برچسب: حل المسائل کتاب شیمی آلی سولومونز و فریل

Solution Manual for Organic Chemistry – Graham Solomons

حل المسائل کتاب شیمی آلی سولومونز و فریل – ویرایش هفتم، دهم و یازدهم

Solution Manual for Organic Chemistry – 7th, 10th and 11th Edition

نویسنده(گان):T. W. Graham Solomons, Craig B. Fryhle, Scott A. Snyder

توضیح اینکه این محصول دارای سه حل المسائل می باشد: یکی برای ویرایش هفتم، دیگری برای ویرایش دهم و دیگری برای ویرایش یازدهم

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش یازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 744
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 726
حجم فایل زیپ شده 40.6 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 490
حجم فایل زیپ شده 9.85 مگابایت

***