برچسب: حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مکانیک سیالات پریچارد

Solution Manual for An Introduction to Fluid Mechanics – Faith Morrison

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مکانیک سیالات فاتیح موریسون

Solution Manual for An Introduction to Fluid Mechanics

نویسنده(گان): Faith A. Morrison

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مکانیک سیالات فاتیح موریسون

این حل المسائل، کل تمرینات کتاب درسی (فصل های 1 تا 10) را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1057
حجم فایل زیپ شده 25.6 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Fluid Mechanics – Robert Fox, Alan McDonald

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مکانیک سیالات فاکس، مک دونالد و پریچارد – ویرایش هشتم SI و هشتم معمولی (سه حل المسائل)

Solution Manual for Introduction to Fluid Mechanics – 8th and 8th SI Edition

نویسنده(گان): Robert W. Fox, Alan T Mcdonald, Philp J. Pritchard and Lohn C.Leylegian

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مکانیک سیالات فاکس، مک دونالد و پریچارد

این محصول شامل سه حل المسائل می باشد، یکی برای ویرایش هشتم معمولی، یکی برای نسخه SI ویرایش هشتم و یکی برای ویرایش نامشخص. حل ویرایش نامشخص (احتمالا پنجم یا ششم) به صورت دستنویس می باشد.

حل المسائل ویرایش هشتم نسخه SI کل تمرینات فصلهای 1 تا 13 کتاب درسی را پوشش می دهد که در آن به ازای هر فصل یک پوشه و به ازای هر تمرین یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش هشتم نسخه SI 

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم نسخه SI

فرمت PDF
تعداد تمرینات حل شده 1702
حجم فایل زیپ شده 87 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم معمولی

فرمت PDF
تعداد صفحات 2184
حجم فایل زیپ شده 75 مگابایت

مشخصات حل المسائل نامشخص (احتمالا پنجم یا ششم)

فرمت PDF
تعداد صفحات 1428
حجم فایل زیپ شده 67 مگابایت

Solution Manual for A Brief Introduction to Fluid Mechanics – Donald Young, Bruce Munson

حل المسائل کتاب مقدمه ای کوتاه بر مکانیک سیالات دونالد یانگ و بروس مانسون و تئودور اوکیشی – ویرایش پنجم

Solution Manual for A Brief Introduction to Fluid Mechanics – 5th Edition

نویسنده(گان): Donald F. Young, Bruce R. Munson, Theodore H. Okiishi, Wade W. Huebsch

توضیح اینکه این حل المسائل فصل های 1 تا 11 کتاب را پوشش می دهد و به صورت دستنویس می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 915
حجم فایل زیپ شده 109 مگابایت

***