برچسب: حل المسائل

Solution Manual for Probability and Statistics – Jay Devore

حل المسائل کتاب آمار و احتمال مهندسی و علوم جی دیور – ویرایش هفتم و نهم

Solution Manual for Probability and Statistics for Engineering and the Sciences – 7th and 9th ed

نویسنده(گان):  Jay Devore

حل المسائل کتاب آمار و احتمال مهندسی و علوم جی دیور

مشخصات حل المسائل ویرایش نهم

فرمتPDF
تعداد صفحات222
حجم فایل زیپ شده40 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمتPDF
تعداد صفحات483
حجم فایل زیپ شده2 مگابایت

***

Solution Manual for Communication Systems Engineering – John Proakis, Masoud Salehi

حل المسائل کتاب مهندسی سیستم های مخابراتی جان پروکیس و مسعود صالحی – ویرایش دوم (دو حل المسائل)

Solutions Manual for Communication Systems Engineering – 2nd Edition

نویسنده(گان):  John Proakis, Masoud Salehi

مشخصات حل المسائل اول

فرمتPDF
تعداد صفحات229
حجم فایل زیپ شده2 مگابایت

مشخصات حل المسائل دوم

فرمتPDF
تعداد صفحات1111
حجم فایل زیپ شده6.80 مگابایت

***

 

Solution Manual for Optics – Frank Pedrotti , Leno Pedrotti

حل المسائل کتاب اپتیک پدروتی – ویرایش سوم

Solution Manual for Introduction to Optics – 3rd Edition

نویسنده(گان):  Frank Pedrotti , Leno Pedrotti

این کتاب دارای 2 حل المسائل می باشد، یکی به صورت کامل (شامل همه مسائل 28 فصل می باشد و برای ویرایش سوم می باشد) و دیگری به صورت گردآوری شده می باشد.

توضیحات حل المسائل گردآوری شده : با سعی و تلاش فراوان حل المسائلی برای اپتیک پدروتی گردآوری شده است. این فایل گردآوری شده است و همه مسائل را شامل نمی شود. برخی از مسائل دارای پاسخ کوتاه هستند و بقیه (اکثرشان) دارای پاسخ تشریحی هستند.

  1. مسائل فصل 2 به صورت کامل دارای جواب هستند(درون پوشه 1 ).
  2. برای فصل های 1،4،5،10 فایل گزیده نکات همراه با حل گزیده مسائل قرارداده شده است(پوشه 2).
  3. در پوشه ای جداگانه برخی تمرینات زیر دارای جواب کوتاه وبرخی دارای جواب تشریحی هستند که شماره مسائل در ادامه آورده شده است(پوشه 3).

مسائل دارای جواب کوتاه :

1-3 , 1-7 , 1-9 , 1-11 , 1-14 , 2-36 , 3-2 , 3-7 , 3-9 , 3-17 , 5-4 , 5-7 , 5-8 , 5-12 , 5-14 , 6-2 , 6-16 , 9-1 , 9-2 , 9-4 , 18-1 , 18-12 , 26-7 (a) , 26-7 (b) , 26-7 (c)

مسائل دارای جواب تشریحی : 

1-1 ,  2-8 ,  2-9 ,  2-10 ,  2-16 ,  2-19 ,  2-31 ,  2-32 ,  3-4 ,  3-10 ,  3-22 ,  3-23 ,  3-24 ,  3-25 ,  3-27 ,  3-29 ,  4-5 ,  4-15 ,  4-16 ,  6-1 ,  7-3 ,  7-4 ,  7-7 ,  7-9 ,  7-11 ,  7-13 ,  7-16 ,  7-19 ,  8-1 ,  8-4 ,  8-6 ,  8-8 ,  8-10 ,  8-14 ,  8-19 ,  8-21 ,  9-9 ,  9-10 ,  9-16 ,  9-18 ,  10-9 ,  10-11 ,  10-15 ,  10-17 ,  10-18 ,  10-27 ,  11-4 ,  11-5 ,  11-9 ,  11-10 ,  11-11 ,  11-22 ,  12-3 ,  12-5 ,  12-9 ,  12-16 ,  14-3 ,  14-9 ,  14-13 ,  14-14 ,  14-16 ,  15-4 ,  15-10 ,  15-12 ,  15-15 ,  15-24 ,  18-3 ,  18-5 (parts a and b only) ,  18-8 ,  18-11 ,  18-13,  19-2 ,  19-7 ,  19-14 ,  22-3 ,  22-7 ,  22-8 ,  22-13 ,  22-14 ,  22-15 ,  23-10 ,  26-5 ,  26-21 ,  26-34 ,  27-2 ,  27-4 ,  27-6 ,  27-7 ,  27-11 ,  27-13 ,  27-23 ,  27-24

مشخصات حل المسائل کامل ویرایش سوم (شامل کل تمرینات 28 فصل)

فرمتPDF
تعداد صفحات165
حجم فایل زیپ شده1.4 مگابایت

مشخصات حل المسائل گردآوری شده

فرمتPDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده14 مگابایت

***

Solution Manual for Shigley’s Mechanical Engineering Design – Richard Budynas, Keith Nisbett

حل المسائل کتاب طراحی اجزای ماشین شیگلی فارسی و انگلیسی – جوزف شیگلی، ریچارد بادیناس و کیت نیزبت – ویرایش هشتم و نهم (سه حل)

Solution Manual for Shigley’s Mechanical Engineering Design – 8th and 9th Edition

نویسنده(گان):  Joseph Shigley, Richard Budynas, Keith Nisbett

این مجموعه شامل چهار حل المسائل می باشد. سه حل المسائل به زبان انگلیسی (یکی برای ویرایش هشتم و دو حل المسائل برای ویرایش نهم) و یکی حل المسائل به زبان فارسی که احتمالا برای ویرایش نهم می باشد.

مشخصات حل المسائل فارسی

فرمتPDF
تعداد صفحات225
حجم فایل زیپ شده7.70 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویراست هشتم

فرمتPDF
تعداد صفحات239
حجم فایل زیپ شده5.6 مگابایت

مشخصات حل المسائل اول ویراست نهم

فرمتPDF
تعداد صفحات….
حجم فایل زیپ شده9.7 مگابایت

مشخصات حل المسائل دوم ویراست نهم

فرمتPDF
تعداد صفحات753
حجم فایل زیپ شده9.36 مگابایت

***

Solution Manual for Engineering Circuit Analysis – William Hayt, Jack Kemmerly

 حل المسائل کتاب تحلیل مدارهای مهندسی هایت – ویرایش چهارم و هفتم

Solution Manual Engineering Circuit Analysis – 4th and 7th Edition

نویسنده(گان):  William Hart Hayt – Jack E Kemmerly – Steven M Durbin

برای کتاب آنالیز مدار مهندسی هایت دو کتاب حل المسائل ویرایش 4 و 7 با مشخصات زیر موجود است

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمتPDF
تعداد صفحات800
حجم فایل زیپ شده13مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمتPDF
تعداد صفحات990
حجم فایل زیپ شده5 مگابایت

***

Solution Manual for Engineering mathematics by John Bird

حل المسائل کتاب ریاضیات مهندسی  بیرد

Solution manual of Engineering mathematics 4ed

نویسنده(گان):  John Bird

حل المسائل کتاب ریاضیات مهندسی  بیرد

مشخصات فایل

فرمتDJVU
تعداد صفحات119
حجم فایل زیپ شده2مگابایت

 

Solution Manual Engineering Materials Science – Milton Ohring

حل المسائل کتاب علم مهندسی مواد میلتون اهرینگ

Solution Manual Engineering – Materials Science

نویسنده(گان):  Milton Ohring

 حل المسائل کتاب علم مهندسی مواد میلتون اهرینگ

برای کتاب علم مهندسی مواد نوشته میلتون اهرینگ دو کتاب حل المسائل موجود است که مشخصات هرکدام جداگانه در زیر قرار گرفته است

مشخصات حل المسائل اول

فرمتPDF
تعداد صفحات160
حجم فایل زیپ شده11 مگابایت

مشخصات حل المسائل دوم

فرمتPDF
تعداد صفحات531
حجم فایل زیپ شده2 مگابایت

***

Solution Manual for Abstract State Machines – Egon Boerg

حل المسائل کتاب ماشین های ساده، روشی برای طراحی و تحلیل سیستم های پیشرفته بورگر

Solution Manual for Abstract State Machines: A method for high-level system design and analysis

نویسنده(گان): Egon Boerger, Robert Staerk

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات18
حجم فایل زیپ شده258 کیلوبایت

 این کتاب شامل حل تمرین برخی از مسائل موجود در کتاب ماشین های ساده، روشی برای طراحی و تحلیل سیستم های پیشرفته نوشنه بورگر و اشترک می باشد.

***

حل المسائل کتاب مبانی الکترونیک میرعشقی

حل المسائل کتاب مبانی الکترونیک میرعشقی – جلد اول

نویسنده(گان): سید علی اکبر میرعشقی

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات310
حجم فایل زیپ شده20.5 مگابایت

Solution Manual for Elements of Electromagnetics – Matthew Sadiku

حل المسائل کتاب اصول الکترومغناطیس سادیکو – ویرایش سوم و چهارم

 Solutions Manual for Elements of Electromagnetics – 3rd and 4th Edition

نویسنده(گان):  Matthew N. O. Sadiku

برای این کتاب دو کتاب حل المسائل وجود دارد (ویرایش های 3 و 4 ) که هر دو جهت دانلود قرارداده شده اند

مشخصات فایل اول (ویرایش سوم)

فرمتPDF
تعداد صفحات422
حجم فایل زیپ شده18مگابایت

مشخصات فایل دوم (ویرایش چهارم)

فرمتPDF
تعداد صفحات112
حجم فایل زیپ شده6.5مگابایت

***

Solution Manual for Advanced Engineering Electromagnetics – Constantine Balanis

حل المسائل کتاب الکترومغناطیس پیشرفته مهندسی بالانیس – ویرایش دوم

Solution Manual for Advanced Engineering Electromagnetics – 2nd Edition

نویسنده(گان):  Constantine A. Balanis

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات612
حجم فایل زیپ شده107 مگابایت

***

Solution Manual for Bioprocess Engineering Principles – Pauline Doran

حل المسائل کتاب اصول مهندسی فرایندهای زیستی پائولین دوران – ویرایش اول و دوم

Solution Manual for Bioprocess Engineering Principles – 1st and 2nd Edition

نویسنده(گان):  Pauline M. Doran

این محصول شامل دو حل المسائل یکی برای ویرایش اول و دیگری برای ویرایش دوم کتاب می باشد. حل المسائل ویرایش دوم شامل حل مسائل فصل های دوم الی 14 می باشد و برای هر فصل یک فایل جداگانه وجود دارد.

دانلود فایل نمونه ویرایش دوم

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمتPDF
تعداد صفحات416
حجم فایل زیپ شده3.45 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمتPDF
تعداد صفحات170
حجم فایل زیپ شده4 مگابایت

***

Solution Manual for Thermodynamics – Yunus Cengel, Michael Boles

حل المسائل کتاب ترمودینامیک، با دید مهندسی چنگل (یا همون سنجل) – ویرایش پنجم، ششم، هفتم و هشتم

 Solution Manual of Thermodynamics: An Engineering Approach –  5th, 6th, 7th and 8th Edition

نویسنده(گان):  Yunus A. Cengel, Michael A. Boles 

این مجموعه شامل چهار حل المسائل می باشد.

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم

فرمتPDF
تعداد صفحات2041
حجم فایل زیپ شده21.27 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمتPDF
تعداد صفحات2070
حجم فایل زیپ شده19 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمتPDF
تعداد صفحات2135
حجم فایل زیپ شده11.9 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمتPDF
تعداد صفحات1733
حجم فایل زیپ شده11.7 مگابایت

***

Solution Manual for Mathematical Models in Biology – Elizabeth Allman, John Rhodes

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مدل های ریاضی در بیولوژی المن

Solutions Manual for Mathematical Models in Biology

نویسنده(گان):  Elizabeth S. Allman and John A. Rhodes 

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مدل های ریاضی در بیولوژی المن

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات81
حجم فایل زیپ شده0.5مگابایت

***

Solution Manual for an Introduction to Partial Differential Equations – Pinchover, Rubinstein

حل المسائل معادلات دیفرانسیل جزیی پینچوور و روبین اشتاین

Solutions for instructors-An introduction to partial differential equations

نویسنده(گان):  Pinchover Y., Rubinstein J 

حل المسائل معادلات دیفرانسیل جزیی پینچوور و روبین اشتاین

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات66
حجم فایل زیپ شده0.5مگابایت

Solution Manual to Infinite-Dimensional Dynamical Systems – James Robinson

حل المسائل کتاب سیستم های دینامیکی بی نهایت بعدی Robinson

Solution manual for Infinite dimensional dynamical systems

نویسنده(گان):  James C Robinson 

 حل المسائل کتاب سیستم های دینامیکی بی نهایت بعدی Robinson

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات72
حجم فایل زیپ شده0.5مگابایت

 

 

Solution manual for An introduction to ordinary differential equationsb by Robinson

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل معمولی روبینسون

Solution manual for An introduction to ordinary differential equations

نویسنده(گان):  Robinson J.C 

حل المسائل کتاaحل المسائل کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل معمولی روبینسونب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل معمولی Robinson Solution manual for An introduction to ordinary differential equations نویسنده(گان): Robinson J.C

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات338
حجم فایل زیپ شده4مگابایت

 

Solution Manual for Elements of Nuclear Physics – Walter Meyerhof

حل المسائل فیزیک هسته ای مایرهوف

Solution Manual of Elements of Nuclear Physics

نویسنده(گان):Walter E. Meyerhof

این جواب های گردآوری شده به صورت دستنویس می باشند. در پایین شماره برخی از مسائل حل شده آورده شده است – (برای برخی حل تمرین ها شماره وجود نداشت و در لیست زیر قید نشده اند)

توجه کنیدکه فعلا کتاب حل المسائلی وجود ندارد و با زحمات بسیار این فایل تهیه شده است.

 فصل 1 ) مسائل 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

فصل 2 ) 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 24

فصل 3 ) 1 – 2 -3 – 5 – 17 – 25

فصل 4 ) 1 – 4 – 6 – 7 – 8

فصل 5 ) 4 – 5

فصل 6 ) شماره مسائل ذکر نشده است.

***

Solution Manual for Design Analysis in Rock Mechanics – William Pariseau

 حل المسائل کتاب بررسی ساختار در مکانیک سنگ پاریسیو

Solution Manual for Design Analysis in Rock Mechanics

نویسنده(گان): William G. Pariseau

حل المسائل کتاب بررسی ساختار در مکانیک سنگ پاریسیو

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات369
حجم فایل زیپ شده7 مگابایت

 

Solution Manual for Soil Mechanics – William Powrie

 کتاب حل المسائل مکانیک خاک، مفاهیم و کاربردها پاوری

Solution Manual for Soil Mechanics: concepts and applications

نویسنده(گان): William Powrie

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات141
حجم فایل زیپ شده2 مگابایت