برچسب: حل المسائل کتاب مبانی دینامیک گازها رابرت زوکر و اسکار بیبلارز

Solution Manual for Fundamentals of Gas Dynamics – Robert Zucker, Oscar Biblarz

حل المسائل کتاب مبانی دینامیک گازها رابرت زوکر و اسکار بیبلارز – ویرایش دوم و سوم

Solution Manual for Fundamentals of Gas Dynamics – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان): Robert D. Zucker, Oscar Biblarz

حل المسائل دینامیک گازها Zucker و Biblarz ویرایش سوم

حل المسائل کتاب مبانی دینامیک گازها زوکر و بیبلارز ویرایش دوم

این محصول شامل دو حل المسائل می باشد. یکی برای ویرایش دوم و دیگری برای ویرایش سوم. هر دو حل المسائل به صورت دستنویس می باشند. حل المسائل ویرایش سوم به صورت کامل می باشد و فصلهای 1 تا 12 کتاب را پوشش می دهد. حل المسائل ویرایش دوم تمرینات فصل های 1 تا 4 درسی را شامل می شود.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش دوم

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش سوم

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 302
حجم فایل زیپ شده 9.39 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 72
حجم فایل زیپ شده 19.9 مگابایت

***