برچسب: بیوشیمی

Bioprocess Engineering Principles – Pauline Doran

کتاب اصول مهندسی فرایندهای زیستی پائولین دوران – ویرایش اول و دوم

 Bioprocess Engineering Principles – 1st and 2nd Edition

نویسنده(گان):  Pauline M. Doran

این مجموعه شامل دو کتاب یکی برای ویرایش اول و دیگری برای ویرایش دوم می باشد.

کتاب اصول مهندسی فرایندهای زیستی پائولین دوران

مشخصات فایل چاپ 1995 (ویرایش اول)

فرمتPDF
تعداد صفحات928
حجم فایل زیپ شده13مگابایت

 

مشخصات فایل چاپ  2012 (ویرایش دوم)

فرمتPDF
تعداد صفحات455
حجم فایل زیپ شده25مگابایت

***