برچسب: جزوه آمادگی کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد

جزوه روشهای نوین آنالیز مواد

جزوه دستنویس روشهای نوین آنالیز مواد – ویژه دانشجویان رشته مهندسی مواد

تدریس شده در دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 

درس روشهای نوین آنالیز مواد جزو دروس کارشناسی ارشد مهندسی مواد می باشد.  جزوه ای که در اینجا آورده شده است بسیار خوانا و با کیفیت و به صورت رنگی اسکن شده است.

برخی از کلمات کلیدی و سرفصل مطالب مطروحه در جزوه در زیر آمده است :

تاریخ علم شیمی، لاوازیه، براگ، دیفراکتومتری XRD ، جدول مندلیف، میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM ، میکرشروسکوپ الکترونی TEM ، شرایط تولید اشعه ایکس ، شرایط فیلتراسیون اشعه ایکس، مونوکروماتور، دیفراکتومتر، شناسایی ماده، شناسایی ماده با کارت ASTM ، آزمایشهای XRD ، EDX ، قانون خاموشی و القا، طرز تهیه نمونه مینرال، فولاد زنگ نزن، تنش پس ماند در سیستم، شدت آناتاس، محاسبه اندازه دانه، الکترون های اوژه، XRF ، تفنگ الکترونی، فاصله بین صفحات بلوری

 

این جزوه مجموعا دارای 50 صفحه و حجم  11 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

حتما نمونه این جزوه را دانلود بفرمایید

جزوه ترمودینامیک مهندسی مواد

جزوه دستنویس ترمودینامیک رشته مهندسی مواد – ویژه دانشجویان رشته مهندسی مواد

تدریس شده در دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 

درس ترمودینامیک جزو دروس کارشناسی ارشد مهندسی مواد می باشد.  جزوه ای که در اینجا آورده شده است بسیار خوانا و با کیفیت و به صورت رنگی اسکن شده است. مراجع اصلی در تدریس این جزوه به شرح زیر می باشند :

Introduction to the Thermodynamics of Materials – Gaskell

Thermodynamics of Materials – David V. Ragone

برخی از کلمات کلیدی و سرفصل مطالب مطروحه در جزوه در زیر آمده است :

ترمودینامیک کلاسیک، ترمودینامیک آماری، رابطه بولتزمن، تولید آنتروپی، توابع انرژی گیپس، ترمودینامیک گازها، گرمای اختلاط، تغییرات انتروپی اختلاط، حالت استاندارد هنری، حالت استاندارد درصد وزنی، ترمودینامیک محلول های غیر ایده آل، ماهیت دیاگرام ها، سیستم های ساده دوتایی، تعداد جفت ها در کریستال، محلول های غیر با قاعده، مرز آنتی فاز، خطوط لیکوئدوس، سالیدوس، منطقه دوفازی، محاسبه اکتیویته، معادلات خطوط کناری، تعادل دو محلول جامد، تعادل مذاب و جامد، تاثیر فشار بر حلالیت، رابطه گیبس دوهم، محلول رائول تی، ضرایب نامعین لاگرانژ، قانون سیورت، فرایند اسپنیودال

 

این جزوه مجموعا دارای 68 صفحه و حجم  12 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

حتما نمونه این جزوه را دانلود بفرمایید

جزوه سینیتیک

جزوه دستنویس سینیتیک – ویژه دانشجویان رشته مهندسی مواد

تدریس شده توسط دکتر مزمل حکم آبادی در دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 

درس سینیتیک جزو دروس کارشناسی ارشد مهندسی مواد می باشد.  جزوه ای که در اینجا آورده شده است بسیار خوانا و با کیفیت و به صورت رنگی اسکن شده است. مراجع اصلی در تدریس این جزوه به شرح زیر می باشند :

فرایندهای سینتیکی در مهندسی مواد و متالوژی – سید خطیب الاسلام

اصول خوردگی و الکتروشیمی – استبری / مریم انتشادی

Chemical Reaction Engineering –  O. Levenspiel

Modern Electrochemistry – Bockris and Reddy

An Introduction to Electrochemistry – Glasstone

Handbook of Electrochemistry – Cynthin

برخی از کلمات کلیدی و سرفصل مطالب مطروحه در جزوه در زیر آمده است :

متالوژی، تعادل حرارتی، تعادل مکانیکی، تعادل شیمیایی، تعادل درونی، تعادل بیرونی، قانون عمل جرم، سرعت واکنش متقابل، روش نیمه عمر، روش انزوا، سیستم جاری بدون همزن، طراحی راکتور بهینه، روش های اندازه گیری سرعت، روش کوانتومتری، روش کالریمتری، ترموگراویمتری،واکنش در فاز گاز، سیستم های پیچیده، تعیین مدل سینیکی، قانون تجربی آرینوس، تئوری سرعت مطلق، تاثیر کاتالیزور بر سرعت واکنش، کاتالیزور در واکنش، کاتالیزور همگن، کاتالیزور غیرهمگن، کاتالیزور منفی، جذب سطحی، محاسبه میزان جذب، جذب گاز تک اتمی، نفوذ یا دیفیوژن، مطالعه میزان نفوذ، رابطه نفوذ با فرکانس، قانون دوم فیک، نفوذ در حالت غیر ثابت، زوج نیمه نامحدود، رابطه نفوذ با غلطت، غشای سطحی، انواع لایه های مرزی، دانسیته جریان تبادلی، پولاریزاسیون غلظتی، احیای اکسیژن، انتقال جرم، سینتیک الکتروشیمی، پولاریزاسیون انتقال بار، واکنش نیمه پولی تک

 

این جزوه مجموعا دارای 58 صفحه و حجم  11 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

حتما نمونه این جزوه را دانلود بفرمایید

جزوه الکتروشیمی

جزوه دستنویس الکتروشیمی – ویژه دانشجویان رشته مهندسی مواد

تدریس شده توسط در دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 

درس الکتروشیمی جزو دروس کارشناسی ارشد مهندسی مواد می باشد.  جزوه ای که در اینجا آورده شده است بسیار خوانا و با کیفیت و به صورت رنگی اسکن شده است. برخی از کلمات کلیدی و سرفصل مطالب مطروحه در جزوه در زیر آمده است :

الکتروشیمی، ترمودینامیک الکتروشیمی، الکتروشیمی تعادلی، آنتلپی و انرژی گیپس تشکیل یون، عوامل موثر بر انرژی گیپس، آنتروپی تشکیل یون ها، محاسبه حلالیت بر اساس انرژی گیپس تشکیل یون ها، ثابت تعادل یونی، اکتیویته، ضریب اکتیویته متوسط، قدرت یونی، قانون حدی، دوبای هوکه، قانون تعادل و حاصلشرب انحلالی، انحلال الکترولیز در حضور نمک، پیل الکتروشیمیایی، واکنش های الکترونی، پیل دانیل، علامت گذاری پیل های الکتروشیمیایی، پتانسیل پیل، رابطه نرنست، پیل در تعادل، نرنست پیل غلظتی، محاسبه ثابت تعادل، پتانسیل احیا، هدایت یون، قانون کلراش، موبیلیته و هدایت ویژه، عدد انتقال، معادله استوکس انشتین، نفوذ به همراه همرفت، پیده های فصل مشترک، لایه دوگانه الکتریکی، نحوه توزیع بارها، پدیده های الکتروسینتیکی، اصل فرانک کندن، معادله تایلر ولمر، پولاریزاسیون غلظتی و مقاومتی

 

این جزوه مجموعا دارای 57 صفحه و حجم  12 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

حتما نمونه این جزوه را دانلود بفرمایید

جزوه حفاظت کاتدی و آندی

جزوه دستنویس حفاظت کاتدی و آندی – ویژه دانشجویان رشته مهندسی مواد

تدریس شده توسط در دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 

درس حفاظت کاتدی و آندی جزو دروس کارشناسی ارشد مهندسی مواد می باشد.  جزوه ای که در اینجا آورده شده است بسیار خوانا و با کیفیت و به صورت رنگی اسکن شده است. مراجع اصلی در تدریس این جزوه به شرح زیر می باشند :

Control of Pipeline Corrosion – Peabody

برخی از کلمات کلیدی و سرفصل مطالب مطروحه در جزوه در زیر آمده است :

پوشش های خطوط انتقال، ویژگی کولتار انامل، ویژگی های پرایمر، قطعه گالوانیزه، رزیستیویته، شدت جریان خوردگی، پلاستیک ها، پتانسیل خوردگی، آند فداشونده، سیم افشان، حفاظت کاتدی جریان تزریقی، غلاف فولادی، گالوانیزاسیون حرارتی، حفاظت آندی آهن، حمام های سولفاتی، اگزالیک، انواع پوشش های خطوط لوله، کشیدن منحنی پلاریزاسیون، معایب لوله های چدنی، حفاظت کاتدی با روش جریان اعمالی، آندایز، حمام کلریدی، آندایز کلاسیک، آندایز ریز و سخت

این جزوه مجموعا دارای 71 صفحه و حجم  16 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

حتما نمونه این جزوه را دانلود بفرمایید

جزوه خوردگی پیشرفته

جزوه دستنویس خوردگی پیشرفته – ویژه دانشجویان رشته مهندسی مواد

تدریس شده توسط در دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 

درس خوردگی پیشرفته جزو دروس کارشناسی ارشد مهندسی مواد می باشد.  جزوه ای که در اینجا آورده شده است بسیار خوانا و با کیفیت و به صورت رنگی اسکن شده است. برخی از کلمات کلیدی و سرفصل مطالب مطروحه در جزوه در زیر آمده است :

خوردگی پیشرفته، هزینه های خوردگی، مدیریت خوردگی، بازرسی بر پایه ریسک RBI ، تئوری خوردگی آبی، معادله نرنست، نحوه بدست آوردن جدول پتانسیل، سنتیک واکنش های خوردگی، معادله تافل، فرایند های تحت کنترل نفوذ، تئوری پتانسیل مختلط، دیاگرام های پوربه، تکنیک تافل، خوردگی انتخابی، خوردگی فلز غیر هم جنس، خوردگی مطلاطم، خوردگی موضعی، خوردگی شیاری، مکانیزم پیتینگ، خوردگی سازه ها، پولاریزاسیون، ساختار لایه ای مضاعف، افت اهمی، خوردگی بین دانه ای، خوردگی حفره ای، رابطه مکس بورن، موبیلیته، معادله دوبای هوکل انزاگر، مدل استرن، مدل هلمهولتز، مدل گوی چاپمن

 

این جزوه مجموعا دارای 98 صفحه و حجم  20 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

حتما نمونه این جزوه را دانلود بفرمایید

آزمایشگاه روش های پیشرفته مطالعه مواد

جزوه تایپ شده آزمایشگاه روش های پیشرفته مطالعه مواد – ویژه دانشجویان رشته مهندسی مواد

تهیه شده توسط دکتر نقی پروینی در دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 

آزمایشگاه روش های پیشرفته مطالعه مواد جزو دروس کارشناسی ارشد مهندسی مواد می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است بسیار خوانا و با کیفیت و به صورت سیاه سفید اسکن شده است. برخی از کلمات کلیدی و سرفصل مطالب مطروحه در جزوه در زیر آمده است :

تقسیم بندی اشعه های الکترومغناطیسی، الکترون های برگشتی، الکترون ثانوی، میکروسکوب الکترونی روبشی SEM ، تشکیل کنتراست، آماده سازی نمونه ها، میکروتجزیه عنصری EDX ، سوند ثابت و متحرک، تعیین کننده گازی، دستگاه اولتراسونیک، طلا اندود کردن، خلاسازی محیط، روش تهیه تجزیه تصویری، روش mapping

این جزوه مجموعا دارای 44 صفحه و حجم  6 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

جزوه خطا در اندازه گیری مواد

جزوه تایپ شده خطا در اندازه گیری مواد – ویژه دانشجویان رشته مهندسی مواد

تدریس شده توسط در دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 

درس خطا در اندازه گیری مواد جزو دروس کارشناسی ارشد مهندسی مواد می باشد.  جزوه ای که در اینجا آورده شده است بسیار خوانا و با کیفیت و به صورت سیاه سفید اسکن شده است. مراجع اصلی در تدریس این جزوه به شرح زیر می باشند :

A Primer on the Taguchi Method – R. K. Roy

برخی از کلمات کلیدی و سرفصل مطالب مطروحه در جزوه در زیر آمده است :

بهینه سازی، طراحی و تحلیل آزمایش ها، روش های آزمایش تاگوچی، فلسفه تاگوچی، طراحی تلورانس، تعیین درجه آزادی، انتخاب آرایه متعامدف تخصیص عوامل به ستون های آرایه، آنالیز واریانس، محاسبه واریانس، محاسبه مقدار پاسخ در شرایط بهینه، پارامتر شاخص پودر روی، تبدیل اورانیل به اورانوس

این جزوه مجموعا دارای 71 صفحه و حجم  9 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

جزوه متالوژی سطوح و پوشش ها

جزوه دستنویس متالوژی سطوح و پوشش ها – ویژه دانشجویان رشته مهندسی مواد

تدریس شده توسط در دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 

درس متالوژی سطوح و پوشش ها جزو دروس کارشناسی ارشد مهندسی مواد می باشد.  جزوه ای که در اینجا آورده شده است بسیار خوانا و با کیفیت و به صورت رنگی اسکن شده است. برخی از کلمات کلیدی و سرفصل مطالب مطروحه در جزوه در زیر آمده است :

متالوژی، فیزیک سطح، مقاومت به خوردگی، غیر بالک، پوشش های سطحی، مواد کامپوزیتی، انتخاب پوشش، مهندسی سطح، پوشش دهی، لایه های پوشش، اصلاح سطح، آماده سازی سطح، تعریف سطح تمیز، تمیز کاری آبی، آلودگی های آلی، آلودگی های غیر آلی، شدت آلایندگی، صیقل کاری، چربی گیری سطوح،حکاکی سطوحف ترکیب امولوسیونی، الکتروشیمی خوردگی، نیروی محرکه خوردگی، ترمودینامیک خوردگی، انواع پلاریزاسیون، پلاریزاسیون اهمی، حفاظت خوردگی، حفاظت کاتدی ذاتی، آبکاری الکتریکی، الکترولیز عملی، ولتاژتجزیه الکترولیت درپوشش دهی، ولتاژاضافی هیدروژنی، احیای یون ها، تبلور الکتروشیمیایی، آبکاری نقره، آبکاری الکتریکی، آبکاری الکترولس، پسبندگی پوشش، پوشش های نفوذی، مکانیزم تشکیل پوشش،پوشش نفوذ جامد در جامد، تکنیک رسوب در فاز گازی، گرانتر،

این جزوه مجموعا دارای 44 صفحه و حجم  9 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

حتما نمونه این جزوه را دانلود بفرمایید

جزوه جنبه های مکانیکی خوردگی

جزوه دستنویس جنبه های مکانیکی خوردگی – ویژه دانشجویان رشته مهندسی مواد

تدریس شده توسط در دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 

درس جنبه های مکانیکی خوردگی جزو دروس کارشناسی ارشد مهندسی مواد می باشد.  جزوه ای که در اینجا آورده شده است بسیار خوانا و با کیفیت و به صورت رنگی اسکن شده است. برخی از کلمات کلیدی و سرفصل مطالب مطروحه در جزوه در زیر آمده است :

جنبه های مکانیکی خوردگی، استحکام تئوری مواد، تمرکز تنش، تئوری اانگلیس، مکانیک شکست،تئوری گریفیت، آنالیز تنش در SCC ، مکانیزم خورگی، عوامل موثر در خوردگی، سرعت رشد ترک در SCC، طراحی سازه، خوردگی خستگی، معادله پاریس، تردی هیدروژنی، خوردگی مکانیکی، تک کریستال، تنش برشی،مدول برشی،کرنش مدولی،فاکتور تمرکز تنش، میزان بحرانی بودن تنش، کشش تک محوری، تخمینی از میزان تافنی، اصول مکانیک شکست، انرژی سطح، توزیع تنش در نوک ترک، هرتزبرگ، فاکتور شدت تنش، تنش بحرانی، تنش صفحه ایی، کرنش صفحه ای، محیط خورنده، فاکتور شدت تنش آستانه، روش های کنترل،حفاظت گالوانیکی، پوشش کاری، تنش های سیکلی، ساچمه زنی سطح،

این جزوه مجموعا دارای 40 صفحه و حجم  9 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

دانلود رایگان نمونه این جزوه

***

جزوه رنگ ها و پوشش های تبدیلی

جزوه دستنویس رنگ ها و پوشش های تبدیلی – ویژه دانشجویان رشته مهندسی مواد

تدریس شده توسط در دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 

درس رنگ ها و پوشش های تبدیلی جزو دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد می باشد.  جزوه ای که در اینجا آورده شده است بسیار خوانا و باکیفیت و به صورت رنگی اسکن شده است. مراجع اصلی در تدریس این جزوه به شرح زیر می باشند :

Paint and Coating – Philip A. Schweitzer

برخی از کلمات کلیدی و سرفصل مطالب مطروحه در جزوه در زیر آمده است :

پوشش های تیدیلی،اکسیداسیون آندی، فسفاته کردن، کروماته کردن،خوردگی، پوشش های شبه تبدیلی، الکترشیمیایی، فیزیکوشیمیایی، پاشش محلول،روانکاری، پلاریزاسیون، آندایزینگ، لایه پاسیو، شاخه کاتدی، شاخه آندی، آندایزینگ آلومینیوم، هوازدگی، لایه اکسیدی، افزایش مقاومت به خوردگی، افزایش سختی، ضخیم سازی مصنوعی، پوشش مصنوعی، الکترولیت، انحلال ثانویه پوشش، پوشش های محافظ، خازن های الکتریکی، ضخامت پوشش، شیب انحلال فلز، روش گالوانواستاتیک، منحنی های پتانسیومتری، الکترلیت کلاس3، تشکیل لایه اکسید، تشکیل پوشش،ساختار لایه اکسید، شکست دی الکتریک، شرایط رشد یون، اکسیداسیون تزئینی، اسید بوریک، رنگی کردن اکسیدی، آب بندی لایه اکسید، کروماته کاری، مکانیزم فالدرو، خواص مقاومتی پوشش های کروماته، فسفاته کاری، فسفوفیلیت، پوشش های نازک، لایه نازک، فسغاته کاری ضخیم، پوشش رنگ، تکنولوژی رنگ، رنگ پودری، کتالیست، پلی استرن های غیر اشباع، پلیمریزاسیون، ایزوسیانات، رئولوژی، تنش برشی، کامپوزین، ویسکوزیته، منحنی جریان، اثر ویسکوزیته در پوشش رنگ ها، تبدیل ویسکوزیته، کشش سطح، مدل کسید-باکستر، اثر کشش در رنگ ها، تئوری چسبندگی،جاذبه الکترواستاتیک، اتصال مکانیکی، اتصال شیمیایی، روش تنسیل، روش اولتراسیون، روش اکواستیک، مکانیزم اندرسون، کوپروپلیکان، عقیده کوزولوشکی

این جزوه مجموعا دارای 79 صفحه و حجم  16 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

حتما نمونه این جزوه را دانلود بفرمایید

جزوه اکسیداسیون و خوردگی داغ

جزوه دستنویس اکسیداسیون و خوردگی داغ – ویژه دانشجویان رشته مهندسی مواد

تدریس شده توسط در دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 

درس اکسیداسیون و خوردگی داغ جزو دروس کارشناسی ارشد مهندسی مواد می باشد.  جزوه ای که در اینجا آورده شده است بسیار خوانا و با کیفیت و به صورت رنگی اسکن شده است. مراجع اصلی در تدریس این جزوه به شرح زیر می باشند :

Introduction to High Temperature Oxidation of Metals – N. Bricks, Q. H. Meir

Corrosion of Alloys at High Temperatures – P. Hancock

Oxidation of Metals – C. K. Hamper

High temperature oxidation of metals –P.Kofstad

Oxidation of metals and alloys – D.L.Douglas

High temperature corrosion – R.A.Rapp, NACE

برخی از کلمات کلیدی و سرفصل مطالب مطروحه در جزوه در زیر آمده است :

مکانیزم های اکسیداسیون، سرعت پاربولیک اکسیداسیون، سرعت لگاریتمی اکسیداسیون، سرعت خطی اکسیداسیون، مورفولوژی لایه اکسیدی، نیمه هادی های منفی N type ، نیمه هادی های منفی P type ، اکسیداسیون خطی، اکسیداسیون لگاریتمی، سیستم های فلزی چند لایه، سیستم های فلزی لایه های ترد، سیستم های فلزی لایه های فرار، اثر ناخالصی ها، اکسیداسیون داخلی، اکسیداسیون آلیاژ ها، اکسیداسیون ناگهانی، سولفیداسیون در دمای بالا، کربوراسیون در دمای بالا، نیتریداسیون در دمای بالا، هالوژنیزاسیون در دمای بالا، پودرشدگی فلزات، فلاکسینگ بازی، فلاکسینگ اسیدی، خوردگی، حفاظت کاتدی، تنش مکانیکی، محصول واکنش، روشهای ارزیابی، کوره، پوسته اسیدی، اکسید های ضخیم، کاتیون ها، مقاومت لایه ها، تاثیر فشار در اکسیداسیون، ترمودینامیک اکسیداسیون، آنیون متحرک، مکانیزم های انتقال، کریستال های استوکیومتری، کریستال های غیر استوکیومتری، قانون دالتون، الکترون های مازاد، ترک خوردگی، مکانیزم های غالب، تئوری واگنر، تعادل ترمودینامیکی، ناخالصی در فلز اکسید، جهت گیری سطح، عیوب کریستال، انرژی آزاد، هسته های اکسیدی، تنش رشد، مارکرهای پلاتینی، تئوری مروک و پرزی بلسکی، کرومیوم، اکسیداسیون آلیاژ ها، خوردگی، عمق نفوذ، آلیاژ های پایه، دیفیوژن، آلیاژ های آهن کروم، سرعت نفوذ

این جزوه مجموعا دارای 165 صفحه و حجم  28 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

حتما نمونه این جزوه را دانلود بفرمایید

جزوه مهندسی سطح پیشرفته

جزوه دستنویس درس مهندسی سطح پیشرفته – ویژه دانشجویان رشته مهندسی مواد

تدریس شده توسط در دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 

درس مهندسی سطح پیشرفته جزو دروس کارشناسی ارشد مهندسی موادمی باشد. در جزوه زیر مطالب به صورت دقیق ، موشکافانه و منظم مطرح شده اند. جزوه ای که در اینجا آورده شده است بسیار خوانا و با کیفیت اسکن شده است.مراجع اصلی در تدریس این جزوه به شرح زیر می باشند :

Friction and wear – B. Fugh Butterworth

Material to Resist Wear – A. R. E. Handsome

Principle of Metal surface Treatment and Protection – B. Y. Gabe

Surface Engineering Practice – Stratford

برخی از کلمات کلیدی و سرفصل مطالب مطروحه در جزوه در زیر آمده است :

توپوگرافی سطح، بافت سطوح، زبری سطوح، سختی سطوح، سایش سطوح، استهلاک سطوح ، تمیزکاری سطوح، مکانیزم تماس، مقاومت به سایش سطوح، تربولوژی، انواع سایش، سایش خراشان، سایش چسبندگی، سایش ورقه ای شدن، سایش نوسانی، سایش فرسایش، سایش تریبوشیمیایی، سایش چرخشی، آزمایشات سایش ، مکانیزم های روان کاری، اصطحکام چسبندگی، سختی ذاتی، تکنولوژی خلا، ابزار های برش، پوشش های نیکلی، پوشش های کرومی، پوشش های فسفاته در نودر، ساچمه زنی، چکش کاری، تربوسیستم، سیستم های دو فازی، انتقال گرما، روش های نوری و سطوحی، ابزار سوزنی، مقاومت فلز، فایرستون، سایش خستگی، پلیش، اصطکاک سطوح، تست ارشمیدس، معادله سایش، صافی سطوح، عملیات حرارتی، کسیختگی در عمق، ناپایداری کریستال ها، سایش نسبی، سایش ریز، سایش حفره ای، سایش ذوبی، سایش نفوذی، معیار های سایش، فولاد های منگنزدار، فولادهای مولیبدنی، آلیاژ های غیر آهنی، سایش در چدن ها، سرامیک ها، مهندسی سطح، پوشش آلی ها، استری ها، پوشش های سرامیکیف الکترولس، پوشش های جدا شدنی،پاشش پلاسما، رسوب فلزات، پاشش حرارتی

این جزوه مجموعا دارای 142 صفحه و حجم  22 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

حتما نمونه این جزوه را دانلود بفرمایید