برچسب: حل تمرین اجزای ماشین شیگلی

Solution Manual for Shigley’s Mechanical Engineering Design – Richard Budynas, Keith Nisbett

حل المسائل کتاب طراحی اجزای ماشین شیگلی فارسی و انگلیسی – جوزف شیگلی، ریچارد بادیناس و کیت نیزبت – ویرایش هشتم و نهم (سه حل)

Solution Manual for Shigley’s Mechanical Engineering Design – 8th and 9th Edition

نویسنده(گان):  Joseph Shigley, Richard Budynas, Keith Nisbett

این مجموعه شامل چهار حل المسائل می باشد. سه حل المسائل به زبان انگلیسی (یکی برای ویرایش هشتم و دو حل المسائل برای ویرایش نهم) و یکی حل المسائل به زبان فارسی که احتمالا برای ویرایش نهم می باشد.

مشخصات حل المسائل فارسی

فرمت PDF
تعداد صفحات 225
حجم فایل زیپ شده 7.70 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویراست هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 239
حجم فایل زیپ شده 5.6 مگابایت

مشخصات حل المسائل اول ویراست نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ….
حجم فایل زیپ شده 9.7 مگابایت

مشخصات حل المسائل دوم ویراست نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 753
حجم فایل زیپ شده 9.36 مگابایت

***