برچسب: حل المسائل کتاب ریاضیات گسسته و کاربردهای کنت روزن

Solution Manual for Discrete Mathematics and Its Applications – Kenneth Rosen

حل المسائل کتاب ریاضیات گسسته و کاربردهای کنت روزن – ویرایش پنجم و هفتم

Solution Manual for Discrete Mathematics and Its Applications – 5th and 7th ed Edition

نویسنده(گان): Kenneth H. Rosen

توضیح اینکه این محصول شامل دو حل المسائلی می باشد: یکی برای ویرایش پنجم و دیگری برای ویرایش هفتم. حل المسائل ویرایش هفتم تنها پاسخ مسائل فرد کتاب درسی را پوشش می دهد.

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 576
حجم فایل زیپ شده 27.8 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 512
حجم فایل زیپ شده 5.24 مگابایت

***