفحات549
حجم فایل زیپ شده3.95 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمتPDF
تعداد صفحات533
حجم فایل زیپ شده3.41 مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design – Stephen Brown, Zvonko Vranesic

حل المسائل کتاب مبانی منطق دیجیتال و طراحی Verilog استفان براون و زونکو ورانسیچ – ویرایش سوم

Solution Manual for Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design – 3rd Edition

نویسنده(گان): Stephen Brown, Zvonko Vranesic

این حل المسائل شامل حل مسائل همه فصل های اول الی فصل یازدهم به همراه حل تمرینات اپندیکس B (مجموعا 10 فصل و 1 اپندیکس – جمعا تعداد 345 حل) می باشد. لازم  به ذکر است است که فصل 10 کتاب هیچ تمرینی ندارد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: بخش اول + بخش دوم

مشخصات حل المسائل

فرمتعکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده345
حجم فایل زیپ شده109 مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در دو بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل المسائل (شامل تمرینات فصل یک الی پنجم – جمعا 174 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل ششم الی یازدهم + اپندیکس B – جمعا 171 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل 345 تمرین از کل کتاب )

Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design – Stephen Brown, Zvonko Vranesic

کتاب مبانی منطق دیجیتال و طراحی Verilog استفان براون و زونکو ورانسیچ – ویرایش سوم

Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design – 3rd Edition

نویسنده(گان): Stephen Brown, Zvonko Vranesic

کتاب مبانی منطق دیجیتال و طراحی Verilog استفان براون و زونکو ورانسیچ

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات864
حجم فایل زیپ شده5.08 مگابایت

***

Solution Manual for Operations Research – Wayne Winston

حل المسائل کتاب تحقیق در عملیات وین وینستون – کاربردها و الگوریتم ها – ویرایش چهارم

Solution Manual for Operations Research: Applications and Algorithms – 4th Edition

نویسنده(گان): Wayne L. Winston

این مجموعه فعلا شامل حل کل تمرینات فصل های 2، 3، 4، 5، 6 ،7 ، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 21، 22، 23 و 24 (همه زیر بخش های این فصول) و مجموعا 1471 تمرین می باشد. این مجموعه شامل حل تمرینات (Problems) و حل تمرینات مروری (Review Problems) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. لیست تمرینات حل شده در ادامه آمده است. برای حل هر تمرین یک فایل اسکرین شات یا پی دی اف وجود دارد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) و یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد. به علت زیاد بودن تعداد تمرینات، لیست تمرینات حل شده در شش عکس آورده شده است.

لیست تمرینات حل شده: لیست اول + لیست دوم + لیست سوم + لیست چهارم + لیست پنجم + لیست ششم

مشخصات حل المسائل کامل (شامل کل تمرینات مذکور)

فرمتعکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده1471
حجم فایل زیپ شدهحدود 1.15 گیگابایت

به جهت سهولت دانشجویان، این حل المسائل در چندین بخش برای فروش قرار گرفته است. البته کل مجموعه فوق به صورت یکجا نیز به فروش گذاشته شده است. جهت مشاهده تمرینات حل شده از هر فصل به لیست تمرات حل شده در بالا مراجعه بفرمایید.

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای دوم، پنجم و هشتم (جمعا تعداد 162 تمرین)

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل سوم (جمعا تعداد 144 تمرین)

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل چهارم (جمعا تعداد 112 تمرین)

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل ششم (جمعا تعداد 111 تمرین)

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل هفتم(جمعا تعداد 71 تمرین)

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل نهم و دهم (جمعا تعداد 142 تمرین)

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل یازدهم (جمعا تعداد 158 تمرین)

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم (جمعا تعداد 164 تمرین)

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای پانزدهم، شانزدهم و هفدهم (جمعا تعداد 153 تمرین)

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای هیجدهم، نوزدهم و بیستم (جمعا تعداد 199 تمرین)

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای بیست و یکم، بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و چهارم (جمعا تعداد 106 تمرین)

***

پرداخت جهت دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (جمعا تعداد 1471 تمرین)

Solution Manual for Digital Logic Circuit Analysis and Design – Victor Nelson, Troy Nagle

حل المسائل کتاب تحلیل و طراحی مدارهای منطقی دیجیتال – ویکتور پی. نلسون، اچ. تروی ناگل، بیل دی. کارول، جی دیوید ایروین

Solution Manual for Digital Logic Circuit Analysis and Design

نویسنده(گان): Victor P. Nelson, H. Troy Nagle, Bill D. Carroll, David Irwin

این حل المسائل شامل حل اکثر تمرینات فصل اول الی آخر فصل دوازده (جمعا تعداد 299 تمرین) می باشد. لیست تمرینات حل شده در ادامه آمده است. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: بخش اول + بخش دوم

مشخصات حل المسائل

فرمتعکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده299
حجم فایل زیپ شده106 مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در دو بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل المسائل (شامل تمرینات فصل یک الی پنجم – جمعا 173 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل ششم الی دوازدهم – جمعا 126 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل 299 تمرین از کل کتاب )

Solution Manual for An Introduction to Programming using Python – David Schneider

حل المسائل کتاب برنامه نویسی مقدماتی پایتون دیوید اشنایدر

Solution Manual for An Introduction to Programming using Python

نویسنده(گان): David I. Schneider

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات99
حجم فایل زیپ شده1.77 مگابایت

***

An Introduction to Programming using Python – David Schneider

کتاب برنامه نویسی مقدماتی پایتون دیوید اشنایدر

An Introduction to Programming using Python

نویسنده(گان): David I. Schneider

کتاب برنامه نویسی مقدماتی پایتون دیوید اشنایدر

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات422
حجم فایل زیپ شده4.22 مگابایت

***

Queueing Networks and Markov Chains – Gunter Bolch, Stefan Greiner

کتاب شبکه های صف و زنجیره مارکوف گانتر بولچ – ویرایش دوم

Queueing Networks and Markov Chains: Modeling and Performance Evaluation With Computer Science Applications – 2nd Edition

نویسنده(گان): Gunter Bolch, Stefan Greiner, Hermann de Meer, Kishor S. Triv

کتاب شبکه های صف و زنجیره مارکوف گانتر بولچ

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات887
حجم فایل زیپ شده19.4 مگابایت

***