برچسب: حل تمرینات دینامیک مریام

Solution Manual for Dynamics – Meriam, Kraige

حل المسائل کتاب دینامیک مریام – ویرایش پنجم و ششم (چهار حل المسائل)

Solution Manual for Engineering Mechanics: Dynamics – 5th and 6th Edition

نویسنده(گان): J. L. Meriam, L. G. Kraige

این مجموعه شامل چهار حل المسائل برای دینامیک مریام می باشد. یکی برای ویرایش ششم و سه تا برای ویرایش پنجم. حل المسائل ویرایش ششم به صورت دستنویس می باشد. حل سوم ویرایش پنجم فقط فصل 2 را پوشش می دهد.

حل المسائل ویرایش هشتم دینامیک به صورت جداگانه در سایت وجود دارد.

حل المسائل ویرایش هشتم دینامیک مریام

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم
فرمت PDF
تعداد صفحات 1504
حجم فایل زیپ شده 24.9 مگابایت

مشخصات حل المسائل اول ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1518
حجم فایل زیپ شده 101.9 مگابایت

مشخصات حل المسائل دوم ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 2561
حجم فایل زیپ شده 33.9 مگابایت

مشخصات حل المسائل سوم ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 253
حجم فایل زیپ شده 16 مگابایت

***