برچسب: حسابداری

Solution Manual for Financial Accounting – Paul Kimmel, Jerry Weygandt

حل المسائل کتاب حسابداری مالی پائول کیمل – ویرایش ششم

Solution Manual for Financial Accounting, Tools for Business Decision Making – 6th Edition

نویسنده(گان): Paul D. Kimmel, Jerry J. Weygandt, Donald E. Kieso

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات1243
حجم فایل زیپ شده7.47 مگابایت

***

 

Solution Manual for Cost Accounting – Charles Horngren, Srikant Datar

حل المسائل کتاب حسابداری صنعتی چارلز توماس هورنگرن – ویرایش ششم و سیزدهم (سه حل المسائل)

Solution Manual for Cost Accounting – 6th Canadian and 13th Edition and one for unknown Edition

نویسنده(گان): Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, Madhav V. Rajan

این مجموعه شامل سه حل المسائل است، یکی برای ویرایش سیزدهم، یکی برای ویرایش ششم و دیگری برای یک ویرایش نامشخص.

مشخصات حل المسائل ویرایش سیزدهم

فرمتPDF
تعداد صفحات832
حجم فایل زیپ شده3.90 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمتPDF
تعداد صفحات1241
حجم فایل زیپ شده5.8 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش نامشخص

فرمتPDF
تعداد صفحات112
حجم فایل زیپ شده752  کیلوبایت

***

Intermediate Accounting – James Stice, Earl Stice

کتاب حسابداری میانه استایس – ویرایش هفدهم

Intermediate Accounting – Seventeenth Edition

نویسنده(گان): James D. Stice, Earl K. Stice, Fred Skousen

کتاب حسابداری میانه استایس

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات1489
حجم فایل زیپ شده22.7 مگابایت

***

Financial Accounting – Paul Kimmel, Jerry Weygandt

کتاب حسابداری مالی پائول کیمل – ویرایش ششم و هفتم

Financial Accounting, Tools for Business Decision Making – 6th and 7th Edition

نویسنده(گان): Paul D. Kimmel, Jerry J. Weygandt, Donald E. Kieso

کتاب حسابداری مالی پائول کیمل

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمتPDF
تعداد صفحات888
حجم فایل زیپ شده15 مگابایت

 

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمتPDF
تعداد صفحات889
حجم فایل زیپ شده20.4 مگابایت

***

Solution Manual for Management Accounting – Anthony Atkinson, Robert Kaplan

حل المسائل کتاب حسابداری مدیریت آنتونی اتکینسون و روبرت کاپلان  – ویرایش ششم

Solution Manual for Management Accounting: Information for Decision: Making and Strategy Execution – 6th Edition

نویسنده(گان): Anthony A. Atkinson, Robert S. Kaplan, Ella Mae Matsumura, S. Mark Young

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده4.25 مگابایت

***

Management Accounting – Anthony Atkinson, Robert Kaplan

کتاب حسابداری مدیریت آنتونی اتکینسون و روبرت کاپلان – ویرایش ششم

Management Accounting: Information for Decision-Making and Strategy Execution – 6th Edition

نویسنده(گان): Anthony A. Atkinson, Robert S. Kaplan, Ella Mae Matsumura, S. Mark Young

کتاب حسابداری مدیریت آنتونی اتکینسون و روبرت کاپلان

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات551
حجم فایل زیپ شده6.96 مگابایت

***

Solution Manual for Corporate Finance – Stephen Ross, Randolph Westerfield

حل المسائل کتاب مدیریت مالی استفان راس و رندلف وسترفیلد – ویرایش ششم، نهم و دهم

Solution Manual for Corporate Finance -6th, 9th and 10th Edition

نویسنده(گان): Stephen Ross, Randolph Westerfield, Jeffrey Jaffe

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمتPDF
تعداد صفحات970
حجم فایل زیپ شده5.23 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمتPDF
تعداد صفحات550
حجم فایل زیپ شده3.18 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش دهم

فرمتPDF
تعداد صفحات561
حجم فایل زیپ شده2.39 مگابایت

***

Solution Manual for Advanced Accounting – Joe Ben Hoyle, Thomas Schaefer

حل المسائل کتاب حسابداری پیشرفته جو بن هایله – ویرایش یازدهم

Solution Manual for Advanced Accounting  – 11th Edition

نویسنده(گان): Joe Ben Hoyle, Thomas Schaefer, Timothy Doupnik

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات792
حجم فایل زیپ شده1.89 مگابایت

***

Advanced Accounting – Joe Ben Hoyle, Thomas Schaefer

کتاب حسابداری پیشرفته جو بن هایله – ویرایش دوازدهم

Advanced Accounting – 12th Edition

نویسنده(گان): Joe Ben Hoyle, Thomas Schaefer, Timothy Doupnik

کتاب حسابداری پیشرفته جو بن هایله

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات929
حجم فایل زیپ شده5.27 مگابایت

***

Solution Manual for Accounting Information Systems – Marshall Romney, Paul Steinbart

حل المسائل کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری مارشال رامنی – ویرایش دوازدهم

Solution Manual for Accounting Information Systems – 12th Edition

نویسنده(گان): Marshall B. Romney, Paul J. Steinbart

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات746
حجم فایل زیپ شده7.25 مگابایت

***

Accounting Information Systems – Marshall Romney, Paul Steinbart

کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری مارشال رامنی – ویرایش چهاردهم

Accounting Information Systems – 14th Edition

نویسنده(گان): Marshall B. Romney, Paul J. Steinbart

کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری مارشال رامنی

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات769
حجم فایل زیپ شده48.6 مگابایت

***

Solution Manual for Financial Accounting – Robert Libby, Patricia Libby

حل المسائل کتاب حسابداری مالی روبرت لیبی و پاتریکا لیبی – ویرایش هشتم

Solution Manual for Financial Accounting – 8th Edition

نویسنده(گان): Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel Short

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات645
حجم فایل زیپ شده6.23 مگابایت

***

Financial Accounting – Robert Libby, Patricia Libby

کتاب حسابداری مالی روبرت لیبی و پاتریکا لیبی – ویرایش هفتم

Financial Accounting – 7th Edition

نویسنده(گان): Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel Short

کتاب حسابداری مالی روبرت لیبی و پاتریکا لیبی

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات881
حجم فایل زیپ شده25.4 مگابایت

***

حل المسائل اصول حسابداری جمشید اسکندری

حل المسائل کتاب اصول حسابداری (اصول 1)

نویسنده: جمشید اسکندری

توضیح اینکه این حل المسائل به صورت گردآوری شده است و فصل های یک الی شش به همراه فصل 9 را پوشش دهد. برای فصل های مذکور جواب سوالات چهارگزینه ای و حل مسائل وجود دارد.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات228
حجم فایل زیپ شده3.89 مگابایت

***

Intermediate Accounting – David Spiceland, James Sepe

کتاب حسابداری میانه دیوید اسپیکلند – ویرایش هشتم

Intermediate Accounting 8th Edition

نویسنده(گان): J. David Spiceland, James Sepe, Mark W. Nelson

کتاب حسابداری میانه دیوید اسپیکلند

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات1473
حجم فایل زیپ شده17.6 مگابایت

***

Solution Manual for Financial Accounting Theory – William Scott

حل المسائل کتاب حسابداری مالی ویلیام اسکات – ویرایش ششم و هفتم

Solution Manual for Financial Accounting Theory – 6th and 7th Edition

نویسنده(گان): William R. Scott

این مجموعه شامل دو حل المسائل برای ویرایش های مختلف می باشد.

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمتPDF
تعداد صفحات568
حجم فایل زیپ شده1.58 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمتPDF
تعداد صفحات450
حجم فایل زیپ شده1.07 مگابایت

***

Solution Manual for Cost Accounting – William Carter

حل المسائل حسابداری صنعتی ویلیام کارتر  – ویرایش چهاردهم

Solution Manual for Cost Accounting – 14th Edition

نویسنده(گان): William K. Carter

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات720
حجم فایل زیپ شده1.54 مگابایت

***

Accounting Theory – Ahmed Riahi-Belkaoui

کتاب تئوری حسابداری احمد ریاحی بلکویی به زبان فارسی

Accounting Theory

نویسنده(گان): Ahmed Riahi-Belkaoui

مترجم: دکتر علی پارسائیان

کتاب تئوری حسابداری احمد ریاحی بلکویی به زبان فارسی

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات775
حجم فایل زیپ شده12.6 مگابایت

***

Accounting Theory – Eldon Hendriksen

کتاب تئوری حسابداری الدون هندریکسون و مایکل ون بردا به زبان فارسی و انگلیسی – ویرایش پنجم

Accounting Theory 5th Edtion

نویسنده(گان): Eldon S. Hendriksen

مترجم: دکتر علی پارسائیان

کتاب تئوری حسابداری الدون هندریکسون و مایکل ون بردا به زبان فارسی و انگلیسی

این مجموعه شامل سه کتاب می باشد. یکی نسخه انگلیسی برای ویرایش پنجم می باشد و دو تای کتاب دیگر نسخه فارسی مربوط به ویرایش پنجم است که به صورت جلد اول و دوم می باشد.

مشخصات فایل انگلیسی ویرایش پنجم

فرمتPDF
تعداد صفحات872
حجم فایل زیپ شده6.74 مگابایت

مشخصات فایل فارسی جلد اول ویرایش پنجم

فرمتPDF
تعداد صفحات545
حجم فایل زیپ شده8.45 مگابایت

مشخصات فایل فارسی جلد دوم ویرایش پنجم

فرمتPDF
تعداد صفحات572
حجم فایل زیپ شده9.41 مگابایت

***

Financial Accounting Theory – William Scott

کتاب نظریه حسابداری مالی ویلیام اسکات به زبان فارسی و انگلیسی – ویرایش سوم، پنجم و هفتم

Financial Accounting Theory – 3rd and 5th Edition

نویسنده(گان): William R. Scott

مترجم: دکتر علی پارسائیان

کتاب نظریه حسابداری مالی ویلیام اسکات به زبان فارسی و انگلیسی

این مجموعه  شامل چهار کتاب می باشد. یکی نسخه انگلیسی برای ویرایش هفتم و یک نسخه انگلیسی برای ویرایش پنجم می باشد. دو تای کتاب دیگر نسخه فارسی مربوط به ویرایش سوم است که به صورت جلد اول و دوم می باشد.

مشخصات فایل انگلیسی ویرایش هفتم

فرمتPDF
تعداد صفحات625
حجم فایل زیپ شده2.40 مگابایت

مشخصات فایل انگلیسی ویرایش پنجم

فرمتPDF
تعداد صفحات561
حجم فایل زیپ شده115 مگابایت

مشخصات فایل فارسی جلد اول ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات544
حجم فایل زیپ شده31.9 مگابایت

مشخصات فایل فارسی جلد دوم ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات326
حجم فایل زیپ شده17.8 مگابایت

***